எக்செல் (பெல் வளைவு) இல் சாதாரண விநியோக வரைபடம் | படி வழிகாட்டி மூலம் படி

கொடுக்கப்பட்ட தரவின் இயல்பான விநியோக நிகழ்வைக் குறிக்க எக்செல் இல் இயல்பான விநியோக வரைபடம் பயன்படுத்தப்படுகிறது, தரவிற்கான சராசரி மற்றும் நிலையான விலகலைக் கணக்கிட்டு அதன் மேல் இயல்பான விலகலைக் கணக்கிட்ட பிறகு இந்த வரைபடம் தயாரிக்கப்படுகிறது, எக்செல் 2013 பதிப்புகளிலிருந்து இது எளிதானது சாதாரண விநியோகம் மற்றும் நிலையான விலகலைக் கணக்கிடுவதற்கு உள்ளடிக்கிய செயல்பாடு இருப்பதால் சாதாரண விநியோக வரைபடத்தை வகுக்கவும், வரைபடம் பெல் வளைவுக்கு மிகவும் ஒத்திருக்கிறது.

எக்செல் இயல்பான விநியோக வரைபடம் (பெல் வளைவு)

ஒரு சாதாரண விநியோக வரைபடம் தொடர்ச்சியான நிகழ்தகவு செயல்பாடு. நிகழ்தகவு என்ன என்பதை நாம் அனைவரும் அறிவோம், இது ஒரு நிகழ்வு அல்லது மாறியின் நிகழ்வைக் கணக்கிடுவதற்கான ஒரு நுட்பமாகும். நிகழ்தகவு விநியோகம் என்பது ஒரு மாறியின் நிகழ்வைக் கணக்கிடப் பயன்படும் ஒரு செயல்பாடு ஆகும். விவேகமுள்ள மற்றும் தொடர்ச்சியான இரண்டு வகையான நிகழ்தகவு விநியோகங்கள் உள்ளன.

ஒரு சாதாரண விநியோகம் என்ன என்பதற்கான அடிப்படை யோசனை மேலே உள்ள கண்ணோட்டத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. வரையறையால், ஒரு சாதாரண விநியோகம் என்பது தரவு எவ்வளவு சமமாக விநியோகிக்கப்படுகிறது என்பதாகும். எந்தவொரு நிகழ்வின் நிகழ்நேர நிகழ்வுகளையும் கணக்கிட தொடர்ச்சியான நிகழ்தகவு விநியோகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கணிதத்தில் நிகழ்தகவு விநியோகத்திற்கான சமன்பாடு பின்வருமாறு:

மிகவும் சிக்கலானதாகத் தெரிகிறது? ஆனால் எக்செல் சாதாரண விநியோகத்தை கணக்கிடுவதை எளிதாக்கியுள்ளது, ஏனெனில் இது சாதாரண விநியோகத்தின் எக்செல் இல் உள்ளமைக்கப்பட்ட செயல்பாட்டைக் கொண்டுள்ளது. எந்த கலத்திலும் பின்வரும் சூத்திரத்தை தட்டச்சு செய்க,

எக்செல் இல் சாதாரண விநியோகத்தை கணக்கிட இது மூன்று அடிப்படை காரணிகளைக் கொண்டுள்ளது:

 1. எக்ஸ்: எக்ஸ் என்பது சாதாரண விநியோகத்தை கணக்கிட விரும்பும் குறிப்பிட்ட மதிப்பு.
 2. சராசரி: சராசரி என்பது தரவுகளின் சராசரி.
 3. நிலையான_தேவ்: தரநிலை விலகல் என்பது தரவின் விலகலைக் கண்டறியும் ஒரு செயல்பாடு. (இது நேர்மறை எண்ணாக இருக்க வேண்டும்)

இந்தத் தரவில் நாங்கள் சதி செய்யும் வரைபடம் சாதாரண விநியோக வரைபடம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது பெல் வளைவு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. மணி வளைவு என்றால் என்ன? பெல் வளைவு என்பது ஒரு மாறிக்கான பொதுவான விநியோகமாகும், அதாவது ஒரு தரவு எவ்வளவு சமமாக விநியோகிக்கப்படுகிறது. இது சிலவற்றைக் கொண்டுள்ளது. நாங்கள் சதி செய்யும் விளக்கப்படம் ஒரு வரி விளக்கப்படம் அல்லது மென்மையான வரிகளுடன் சிதறல் விளக்கப்படமாக இருக்கலாம்.

எக்செல் இல் இயல்பான விநியோக வரைபடத்தை உருவாக்குவது எப்படி?

எக்செல் (பெல் கர்வ்) இல் சாதாரண விநியோக வரைபடங்களின் எடுத்துக்காட்டுகள் கீழே

இந்த இயல்பான விநியோக வரைபட எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - இயல்பான விநியோக வரைபட எக்செல் வார்ப்புரு

இயல்பான விநியோக வரைபட எடுத்துக்காட்டு # 1

முதலில், நாம் ஒரு சீரற்ற தரவை எடுப்போம். ஏ நெடுவரிசையில் -3 முதல் 3 வரையிலான மதிப்புகளை எடுத்துக்கொள்வோம். இப்போது சாதாரண விநியோகத்தை கணக்கிடுவதற்கு முன்பு எக்செல் இல் சராசரி மற்றும் நிலையான விலகலைக் கணக்கிட வேண்டும், பின்னர் எக்செல் சாதாரண விநியோக வரைபடத்தை உருவாக்கலாம்.

எனவே, கீழே உள்ள தரவைப் பாருங்கள்

 • முதலில் தரவின் சராசரியைக் கணக்கிடுங்கள், அதாவது தரவின் சராசரி, செல் டி 1 இல் பின்வரும் சூத்திரத்தை எழுதுங்கள்.

முடிவைப் பெற Enter ஐ அழுத்தவும்.

 • இப்போது கொடுக்கப்பட்ட தரவிற்கான நிலையான விலகலைக் கணக்கிடுவோம், எனவே கலத்தில், டி 2 பின்வரும் சூத்திரத்தை எழுதுங்கள்.

முடிவைப் பெற Enter ஐ அழுத்தவும்.

 • இப்போது செல் பி 2 இல், எக்செல் க்கான உள்ளமைக்கப்பட்ட சூத்திரத்தால் சாதாரண விநியோகத்தை கணக்கிடுவோம். செல் B2 இல் பின்வரும் சூத்திரத்தை எழுதுங்கள்.

 • கீழே காட்டப்பட்டுள்ளபடி சூத்திரம் முடிவை அளிக்கிறது:

 • இப்போது B7 கலத்திற்கு சூத்திரத்தை இழுக்கவும்.

 • செல் B2 இல் நாம் தேர்ந்தெடுத்த தரவுகளுக்கான சாதாரண விநியோகம் உள்ளது. ஒரு சாதாரண விநியோக வரைபடத்தைச் செருக தாவலுக்குச் சென்று விளக்கப்படங்களில் மென்மையான கோடுகள் மற்றும் குறிப்பான்களுடன் சிதறல் விளக்கப்படத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

 • நாம் விளக்கப்படத்தைச் செருகும்போது, ​​எங்கள் மணி வளைவு அல்லது சாதாரண விநியோக வரைபடம் உருவாக்கப்படுவதைக் காணலாம்.

மேலேயுள்ள விளக்கப்படம், நாம் எடுத்த சீரற்ற தரவுகளுக்கான சாதாரண விநியோக வரைபடமாகும். தரவின் நிஜ வாழ்க்கை உதாரணத்திற்குச் செல்வதற்கு முன்பு இப்போது நாம் முதலில் ஏதாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸ்டாண்டர்ட் விலகல் எஸ் என்பது நிலையான விலகல் மாதிரி என்று பொருள், ஏனெனில் உண்மையான தரவு பகுப்பாய்வில் எங்களிடம் ஒரு பெரிய தரவு உள்ளது, மேலும் பகுப்பாய்வு செய்ய தரவுகளின் மாதிரியை நாங்கள் தேர்வு செய்கிறோம்.

இயல்பான விநியோக வரைபட எடுத்துக்காட்டு # 2

நிஜ வாழ்க்கை உதாரணத்திற்கு நகரும். எங்கள் பெல் வளைவு அல்லது எக்செல் சாதாரண விநியோக வரைபடத்திற்கு அதிக மென்மையான வரி இருக்கும். நடப்பு மாதத்தில் அடையப்பட்ட ஊழியர்கள் மற்றும் அவர்களின் சலுகைகள் குறித்து நான் ஒரு எடுத்துக்காட்டு எடுப்பேன் என்பதை நிரூபிக்க. 25 ஊழியர்களுக்கு ஒரு உதாரணம் பார்ப்போம்.

கீழே உள்ள தரவைக் கவனியுங்கள்.

 • இப்போது முதல் படி எக்செல் தரவின் சராசரியான சராசரியைக் கணக்கிடுவது. சராசரிக்கு பின்வரும் சூத்திரத்தைத் தட்டச்சு செய்க.

தரவுகளின் சராசரி 13,000 ஆகும்.

 • இப்போது தரவிற்கான நிலையான விலகலைக் கண்டுபிடிப்போம். பின்வரும் சூத்திரத்தைத் தட்டச்சு செய்க.

தரவுக்கான நிலையான விலகல் 7359.801 ஆகும்.

 • சராசரி மற்றும் நிலையான விலகல் இரண்டையும் நாம் கணக்கிட்டுள்ளதால், இப்போது நாம் மேலே சென்று தரவுகளுக்கான சாதாரண விநியோகத்தை கணக்கிடலாம். பின்வரும் சூத்திரத்தைத் தட்டச்சு செய்க.

 • இயல்பான விநியோக செயல்பாடு கீழே காட்டப்பட்டுள்ளபடி முடிவை வழங்குகிறது:

 • செல் B26 க்கு சூத்திரத்தை இழுக்கவும்.

 • இப்போது எங்கள் இயல்பான விநியோகத்தை கணக்கிட்டுள்ளதால், மேலே சென்று தரவின் சாதாரண விநியோக வரைபடத்தின் மணி வளைவை உருவாக்கலாம். விளக்கப்படங்களின் கீழ் செருகு தாவலில், மென்மையான கோடுகள் மற்றும் குறிப்பான்களுடன் சிதறல் விளக்கப்படத்தில் பிரிவு சொடுக்கவும்.

 • சரி என்பதைக் கிளிக் செய்யும்போது பின்வரும் விளக்கப்படம் உருவாக்கப்பட்டது,

கிடைமட்ட அச்சில் வளைவு 25 இல் நின்றுவதை நாம் காணக்கூடிய மாதிரி தரவுகளாக 25 ஊழியர்களை எடுத்தோம்.

மேலேயுள்ள விளக்கப்படம் ஊழியர்களுக்கான தரவுகளுக்கான சாதாரண விநியோக வரைபடம் அல்லது மணி வளைவு மற்றும் நடப்பு மாதத்தில் அவர்கள் அடைந்த சலுகைகள் ஆகும்.

எக்செல் இயல்பான விநியோகம் என்பது தரவு பகுப்பாய்வு செயல்முறையாகும், இது தரவின் சராசரி மற்றும் நிலையான விலகல் போன்ற சில செயல்பாடுகள் தேவைப்படுகிறது. அடையப்பட்ட சாதாரண விநியோகத்தில் செய்யப்பட்ட வரைபடம் சாதாரண விநியோக வரைபடம் அல்லது மணி வளைவு என அழைக்கப்படுகிறது.

எக்செல் இல் இயல்பான விநியோக வரைபடத்தைப் பற்றி நினைவில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்

 1. சராசரி என்பது தரவின் சராசரி.
 2. நிலையான விலகல் நேர்மறையாக இருக்க வேண்டும்.
 3. கிடைமட்ட அச்சு எங்கள் தரவுகளுக்காக நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்த மாதிரி எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறது.
 4. இயல்பான விநியோகம் எக்செல் இல் பெல் வளைவு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.