திரட்டப்பட்ட பொறுப்புகள் (வரையறை) | ஜர்னல் உள்ளீடுகளுடன் எடுத்துக்காட்டுகள்

திரட்டப்பட்ட கடன்கள் என்றால் என்ன?

திரட்டப்பட்ட கடன்கள் என்பது நிறுவனத்தால் ஒரு கணக்கியல் காலப்பகுதியில் நிறுவனத்தால் செய்யப்படும் செலவினங்களுக்கு எதிரான பொறுப்புகள் ஆகும், ஆனால் அதற்கான கட்டணம் உண்மையில் அதே கணக்கியலில் நிறுவனத்தால் செய்யப்படவில்லை மற்றும் அவை இருப்புநிலைக் கணக்கில் உள்ள கடனாக பதிவு செய்யப்படுகின்றன. நிறுவனம்.

செலுத்த வேண்டிய கணக்குகளின் கீழ் இதுவரை செலுத்தப்படாத செலவுகள் அவை. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், அவர்கள் பெற்ற பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கு பணம் செலுத்துவது நிறுவனத்தின் கடமையாகும், ஆனால் அதற்கான விலைப்பட்டியல் இன்னும் பெறப்படவில்லை.

இது கணக்கியலின் ஒரு திரட்டல் முறையில்தான் உள்ளது மற்றும் கணக்கியலின் பண முறையின் கீழ் இல்லை. இவை ஒரு காலகட்டத்தில் நிதிநிலை அறிக்கைகளில் பதிவு செய்யப்பட்டு அடுத்த காலகட்டத்தில் தலைகீழாக மாற்றப்படுகின்றன. பணம் முழுவதுமாக செலுத்தப்படும் போது உண்மையான செலவை துல்லியமான விலையில் வசூலிக்க இது அனுமதிக்கும்.

திரட்டப்பட்ட கடன்கள் வழக்கமாக அவ்வப்போது மற்றும் நிலுவைத் தொகையில் செலுத்தப்படுகின்றன, அதாவது, நுகர்வுக்குப் பிறகு. உதாரணமாக, ஒரு நிறுவனம் தண்ணீரை உட்கொண்ட மாத இறுதிக்குப் பிறகு நீர் பில் பெறுகிறது. குறிப்பிட்ட கணக்கியல் காலத்தின் முடிவில் தொடர்புடைய கணக்கியல் உள்ளீடுகளைச் செய்வதன் மூலம் நீர் நுகரப்படும் காலகட்டத்தில் நீர் செலவைப் பதிவு செய்வது அவசியம். செலவினங்களின் திரட்டல் வருமான அறிக்கையில் பொருத்தமான கணக்குத் தலைவர்களின் கீழ் திரட்டப்பட்ட செலவுகளை வழங்குவதோடு இருப்புநிலைக் குறிப்பில் திரட்டப்பட்ட கடன்களையும் விளைவிக்கிறது.

திரட்டப்பட்ட பொறுப்புகள் எடுத்துக்காட்டு

 • சேர்ந்த வட்டி: கணக்கியல் காலத்தின் முடிவில் கட்டணம் வசூலிக்கப்படாத நிலுவைக் கடனுக்கான வட்டி;
 • சம்பாதித்த ஊதியம்: அடுத்த காலகட்டத்தில் செலுத்த வேண்டிய ஊழியர் ஊதியங்களுக்கான வரி;
 • திரட்டப்பட்ட சேவைகள்: தற்போதைய காலகட்டத்தில் பெறப்பட்ட சேவை ஆனால் அடுத்த காலகட்டத்தில் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது;
 • சம்பாதித்த ஊதியங்கள்: ஊழியர்கள் தற்போதைய காலகட்டத்தில் சேவைக்கான ஊதியத்தை சம்பாதிக்கிறார்கள், ஆனால் அடுத்த அறிக்கையிடல் காலத்தில் செலுத்தப்படுகிறார்கள்.
 • திரட்டப்பட்ட பயன்பாடுகள்: உங்கள் வணிகத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் பயன்பாடுகள், ஆனால் அதற்கான பில் பெறப்படவில்லை;

திரட்டப்பட்ட கடன்கள் மற்றும் செலுத்த வேண்டிய கணக்குகளுக்கு இடையே ஒரு சிறிய ஆனால் முக்கியமான வேறுபாடு உள்ளது. இத்தகைய கடன்கள் ஒவ்வொரு கணக்கியல் காலத்தின் முடிவிலும் பதிவு செய்யப்பட்டு கணிசமான மதிப்பீட்டை உள்ளடக்கியிருந்தாலும், செலுத்த வேண்டிய கணக்குகள் பொதுவாக சப்ளையர்களிடமிருந்து சரியான விலைப்பட்டியலின் அடிப்படையில் வணிகத்தின் சாதாரண பாடமாக பதிவு செய்யப்படுகின்றன.

ஸ்டார்பக்ஸ் எடுத்துக்காட்டு

ஆதாரம்: ஸ்டார்பக்ஸ் எஸ்.இ.சி ஃபைலிங்ஸ்

ஸ்டார்பக்ஸில் திரட்டப்பட்ட கடன்களின் பட்டியல் -

 1. திரட்டப்பட்ட இழப்பீடு மற்றும் தொடர்புடைய செலவுகள்
 2. திரட்டப்பட்ட ஆக்கிரமிப்பு செலவுகள்
 3. திரட்டப்பட்ட வரிகள்
 4. செலுத்த வேண்டிய ஈவுத்தொகை
 5. திரட்டப்பட்ட மூலதனம் மற்றும் பிற இயக்க செலவுகள்

திரட்டப்பட்ட பொறுப்புகள் பத்திரிகை நுழைவு

வருமான அறிக்கையில் திரட்டப்பட்ட செலவைப் பதிவுசெய்ய செலவினம் பற்று வைக்கப்படும், மேலும் அதற்கேற்ப செலுத்த வேண்டியவை இருப்புநிலைக் கடப்பாட்டின் பக்கத்தில் உருவாக்கப்படும். எனவே, கணக்கியல் நுழைவு பின்வருமாறு இருக்கும்:

படி 1: - செலவு ஏற்படும் போது

நிறுவனங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட கணக்கியல் காலத்திலும் சொந்தக் கடனிலும் செலவைச் செய்கின்றன, ஆனால் இதுவரை கட்டணம் வசூலிக்கப்படவில்லை. இந்தச் செலவின் பதிவை கணக்குகளின் புத்தகங்களில் சம்பாதித்த பொறுப்பாக நாம் உருவாக்க வேண்டும். செலவுக் கணக்கில் நாம் பற்று வைக்க வேண்டும். இந்த டெபிட் நுழைவு செலவுகளை அதிகரிக்கும்.

மேலும், நாம் ஒரு திரட்டப்பட்ட பொறுப்பு செலவுக் கணக்கை உருவாக்கி, அதே தொகையுடன் கடன் பெற வேண்டும். இது எங்கள் பொறுப்பை அதிகரிக்கும்.

பற்று செலவு

செலுத்த வேண்டிய கடன் செலவு

படி 2: - கட்டணம் செலுத்தும்போது

அடுத்த கணக்கியல் காலத்தில், கட்டணம் செலுத்தப்படும் போது, ​​நீங்கள் அசல் பதிவை மாற்றியமைக்க வேண்டும், இது கணக்குகளின் புத்தகங்களில் முன்பே அனுப்பப்பட்டுள்ளது. பரிவர்த்தனையை மாற்றியமைக்க, திரட்டப்பட்ட பொறுப்புக் கணக்கில் பற்று வைக்கவும். நீங்கள் செலவை ரொக்கமாக செலுத்தியதால் பற்று பொறுப்பு மற்றும் கடன் பணம் அல்லது வங்கி கணக்கு குறையும். இது சொத்துக்களையும் குறைக்கும்.

செலுத்த வேண்டிய பற்று செலவு

கடன் பணம்

எடுத்துக்காட்டுகள்

ஒரு வணிகத்தின் ஆண்டு கட்டிட வாடகை 12,000 ஆகும். இருப்பினும், இது உரிமையாளரிடமிருந்து ஒரு விலைப்பட்டியல் பெறவில்லை, இதனால் வாடகை செலவு கணக்கு புத்தகங்களில் பதிவு செய்யப்படவில்லை.

முக்கிய அனுமானம்

 • காலம் = 12 மாதங்கள்
 • ஆண்டு வாடகை = 12,000
 • கணக்கியல் காலம் = 1 மாதம்
 • ஒரு காலகட்டத்தில் திரட்டப்பட்ட செலவு = 12,000 x 1/12 = 1,000

கடன் / கடன்

மேலே காட்டப்பட்டுள்ள திரட்டப்பட்ட பொறுப்புகள் பத்திரிகை உள்ளீடுகள் வாடகை செலவுக் கணக்கை பற்று வைக்கின்றன, இது அந்த குறிப்பிட்ட மாதத்தின் வணிகத்திற்கான செலவைக் குறிக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் நுகரப்படும் சேவையின் அளவிற்கு சப்ளையருக்கு (கட்டிடத்தின் உரிமையாளர்) செலுத்த வேண்டிய பொறுப்பை பிரதிபலிக்கும் கடன் நுழைவு, சம்பாதிக்கப்பட்ட செலவுகளுக்கு வரவு வைக்கப்படுகிறது.

இருப்புநிலை

கணக்கியல் சமன்பாட்டின் படி,சொத்துக்கள் = பொறுப்புகள் + பங்கு. இந்த பரிவர்த்தனைக்கு, கணக்கியல் சமன்பாடு பின்வரும் அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

இந்த வழக்கில், வருமான அறிக்கை 1,000 வாடகை செலவாகும், மற்றும் இருப்புநிலைக் கடன்கள் (திரட்டப்பட்ட செலவாக) 1,000 அதிகரித்துள்ளது. வருமான அறிக்கையில் உள்ள செலவு வரிக்குப் பின் கிடைக்கும் லாபத்தைக் குறைக்கிறது, தக்க வருவாயை மூடுவது, எனவே, வணிகத்தில் உரிமையாளர்களின் பங்கு.

முக்கியத்துவம்

ஒரு நிறுவனம் சம்பள கணக்கியலைப் பயன்படுத்தி நிதி அறிக்கைகளைத் தயாரிக்கும்போது, ​​தயாரிக்கப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கைகள் மிகவும் துல்லியமானவை, ஏனெனில் இது ஒவ்வொரு காலகட்டத்திற்கும் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் நிகழ்வுகளின் முழுமையான நடவடிக்கையாகும்.

இந்த முழுமையான படம் ஆய்வாளர்கள் ஒரு நிறுவனத்தின் தற்போதைய நிதி ஆரோக்கியத்தை நன்கு புரிந்துகொள்ளவும் அதன் எதிர்கால நிதி நிலையை சிறந்த முறையில் கணிக்கவும் உதவுகிறது. இது கணக்கியலின் பண அடிப்படையிலான முறையைப் போலல்லாது, இது பணம் பரிமாற்றம் செய்யப்படும்போது நிதி பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் நிகழ்வுகளை மட்டுமே பதிவுசெய்கிறது, இதன் விளைவாக வருமானம் மற்றும் கணக்கு நிலுவைகளின் குறைவான மதிப்பீடுகள் மற்றும் மிகைப்படுத்தல்கள் ஏற்படுகின்றன.

பண கணக்கியலில் இருந்து இது எவ்வாறு வேறுபடுகிறது?

ஏபிசி இன்க் இன் இரு வார ஊதிய காலம் செப்டம்பர் 30 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது, மேலும் ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகு அக். 2 அன்று வழங்கப்படும். செப்டம்பர் 30 ஆம் தேதியுடன் முடிவடையும் காலத்திற்கு ஊழியர்களுக்கு செலுத்த வேண்டிய மொத்த ஊதியங்கள் $ 15,000 .

பண அடிப்படை கணக்கியல்

கடைசி இரு வார ஊதியம் $ 15,000 செப்டம்பரில் ஏற்பட்டது, ஆனால் அந்த மாதத்திலேயே செலுத்தப்படவில்லை என்பதால், அந்த தொகை செப்டம்பர் வருமான அறிக்கையில் சேர்க்கப்படாது. இது நிறுவனத்தின் மொத்த ஊதியங்கள் உண்மையில் செப்டம்பரில் ஏற்பட்டதை விட குறைத்து மதிப்பிடும், இதன் விளைவாக நிறுவனத்தின் லாபம் உண்மையானதை விட அதிகமாக தோன்றும்.

திரட்டல் பொறுப்புகள் கணக்கியல்

நுழைவு செப்டம்பர் இறுதியில் பின்வருமாறு செய்யப்படும்: - செலுத்த வேண்டிய கடன் ஊதியம், 000 14,000 - பற்று ஊதிய செலவு $ 14,000. இந்த நுழைவு கணக்கியல் பண முறையுடன் ஒப்பிடுகையில் செப்டம்பர் மாதத்திற்கான நிறுவனத்தின் கடன்கள் மற்றும் அதன் நிதிநிலை அறிக்கைகளின் செலவுகள் பற்றிய முழுமையான, துல்லியமான விளக்கத்தை அளிக்கிறது.