பங்கு அடிப்படையிலான இழப்பீட்டு செலவு (வரையறை, கணக்கியல்)

பங்கு அடிப்படையிலான இழப்பீடு என்றால் என்ன?

பங்கு அடிப்படையிலான இழப்பீடு என்றும் அழைக்கப்படும் பங்கு அடிப்படையிலான இழப்பீடு என்பது நிறுவனம், அதன் பங்குதாரர்கள் மற்றும் ஊழியர்களின் நலன்களை ஒருங்கிணைக்கும் நோக்கத்துடன் நிறுவனத்தில் பங்கு உரிமை உரிமைகளை வழங்குவதன் மூலம் நிறுவனம் அதன் ஊழியர்களுக்கு வழங்கிய வெகுமதிகளைக் குறிக்கிறது. நிறுவனம்.

பங்கு அடிப்படையிலான இழப்பீடு நிறுவனங்கள் தங்கள் ஊழியர்களுக்கு வெகுமதி அளிக்க பயன்படுத்தும் ஒரு வழியாகும். இது பங்கு விருப்பங்கள் அல்லது பணியாளர் பங்கு விருப்பங்கள் (ESOP) என்றும் பிரபலமாக அறியப்படுகிறது. ஊழியர்களைத் தக்க வைத்துக் கொள்ள அல்லது அவர்களை ஈர்க்கவும், சில வழிகளில் நடந்துகொள்ளவும் பங்கு விருப்பங்கள் வழங்கப்படுகின்றன, இதனால் அவர்களின் நலன்கள் நிறுவனத்தின் அனைத்து பங்குதாரர்களுடனும் ஒத்துப்போகின்றன.

மேலேயுள்ள விளக்கப்படம் பங்கு அடிப்படையிலான இழப்பீட்டை பேஸ்புக், பாக்ஸ் இன்க் மற்றும் அமேசான் ஆகிய மூன்று நிறுவனங்களின் மொத்த சொத்துக்களின் சதவீதமாக ஒப்பிடுகிறது. மொத்த சொத்துக்களின் சதவீதமாக 15.88% ஆக பெட்டி இன்க் மிக உயர்ந்த பங்கு அடிப்படையிலான இழப்பீட்டைக் கொண்டுள்ளது. மறுபுறம், அமேசான் மற்றும் பேஸ்புக் இந்த விகிதத்தை 4.95% மற்றும் 3.57% ஆகக் கொண்டுள்ளன.

பங்கு அடிப்படையிலான இழப்பீடு பற்றிய விளக்கம்

பங்கு விருப்பங்கள் நிறுவனத்தின் ஊழியர்களை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பங்குகளை முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட விலையில் வாங்க அனுமதிக்கின்றன. குறிப்பிட்ட பணியாளர்களுக்கு பங்கு விருப்பங்கள் ஒதுக்கப்படுகின்றன. பங்கு விருப்பங்கள் முதலீட்டாளருக்கு பரிமாற்ற தளங்களில் வாங்கவும் விற்கவும் கிடைக்கக்கூடிய பிற விருப்பங்களிலிருந்து வேறுபடுகின்றன, வித்தியாசம் என்னவென்றால், பங்கு விருப்பம் முதலீட்டாளர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை மற்றும் பரிமாற்ற தளங்களில் வர்த்தகம் செய்யப்படவில்லை. முன்னர் குறிப்பிட்டபடி, நிறுவனத்தின் குறிப்பிட்ட ஊழியர்களுக்கு பங்கு விருப்பங்கள் வழங்கப்படுகின்றன அல்லது வெகுமதி அளிக்கப்படுகின்றன. ஊழியர்களுக்கு ஒரு பங்கு விருப்பத்தை வழங்குவதன் பின்னணியில் உள்ள ஒரு காரணம், அவர்களைத் தக்கவைத்துக்கொள்வது அல்லது அவர்களை ஈர்ப்பது மற்றும் சில வழிகளில் அவர்கள் நடந்துகொள்வதேயாகும், இதனால் அவர்களின் நலன்கள் நிறுவனத்தின் அனைத்து பங்குதாரர்களுடனும் ஒத்துப்போகின்றன.

நிறுவனத்தின் பங்கை ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு காத்திருக்க வேண்டும், அவர் / அவள் நிறுவனத்தின் பங்கை முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட விலையில் வாங்க இந்த விருப்பத்தை பயன்படுத்த முடியும். இந்த காத்திருப்பு காலம் வெஸ்டிங் காலம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. வெஸ்டிங் காலம் பணியாளரை நிறுவனத்துடன் தங்குவதற்கு ஊக்கமளிக்கும் காலம் முடியும் வரை ஊக்குவிக்கிறது.

வருமான அறிக்கையில் பங்கு அடிப்படையிலான இழப்பீட்டின் தாக்கம்

பங்கு அடிப்படையிலான இழப்பீடு வருமான அறிக்கையை இரண்டு வழிகளில் பாதிக்கிறது.

# 1 - நிகர வருமானம் குறைந்தது

பேஸ்புக் வருமான அறிக்கையைப் பார்ப்போம். இங்கே செலவு மற்றும் செலவுகளில் பங்கு அடிப்படையிலான இழப்பீட்டு செலவு அடங்கும். இந்த செலவு நிகர வருமானத்தை குறைக்கிறது.

மேலும், ஒவ்வொரு செலவு மற்றும் செலவு உருப்படிகளின் கீழ் சேர்க்கப்பட்ட பங்கு அடிப்படையிலான இழப்பீட்டை முறித்துக் கொள்ள பேஸ்புக் வழங்கியுள்ளது என்பதை நினைவில் கொள்க. ஒட்டுமொத்தமாக, 2016 ஆம் ஆண்டில், பேஸ்புக் 3,218 மில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள பங்கு அடிப்படையிலான இழப்பீட்டை உள்ளடக்கியது.

ஆதாரம்: பேஸ்புக் 10 கே ஃபைலிங்ஸ்

# 2 - ஒரு பங்குக்கு நீர்த்த வருவாய்

நீர்த்த இபிஎஸ் கணக்கிடும்போது, ​​விருப்பத்தேர்வாளர்கள் பயன்படுத்தும் பங்கு விருப்பங்களின் தாக்கத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்கிறோம். பங்கு விருப்பங்கள் பயன்படுத்தப்படும்போது, ​​பணியாளர்கள் அல்லது அவற்றைப் பயன்படுத்திய முதலீட்டாளர்களுக்கு ஈடுசெய்ய நிறுவனம் சில கூடுதல் பங்குகளை வழங்க வேண்டும். இதன் காரணமாக, நிலுவையில் உள்ள மொத்த பங்குகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறது, இதன் விளைவாக குறைந்த இ.பி.எஸ்.

கீழே இருந்து நாம் பார்க்கும்போது, ​​பேஸ்புக் பணியாளர் பங்கு விருப்பங்கள் நிலுவையில் உள்ள மொத்த பங்குகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கின்றன, இதனால் ஒரு பங்குக்கான வருவாயைக் குறைக்கிறது.

ஆதாரம்: பேஸ்புக் 10 கே ஃபைலிங்ஸ்

ஒட்டுமொத்தமாக, வருமான அறிக்கையில் பங்கு விருப்பங்களின் தாக்கம் செலவுகளை அதிகரிப்பது, நிகர வருமானத்தை குறைப்பது மற்றும் நிலுவையில் உள்ள பங்குகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பது, இவை அனைத்தும் சிறிய இபிஎஸ் விளைகிறது.

இந்த விரிவான கட்டுரையிலிருந்து - கருவூல பங்கு முறை - நீர்த்த இபிஎஸ் மீதான பங்கு விருப்பங்களின் தாக்கத்தைக் கணக்கிடுங்கள்

இருப்புநிலைக்கு தாக்கம்

ஒரு நிறுவனம் அதன் பங்கு விருப்பம் வைத்திருப்பவர்களுக்கு ஈடுசெய்ய பல வழிகள் உள்ளன. இங்கே, விளக்க நோக்கத்திற்காக பின்வரும் இரண்டு வழிகளைக் கருத்தில் கொள்வோம்:

முதல்- முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட விலைக்கும் உடற்பயிற்சியின் தேதிக்கும் விலை வித்தியாசத்தை நிறுவனம் செலுத்த முடியும்.

இரண்டாவது- ஆண்டுக்கான நிலுவையில் உள்ள பங்கு விருப்பங்களுக்கு பதிலாக கூடுதல் பங்குகளை வழங்க நிறுவனத்திற்கு ஒரு விருப்பம் உள்ளது.

நிறுவனம் இரண்டாவது விருப்பப்படி சென்றால், கூடுதல் பங்குகளை வெளியிடுவதற்கு பதிலாக நிறுவனம் அதன் கட்டண மூலதனத்தை அதிகரிக்கும்.

பணப்புழக்க அறிக்கையில் தாக்கம்

மேலே விவாதிக்கப்பட்டபடி பங்கு விருப்பம் வைத்திருப்பவர்களுக்கு ஈடுசெய்யும் இரண்டு வழிகளை மீண்டும் கவனியுங்கள். நிறுவனம் முதல் விருப்பத்திற்குச் சென்றால் (பணத்தின் வித்தியாசத்தை செலுத்துகிறது), பின்னர் பணப்புழக்க அறிக்கையில் நிதி நடவடிக்கைகளில் இருந்து பணப்பரிமாற்றத்தை பதிவு செய்ய வேண்டும். இதனால், நிதிச் செயற்பாடுகளிலிருந்து பணப்புழக்கம் இருப்புநிலைத் தாளின் சொத்து பக்கத்தில் உள்ள பணத்தின் அதே அளவு குறைக்கப்படும்.

பணத்தை செலுத்துவதற்கு பதிலாக பங்குகளை வெளியிடுவதற்கான இரண்டாவது விருப்பத்திற்கு நிறுவனம் சென்றால், பணப்புழக்கம் எதுவும் நடக்காது என்பதால் பணப்புழக்க அறிக்கையில் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது.

பங்கு அடிப்படையிலான இழப்பீட்டு வீடியோ