பணச் சந்தைக்கும் மூலதனச் சந்தைக்கும் இடையிலான வேறுபாடு | முதல் 10 வேறுபாடுகள்

பணச் சந்தை vs மூலதன சந்தை

பணச் சந்தை மற்றும் மூலதனச் சந்தை ஆகிய இரண்டும் நிதிச் சந்தைகளின் இரண்டு வெவ்வேறு வகைகளாகும், அங்கு பணச் சந்தையில் குறுகிய கால கடன் மற்றும் கடன் வழங்கலுக்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, அதேசமயம் மூலதனச் சந்தை நீண்ட கால சொத்துகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, அதாவது சொத்துக்கள் ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக முதிர்ச்சி.

பணச் சந்தை மற்றும் மூலதனச் சந்தை ஆகியவை நிதிச் சந்தைகளின் வகைகள். பணச் சந்தைகள் குறுகிய கால கடன் அல்லது கடன் வாங்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, வழக்கமாக சொத்துக்கள் ஒரு வருடம் அல்லது அதற்கும் குறைவாகவே வைக்கப்படுகின்றன, அதேசமயம், மூலதன சந்தைகள் மூலதனத்தின் மீது நேரடி அல்லது மறைமுக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் நீண்ட கால பத்திரங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மூலதன சந்தைகளில் பங்கு சந்தை மற்றும் கடன் சந்தை ஆகியவை அடங்கும்.

பணச் சந்தை என்றால் என்ன?

வங்கிகள், நிதி நிறுவனங்கள், பண விநியோகஸ்தர்கள் மற்றும் தரகர்கள் குறுகிய காலத்திற்கு நிதிக் கருவிகளில் வர்த்தகம் செய்யும் அமைப்புசாரா சந்தைகள் பணச் சந்தைகள். வர்த்தக கடன், வணிகத் தாள், வைப்புச் சான்றிதழ், டி பில்கள் போன்ற குறுகிய கால கடன் கருவிகளில் அவை வர்த்தகம் செய்கின்றன, அவை அதிக திரவம் கொண்டவை மற்றும் 1 க்கும் குறைவான காலகட்டத்தில் மீட்டெடுக்கப்படலாம்.

பணச் சந்தையில் வர்த்தகம் பெரும்பாலும் கவுண்டர் (OTC) மூலமாகவே செய்யப்படுகிறது, அதாவது பரிமாற்றங்கள் இல்லை அல்லது குறைவாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவை வணிகங்களுக்கு குறுகிய கால கடனை வழங்குகின்றன மற்றும் குறுகிய காலத்திற்கு பொருளாதாரத்தில் பணப்புழக்கத்தை வழங்குவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. இது வணிக மூலதனத் தேவைகளுடன் வணிகத்திற்கும் தொழில்களுக்கும் உதவுகிறது.

மூலதன சந்தை என்றால் என்ன?

மூலதனச் சந்தை என்பது ஒரு வகை நிதிச் சந்தையாகும், அங்கு பங்குகள், பத்திரங்கள், கடன் பத்திரங்கள் போன்ற நிதி தயாரிப்புகள் நீண்ட காலத்திற்கு வர்த்தகம் செய்யப்படுகின்றன. அவை நீண்ட கால நிதி மற்றும் நீண்ட கால மூலதனத் தேவையின் நோக்கத்திற்காக சேவை செய்கின்றன. மூலதன சந்தை ஒரு வியாபாரி மற்றும் ஏல சந்தை மற்றும் இரண்டு வகைகளைக் கொண்டுள்ளது:

 • முதன்மை சந்தை: பத்திரங்களின் புதிய வெளியீடு பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படும் முதன்மை சந்தை
 • இரண்டாம் நிலை சந்தை: வழங்கப்பட்ட பத்திரங்கள் முதலீட்டாளர்களிடையே வர்த்தகம் செய்யப்படும் இரண்டாம் நிலை சந்தை.

பணச் சந்தை மற்றும் மூலதன சந்தை இன்போ கிராபிக்ஸ்

முக்கிய வேறுபாடுகள்

 • குறுகிய கால பத்திரங்கள் பணச் சந்தைகளில் வர்த்தகம் செய்யப்படுகின்றன, அதே நேரத்தில் நீண்ட கால பத்திரங்கள் மூலதன சந்தைகளில் வர்த்தகம் செய்யப்படுகின்றன
 • மூலதனச் சந்தைகள் நன்கு ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளன, அதேசமயம் பணச் சந்தைகள் ஒழுங்கமைக்கப்படவில்லை
 • பணச் சந்தையில் பணப்புழக்கம் அதிகமாக உள்ளது, அதே நேரத்தில் மூலதன சந்தைகளில் பணப்புழக்கம் குறைவாக உள்ளது
 • பணச் சந்தைகளில் அதிக பணப்புழக்கம் மற்றும் முதிர்ச்சியின் குறைந்த காலம் காரணமாக, பணச் சந்தைகளில் உள்ள கருவிகள் குறைந்த ஆபத்து, மூலதனச் சந்தைகள் ஒப்பீட்டளவில் அதிக ஆபத்து
 • ஒரு மத்திய வங்கி, வணிக வங்கிகள் மற்றும் நிதி சாரா நிறுவனங்கள் முக்கியமாக பணச் சந்தைகளில் செயல்படுகின்றன, அதே சமயம் பங்குச் சந்தைகள், வணிக வங்கிகள் மற்றும் வங்கி சாரா நிறுவனங்கள் மூலதன சந்தைகளில் செயல்படுகின்றன
 • குறுகிய காலத்தில் மூலதனத் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய பணச் சந்தைகள் தேவைப்படுகின்றன, குறிப்பாக மூலதனத் தேவைகள் மற்றும் நில, சொத்து, இயந்திரங்கள், கட்டிடம் போன்றவற்றை வாங்குவதற்கு நீண்டகால நிதியுதவியையும் நிலையான மூலதனத்தையும் வழங்க மூலதனச் சந்தைகள் தேவைப்படுகின்றன.
 • பணச் சந்தைகள் பொருளாதாரத்தில் பணப்புழக்கத்தை வழங்குகின்றன, அங்கு நீண்ட கால நிதி மற்றும் சேமிப்புகளை அணிதிரட்டுவதன் காரணமாக மூலதன சந்தைகள் பொருளாதாரத்தை உறுதிப்படுத்துகின்றன.
 • மூலதனச் சந்தைகள் பொதுவாக அதிக வருவாயைக் கொடுக்கும், அதே நேரத்தில் பணச் சந்தைகள் முதலீடுகளுக்கு குறைந்த வருமானத்தைத் தருகின்றன

ஒப்பீட்டு அட்டவணை

ஒப்பீட்டுக்கான அடிப்படைபண சந்தைமூலதன சந்தை
வரையறைஇது நிதிச் சந்தையின் ஒரு பகுதியாகும், இது ஒரு வருடம் வரை குறுகிய காலத்திற்கு கடன் மற்றும் கடன் வாங்குதல்மூலதனச் சந்தை என்பது நிதிச் சந்தையின் ஒரு பகுதியாகும், அங்கு நடுத்தர மற்றும் நீண்ட காலத்திற்கு கடன் மற்றும் கடன் வாங்குதல் நடைபெறுகிறது
சம்பந்தப்பட்ட கருவிகளின் வகைகள்பணச் சந்தைகள் பொதுவாக உறுதிமொழி குறிப்புகள், பரிமாற்ற பில்கள், வணிகத் தாள், டி பில்கள், அழைப்பு பணம் போன்றவற்றில் செயல்படுகின்றன.பங்கு பங்குகள், கடன் பத்திரங்கள், பத்திரங்கள், விருப்பத்தேர்வுகள் போன்றவற்றில் மூலதன சந்தை ஒப்பந்தங்கள்.
சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் / முதலீட்டாளர்களின் வகைகள்பணச் சந்தையில் நிதி வங்கிகள், மத்திய வங்கி, வணிக வங்கிகள், நிதி நிறுவனங்கள், சிட் நிதிகள் போன்றவை உள்ளன.இதில் பங்கு தரகர்கள், பரஸ்பர நிதிகள், அண்டர்ரைட்டர்கள், தனிநபர் முதலீட்டாளர்கள், வணிக வங்கிகள், பங்குச் சந்தைகள், காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் ஆகியவை அடங்கும்
சந்தையின் தன்மைபணச் சந்தைகள் முறைசாராவைமூலதன சந்தைகள் மிகவும் முறையானவை
சந்தையின் பணப்புழக்கம்பணச் சந்தைகள் திரவமானதுமூலதன சந்தைகள் ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த திரவமாகும்
முதிர்வு காலம்நிதிக் கருவிகளின் முதிர்ச்சி பொதுவாக 1 வருடம் வரை இருக்கும்மூலதன சந்தைக் கருவிகளின் முதிர்ச்சி நீண்டது, அவற்றுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட கால அளவு இல்லை
ஆபத்து காரணிசந்தை திரவமாகவும், முதிர்ச்சி ஒரு வருடத்திற்கும் குறைவாகவும் இருப்பதால், சம்பந்தப்பட்ட ஆபத்து குறைவாக உள்ளதுகுறைந்த திரவ இயல்பு மற்றும் நீண்ட முதிர்ச்சி காரணமாக, ஆபத்து ஒப்பீட்டளவில் அதிகமாக உள்ளது
நோக்கம்வணிகத்தின் குறுகிய கால கடன் தேவைகளை சந்தை பூர்த்தி செய்கிறதுமூலதன சந்தை வணிகத்தின் நீண்டகால கடன் தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறது
செயல்பாட்டு தகுதிபணச் சந்தைகள் பொருளாதாரத்தில் நிதிகளின் பணப்புழக்கத்தை அதிகரிக்கின்றனநீண்ட கால சேமிப்பு காரணமாக மூலதன சந்தை பொருளாதாரத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது
முதலீட்டின் மீதான வருவாய்பணச் சந்தைகளில் வருவாய் பொதுவாக குறைவாக இருக்கும்அதிக கால அளவு இருப்பதால் மூலதன சந்தைகளில் வருமானம் அதிகம்

முடிவுரை

 • இரண்டும் நிதிச் சந்தைகளின் ஒரு பகுதியாகும். நிதிச் சந்தைகளின் முக்கிய நோக்கம் நிதிகளைச் சேர்ப்பது மற்றும் வருவாயை உருவாக்குவது. கடன் வாங்கும் பொறிமுறையை வழங்குவதன் மூலம் நிதிச் சந்தைகள் பண விநியோகத்தை உறுதிப்படுத்துகின்றன, அதாவது கடனளிப்பவர்களால் உபரி நிதி வழங்கப்படுகிறது.
 • வணிக மற்றும் தொழில்துறையின் நீண்ட கால மற்றும் குறுகிய கால மூலதன தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதால் பொருளாதாரத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு இவை இரண்டும் தேவைப்படுகின்றன. சந்தைகள் நல்ல வருமானத்தை பெற தனிநபர்களை பணத்தை முதலீடு செய்ய ஊக்குவிக்கின்றன.
 • முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் தேவைகளைப் பொறுத்து ஒவ்வொரு சந்தையிலும் தட்டலாம். மூலதனச் சந்தைகள் பொதுவாக குறைந்த திரவமாக இருக்கின்றன, ஆனால் அதிக வருமானத்தில் நல்ல வருமானத்தை அளிக்கின்றன, அதே நேரத்தில் பணச் சந்தைகள் அதிக திரவமாக இருந்தாலும் குறைந்த வருமானத்தை அளிக்கின்றன. பணச் சந்தைகளும் பாதுகாப்பான சொத்துகளாகக் கருதப்படுகின்றன.
 • இருப்பினும், சந்தை முரண்பாடுகள் மற்றும் மேலே உள்ள சில பிறழ்வுகள் காரணமாக திறமையின்மை காரணமாக இருக்கலாம். முதலீட்டாளர்கள் அதிக வருவாயைப் பெறுவதற்கு இத்தகைய முரண்பாடுகள் காரணமாக நடுவர் வாய்ப்புகளைத் தேட முயற்சிக்கின்றனர். பணச் சந்தைகள் பாதுகாப்பானதாகக் கருதப்படுகின்றன, ஆனால் அவை சில நேரங்களில் எதிர்மறையான வருவாயைக் கொடுக்கும். எனவே, முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் பணத்தை குறுகிய கால அல்லது நீண்ட காலத்திற்கு வைப்பதற்கு முன் ஒவ்வொரு நிதி கருவியின் நன்மை தீமைகள் மற்றும் நிதிச் சந்தையின் நிலை ஆகியவற்றைப் படிக்க வேண்டும்.