நிறைவு பங்கு (வரையறை, ஃபார்முலா) | நிறைவு பங்குகளை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

மூடு பங்கு என்றால் என்ன?

பங்கு அல்லது சரக்குகளை மூடுவது என்பது ஒரு நிதிக் காலத்தின் முடிவில் ஒரு நிறுவனம் இன்னும் கையில் வைத்திருக்கும் தொகை. இந்த பட்டியலில் செயலாக்கப்படும் அல்லது உற்பத்தி செய்யப்படும் ஆனால் விற்கப்படாத தயாரிப்புகள் இருக்கலாம். ஒரு பரந்த அளவில், இதில் மூலப்பொருள், செயல்பாட்டில் உள்ளது மற்றும் முடிக்கப்பட்ட பொருட்கள் ஆகியவை அடங்கும் - மொத்த தொகையை தீர்மானிக்க பங்குகளை மூடுவதற்கான அலகுகள்.

இருப்பினும், ஒரு பெரிய வணிகத்திற்கு, இது பெரும்பாலும் சாத்தியமற்றது. சரக்கு மேலாண்மை மென்பொருள் மற்றும் பிற தொழில்நுட்பங்களில் முன்னேற்றம் இந்த சிக்கலைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.

பங்கு ஃபார்முலாவை மூடுவது

நிறைவு பங்கைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் கீழே

பங்கு சூத்திரத்தை மூடுவது (முடிவு) = பங்கு திறத்தல் + கொள்முதல் - விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலை.

நிறைவு பங்கைக் கணக்கிட சிறந்த 4 முறைகள்

நிறுவனம் அதன் இறுதிப் பங்கை விலை நிர்ணயம் செய்ய முடிவு செய்யும் முறை அதன் இருப்புநிலை மற்றும் வருமான அறிக்கையிலும் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

நிறைவு பங்கைக் கணக்கிடுவதற்கான முதல் 4 பொதுவான முறைகள் பின்வருமாறு -

# 1 முதல் அவுட்டில் முதல் (FIFO)

FIFO சரக்கு முறை முதலில் கொண்டு வரப்பட்ட சரக்கு முதலில் விற்கப்படும் என்று கருதுகிறது, மேலும் சமீபத்திய மற்றும் புதிய சரக்கு விற்கப்படாமல் வைக்கப்படுகிறது. இதன் பொருள் பழைய சரக்குகளின் விலை விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலைக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் புதிய சரக்குகளின் விலை சரக்குகளை முடிவுக்கு ஒதுக்கப்படுகிறது

FIFO எடுத்துக்காட்டு
 • சரக்குகளின் ஆரம்பம் - ஒரு யூனிட்டுக்கு 10 அலகுகள் $ 5
 • கொள்முதல் - ஒரு யூனிட்டுக்கு 140 அலகுகள் $ 6
 • விற்பனை - ஒரு யூனிட்டுக்கு 100 அலகுகள் $ 5

சரக்கு முடிவு - 10 + 140 - 100 = 50

சரக்குத் தொகையை ($) முடித்தல் - 50 * $ 6 = $ 300

# 2 முதல் அவுட்டில் கடைசியாக (LIFO)

கடைசியாக வாங்கிய உருப்படி முதலில் விற்கப்படும் என்று LIFO சரக்கு முறை கருதுகிறது. அழிந்துபோகாத அல்லது வழக்கற்றுப் போகக்கூடிய தயாரிப்புகளுக்கு இந்த முறை பயன்படுத்தப்படலாம்

LIFO எடுத்துக்காட்டு
 • சரக்குகளின் ஆரம்பம் - ஒரு யூனிட்டுக்கு 10 அலகுகள் $ 5
 • கொள்முதல் - ஒரு யூனிட்டுக்கு 140 அலகுகள் $ 6
 • விற்பனை - ஒரு யூனிட்டுக்கு 100 அலகுகள் $ 5

சரக்கு முடிவு - 40 + 10 = 50

சரக்குத் தொகையை ($) முடித்தல் - 40 * $ 6 + 10 * $ 5 = $ 240 + $ 50 = $ 290

# 3 சராசரி செலவு முறை

இந்த முறையின் கீழ், எடையுள்ள சராசரி செலவு இறுதி பங்குக்கு கணக்கிடப்படுகிறது. இது கணக்கிடப்படுகிறது - சரக்கு / மொத்த அலகுகளில் உள்ள பொருட்களின் விலை

சராசரி செலவு எடுத்துக்காட்டு
 • சரக்குகளின் ஆரம்பம் - ஒரு யூனிட்டுக்கு 10 அலகுகள் $ 5
 • கொள்முதல் - ஒரு யூனிட்டுக்கு 140 அலகுகள் $ 6
 • விற்பனை - ஒரு யூனிட்டுக்கு 100 அலகுகள் $ 5

ஒரு யூனிட்டுக்கு எடையுள்ள சராசரி செலவு - (10 * 5 + 140 * 6) / 150 = $ 5.9

இறுதி தொகை ($) - 50 * $ 5.9 = $ 295

# 4 மொத்த லாப முறை

இறுதி பங்கின் அளவை மதிப்பிடுவதற்கு மொத்த இலாப முறை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

 • படி 1 - சரக்குகளைத் தொடங்குவதற்கான செலவைச் சேர்க்கவும். கொள்முதல் செலவு விற்பனைக்குக் கிடைக்கும் பொருட்களின் விலையை நாங்கள் அடைவோம்.
 • படி 2 - விற்பனை செய்யப்பட்ட பொருட்களின் விலைக்கு விற்பனையுடன் பெருக்க (1 - எதிர்பார்க்கப்படும் மொத்த லாபம்)
 • படி 3 - நிறைவு பங்கைக் கணக்கிடுங்கள் - இந்த தொகையைப் பெறுவதற்கு, படி ஒன்றில் விற்பனைக்குக் கிடைக்கும் பொருட்களின் விலையிலிருந்து படி இரண்டில் மதிப்பிடப்பட்ட பொருட்களின் விலையை நாம் கழிக்க வேண்டும்.
மொத்த இலாப முறை எடுத்துக்காட்டு
 • சரக்குகளின் ஆரம்பம் - ஒரு யூனிட்டுக்கு 10 அலகுகள் $ 5
 • கொள்முதல் - ஒரு யூனிட்டுக்கு 140 அலகுகள் $ 6
 • விற்பனை - ஒரு யூனிட்டுக்கு 100 அலகுகள் $ 5
 • விற்பனைக்கு கிடைக்கும் பொருட்களின் விலை = 10 x 50 + 140 x 6 = 940
 • எதிர்பார்க்கப்படும் லாப அளவு = 40%

விற்பனை = 100 x 5 = 500

விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலை = 500 x (1-40%) = 300

நிறைவு பங்கு ($) = 940 - 300 = 640

இந்த முறையின் குறைபாடு என்னவென்றால், படி 2 இல் மொத்த இலாபத்தை மதிப்பிடுவது, வரலாற்று மதிப்பீட்டின் அடிப்படையாகும், இது எதிர்காலத்தில் அவசியமில்லை. மேலும், அந்தக் காலகட்டத்தில் ஏதேனும் சரக்கு இழப்புகள் இருந்தால், வரலாற்று விகிதங்களை விட அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இருந்தால், அது பொருத்தமற்ற அளவு சரக்குகளை மூடுவதற்கு வழிவகுக்கும்.

நிறைவு பங்குகளில் விலை முறையின் தாக்கம்

ஒரு நிறுவனம் அதன் பணவீக்கத்தை விலை நிர்ணயிக்கும் முறை அதன் நிதி நிலை மற்றும் இலாபங்களை பாதிக்கிறது. நிறுவனம் LIFO ஐப் பயன்படுத்த முடிவு செய்தால், விற்கப்படும் பொருட்களின் விலை அதிகமாக இருக்கும் (பணவீக்கம் அதிகரித்து வருவதாகக் கருதி), இது மொத்த லாபத்தைக் குறைத்து வரிகளை குறைக்கிறது. நிறுவனம் FIFO ஐ விட LIFO கணக்கியலை விரும்புவதற்கான முக்கிய காரணங்களில் ஒன்றாகும். இன்னும் ஒரு சரியான காரணம் என்னவென்றால், FIFO ஐப் பயன்படுத்தும்போது, ​​FIFO உடன் ஒப்பிடும்போது இருப்புநிலைக் குறிப்பில் மூடும் பங்குகளின் அளவு அதிகமாக இருக்கும்.

சரக்குகள் பயன்படுத்தப்படும் முறையால் விகிதங்களும் பாதிக்கப்படுகின்றன. FIFO பயன்படுத்தப்படும்போது நடப்பு சொத்துக்கள் / நடப்புக் கடன்கள் என கணக்கிடப்பட்ட தற்போதைய விகிதம் அதிகமாக இருக்கும். பங்குகளை முடிப்பது தற்போதைய சொத்துகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கும். மறுபுறம், FIFO பயன்படுத்தப்பட்டால் விற்பனை / சராசரி சரக்கு என கணக்கிடப்பட்ட சரக்கு விற்றுமுதல் விகிதம் குறைவாக இருக்கும்.