எக்செல் | இல் பல ifs | எக்செல் இல் பல IF களை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது? | எடுத்துக்காட்டுகள்

பல IF கள் எக்செல் செயல்பாடு

பல IF அல்லது உள்ளமை எக்செல் என்றால் மற்றொரு IF அறிக்கையின் உள்ளே ஒரு IF அறிக்கை. எக்செல் இல் சாதாரண IF சூத்திரத்தின் ‘value_if_true’ மற்றும் ‘value_if_false’ வாதங்களில் கூடுதல் IF அறிக்கைகளை நாம் சேர்க்கலாம். ஒரே நேரத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நிபந்தனைகளைச் சோதித்து வெவ்வேறு மதிப்புகளைத் தர வேண்டியிருக்கும் போது, ​​எக்செல் இல் நெஸ்டட் ஐஎஃப் அல்லது மல்டிபிள் ஐஎஃப் ஐப் பயன்படுத்துகிறோம்.

விளக்கினார்

எக்செல் தரவில், ஒரு குறிப்பிட்ட தரவைக் கண்டுபிடிக்க ஒன்று அல்லது இரண்டு நிபந்தனைகளுக்கு மேல் நாம் பயன்படுத்த வேண்டிய சூழ்நிலைகள் உள்ளன, சொற்பமாக இருந்தால் செயல்பாடு அல்லது ஒரு தர்க்கரீதியான செயல்பாட்டுடன் செயல்படுவது உதவியாக இருக்காது, எனவே நாம் பலவற்றைப் பயன்படுத்தலாம் ஒற்றை if அறிக்கை, நிபந்தனை பூர்த்தி செய்யப்பட்டால் உள்ளமைக்கப்பட்ட அறிக்கையில் முடிவு காண்பிக்கப்படும், ஆனால் நிபந்தனை பூர்த்தி செய்யப்படாவிட்டால், அறிக்கை செயல்படுத்தப்பட்டால் அடுத்தது.

ஒரு நிபந்தனையை சோதித்து, நிபந்தனை பூர்த்தி செய்யப்பட்டால் ஒரு மதிப்பையும், அது பூர்த்தி செய்யப்படாவிட்டால் மற்றொரு மதிப்பையும் திருப்பித் தர விரும்பினால் ‘IF’ சூத்திரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஒவ்வொரு அடுத்தடுத்த IF முந்தைய IF இன் ‘value_if_false’ வாதத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, உள்ளமைக்கப்பட்ட IF எக்செல் சூத்திரம் பின்வருமாறு செயல்படுகிறது:

தொடரியல்

IF (நிபந்தனை 1, முடிவு 1, IF (நிபந்தனை 2, முடிவு 2, IF (நிபந்தனை 3, முடிவு 3, ……… ..)))

எடுத்துக்காட்டுகள்

இந்த மல்டிபிள் இஃப்ஸ் எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - மல்டிபிள் இஃப்ஸ் எக்செல் வார்ப்புரு

எடுத்துக்காட்டு # 1

ஒரு தேர்வில் ஒரு மாணவர் எவ்வாறு மதிப்பெண் பெறுகிறார் என்பதை நாம் கண்டுபிடிக்க விரும்பினால். ஒரு மாணவரின் இரண்டு தேர்வு மதிப்பெண்கள் உள்ளன, மொத்த மதிப்பெண்ணை (இரண்டு மதிப்பெண்களின் தொகை) ‘நல்லது’, “சராசரி” மற்றும் ‘மோசமானவை’ என்று வரையறுக்கிறோம். ஒரு மதிப்பெண் 60 ஐ விட அதிகமாகவோ அல்லது சமமாகவோ இருந்தால் ‘நல்லது’, 40 முதல் 60 வரை இருந்தால் ‘சராசரி’, 40 ஐ விடக் குறைவாகவோ அல்லது சமமாகவோ இருந்தால் ‘மோசமானது’.

முதல் மதிப்பெண் B நெடுவரிசையில் சேமிக்கப்படுகிறது, இரண்டாவது நெடுவரிசையில் சேமிக்கப்படுகிறது.

பின்வரும் சூத்திரம் எக்செல் நிறுவனத்திடம் ‘நல்லது’, ‘சராசரி’ அல்லது ‘மோசமானது’ என்று சொல்லும்:

= IF (D2> = 60, ”நல்லது”, IF (D2> 40, ”சராசரி”, ”மோசமான”))

இந்த ஃபார்முலா கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளபடி முடிவை அளிக்கிறது:

மீதமுள்ள கலங்களுக்கு முடிவுகளைப் பெற ஃபார்முலாவை இழுக்கவும்.

இந்த விஷயத்தில் ஒரு உள்ளமைக்கப்பட்ட IF செயல்பாடு போதுமானது என்பதை நாம் காணலாம், ஏனெனில் நாம் 3 முடிவுகளை மட்டுமே பெற வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு # 2

இப்போது, ​​மேலேயுள்ள எடுத்துக்காட்டுகளில் மேலும் ஒரு நிபந்தனையை சோதிக்க விரும்புகிறோம் என்று சொல்லலாம்: மொத்த மதிப்பெண் 70 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டவை “சிறந்தவை” என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

= IF (D2> = 70, ”அருமை”, IF (D2> = 60, ”நல்லது”, IF (D2> 40, ”சராசரி”, ”மோசமான”))))

இந்த ஃபார்முலா கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளபடி முடிவை அளிக்கிறது:

சிறந்தது:> = 70

நல்லது: 60 & 69 க்கு இடையில்

சராசரி: 41 & 59 க்கு இடையில்

மோசமானது: <= 40

மீதமுள்ள கலங்களுக்கு முடிவுகளைப் பெற ஃபார்முலாவை இழுக்கவும்.

இதேபோல் தேவைப்பட்டால் பல ‘என்றால்’ நிபந்தனைகளை நாம் சேர்க்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டு # 3

வெவ்வேறு நிலைமைகளின் சில தொகுப்புகளை நாம் சோதிக்க விரும்பினால், அந்த நிபந்தனைகளை தர்க்கரீதியான OR & AND ஐப் பயன்படுத்தி வெளிப்படுத்தலாம், IF அறிக்கைகளுக்குள் செயல்பாடுகளை கூடு கட்டி, பின்னர் IF அறிக்கைகளை ஒருவருக்கொருவர் கூடு கட்டலாம்.

உதாரணமாக, ஒரு பணியாளர் 2 காலாண்டுகளில் செய்த இலக்குகளின் எண்ணிக்கையைக் கொண்ட இரண்டு நெடுவரிசைகள் இருந்தால்: Q1 & Q2, மேலும் அதிக இலக்கு எண்ணின் அடிப்படையில் பணியாளரின் செயல்திறன் போனஸைக் கணக்கிட விரும்புகிறோம்.

தர்க்கத்துடன் நாம் ஒரு சூத்திரத்தை உருவாக்கலாம்:

 1. Q1 அல்லது Q2 இலக்குகள் 70 ஐ விட அதிகமாக இருந்தால், பணியாளருக்கு 10% போனஸ் கிடைக்கும்,
 2. அவற்றில் ஒன்று 60 ஐ விட அதிகமாக இருந்தால், ஊழியருக்கு 7% போனஸ் கிடைக்கும்,
 • அவற்றில் ஒன்று 50 ஐ விட அதிகமாக இருந்தால், ஊழியருக்கு 5% போனஸ் கிடைக்கும்,
 1. அவற்றில் ஒன்று 40 ஐ விட அதிகமாக இருந்தால், ஊழியருக்கு 3% போனஸ் கிடைக்கும், இல்லையெனில் போனஸ் இல்லை.

எனவே, நாம் முதலில் (பி 2> = 70, சி 2> = 70) போன்ற சில OR அறிக்கைகளை எழுதுகிறோம், பின்னர் அவற்றை பின்வருமாறு IF செயல்பாடுகளின் தர்க்கரீதியான சோதனைகளில் கூடு கட்டுகிறோம்:

= IF (OR (B2> = 70, C2> = 70), 10%, IF (OR (B2> = 60, C2> = 60), 7%, IF (OR (B2> = 50, C2> = 50) ), 5%, IF (OR (B2> = 40, C2> = 40), 3%, ””))))

இந்த ஃபார்முலா கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளபடி முடிவை அளிக்கிறது:

மீதமுள்ள கலங்களின் முடிவுகளைப் பெற ஃபார்முலாவை இழுக்கவும்.

எடுத்துக்காட்டு # 4

இப்போது, ​​மேற்கண்ட எடுத்துக்காட்டில் மேலும் ஒரு நிபந்தனையை சோதிக்க விரும்புகிறோம் என்று சொல்லலாம்:

 1. Q1 மற்றும் Q2 இலக்குகள் 70 ஐ விட அதிகமாக இருந்தால், பணியாளருக்கு 10% போனஸ் கிடைக்கும்
 2. இவை இரண்டும் 60 ஐ விட அதிகமாக இருந்தால், ஊழியருக்கு 7% போனஸ் கிடைக்கும்
 3. இவை இரண்டும் 50 ஐ விட அதிகமாக இருந்தால், ஊழியருக்கு 5% போனஸ் கிடைக்கும்
 4. இவை இரண்டும் 40 ஐ விட அதிகமாக இருந்தால், ஊழியருக்கு 3% போனஸ் கிடைக்கும்
 5. வேறு, போனஸ் இல்லை.

எனவே, நாம் முதலில் (B2> = 70, C2> = 70) போன்ற சில AND அறிக்கைகளை எழுதுகிறோம், பின்னர் அவற்றைக் கூடு கட்டுகிறோம்: IF செயல்பாடுகளின் சோதனைகள் பின்வருமாறு:

= IF (AND (B2> = 70, C2> = 70), 10%, IF (AND (B2> = 60, C2> = 60), 7%, IF (AND (B2> = 50, C2> = 50) ), 5%, IF (AND (B2> = 40, C2> = 40), 3%, ””))))

இந்த சூத்திரம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளபடி முடிவை அளிக்கிறது:

மீதமுள்ள கலங்களுக்கு முடிவுகளைப் பெற ஃபார்முலாவை இழுக்கவும்.

நினைவில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்

 • பல IF செயல்பாடு ஒரு சூத்திரத்தில் தோன்றும் வரிசையில் தருக்க சோதனைகளை மதிப்பீடு செய்கிறது, மேலும் ஒரு நிபந்தனை உண்மை என மதிப்பிட்டவுடன், அடுத்தடுத்த நிலைமைகள் சோதிக்கப்படாது.
  • உதாரணமாக, மேலே விவாதிக்கப்பட்ட இரண்டாவது எடுத்துக்காட்டைக் கருத்தில் கொண்டால், எக்செல் இல் உள்ளமைக்கப்பட்ட IF சூத்திரம் முதல் தருக்க சோதனையை (D2> = 70) மதிப்பிடுகிறது, மேலும் கீழேயுள்ள சூத்திரத்தில் நிபந்தனை உண்மையாக இருப்பதால் ‘சிறந்தவை’ தருகிறது:

= IF (D2> = 70, ”அருமை”, IF (D2> = 60 ,, ”நல்லது”, IF (D2> 40, ”சராசரி”, ”மோசமான”))

இப்போது, ​​எக்செல் இல் IF செயல்பாடுகளின் வரிசையை பின்வருமாறு மாற்றினால்:

= IF (D2> 40, ”சராசரி”, IF (D2> = 60 ,, ”நல்லது”, IF (D2> = 70, ”சிறந்த”, ”மோசமான”))

இந்த வழக்கில், சூத்திரம் முதல் நிபந்தனையை சோதிக்கிறது, மேலும் 85 என்பது 70 ஐ விட அதிகமாகவோ அல்லது சமமாகவோ இருப்பதால், இந்த நிபந்தனையின் விளைவாகவும் உண்மைதான், எனவே சூத்திரம் அடுத்தடுத்த நிலைமைகளை சோதிக்காமல் ‘சிறந்த’ என்பதற்கு பதிலாக ‘சராசரி’ தரும்.

சரியான ஒழுங்கு

தவறான ஒழுங்கு

குறிப்பு: எக்செல் இல் IF செயல்பாட்டின் வரிசையை மாற்றுவது முடிவை மாற்றும்.

 • சூத்திர தர்க்கத்தை மதிப்பிடுங்கள்- பல IF நிபந்தனைகளின் படிப்படியான மதிப்பீட்டைக் காண, ஃபார்முலா தணிக்கைக் குழுவில் உள்ள ஃபார்முலா தாவலில் எக்செல் உள்ள ‘ஃபார்முலாவை மதிப்பிடு’ அம்சத்தைப் பயன்படுத்தலாம். ‘மதிப்பீடு’ பொத்தானைக் கிளிக் செய்தால் மதிப்பீட்டு செயல்பாட்டின் அனைத்து படிகளையும் காண்பிக்கும்.
 • உதாரணமாக, இரண்டாவது எடுத்துக்காட்டில் உள்ளமை IF சூத்திரத்தின் முதல் தருக்க சோதனையின் மதிப்பீடு D2> = 70 ஆக செல்லும்; 85> = 70; உண்மை; அருமை

 • அடைப்புக்குறிகளை சமநிலைப்படுத்துதல்: அடைப்புக்குறிப்புகள் எண் மற்றும் வரிசையின் அடிப்படையில் பொருந்தவில்லை என்றால், பல IF சூத்திரம் இயங்காது.
  • எங்களிடம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அடைப்புக்குறிப்புகள் இருந்தால், அடைப்புக்குறி ஜோடிகள் வெவ்வேறு வண்ணங்களில் நிழலாடுகின்றன, இதனால் திறப்பு அடைப்புக்குறிப்புகள் மூடுதலுடன் பொருந்துகின்றன.
  • மேலும், அடைப்புக்குறிப்பை மூடுவதில், பொருந்தும் ஜோடி சிறப்பிக்கப்படுகிறது.
 • எண்கள் மற்றும் உரை வித்தியாசமாக நடத்தப்பட வேண்டும்: பல / உள்ளமை IF சூத்திரத்தில், உரை எப்போதும் இரட்டை மேற்கோள்களில் இணைக்கப்பட வேண்டும்.
 • பல IF கள் பெரும்பாலும் தொந்தரவாக மாறும்: ஒரு அறிக்கையில் பல உண்மை மற்றும் தவறான நிலைமைகளையும் அடைப்புக்குறிகளையும் நிர்வகிப்பது கடினம். எக்செல் இல் பல IF கள் பராமரிக்க கடினமாக இருந்தால், IF செயல்பாடு அல்லது VLOOKUP போன்ற பிற கருவிகளைப் பயன்படுத்துவது எப்போதும் நல்லது.