வர்த்தக சமநிலை (வரையறை, எடுத்துக்காட்டுகள், ஃபார்முலா) | கணக்கிடுவது எப்படி?

வர்த்தக வரையறையின் இருப்பு

வர்த்தகத்தின் இருப்பு (BOT) என்பது நாட்டின் ஏற்றுமதிகள் அதன் இறக்குமதியைக் குறைப்பதாக வரையறுக்கப்படுகிறது. எந்தவொரு பொருளாதாரத்தின் தற்போதைய சொத்துக்கும், உலகளாவிய சொத்துக்களில் ஈட்டப்பட்ட ஒரு நாட்டின் நிகர வருமானத்தை அளவிடுவதால், BOT குறிப்பிடத்தக்க கூறுகளில் ஒன்றாகும். நடப்பு கணக்கு நாட்டின் எல்லைகளில் உள்ள அனைத்து கொடுப்பனவுகளையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது. பொதுவாக, வர்த்தக இருப்பு என்பது ஒரு சுலபமான வழியாகும், ஏனெனில் அனைத்து பொருட்களும் சேவைகளும் சுங்க அலுவலகம் வழியாக செல்ல வேண்டும், இதனால் அவை பதிவு செய்யப்படுகின்றன.

ஃபார்முலா

வர்த்தக சூத்திரத்தின் இருப்பு = நாட்டின் ஏற்றுமதி - நாட்டின் இறக்குமதி.

வர்த்தக எடுத்துக்காட்டுகளின் இருப்புக்காக, அமெரிக்கா 2016 இல் 1.8 டிரில்லியன் டாலர் இறக்குமதி செய்தாலும், 1.2 டிரில்லியன் டாலர்களை மற்ற நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்தால், அமெரிக்காவின் வர்த்தக இருப்பு - 600 பில்லியன் டாலர் அல்லது 600 பில்லியன் டாலர் வர்த்தக பற்றாக்குறை இருந்தது.

8 1.8 டிரில்லியன் இறக்குமதி - ஏற்றுமதியில் tr 1.2 டிரில்லியன் = billion 600 பில்லியன் வர்த்தக பற்றாக்குறை

எந்தவொரு பொருளாதாரத்தின் தற்போதைய சொத்துக்கும், வர்த்தகச் சமநிலை என்பது ஒரு நாட்டின் முக்கிய சொத்துக்களில் ஒன்றாகும், ஏனெனில் இது ஒரு நாட்டின் நிகர வருமானத்தை உலகளாவிய சொத்துக்களில் அளவிடுகிறது. நடப்பு கணக்கு நாட்டின் எல்லைகளில் உள்ள அனைத்து கொடுப்பனவுகளையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது. பொதுவாக, வர்த்தக இருப்பு என்பது ஒரு சுலபமான வழியாகும், ஏனெனில் அனைத்து பொருட்களும் சேவைகளும் சுங்க அலுவலகம் வழியாக செல்ல வேண்டும், இதனால் அவை பதிவு செய்யப்படுகின்றன.

  • இதன் விளைவாக, வர்த்தக உபரி கொண்ட பொருளாதாரம் பற்றாக்குறை நாடுகளுக்கு பணத்தை வழங்குகிறது, அதே நேரத்தில் ஒரு பெரிய வர்த்தக பற்றாக்குறை கொண்ட பொருளாதாரம் அதன் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கு பணம் செலுத்த கடன் வாங்குகிறது. சில சந்தர்ப்பங்களில், வர்த்தக சமநிலை ஒரு நாட்டின் அரசியல் மற்றும் பொருளாதார ஸ்திரத்தன்மையுடன் தொடர்புபடுத்தப்படலாம், ஏனெனில் அது அந்த நாட்டில் வெளிநாட்டு முதலீட்டின் அளவை பிரதிபலிக்கிறது. பெரும்பாலான நாடுகள் இதை ஒரு சாதகமான வர்த்தக சமநிலையாக கருதுகின்றன.
  • ஏற்றுமதியை விட இறக்குமதி குறைவாக இருக்கும்போது, ​​அது வர்த்தக பற்றாக்குறை என்று அழைக்கப்படுகிறது. நாடுகள் பொதுவாக இதை சாதகமற்ற வர்த்தக இருப்பு என்று கருதுகின்றன. இருப்பினும், நாட்டின் சிறந்த நலன்களில் உபரி அல்லது சாதகமான வர்த்தக இருப்பு இல்லாத சந்தர்ப்பங்கள் உள்ளன. வர்த்தக எடுத்துக்காட்டுகளின் சமநிலைக்கு, வளர்ந்து வரும் சந்தை, பொதுவாக, அதன் உள்கட்டமைப்பில் முதலீடு செய்ய இறக்குமதி செய்ய வேண்டும்

பொதுவான பற்று பொருட்களில் சில வெளிநாட்டு உதவி, இறக்குமதி மற்றும் வெளிநாடுகளில் உள்நாட்டு செலவினம் மற்றும் வெளிநாடுகளில் உள்நாட்டு முதலீடுகள் ஆகியவை அடங்கும், அதே நேரத்தில் கடன் பொருட்களில் உள்நாட்டு பொருளாதாரத்தில் வெளிநாட்டு செலவுகள், ஏற்றுமதிகள் மற்றும் உள்நாட்டு பொருளாதாரத்தில் வெளிநாட்டு முதலீடு ஆகியவை அடங்கும்.

எடுத்துக்காட்டுகள்

1976 முதல் அமெரிக்காவிற்கு வர்த்தக பற்றாக்குறை இருந்தது, அதேசமயம், சீனாவிற்கு 1995 முதல் வர்த்தக உபரி உள்ளது.

மூல: வர்த்தக பொருளாதாரம்.காம்

வர்த்தக உபரி அல்லது பற்றாக்குறை என்பது எப்போதும் பொருளாதாரத்தின் ஆரோக்கியத்தின் இறுதி குறிகாட்டியாக இருக்காது, மேலும் இது வணிகச் சுழற்சி மற்றும் பிற பொருளாதார குறிகாட்டிகளுடன் கருதப்பட வேண்டும். பொருளாதார வளர்ச்சியின் காலங்களில் வர்த்தக எடுத்துக்காட்டுகளின் சமநிலைக்கு, நாடுகள் விலை போட்டியை ஊக்குவிக்க அதிக இறக்குமதி செய்ய விரும்புகின்றன, இது பணவீக்கத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது, மந்தநிலையில், நாடுகள் பொருளாதாரத்தில் வேலைகள் மற்றும் தேவைகளை உருவாக்க அதிக ஏற்றுமதி செய்ய விரும்புகின்றன.

வர்த்தக இருப்பு எப்போது நேர்மறையானது?

வர்த்தக உபரியை நீண்ட காலத்திற்கு ஊக்குவிக்கும் கொள்கைகளை உருவாக்க பெரும்பாலான நாடுகள் செயல்படுகின்றன. ஒரு உபரிக்கு சாதகமான வர்த்தக சமநிலையாக அவர்கள் கருதுகிறார்கள், ஏனெனில் இது ஒரு நாட்டிற்கு லாபம் ஈட்டுவதாக கருதப்படுகிறது. வாங்கும் பொருட்களுடன் ஒப்பிடும்போது நாடுகள் அதிக தயாரிப்புகளை விற்க விரும்புகின்றன, இது அவர்களின் குடியிருப்பாளர்களுக்கு அதிக மூலதனத்தைப் பெறுகிறது, இது உயர் வாழ்க்கைத் தரமாக மொழிபெயர்க்கப்படுகிறது. அனைத்து ஏற்றுமதியையும் உற்பத்தி செய்வதன் மூலம் நிபுணத்துவத்தில் போட்டி நன்மைகளைப் பெறுவதால் இது அவர்களின் நிறுவனங்களுக்கும் நன்மை பயக்கும். நிறுவனங்கள் அதிக தொழிலாளர்களை வேலைக்கு அமர்த்துவதோடு அதிக வருமானத்தையும் ஈட்டுவதால் இது அதிக வேலைவாய்ப்பை அளிக்கிறது.

ஆனால் சில நிபந்தனைகளில், வர்த்தக பற்றாக்குறை என்பது வர்த்தகத்தின் மிகவும் சாதகமான சமநிலையாகும், மேலும் இது தற்போது நாடு இருக்கும் வணிகச் சுழற்சியின் கட்டத்தைப் பொறுத்தது.

  • வர்த்தக உதாரணத்தின் மற்றொரு சமநிலையை எடுத்துக்கொள்வோம் - பொதுவாக ஹாங்காங்கில் எப்போதும் வர்த்தக பற்றாக்குறை உள்ளது. ஆனால் இது நேர்மறையானதாகக் கருதப்படுகிறது, ஏனெனில் அதன் இறக்குமதிகள் பல மூலப்பொருட்களாக இருக்கின்றன, அவை முடிக்கப்பட்ட பொருட்களாக மாறி இறுதியாக ஏற்றுமதி செய்கின்றன. இது உற்பத்தி மற்றும் நிதி ஆகியவற்றில் ஒரு போட்டி நன்மையை அளிக்கிறது மற்றும் அதன் மக்களுக்கு உயர்ந்த வாழ்க்கைத் தரத்தை உருவாக்குகிறது.
  • வர்த்தக உதாரணத்தின் மற்றொரு சமநிலை கனடாவின் பொருளாதார வளர்ச்சியின் விளைவாக அதன் சிறிய வர்த்தக பற்றாக்குறை மற்றும் அதன் குடியிருப்பாளர்கள் ஒரு சிறந்த வாழ்க்கை முறையை அனுபவிக்கிறார்கள், இது பல்வேறு இறக்குமதியால் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.

வர்த்தக இருப்பு எதிர்மறையானது எப்போது?

பெரும்பாலான சூழ்நிலைகளில், வர்த்தக பற்றாக்குறைகள் ஒரு நாட்டிற்கான வர்த்தகத்தின் சாதகமற்ற சமநிலையாகும். கட்டைவிரல் விதியாக, வர்த்தக பற்றாக்குறையுடன் கூடிய புவியியல் மூலப்பொருட்களை மட்டுமே ஏற்றுமதி செய்கிறது மற்றும் ஏராளமான நுகர்வோர் தயாரிப்புகளை இறக்குமதி செய்கிறது. அத்தகைய நாடுகளின் உள்நாட்டு வணிகங்கள் முக்கியமாக மூலப்பொருள் ஏற்றுமதியாளர்களாக இருப்பதால் நீண்ட காலத்திற்கு மதிப்பு கூட்டப்பட்ட தயாரிப்புகளை தயாரிக்க தேவையான நேரத்தை அனுபவத்தைப் பெறவில்லை, இதனால் அத்தகைய நாடுகளின் பொருளாதாரங்கள் உலகளாவிய பொருட்களின் விலையைச் சார்ந்தது.

வர்த்தக பற்றாக்குறையை எதிர்க்கும் சில நாடுகள் உள்ளன, அதைக் கட்டுப்படுத்த அவர்கள் வணிகத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள், இது பொருளாதார தேசியவாதத்தின் தீவிர வடிவமாக கருதப்படுகிறது, இது ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் வர்த்தக பற்றாக்குறையை நீக்க வேலை செய்கிறது.

இது இறக்குமதி ஒதுக்கீடுகள் மற்றும் கட்டணங்கள் போன்ற பாதுகாப்புவாத நடவடிக்கைகளை ஆதரிக்கிறது. இந்த நடவடிக்கைகள் குறுகிய காலத்தில் பற்றாக்குறையை குறைக்கக்கூடும் என்றாலும், அவை நுகர்வோர் விலையை உயர்த்துகின்றன. இதனுடன், இத்தகைய நடவடிக்கைகள் பிற வர்த்தக கூட்டாளர்களிடமிருந்து பிற்போக்கு பாதுகாப்புவாதத்தைத் தூண்டுகின்றன.