பங்களிப்பு விளிம்பு வருமான அறிக்கை (விளக்கம், எடுத்துக்காட்டுகள், வடிவம்)

பங்களிப்பு விளிம்பு வருமான அறிக்கை என்ன?

பங்களிப்பு விளிம்பு வருமான அறிக்கைகள், மொத்த வருவாய் தொகையிலிருந்து இயற்கையில் மாறுபடும் அனைத்து செலவுகளையும் கழித்த பின்னர் வந்த பங்களிப்பின் அளவைக் காட்டும் அறிக்கையை மேலும் மேலும் நிலையான செலவுகள் வணிக நிறுவனத்தின் நிகர லாபம் / இழப்பைப் பெறுவதற்கான பங்களிப்பிலிருந்து கழிக்கப்படுகின்றன. .

இது ஒரு வணிகத்தை நடத்துவதில் உள்ள மாறி மற்றும் நிலையான செலவுகளை பிரிக்கும் வருமான அறிக்கையின் சிறப்பு வடிவமாகும். அனைத்து மாறி மற்றும் நிலையான செலவுகளையும் தனித்தனியாகக் கழித்த பின்னர் கிடைக்கும் வருவாயை இது காட்டுகிறது. எளிமையான சொற்களில், இந்த வடிவம் அனைத்து மாறுபட்ட செலவுகளையும் செலுத்திய பின்னர் கிடைக்கும் வருவாயை வெளிப்படுத்துகிறது.

 • பங்களிப்பு விளிம்பு வருமான அறிக்கை வடிவமைப்பில் உற்பத்தி செலவுகளுக்கு பதிலாக மேல்நிலை செலவுகளின் ஒரு பகுதியாக நிலையான செலவுகள் உள்ளன. இதை ஒரு சிறந்த வழியில் விளக்க, விற்பனை அளவுகள் மேலே அல்லது கீழே சென்றாலும் நிலையான செலவுகள் ஏற்படும். எனவே அவை விற்பனை என்ன என்பதில் இருந்து சுயாதீனமாக இருக்கின்றன. இருப்பினும், உற்பத்தி அதிகரிக்கும் போது மாறி செலவுகள் சுட முனைகின்றன.
 • நாம் செய்ய வேண்டியது மாறி செலவுகளை வருவாயிலிருந்து கழிப்பதே ஆகும், இதன் விளைவாக பங்களிப்பு அளவு கிடைக்கும். பங்களிப்பு விளிம்பிலிருந்து, அனைத்து நிலையான செலவுகளையும் நாம் கழிக்கும்போது, ​​அது நிகர லாபம் அல்லது நிகர இழப்பு என்று முடிகிறது.
 • பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கணக்கியல் கோட்பாடுகள் (GAAP) அறிக்கைகளுக்கு இதைப் பயன்படுத்த முடியாது மற்றும் உள்நாட்டில் மேலாளர்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. முடிவெடுப்பதில் இந்த வடிவம் எளிது. நிலையான மற்றும் மாறக்கூடிய செலவுகளை பிரிப்பதன் மூலம் செலவு நடத்தை புரிந்து கொள்ள இது உதவுகிறது.

பங்களிப்பு விளிம்பு வருமான அறிக்கை வடிவம்:

ஈட்டப்படும் ஒவ்வொரு டாலர் வருவாய் பங்களிப்பு அளவு அல்லது மாறி செலவுகள். பங்களிப்பு விளிம்பில் எஞ்சியிருப்பது நிலையான செலவுகளை ஈடுசெய்து நிகர லாபம் / இழப்பில் எஞ்சியிருக்கும்.

ஒரு பாரம்பரிய வருமான அறிக்கையைப் போலன்றி, செலவு எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதன் அடிப்படையில் செலவுகள் பிரிக்கப்படுகின்றன. மாறி செலவில் நேரடி பொருள், நேரடி உழைப்பு, மாறி மேல்நிலைகள் மற்றும் நிலையான மேல்நிலைகள் ஆகியவை அடங்கும். உங்கள் செலவுகள் உற்பத்தி செலவுகள் அல்லது விற்பனை மற்றும் நிர்வாக செலவுகள் என்றால் பரவாயில்லை. அவை மாறக்கூடியதாக இருந்தால், அவை மாறி செலவில் சேர்க்கப்பட வேண்டும். நிலையான செலவுகளுடன் அதே விஷயம் செல்கிறது; அவை சரி செய்யப்பட்டால், அவை நிலையான செலவுகளில் சேர்க்கப்பட வேண்டும்.

பங்களிப்பு அளவு மற்றும் மாறி செலவு ஆகியவை வருவாயின் சதவீதத்தில் வெளிப்படுத்தப்படலாம். இவை முறையே பங்களிப்பு விளிம்பு விகிதம் மற்றும் மாறி செலவு விகிதம் என அழைக்கப்படுகின்றன.

பங்களிப்பு விளிம்பு வருமான அறிக்கையின் எடுத்துக்காட்டுகள்

எடுத்துக்காட்டு # 1

‘மை கேக் ஷாப்’ என்பது நீங்கள் நடத்தும் கேக் மற்றும் பேஸ்ட்ரி வணிகமாகும். வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் கேக்குகளை சுடுவதற்கு பட்டறைகளை கேட்கும் தேவை அதிகரித்து வருவதால், அதற்காக வார இறுதி பட்டறைகளைத் தொடங்கினீர்கள். இந்த மாதத்தில் ஈட்டப்பட்ட வருவாய், 500 7,500 ஆகும், இதில் நேரடி விற்பனை, 000 6,000, மற்றும் வீக்கெண்ட் கேக் பட்டறைகளை நடத்துவதன் மூலம் வருமானம், 500 1,500 ஆகும். செலுத்தப்பட்ட ஊதியங்கள் $ 2,000, மற்றும் பொருட்களை வாங்குவதில் ஏற்பட்ட செலவு மொத்தம், 500 1,500 வரை. $ 1,000 வாடகை செலுத்தப்பட்டது, மற்றும் premium 200 இன் காப்பீட்டு பிரீமியம் கட்டணமும் செய்யப்பட்டது. பங்களிப்பு விளிம்பு வருமான அறிக்கை இதுபோல் இருக்கும்:

எடுத்துக்காட்டு # 2

கடந்த மாதம், வியன்னா இன்க். அதன் உற்பத்தியை ஒரு யூனிட்டுக்கு $ 2,000 க்கு விற்றது. நிலையான உற்பத்தி செலவுகள் $ 3,000, மற்றும் நிலையான விற்பனை மற்றும் நிர்வாக செலவுகள் $ 50,000. மாறுபட்ட உற்பத்தி செலவுகள் ஒரு யூனிட்டுக்கு $ 1,000, மற்றும் மாறி விற்பனை மற்றும் நிர்வாக செலவுகள் ஒரு யூனிட்டுக்கு $ 500 ஆகும். வியன்னா இன்க். முந்தைய மாதத்திற்கு 500 யூனிட்டுகளை விற்றது.

பங்களிப்பு விளிம்பு வருமான அறிக்கையைத் தயாரிக்கவும்.

கணக்கீடு:

 • விற்பனை = ஒரு யூனிட்டுக்கு விற்பனை விலை x விற்கப்பட்ட அலகுகளின் எண்ணிக்கை = $ 2,000 x 500 =$1,000,000
 • விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலை = sold 1,000 x விற்கப்பட்ட அலகுகளின் எண்ணிக்கை = $ 1,000 x 500 =$500,000
 • விற்பனை மற்றும் நிர்வாக செலவுகள் = sold 500 x விற்கப்பட்ட அலகுகளின் எண்ணிக்கை = $ 500 x 500 =$250,000

பங்களிப்பு விளிம்பு விகிதம்

பங்களிப்பு விளிம்பு விகிதம் = (250,000 / 1,000,000) x 100

பங்களிப்பு விளிம்பு விகிதம் = 25%

மாறி செலவு விளிம்பு விகிதம்

மாறி செலவு விளிம்பு விகிதம் = (750,000 / 1,000,000) x 100

மாறி செலவு விளிம்பு விகிதம் = 75%

பங்களிப்பு விளிம்பு வருமான அறிக்கை எதிராக பாரம்பரிய வருமான அறிக்கை

 • இது மொத்த விளிம்பை மாற்றுகிறது.
 • பங்களிப்பு விளிம்புக்குப் பிறகு நிலையான செலவுகள் குறைவாக சேமிக்கப்படும்.
 • மாறுபடும் செலவுகள் பங்களிப்பு விளிம்பைக் கணக்கிடுவதில் ஒரு பகுதியாகும்.

நன்மைகள்

 • தரவு ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட முறையில் வைக்கப்படுகிறது, இது உற்பத்தி மற்றும் விற்பனை அளவுகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் லாபத்தை எவ்வாறு பாதிக்கும் என்பதை நிர்வாகத்திற்கு புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது.
 • வருவாயை அதிகமாக சாப்பிடும் மாறி செலவுகளை அடையாளம் காண இது உதவுகிறது.
 • எண்கள் ஒரே மாதிரியாக இருந்தாலும், அது தற்போதைய நிதி நிலையின் மாறுபட்ட கண்ணோட்டத்தை அளிக்கிறது.
 • நிலையான மற்றும் மாறக்கூடிய செலவுகள் இரண்டாகப் பிரிக்கப்படுவதால் சிறந்த பகுப்பாய்வு செய்ய முடியும்.
 • பிரேக்-ஈவ் பகுப்பாய்விற்கு இதைப் பயன்படுத்தலாம்.

குறைபாடுகள் / வரம்புகள்

 • இந்த வடிவம் GAAP ஆல் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை, எனவே நிதி அறிக்கைகளின் வெளி நுகர்வோருடன் பகிர முடியாது.
 • இது செலவுகள் பக்கத்தில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துகிறது.
 • வருமான அறிக்கையை உள் பார்வையாளர்களுக்கு மட்டுமே அணுக முடியும்.

முக்கிய புள்ளிகள்

 • இது அதன் செயல்பாட்டு பகுதியின் அடிப்படையில் செலவுகளை சித்தரிக்கிறது.
 • இது நிலையான மற்றும் மாறக்கூடிய செலவுகளுக்கு இடையில் வேறுபடுகிறது.
 • நிர்வாகத்திற்கான முடிவெடுப்பதில் அறிக்கை உதவுகிறது.
 • அறிக்கையின் உதவியுடன், நாங்கள் ஒரு இடைவெளி-கூட பகுப்பாய்வு நடத்த முடியும்.

முடிவுரை

பங்களிப்பு விளிம்பு வருமான அறிக்கை என்பது வருமான அறிக்கையின் ஒரு சிறப்பு வடிவமாகும், இது சிறந்த புரிதலுக்காக பிரிக்கப்பட்ட செலவுகளில் கவனம் செலுத்துகிறது. இந்த அறிக்கையைப் பார்க்கும்போது, ​​எந்த வணிகச் செயல்பாடு வருவாய் கசிவை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடியும்.