மறைமுக செலவுகள் (வரையறை, எடுத்துக்காட்டு) | கணக்கிடுவது எப்படி?

மறைமுக செலவு என்றால் என்ன?

மறைமுக செலவு என்பது வணிக அமைப்பின் வளங்களின் வாய்ப்பு செலவைக் குறிக்கிறது, இது கற்பனையான செலவு அல்லது மறைமுக செலவு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, அங்கு வணிகச் செயல்பாட்டில் வளத்தைப் பயன்படுத்துவதற்குப் பதிலாக வணிகம் சம்பாதித்ததை நிறுவனம் கணக்கிடுகிறது, இது வளத்தை வேறு சில நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தியது வணிகம் அத்தகைய சொத்தை வேறொரு தரப்பினருக்கு வாடகைக்கு எடுத்திருந்தால், அவர்கள் எவ்வளவு வாடகைக்கு சம்பாதித்திருப்பார்கள் என்பது வாய்ப்பு செலவாக கருதப்படும்.

பெயர் குறிப்பிடுவது போல, மறைமுக செலவுகள் உண்மையான செலவுகளை குறிக்கவில்லை. இருப்பினும், அவை பொதுவாக ஒரு நிறுவனத்தின் சொத்துக்கள் அல்லது வளங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு செலவின் ஒரு வடிவமாகக் கருதப்படுகின்றன. உதாரணமாக, ஒரு நிறுவனம் தனது நிலத்தில் ஒரு உற்பத்தி ஆலையை அமைத்தால், உட்குறிப்பால், அது வளங்களை தானே பயன்படுத்தாவிட்டால், அது சாத்தியமான அதே சொத்தில் எந்தவொரு வாடகையும் சம்பாதிக்கவில்லை.

மறைமுக செலவுகள் எந்த உண்மையான செலவுகளையும் குறிக்காது என்பதை இங்கே மனதில் கொள்ள வேண்டும். எவ்வாறாயினும், இந்த நடவடிக்கையின் பயன்பாடு ஒரு குறிப்பிட்ட வளத்தை சிறப்பாகப் பயன்படுத்த முடியுமா என்பதை மதிப்பீடு செய்ய உதவுகிறது.

மறைமுகமான மற்றும் வெளிப்படையான செலவுகள்

மறைமுகமான செலவுகளை நன்கு புரிந்துகொள்ள, வெளிப்படையான செலவுகளையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம், அவை பாக்கெட்டுக்கு வெளியே செலவுகள், வணிக நடவடிக்கைகள் மற்றும் செயல்பாடுகளுக்கு ஏற்படும் செலவுகள். இதற்கு நேர்மாறாக, வளங்களின் சாத்தியமான மாற்று பயன்பாடு மற்றும் அதன் வருவாயை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள இது உதவுகிறது. ஒரு நிறுவனத்திற்கான மொத்த செலவுகள் பொதுவாக இரண்டு வகையான செலவுகளையும் குறிக்கும்.

மறைமுக செலவுகளை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

ஒரு நிலையான சொத்தை வாடகைக்கு எடுப்பது, ஒரு நிறுவனம் அந்த நிலையான சொத்தை தங்கள் செயல்பாடுகளுக்கு பயன்படுத்துவதன் மூலம் சம்பாதிப்பதை ஒப்பிடும்போது அதிக வருவாயை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்றால், பொருளாதார லாபத்தின் அடிப்படையில் நிறுவனம் இழந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதாகும். எளிமையான சொற்களில், ஒரு நிறுவனத்தை வாடகைக்கு எடுப்பதற்கான மறைமுக செலவை விட அதிகமாக சம்பாதிக்க முடியாவிட்டால், அதன் செயல்பாட்டை இயக்குவதற்கு அதன் கட்டிடத்தை பயன்படுத்துவதில் எந்த பயனும் இல்லை.

அத்தகைய செலவுகளை கணக்கிடுவதில் உள்ள சிக்கல் என்னவென்றால், அவை பெரும்பாலும் கணக்கிட கடினமாக இருக்கின்றன, ஒரு நிறுவனத்தின் நிதிநிலை அறிக்கைகளை கண்டுபிடிக்கவில்லை, பொதுவாக அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ அருவருப்பானவை. மறைமுக செலவினங்களின் பிற பொதுவான எடுத்துக்காட்டுகள் ஒரு பணியாளருக்கு பயிற்சியளிப்பதற்கான நேரம் மற்றும் வளங்கள், உபகரணங்களின் தேய்மானம் போன்றவை. இருப்பினும், தேய்மானம் என்பது தொழில்நுட்ப ரீதியாக சிலரால் வெளிப்படையான செலவாக கருதப்படலாம், ஏனெனில் இது ஒரு வளத்திற்கான யதார்த்தமான மூலதன நுகர்வு குறிக்கிறது இது ஒரு உண்மையான செலவு செய்யப்பட்டது, முந்தையதாக இருந்தாலும் கூட.

மறைமுக செலவு எடுத்துக்காட்டு

ஒரு வருடத்தில் 5000 டாலர் அளவுக்கு லாபம் ஈட்ட விரும்பும் சில வணிகங்களில் ஏபிசி 10,000 டாலர் முதலீடு செய்தது. இருப்பினும், இந்த லாபத்தை ஈட்ட, அவர் தொகையில் சம்பாதிக்கக்கூடிய வட்டியை அவர் கைவிட வேண்டியிருந்தது. அவர் ஒரு 12% வருடாந்திர வட்டியைத் துறக்க வேண்டியிருந்தது என்று வைத்துக்கொள்வோம், இது ஒரு வருடத்தில் 1200 டாலராக இருக்கும். இந்த 00 1200 தொகையை வேறு இடங்களில் முதலீடு செய்வதற்கான மறைமுக செலவைக் குறிக்கிறது.

பயன்பாடு மற்றும் பொருத்தம்

இந்த இரண்டு வகையான செலவுகளின் பொருத்தத்தைப் புரிந்துகொள்வதற்கு, அவை பல்வேறு வகையான இலாபங்களைக் கணக்கிட பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பதை அறிந்து கொள்வது அவசியம். இலாபத்தை வரையறுக்க பல வழிகள் உள்ளன, அவற்றில் இரண்டு கணக்கியல் லாபம் மற்றும் பொருளாதார லாபம்.

கணக்கியல் லாபம்

மொத்த வருவாயிலிருந்து வெளிப்படையான செலவுகளைக் கழிப்பதன் மூலம் கணக்கியல் லாபம் கணக்கிடப்படுகிறது. வணிக நடவடிக்கைகளை நடத்துவதற்கு ஏற்படும் உண்மையான செலவுகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் இலாபத்தை கணக்கிடுவதை இது குறிக்கிறது.

பொருளாதார லாபம்

மொத்த வருவாயிலிருந்து வெளிப்படையான மற்றும் மறைமுகமான செலவுகளைக் கழிப்பதன் மூலம் மட்டுமே இதைக் கணக்கிட முடியும், இது வளங்கள் லாபகரமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டதா, அல்லது அவை சிறப்பாகப் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குமா என்பதற்கான சிறந்த யோசனையைத் தரும். பொருளாதார லாபம் பெரும்பாலான நேரங்களில் கணக்கியல் லாபத்தை விட குறைவாக இருக்கும்.