மாறி செலவு சூத்திரம் (படி படி கணக்கீடு)

மாறி செலவு சூத்திரம் என்றால் என்ன?

மாறி செலவு சூத்திரம் மிகவும் நேரடியானது மற்றும் உற்பத்தி செய்யப்படும் மொத்த மாறி செலவை உற்பத்தி செய்யும் அலகுகளின் எண்ணிக்கையால் வகுப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது. உற்பத்தியின் மாறி செலவில் முதன்மையாக நேரடி தொழிலாளர் செலவு, நேரடி மூலப்பொருள் செலவு மற்றும் மாறி உற்பத்தி மேல்நிலை ஆகியவை அடங்கும், இது வருமான அறிக்கையிலிருந்து எளிதாகக் கிடைக்கும்.

கணித ரீதியாக, இது,

மாறாக, இது ஒரு யூனிட்டுக்கு நேரடி தொழிலாளர் செலவு, ஒரு யூனிட்டுக்கு நேரடி மூலப்பொருள் செலவு மற்றும் ஒரு யூனிட்டுக்கு மாறி உற்பத்தி மேல்நிலை ஆகியவற்றின் சுருக்கமாகவும் குறிப்பிடப்படலாம். கணித ரீதியாக, இது,

மாறி செலவு சூத்திரத்தின் விளக்கம்

மாறி செலவு சூத்திரத்தை பின்வரும் ஐந்து படிகளில் கணக்கிடலாம்:

 • படி 1: முதலாவதாக, நேரடி தொழிலாளர் செலவு நேரடியாக உற்பத்திக்கு காரணம். உழைப்பு விகிதம், உழைப்பின் நிபுணத்துவ நிலை மற்றும் உற்பத்திக்கு எத்தனை மணிநேரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதைப் பொறுத்து நேரடி தொழிலாளர் செலவு பெறப்படுகிறது. ஆயினும்கூட, வருமான அறிக்கையிலிருந்து செலவைப் பெறலாம்.
 • படி 2: இரண்டாவதாக, ஒருவர் தேவையான பொருட்களின் வகையை அடையாளம் காண வேண்டும், பின்னர் அந்த பொருட்களின் அலகு விலையை தீர்மானிக்க ஒவ்வொரு அலகு உற்பத்தியிலும் பயன்படுத்த வேண்டிய பொருட்களின் அளவு. இருப்பினும், நேரடி மூலப்பொருள் செலவையும் வருமான அறிக்கையிலிருந்து பிரித்தெடுக்க முடியும்.
 • படி 3: மூன்றாவதாக, வருமான அறிக்கையிலிருந்து உற்பத்தி மேல்நிலைகளின் மீதமுள்ள மற்ற மாறி பகுதியை அடையாளம் காணவும்.
 • படி 4: இப்போது, ​​சூத்திரத்தின் மிக முக்கியமான பகுதியை தீர்மானிக்கவும், இது ஆண்டு அறிக்கையுடன் இணைக்கப்பட்ட உற்பத்தி விவரங்களிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட அலகுகளின் எண்ணிக்கை.
 • படி 5: இறுதியாக, நேரடி தொழிலாளர் செலவு, நேரடி மூலப்பொருள் செலவு மற்றும் மாறுபட்ட உற்பத்தி மேல்நிலை ஆகியவற்றைச் சேர்த்து, பின்னர் உற்பத்தி செய்யப்படும் அலகுகளின் எண்ணிக்கையுடன் தொகையை வகுக்கவும்.

மாறி செலவு சூத்திரத்தின் எடுத்துக்காட்டுகள்

மாறுபட்ட செலவு சூத்திரத்தைப் புரிந்துகொள்ள மேம்பட்ட எடுத்துக்காட்டுகளுக்கு சில எளியவற்றை எடுத்துக்கொள்வோம்

இந்த மாறி செலவு ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - மாறி செலவு ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புரு

எடுத்துக்காட்டு # 1

XYZ லிமிடெட் என்பது நவீன நகரத்தில் வாழும் உயரடுக்கு வர்க்க மக்களுக்கு ஆடைகளைத் தயாரிக்கும் ஒரு நிறுவனம் என்று வைத்துக் கொள்வோம். நிர்வாக கணக்காளர் பின்வரும் தரவை வழங்குகிறார், இது நிறுவனத்தின் நிதி இயக்குநரால் ஆராயப்பட்டது:

 • ஒரு யூனிட் துணிக்கு மூலப்பொருள் = $ 10
 • ஒரு யூனிட் துணிக்கு தொழிலாளர் செலவு = $ 6
 • காலத்திற்கான மொத்த செலவு =, 000 500,000 (தேவையற்றது)
 • விற்பனை குழுவினருக்கான சம்பளம் = $ 250,000 (தேவையற்றது)
 • ஒரு யூனிட் துணிக்கு பிற நேரடி செலவுகள் (மாறி மேல்நிலை) = $ 4

ஆகையால், மாறி செலவு சூத்திரம் = ஒரு யூனிட் துணிக்கு மூலப்பொருள் + ஒரு யூனிட் துணிக்கு தொழிலாளர் செலவு + ஒரு யூனிட் துணிக்கு பிற நேரடி செலவுகள் (மாறி மேல்நிலை)

 • மாறி செலவு = $ 10 + $ 6 + $ 4
 • = ஒரு யூனிட் துணிக்கு $ 20

எடுத்துக்காட்டு # 2

ஏபிசி லிமிடெட் மொபைல் போன் அட்டைகளின் உற்பத்தியாளர் என்று வைத்துக் கொள்வோம். நிறுவனம் தற்போது மொத்தம் 350,000 டாலர் ஒப்பந்த விலையில் 1,000,000 மொபைல் அட்டைகளுக்கான ஆர்டரைப் பெற்றுள்ளது. இருப்பினும், இந்த ஆர்டர் ஒரு இலாபகரமான கருத்தாகும் என்பது நிறுவனத்திற்குத் தெரியவில்லை. டிசம்பர் 2017 இல் முடிவடையும் காலண்டர் ஆண்டிற்கான நிறுவனத்தின் வருமான அறிக்கையின் பகுதிகள் பின்வருமாறு:

 • மூலப்பொருள் = $ 300,000
 • தொழிலாளர் செலவு = $ 150,000
 • இயந்திரங்கள் = $ 100,000
 • காப்பீடு = $ 50,000
 • உபகரணங்கள் = $ 100,000
 • பயன்பாடுகள் (நிலையான மேல்நிலை) = $ 40,000
 • பயன்பாடுகள் (மாறி மேல்நிலை) = $ 150,000
 • தயாரிக்கப்பட்ட மொபைல் அட்டைகளின் எண்ணிக்கை = 2,000,000

இப்போது, ​​மாறி செலவின் மேற்கண்ட தகவல் கணக்கீட்டின் அடிப்படையில் இருக்கும்,

 • மாறி செலவு சூத்திரம் = (மூலப்பொருள் + தொழிலாளர் செலவு + பயன்பாடுகள் (மாறி மேல்நிலை)) mobile உற்பத்தி செய்யப்பட்ட மொபைல் அட்டைகளின் எண்ணிக்கை
 • = ($300,000 + $150,000 + $150,000) ÷ 2,000,000
 • = ஒரு மொபைல் வழக்குக்கு 30 0.30
 • ஒப்பந்த விலையின்படி, ஒரு யூனிட் விலை = 50,000 350,000 / 1,000,000 = மொபைல் வழக்கு ஒன்றுக்கு 35 0.35

எனவே, மாறி செலவு என்பது ஒப்பந்தத்தில் வழங்கப்படும் விலையை விட குறைவாக உள்ளது, அதாவது ஆர்டர் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும்.

மாறி செலவு ஃபார்முலா கால்குலேட்டர்

நீங்கள் பின்வரும் கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்தலாம்

நேரடி தொழிலாளர் செலவு
நேரடி மூலப்பொருள் செலவு
மாறி உற்பத்தி மேல்நிலை
உற்பத்தி செய்யப்பட்ட அலகுகளின் எண்ணிக்கை
மாறி செலவு சூத்திரம் =
 

மாறி செலவு சூத்திரம் =
நேரடி தொழிலாளர் செலவு + நேரடி மூலப்பொருள் செலவு + மாறுபடும் உற்பத்தி மேல்நிலை
உற்பத்தி செய்யப்பட்ட அலகுகளின் எண்ணிக்கை
0 + 0 + 0
=0
0

மாறி செலவு சூத்திரத்தின் பொருத்தமும் பயன்பாடும்

ஒரு பொருளின் பங்களிப்பு விளிம்பை நிர்ணயிப்பதில் இது ஒரு நிறுவனத்திற்கு உதவுகிறது, இது இறுதியில் லாபத்தை பதிவு செய்ய விற்க வேண்டிய அலகுகளின் எண்ணிக்கையை சரிசெய்ய நடத்தக்கூடிய இடைவெளி-சம பகுப்பாய்விற்கு உதவுகிறது.

மேலும், கூடுதல் அலகுகளின் உற்பத்தி மற்றும் விற்பனையில் மாறி செலவினங்களின் பயன்பாடு லாபத்தின் அடிப்படையில் ஒரு நிறுவனத்தின் கீழ்நிலைக்குச் சேர்க்கலாம், ஏனெனில் அலகுகள் உற்பத்தி செய்வதற்கு கூடுதல் நிலையான செலவை நிறுவனத்திற்கு செலவிடாது. மாறக்கூடிய செலவு நிலையான அல்லது உறிஞ்சுதல் செலவுகளை விலக்குகிறது, எனவே கூடுதல் பொருட்களின் விற்பனையின் மூலம் சம்பாதித்த பணம் காரணமாக லாபம் அதிகரிக்கும்.

மாறி செலவு கணக்கீடு (எக்செல் வார்ப்புருவுடன்)

PQR ஒரு சாக்லேட் தொழிற்சாலை என்றும், கீழேயுள்ள வார்ப்புருவின் படி செலவுகள், விற்பனை மற்றும் உற்பத்தித் தகவல்களைக் கொண்டுள்ளது என்றும் வைத்துக் கொள்வோம்.

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வார்ப்புருவில் சாக்லேட் தொழிற்சாலையின் தரவு உள்ளது.

மேலே கொடுக்கப்பட்ட தரவைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், முதலில் மொத்த மாறி செலவைக் கணக்கிடுவோம்.

எனவே மொத்த மாறி செலவின் கணக்கீடு இருக்கும்-

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எக்செல் வார்ப்புருவில், சாக்லேட் தொழிற்சாலையின் மாறி செலவைக் கண்டுபிடிக்க கணக்கீட்டைப் பயன்படுத்தினோம்.

எனவே கணக்கீடு இருக்கும்: -