எக்செல் இல் நேரம் (ஃபார்முலா, எடுத்துக்காட்டுகள்) | எக்செல் இல் TIME செயல்பாட்டை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது

எக்செல் இல் டைம் ஃபார்முலா

நேரம் என்பது எக்செல் இல் ஒரு நேர பணித்தாள் செயல்பாடாகும், இது பயனர் வழங்கிய வாதங்களிலிருந்து நேரத்தை உருவாக்க பயன்படுகிறது, வாதங்கள் முறையே மணிநேரங்கள், நிமிடங்கள் மற்றும் வினாடிகள் பின்வரும் வடிவத்தில் உள்ளன, மணிநேரங்களுக்கான உள்ளீட்டுக்கான வரம்பு 0-23 மற்றும் நிமிடங்களுக்கு இது 0-59 மற்றும் விநாடிகளுக்கு ஒத்ததாக இருக்கும், மேலும் இந்த செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்துவதற்கான முறை பின்வருமாறு = நேரம் (மணி, நிமிடங்கள், விநாடிகள்).

விளக்கம்

TIME இன் சூத்திரம் பின்வரும் அளவுருக்கள் மற்றும் வாதங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறது:

 • மணி - இது 0 மற்றும் 32767 க்கு இடையில் எந்த எண்ணாக இருக்கலாம், இது மணிநேரத்தைக் குறிக்கிறது. இந்த வாதத்திற்கு கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், மணிநேர மதிப்பு 23 ஐ விட பெரியதாக இருந்தால், அது 24 ஆல் வகுக்கப்படும். பிரிவின் மீதமுள்ள மணிநேர மதிப்பாக பயன்படுத்தப்படும். சிறந்த புரிதலுக்கு, TIME (24,0,0) TIME (0,0,0), TIME (25,0,0) என்றால் TIME (1,0,0) மற்றும் TIME (26,0,0) ) TIME (2,0,0) க்கு சமமாக இருக்கும்.
 • நிமிடம்- இது 0 மற்றும் 32767 க்கு இடையில் எந்த எண்ணாக இருக்கலாம், இது நிமிடத்தை குறிக்கிறது. இந்த வாதத்திற்கு, நிமிட மதிப்பு 59 ஐ விட பெரியதாக இருந்தால், ஒவ்வொரு 60 நிமிடங்களும் முன்பே இருக்கும் மணிநேர மதிப்பில் 1 மணிநேரத்தை சேர்க்கும் என்பதை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். சிறந்த புரிதலுக்கு, TIME (0,60,0) TIME (1,0,0) க்கு சமமாகவும், TIME (0,120,0) TIME (2,0,0) க்கு சமமாகவும் இருக்கும்.
 • இரண்டாவது - இது 0 மற்றும் 32767 க்கு இடையில் எந்த எண்ணாக இருக்கலாம், இது இரண்டாவது குறிக்கிறது. இந்த வாதத்திற்கு, இரண்டாவது மதிப்பு 59 ஐத் தாண்டினால், ஒவ்வொரு 60 விநாடிகளும் முன்பே இருக்கும் நிமிட மதிப்புக்கு 1 நிமிடம் சேர்க்கும் என்பதை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். சிறந்த புரிதலுக்கு, TIME (0,0,60) TIME (0,1,0) க்கு சமமாகவும், TIME (0,0,120) TIME (0,2,0) க்கு சமமாகவும் இருக்கும்.

TIME ஃபார்முலாவின் வருவாய் மதிப்பு:

வருவாய் மதிப்பு 0 மற்றும் 0.999988426 க்கு இடையில் ஒரு எண் மதிப்பாக இருக்கும், இது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தாளைக் குறிக்கும்.

பயன்பாட்டுக் குறிப்புகள்

 • நீங்கள் குறிப்பிடும் மணிநேரம், நிமிடம் மற்றும் விநாடிகள் கூறுகளிலிருந்து வரிசை எண் வடிவத்தில் தேதியை உருவாக்க எக்செல் தாளில் உள்ள நேரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • மேலே உள்ள கூறுகளின் மதிப்புகள் தனித்தனியாக இருந்தால் சரியான நேரத்தை உருவாக்க TIME தாள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, TIME (3,0,0,) 3 மணிநேரத்திற்கு சமம், TIME (0,3,0) 3 நிமிடங்களுக்கு சமம், TIME (0,0,3) 3 வினாடிகளுக்கு சமம், மற்றும் TIME (8 , 30,0) 8.5 மணி நேரத்திற்கு சமம்.
 • சரியான நேரம் கிடைத்ததும், உங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்ப அதை எளிதாக வடிவமைக்க முடியும்.

எக்செல் இல் TIME செயல்பாட்டை எவ்வாறு திறப்பது?

 1. வாதத்தின் வருவாய் மதிப்பை அடைய தேவையான கலத்தில் நீங்கள் விரும்பிய TIME சூத்திரத்தை உள்ளிடலாம்.
 2. விரிதாளில் நீங்கள் TIME சூத்திர உரையாடல் பெட்டியை கைமுறையாகத் திறந்து, திரும்ப மதிப்பை அடைய தருக்க மதிப்புகளை உள்ளிடலாம்.
 3. எக்செல் மெனுவில் தேதி & நேர செயல்பாட்டின் கீழ் ஃபார்முலா ஆஃப் டைம் விருப்பத்தைக் காண கீழே உள்ள ஸ்கிரீன் ஷாட்டைக் கவனியுங்கள்.

எக்செல் தாளில் TIME ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

எக்செல் தாளில் TIME இன் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எடுத்துக்காட்டுகளைப் பாருங்கள். எக்செல் இல் TIME செயல்பாட்டின் பயன்பாட்டை ஆராய்வதற்கும், TIME செயல்பாட்டின் கருத்தை மேலும் தெளிவுபடுத்துவதற்கும் இந்த நேர செயல்பாட்டு எடுத்துக்காட்டுகள் உங்களுக்கு உதவும்.

இந்த TIME செயல்பாடு எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - TIME செயல்பாடு எக்செல் வார்ப்புரு

மேலே உள்ள ஸ்கிரீன்ஷாட்டில், 3 நெடுவரிசைகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதை நீங்கள் காணலாம், அதாவது டி, ஈ மற்றும் எஃப். இந்த நெடுவரிசைகள் வெவ்வேறு வடிவங்களைக் கொண்டுள்ளன, அவை TIME செயல்பாட்டிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட முடிவுகளைக் காட்டுகின்றன. சிறந்த புரிதலுக்கு பின்வரும் புள்ளிகளைக் கவனியுங்கள்.

 • நெடுவரிசை டி செல்கள் பொது வடிவத்துடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன, இதனால் தசம மதிப்புகளில் TIME செயல்பாட்டின் முடிவு காண்பிக்கப்படும்.
 • நெடுவரிசை மின் கலங்கள் h: mm AM / PM இயல்புநிலை வடிவத்துடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. நீங்கள் TIME சூத்திரத்தை உள்ளிட்டவுடன் எக்செல் தானாகவே முடிவுகளை வடிவமைக்கிறது.
 • நெடுவரிசை எஃப் செல்கள் h: mm: ss AM / PM தனிப்பயன் வடிவத்துடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. முழு மணிநேரம், நிமிடங்கள் மற்றும் விநாடிகளைப் பார்க்க இது உங்களுக்கு உதவும்.

இப்போது, ​​மேலே உள்ள எக்செல் விரிதாளை அடிப்படையாகக் கொண்டு, எட்டு எடுத்துக்காட்டுகளைக் கருத்தில் கொண்டு, நேர செயல்பாட்டின் தொடரியல் அடிப்படையில் TIME செயல்பாட்டு வருவாயைப் பார்ப்போம்.

குறிப்பு- முடிவை அடைய நீங்கள் டி, ஈ மற்றும் எஃப் ஆகிய மூன்று நெடுவரிசைகளின் அனைத்து கலங்களிலும் டைம் ஃபார்முலாவை உள்ளிட வேண்டும்.

தெளிவான புரிதலுக்காக மேற்கண்ட எடுத்துக்காட்டுகளின் கீழே உள்ள ஸ்கிரீன் ஷாட்களைக் கவனியுங்கள்.

எடுத்துக்காட்டு # 1

எடுத்துக்காட்டு # 2

எடுத்துக்காட்டு # 3

எடுத்துக்காட்டு # 4

எடுத்துக்காட்டு # 5

எடுத்துக்காட்டு # 6

எடுத்துக்காட்டு # 7

எடுத்துக்காட்டு # 8

எக்செல் TIME செயல்பாடு பிழைகள்

TIME செயல்பாட்டிலிருந்து நீங்கள் ஏதேனும் பிழையைப் பெற்றால், அது பின்வருவனவற்றில் ஒன்றாகும்.

#NUM! - நீங்கள் வழங்கிய வாதம் எதிர்மறையான நேரத்தை மதிப்பீடு செய்தால், இந்த வகையான பிழை ஏற்படுகிறது, எடுத்துக்காட்டாக, வழங்கப்பட்ட நேரம் 0 க்கும் குறைவாக இருந்தால்.

#மதிப்பு! - எண் அல்லாதவற்றில் நீங்கள் வழங்கிய வாதங்கள் ஏதேனும் இருந்தால் இந்த வகையான பிழை ஏற்படுகிறது.

நினைவில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்

 • எக்செல் இல் நேரம் தனிப்பட்ட மணிநேரம், நிமிடம் மற்றும் இரண்டாவது கூறுகளுடன் நேரத்தை உருவாக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது.
 • எக்செல் மீதான நேரம் DATE & TIME செயல்பாடுகளின் கீழ் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
 • TIME 0 மற்றும் 0.999988426 க்கு இடையில் ஒரு தசம மதிப்பை ஒரு மணி நேரம், நிமிடம் மற்றும் இரண்டாவது மதிப்பைக் கொடுக்கும்.
 • எக்செல் இல் TIME ஐப் பயன்படுத்திய பிறகு, சரியான நேரம் கிடைத்ததும், உங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்ப அதை எளிதாக வடிவமைக்க முடியும்.