அதிகரிக்கும் ஐஆர்ஆர் பகுப்பாய்வு (ஃபார்முலா, எடுத்துக்காட்டு) | அதிகரிக்கும் ஐ.ஆர்.ஆரைக் கணக்கிடுங்கள்

அதிகரிக்கும் ஐஆர்ஆர் என்றால் என்ன?

அதிகரிக்கும் ஐ.ஆர்.ஆர் அல்லது அதிகரிக்கும் உள் வருவாய் விகிதம் என்பது பல்வேறு செலவு கட்டமைப்புகளை உள்ளடக்கிய இரண்டு போட்டி முதலீட்டு வாய்ப்புகளில் சிறந்த முதலீட்டு வாய்ப்பைக் கண்டறியும் நோக்கத்துடன் செய்யப்படும் முதலீட்டின் மீதான வருவாயின் பகுப்பாய்வு ஆகும். இரண்டு முதலீடுகளின் செலவுகள் வேறுபட்டிருப்பதால், வேறுபாடு அளவு குறித்து ஒரு பகுப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது.

அதிகரிக்கும் ஐஆர்ஆர் பகுப்பாய்வு

ஐஆர்ஆர் என்பது உள் வருவாய் விகிதம்; இது முதலீட்டின் லாபத்தைக் கணக்கிடுவதற்கான ஒரு கருவியாகும்.

  • அதிகரிக்கும் ஐஆர்ஆர் பகுப்பாய்வு என்பது ஒரு நுட்பமாகும், இது அதிகரிக்கும் செலவு செய்யப்பட வேண்டுமா என்பதை தீர்மானிக்க பயன்படுகிறது. ஒருவர் ஏற்கனவே ஒரு செலவைச் செய்தபோதும், கூடுதல் நிதியைச் செலவிடுவது ஒரு நல்ல முடிவா என்பதை அவர் தீர்மானிக்க விரும்பும்போது அதிகரிக்கும் பகுப்பாய்வையும் பயன்படுத்தலாம்.
  • முதலீட்டாளர்கள் இரண்டு சாத்தியமான முதலீடுகளை பகுப்பாய்வு செய்யும் போது, ​​ஒன்று விலை உயர்ந்தது மற்றும் மற்றது மலிவானது, பின்னர் முதலீட்டின் கூடுதல் திறனைக் கண்டறிய விலையுயர்ந்த திட்டத்திற்கான ஐஆர்ஆர் கணக்கிடப்படுகிறது மற்றும் கூடுதல் தொகையை முதலீடு செய்வது லாபகரமானதா இல்லையா என்பதை முதலீட்டாளர் பகுப்பாய்வு செய்ய உதவுகிறது, மேலும் இது முதலீட்டாளரைக் கணக்கிட உதவுகிறது ஆபத்து மற்றும் இந்த முதலீட்டாளர் மூலம் விலையுயர்ந்த முதலீடு சாத்தியமான வருவாயைக் கொடுக்கும் அல்லது கூடுதல் செலவு மற்றும் அபாயத்தை கருத்தில் கொள்ளாமல் தீர்மானிக்கும். இங்கே, ஐஆர்ஆர் அடிப்படையில் விலையுயர்ந்த முதலீடு செய்யக்கூடிய சாத்தியமான முதலீடு மற்றும் லாபத்தை கணக்கிடுகிறது. ஐஆர்ஆர் குறைந்தபட்ச ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வருவாய் விகிதத்தை விட அதிகமாக இருந்தால், அதிக விலை முதலீடு சிறந்ததாக கருதப்படுகிறது.
  • பகுப்பாய்வின் படி, ஒருவர் சிறந்த முதலீட்டு வாய்ப்பைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும், மேலும் இது ஐ.ஆர்.ஆர் தடையாக இருப்பதை விட அதிகமாக இருந்தால் அது விலை உயர்ந்ததாக இருக்க வேண்டும், ஆனால் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஒன்று தரமான சிக்கல்கள் ஆபத்து அதிகரிக்க வழிவகுக்கிறது. எனவே, ஒரு முதலீட்டாளர் ஐ.ஆர்.ஆரை பாதிக்கும் மற்றும் முதலீட்டு முடிவை எடுப்பதற்கு முன்பு பல்வேறு வகையான காரணிகளைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
  • இந்த வருவாய் விகிதம் ஒரு முதலீட்டு முடிவை எடுப்பதில் தீர்மானிக்கும் காரணியாக இருக்கலாம் அல்லது இல்லாதிருக்கலாம், ஏனெனில் எப்போதுமே ஆபத்து சம்பந்தப்பட்டிருக்கும், மேலும் எந்தவொரு முடிவு வீதத்தையும் வருவாய் மற்றும் ஆபத்து எடுக்கும் முன் இரண்டு கூறுகள் சாத்தியமான முதலீட்டை பகுப்பாய்வு செய்ய ஒருவருக்கு உதவுகின்றன, மேலும் இது சாத்தியமான ஒரு முதலீட்டாளர் மகசூல் சராசரி வருவாய் விகிதம் மற்றும் குறைந்த ஆபத்து மற்றும் பிற முதலீட்டில் அதிக வருவாய் மற்றும் அதிக ஆபத்து உள்ளது, இங்கு முதலீட்டாளர் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட குறைந்தபட்ச வருவாயை அதிகரிப்பதன் மூலம் இந்த அபாயத்தை சரிசெய்ய முடியும்.

அதிகரிக்கும் ஐ.ஆர்.ஆரை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

எடுத்துக்காட்டு # 1

வேறு முதலீட்டில் இரண்டு திட்டங்கள் உள்ளன. இரண்டு முதலீட்டு திட்டங்களுக்கும் பணப்புழக்க ஸ்ட்ரீம் கொண்ட ஒரு திட்டத்தை கருத்தில் கொள்வோம். 10% தள்ளுபடி வீதத்தை அனுமானித்தல்.

ஐஆர்ஆர் & என்.பி.வி இன் செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தி எக்செல் இல் ஐ.ஆர்.ஆர் / என்.பி.வி கணக்கிட முடியும், அதே நேரத்தில் என்.பி.வி நிகர தற்போதைய மதிப்பு.

முதலீடு ஒரு திட்டம் பணப்புழக்கத்திற்கு கீழே உள்ளது: -

இந்த பணப்புழக்கத்திற்கான ஐஆர்ஆர் 14% ஆகும்

மேலும் NPV 193.10 ஆகும்.

முதலீட்டு பி திட்டம் பணப்புழக்கத்திற்கு கீழே உள்ளது: -

இந்த பணப்புழக்கத்திற்கான ஐஆர்ஆர் 13% ஆகும்

மற்றும் NPV 1210 ஆகும்.

முதலீட்டுத் திட்டம் B க்கு A ஐ விட அதிகமாக செலவாகும் என்பதால், நாம் அதிகரிக்கும் IRR ஐக் கணக்கிட வேண்டும். இது அதிகரிக்கும் பணப்புழக்கங்களின் உள் வருவாய் விகிதம் என வரையறுக்கப்படுகிறது.

அதிகரிக்கும் பணப்புழக்கம் என்பது இரண்டு திட்டங்களின் பணப்புழக்கங்களுக்கிடையிலான வித்தியாசமாகும்.

அதிகரிக்கும் பணப்புழக்கத்திற்கான ஐஆர்ஆர் 11% ஆகும்

மற்றும் NPV 310 ஆகும்.

  • ஆகவே, அதிகரிக்கும் ஐஆர்ஆர் என்பது வெவ்வேறு அளவிலான ஆரம்ப முதலீட்டை உள்ளடக்கிய இரண்டு போட்டி முதலீட்டு வாய்ப்புகள் இருக்கும்போது நிதி வருவாயை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கான ஒரு வழியாகும்.
  • முதலீட்டு ஐஆர்ஆர் குறைந்தபட்ச வருவாயை விட அதிகமாக இருந்தால், ஒருவர் திட்டத்தை அதிக முதலீட்டில் எடுக்க வேண்டும் (இந்த விஷயத்தில், இது திட்டம் பி)
  • இருப்பினும், முதலீட்டு முடிவை எடுப்பதற்கு முன் ஒரு தரமான சிக்கலைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். அதிக விலை முதலீட்டு விருப்பத்துடன் தொடர்புடைய அதிகரிக்கும் ஆபத்து இருக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டு # 2

ACME அச்சிட்டுகள் வண்ண அச்சுப்பொறியைப் பெறுவது குறித்து ஆலோசித்து வருகின்றன, மேலும் அது குத்தகைக்கு அல்லது வாங்குவதன் மூலம் செய்ய முடியும். அத்தகைய தயாரிப்பின் வாடகை அல்லது குத்தகை ஒவ்வொரு ஆண்டும் அச்சுப்பொறியின் மூன்று ஆண்டு பயனுள்ள வாழ்க்கைக்கான கட்டணத்தை உள்ளடக்கியது, அதே நேரத்தில் கொள்முதல் விருப்பம் தொடர்ந்து பராமரிப்பு மற்றும் கொள்முதல் செலவு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது, ஆனால் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் இது ஒரு சொத்து மற்றும் இது மறுவிற்பனையையும் கொண்டுள்ளது மதிப்பு.

கிடைக்கக்கூடிய இரண்டு விருப்பங்களுக்கிடையில் அதிகரிக்கும் வேறுபாடுகளின் பின்வரும் பகுப்பாய்வு, அதை வாங்குவது அல்லது குத்தகைக்கு எடுப்பது. அதே வாங்க விருப்பத்தை நாங்கள் ஆராய்ந்தால், நேர்மறையான அதிகரிக்கும் ஐஆர்ஆர் உள்ளது. இந்த கொள்முதல் விருப்பம் சிறந்தது, பின்னர் குத்தகை விருப்பம்.

இங்கே, இரண்டு முதலீட்டு மாற்றுகளின் பகுப்பாய்வில் (ஒன்று மற்றொன்றை விட விலை அதிகம்), கூடுதல் செலவில் கிடைக்கும் வருமானம். அதிகரிக்கும் பணப்புழக்கத்தின் உள் வருவாய் விகிதமாக இது கணக்கிடப்படுகிறது. இந்த பகுப்பாய்வில், குறைந்தபட்ச ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வருவாய் விகிதத்தை விட அதிகரிக்கும் உள் வருவாய் விகிதத்துடன் கூடிய மாற்று சிறந்த தேர்வாகக் கருதப்படுகிறது.

எனவே, அதிகரிக்கும் ஐஆர்ஆர் என்பது வெவ்வேறு முதலீட்டுத் தொகையை உள்ளடக்கிய இரண்டு போட்டி முதலீட்டு வாய்ப்புகள் இருக்கும்போது நிதி வருவாயைப் பகுப்பாய்வு செய்வதற்கான ஒரு வழியாகும்.