வணிக ஆபத்து மற்றும் நிதி ஆபத்து | முதல் 7 வேறுபாடுகள் (ஒப்பீடு)

வணிக ஆபத்துக்கும் நிதி ஆபத்துக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகள்

ஒரு நிறுவனத்தின் வணிக ஆபத்து என்பது ஆபத்தை குறிக்கிறது, இதன் காரணமாக நிறுவனத்தின் வணிக மதிப்பு பாதிக்கப்படலாம், சந்தை பங்கை இழப்பதன் மூலமாகவோ அல்லது எங்கள் வணிகத்தை அழிக்கும் புதிய நுழைபவர்களால் அல்லது பல வகையான சந்தை போட்டிகளால் நிதி ஆபத்து இருந்தாலும் நிறுவனத்தின் நிதி நிர்வகிக்க முடியாத மற்றும் பணப்புழக்க ஆபத்து, சந்தை ஆபத்து காரணமாக அல்லது திவாலாகிவிடும் ஒரு நிறுவனத்தின் ஆபத்து அல்லது தீ விற்பனையைத் தூண்டும் நேரத்திற்கு அதன் நலன்களை சரியான நேரத்தில் திருப்பிச் செலுத்த முடியாது என்பதால்.

வணிகம் என்பது ஆபத்தின் மற்றொரு பெயர். ஆனால் எல்லா ஆபத்துகளும் ஒத்தவை அல்ல. ஒரு வணிகத்தை நடத்த, நிறுவனத்தின் உரிமையாளர்கள் நிறைய ஆபத்துக்களைச் சமாளிக்க வேண்டும். வணிகம் மற்றும் நிதி ஆபத்து இரண்டு மிக முக்கியமானவை.

வணிக அபாயத்தை நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் / கள் வணிகத்தை இயக்க முடியுமா இல்லையா என்ற ஆபத்து என வரையறுக்கலாம். செயல்பாடுகள் தொடர்பான ஆபத்து மற்றும் நிறுவனம் லாபம் ஈட்ட முடியுமா இல்லையா என்பதை நாங்கள் அழைக்கலாம்.

நிதி ஆபத்து, மறுபுறம், கடனை அடைக்க முடியாத ஆபத்து என வரையறுக்கப்படுகிறது. ஒரு நிறுவனம் கடனை தங்கள் மூலதன கட்டமைப்பிற்குள் நுழைய அனுமதிப்பதன் மூலம் அதன் நிதித் திறனை மேம்படுத்த விரும்பினால், அவர்கள் நிதி அபாயத்தால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். உங்கள் மூலதன கட்டமைப்பில் நீங்கள் எவ்வளவு கடனை அனுமதிக்கிறீர்கள் என்பதற்கு நிதி ஆபத்து நேரடியாக விகிதாசாரமாகும்.

வணிக ஆபத்து மற்றும் நிதி இடர் இன்போ கிராபிக்ஸ்

முக்கிய வேறுபாடுகள்

  • வணிக அபாயத்தை வணிகத்தின் செலவுகளைச் செலுத்த போதுமான அளவு சம்பாதிக்க முடியாமல் தொடர்புடைய ஆபத்து என வரையறுக்கப்படுகிறது. மறுபுறம், நிதி அபாயத்தை வரையறுக்க நிறுவனம் நிதிச் செல்வாக்கை உருவாக்க நிறுவனம் எடுக்கும் கடனை அடைக்க முடியாமல் தொடர்புடைய ஆபத்து என வரையறுக்கப்படுகிறது.
  • வணிக ஆபத்து ஒருபோதும் இல்லை. வணிகம் இருக்கும் வரை அது எப்போதும் இருக்கும். கடனைக் குறைக்க முடிந்தால் நிதி அபாயத்தை குறைந்தபட்சமாகக் குறைக்க முடியும், மேலும் மூலதன கட்டமைப்பில் பங்குகளை அதிகரிக்க முடியும்.
  • வணிக ஆபத்து என்பது புகழ்பெற்ற ஆபத்து, செயல்பாட்டு ஆபத்து, மூலோபாய ஆபத்து போன்ற அபாயங்களை உள்ளடக்கியது. நிதி ஆபத்து என்பது கடன் ஆபத்து, பணப்புழக்க ஆபத்து, பங்கு ஆபத்து போன்ற அபாயங்களை உள்ளடக்கியது.
  • வணிக அபாயத்தை ஈபிஐடியில் உள்ள மாறுபாட்டால் அளவிட முடியும் (சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப). நிதி அபாயத்தை நிதி அந்நிய பெருக்கி மூலம் அளவிட முடியும்.
  • வணிக ஆபத்து என்பது வணிகத்தின் செயல்பாடுகளுடன் தொடர்புடையது. நிதி ஆபத்து என்பது வணிகத்தின் மூலதன அமைப்புடன் தொடர்புடையது.

ஒப்பீட்டு அட்டவணை

ஒப்பீட்டுக்கான அடிப்படைவணிக ஆபத்துநிதி ஆபத்து
பொருள்வணிக ஆபத்து என்பது செயல்பாடுகளை லாபகரமானதாக மாற்ற முடியாத அபாயமாகும், இதனால் நிறுவனம் அதன் செலவுகளை எளிதில் பூர்த்தி செய்ய முடியும்.நிதி ஆபத்து என்பது நிறுவனம் நிதி அந்நியச் செலாவணியைப் பெற எடுத்த கடனை அடைக்க முடியாத ஆபத்து.
இது எதைப் பற்றியது?வணிக ஆபத்து முற்றிலும் செயல்படுகிறது.நிதி ஆபத்து என்பது கடனை செலுத்துவது தொடர்பானது.
தவிர்க்க முடியுமா?இல்லை.ஆம். நிறுவனம் கடனை எடுக்கவில்லை என்றால், நிதி ஆபத்து இருக்காது.
காலம்நிறுவனம் செயல்படும் வரை வணிக ஆபத்து இருக்கும்.பங்கு நிதி கடுமையாக அதிகரிக்கும் வரை நிதி ஆபத்து இருக்கும்.
ஏன்?ஒவ்வொரு வணிகமும் நிலைத்திருக்கவும் விரிவாக்கவும் விரும்புகிறது, மேலும் தொடர்ச்சியாக அதைச் செய்ய முடியாமல் போகும் அபாயமும் வருகிறது.சிறந்த வருமானத்தை ஈட்டவும், நிதிச் செல்வாக்கின் கவர்ச்சியைத் தட்டவும், நிறுவனம் கடனில் சிக்கி நிதி அபாயத்தை எடுக்கிறது.
அதை எவ்வாறு கையாள்வது?உற்பத்தி மற்றும் செயல்பாட்டின் செயல்முறையை முறைப்படுத்துவதன் மூலம் மற்றும் உற்பத்தி / செயல்பாட்டு செலவைக் குறைப்பதன் மூலம்.கடன் நிதியைக் குறைப்பதன் மூலமும், பங்கு நிதிகளை அதிகரிப்பதன் மூலமும்;
அளவீட்டுEBIT இல் மாறுபாடு இருக்கும்போது;கடன்-சொத்து விகிதம் மற்றும் நிதி அந்நிய பெருக்கி ஆகியவற்றை நாம் பார்க்கலாம்.

முடிவுரை

வணிக ஆபத்து மற்றும் நிதி ஆபத்து ஆகியவை ஒன்றாக நிகழலாம், ஆனால் வெவ்வேறு காரணங்களுக்காக.

வணிக ஆபத்து, நீங்கள் ஏற்கனவே புரிந்து கொண்டபடி, அழிக்க முடியாது; இன்னும் வணிகம் உள்ளது. ஆனால் அவர்களின் மூலதன கட்டமைப்பை உருவாக்கும் போது வணிகம் எந்தவொரு கடனையும் எடுக்காவிட்டால் நிதி அபாயத்தை முற்றிலுமாக அழிக்க முடியும்.

புத்திசாலித்தனமான முடிவானது, வணிக ஆபத்தை குறைக்கக்கூடிய வகையில் செயல்முறையை முறைப்படுத்துவதாகும். மேலும் மூலதன கட்டமைப்பையும் கட்டமைக்க வேண்டும், இது கடனின் ஒரு பகுதியானது நிதித் திறனை செயல்படுத்துவதற்கு போதுமானது, ஆனால் நிதி அபாயத்தை அதிகரிக்க அவ்வளவு இல்லை.