முன்னோக்கி PE | முன்னோக்கி விலை வருவாய் விகிதத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

முன்னோக்கி PE விகிதம் நிறுவனத்தின் பங்குக்கு முன்னறிவிக்கப்பட்ட வருவாயை அடுத்த 12 மாத காலப்பகுதியில் விலை-வருவாய் விகிதத்தைக் கணக்கிடுவதற்குப் பயன்படுத்துகிறது, மேலும் அடுத்த 12 மாத காலப்பகுதியில் நிறுவனத்தின் ஒரு பங்கிற்கு முன்னறிவிக்கப்பட்ட வருவாய் மூலம் ஒரு பங்குக்கான விலையை வகுப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது.

முன்னோக்கி PE விகிதம் என்றால் என்ன?

நிறுவனத்தின் PE விகிதத்திற்கும் அதே நிறுவனத்தின் முன்னோக்கி PE விகிதத்திற்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் உள்ளது. வித்தியாசம் நாம் கணக்கிட பயன்படுத்தும் வருவாய் மட்டுமே. PE விகிதத்தில், முந்தைய ஆண்டின் வருவாயைப் பயன்படுத்துகிறோம். இருப்பினும், முன்னோக்கி PE இல், அடுத்த ஆண்டுக்கான திட்டமிடப்பட்ட வருவாயைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

PE விகிதத்தைப் போலவே, முன்னோக்கி PE என்பது ஒரு நிறுவனம் நிதி ரீதியாக ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதா இல்லையா என்பதற்கான ஒரு சிறந்த நடவடிக்கையாகும். ஆனால் ஒவ்வொரு முதலீட்டாளரும் ஒரு நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்யலாமா வேண்டாமா என்ற முடிவுக்கு வர இந்த முன்னோக்கி விகிதத்துடன் மற்ற நிதி விகிதங்களையும் பார்க்க வேண்டும்.

ஃபார்முலா

மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி, முன்னோக்கி விலை சம்பாதிக்கும் விகிதத்தின் சூத்திரம் PE விகிதத்தின் சூத்திரத்தின் நீட்டிப்பு மட்டுமே.

கீழே உள்ள சூத்திரத்தைப் பார்ப்போம் -

இங்கே நாம் இரண்டு கூறுகளை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

 • முதல் கூறு ஒரு பங்குக்கான சந்தை விலை. சந்தை விலையின்படி (சாத்தியமான பங்குதாரர் நிறுவனத்தின் பங்குகளை வாங்குவார்) காலப்போக்கில் மாறலாம், வெவ்வேறு நேரங்களில், சந்தை விலை மாறுபடும். ஒரு பங்குக்கான சந்தை விலையைக் கண்டறிய நிறுவனத்தின் நிலுவையில் உள்ள பங்குகளின் எண்ணிக்கையால் சந்தை விலையை நாம் பிரிக்க வேண்டும்.
 • இரண்டாவது கூறு ஒரு பங்குக்கு திட்டமிடப்பட்ட வருவாய். ஒரு முதலீட்டாளராக, திட்டமிடப்பட்ட வருவாயைப் பற்றி அறிய வெவ்வேறு வெளியீடுகளைப் பார்க்கலாம். அல்லது, நீங்கள் ஒரு நிதி ஆய்வாளரை நியமித்து மதிப்பீட்டைக் கண்டுபிடிக்க அவரது உதவியைப் பெறலாம்.

பின்வரும் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி ஒரு பங்குக்கு முன்னோக்கி வருவாயைக் கணக்கிடலாம் -

இந்த சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துவது ஒரு பங்குக்கு ஒரு நிறுவனம் எவ்வளவு சம்பாதிக்கும் என்பதை முதலீட்டாளர்களுக்கு அறிய உதவும். ஃபார்வர்ட் PE விகிதத்தைப் பற்றி அறிய அவர்கள் அதே சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தலாம்.

எடுத்துக்காட்டுகள்

முன்னோக்கி விலையிலிருந்து வருவாய் விகிதத்திற்கு இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகளை இப்போது எடுத்துக்கொள்வோம். முதலாவது எளிமையானதாக இருக்கும், அங்கு எல்லாம் வழங்கப்படும். இரண்டாவது உதாரணம் சற்று சிக்கலானதாக இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு # 1

பங்கு முதலீட்டில் ஜில் புதியவர். பிஸ்கட் நிறுவனமான பர்பன் லிமிடெட் நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்ய வேண்டுமா என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறாள். எனவே சிறிது நேரம் பங்கு முதலீட்டில் இருக்கும் தனது சகோதரரிடம் கேட்கிறாள். அவரது சகோதரர், ஜாக், அவர் ஒரு சில நிதி விகிதங்களைப் பார்க்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகிறார். முன்னோக்கி விலை சம்பாதிக்கும் விகிதத்தைத் தவிர அனைத்து விகிதங்களையும் ஜில் கண்டுபிடித்தார். பின்வரும் தகவல்களைப் பயன்படுத்தி விகிதத்தைக் கண்டறிய ஜில்லுக்கு உதவுங்கள் -

 • பங்குகளின் மொத்த சந்தை விலை - million 1 மில்லியன்
 • நிலுவையில் உள்ள பங்குகளின் எண்ணிக்கை - 100,000
 • அடுத்த ஆண்டிற்கான திட்டமிடப்பட்ட வருவாய் -, 000 500,000

உதாரணத்தை இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிப்பதன் மூலம் முன்னோக்கி PE விகிதத்தைக் கணக்கிடுவோம்.

முதலில், ஒரு பங்குக்கான சந்தை விலையை கணக்கிடுவோம், பின்னர் முன்னோக்கி இபிஎஸ் கண்டுபிடிப்போம்.

 • ஒரு பங்குக்கான சந்தை விலை = பங்குகளின் மொத்த சந்தை விலை / நிலுவையில் உள்ள பங்குகளின் எண்ணிக்கை
 • அல்லது, ஒரு பங்குக்கான சந்தை விலை = ஒரு பங்குக்கு, 000 1,000,000 / 100,000 = $ 10.

முன்னோக்கி இபிஎஸ் கண்டுபிடிக்க, நாம் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

 • முன்னோக்கி இபிஎஸ் = அடுத்த ஆண்டுக்கான திட்டமிடப்பட்ட வருவாய் / நிலுவையில் உள்ள பங்குகளின் எண்ணிக்கை
 • அல்லது, முன்னோக்கி இபிஎஸ் = ஒரு பங்குக்கு, 000 500,000 / 100,000 = $ 5.

இப்போது, ​​முன்னோக்கி விலை சம்பாதிக்கும் விகிதத்தின் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தினால், நமக்கு கிடைக்கும் -

 • முன்னோக்கி PE விகிதம் = ஒரு பங்குக்கான சந்தை விலை / முன்னோக்கி இபிஎஸ்
 • = $10 / $5 = 2.

எடுத்துக்காட்டு # 2

திரு. அமித் புத்த ஜீன்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் முன்னோக்கி விலை சம்பாதிக்கும் விகிதத்தை கணக்கிட விரும்புகிறார். பிரச்சினை அவரிடம் எல்லா தகவல்களும் இல்லை. நிறுவனத்தின் PE விகிதம் மற்றும் இபிஎஸ் ஆகியவற்றை மட்டுமே அவர் அறிவார். புத்த ஜீன்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் வருவாய் வரும் ஆண்டில் million 1 மில்லியனாக இருக்கும் என்று ஒரு ஒருமித்த அறிக்கையும் அவரிடம் உள்ளது. திரு. அமித் பின்வரும் தகவல்களைப் பயன்படுத்தி இந்த விகிதத்தைக் கண்டறிய உதவுங்கள் -

 • PE விகிதம் - 4.
 • இபிஎஸ் - ஒரு பங்குக்கு $ 15.
 • நிலுவையில் உள்ள பங்குகளின் எண்ணிக்கை - 100,000.

எங்களுக்கு PE விகிதம் மற்றும் EPS வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, அவற்றை உடைப்போம்.

 • PE விகிதம் = ஒரு பங்கு / இபிஎஸ் சந்தை விலை
 • PE விகிதம் 4 என்றும், இபிஎஸ் ஒரு பங்குக்கு $ 15 என்றும் எங்களுக்குத் தெரியும்.

எனவே, அதே தகவலைப் பயன்படுத்தி, இப்போது நமக்குக் கிடைக்கிறது -

 • 4 = ஒரு பங்குக்கு சந்தை விலை / $ 15
 • அல்லது, ஒரு பங்குக்கு சந்தை விலை = 4 * $ 15 = ஒரு பங்குக்கு $ 60.

இப்போது, ​​இந்த விகிதத்தைக் கண்டுபிடிக்க, கடைசி தகவலை நாம் கணக்கிட வேண்டும், அதாவது, முன்னோக்கி இபிஎஸ்.

முன்னோக்கி இபிஎஸ் கண்டுபிடிக்க, பின்வரும் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துவோம் -

 • முன்னோக்கி இபிஎஸ் = திட்டமிடப்பட்ட வருவாய் / பங்குகளின் எண்ணிக்கை நிலுவையில் உள்ளது
 • அல்லது, முன்னோக்கி இபிஎஸ் = share 1 மில்லியன் / 100,000 = ஒரு பங்குக்கு $ 10.

இப்போது, ​​எங்களுக்கு தேவையான அனைத்து தகவல்களும் எங்களிடம் உள்ளன-

 • முன்னோக்கி விலை சம்பாதிக்கும் விகிதம் = ஒரு பங்குக்கு $ 60 / ஒரு பங்குக்கு $ 10 = 6.

அமேசானின் முன்னோக்கி PE விகிதம்

அமேசான் நடப்பு பங்கு விலை = 1,586.51 (மார்ச் 20, 2018 நிலவரப்படி)

அமேசானின் முன்னோக்கி இபிஎஸ் (2018) = $ 8.3

அமேசானின் முன்னோக்கி இபிஎஸ் (2019) = $ 15.39

 • விகிதம் (2018) = தற்போதைய விலை / இபிஎஸ் (2018) = 1,586.51 / 8.31 = 190.91x
 • விகிதம் (2019) = தற்போதைய விலை / இபிஎஸ் (2019) = 1,586.51 / 15.39 = 103.08x

முன்னோக்கி PE கால்குலேட்டர்

நீங்கள் பின்வரும் முன்னோக்கி PE கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்தலாம்.

ஒரு பங்குக்கு சந்தை விலை
ஒரு பங்குக்கு திட்டமிடப்பட்ட வருவாய்
முன்னோக்கி PE விகித சூத்திரம்
 

முன்னோக்கி PE விகித சூத்திரம் =
ஒரு பங்குக்கு சந்தை விலை
=
ஒரு பங்குக்கு திட்டமிடப்பட்ட வருவாய்
0
=0
0

எக்செல் இல் PE விகிதத்தை முன்னோக்கி அனுப்பவும்

மேலே உள்ள அதே உதாரணத்தை இப்போது எக்செல் செய்வோம். இது மிகவும் எளிது. முதலில், நாம் சந்தை விலை பங்கைக் கணக்கிட்டு, முன்னோக்கி இபிஎஸ் செய்ய வேண்டும், பின்னர் விகிதத்தைக் கணக்கிடுவோம். வழங்கப்பட்ட வார்ப்புருவில் உள்ள விகிதத்தை நீங்கள் எளிதாகக் கணக்கிடலாம்.

உதாரணத்தை இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிப்பதன் மூலம் அதைக் கணக்கிடுவோம்.

இப்போது, ​​நாம் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தினால், நாம் பெறுவோம் -

எடுத்துக்காட்டு # 2

இப்போது, ​​முன்னோக்கி PE விகிதத்தைக் கண்டுபிடிக்க தேவையான அனைத்து தகவல்களும் எங்களிடம் உள்ளன.

இந்த வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - முன்னோக்கி PE விகிதம் எக்செல் வார்ப்புரு.

முன்னோக்கி PE விகித வீடியோ