பக்கத்தை விற்கவும் வாங்கவும் | நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய வேறுபாடுகள்!

பக்கத்தை விற்கவும் வாங்கவும் இடையே உள்ள வேறுபாடு

விற்பனையானது நிதிப் பத்திரங்களை விற்க, வெளியிடுவதற்கு அல்லது வர்த்தகம் செய்யும் நிறுவனங்களாக வரையறுக்கப்படலாம், மேலும் இது நிறுவனங்கள், ஆலோசனை நிறுவனங்கள் மற்றும் முதலீட்டு வங்கிகளை உள்ளடக்கியது, அதேசமயம் வாங்குதல் என்பது நிதிப் பத்திரங்களை வாங்க முனைகின்ற நிறுவனங்களாக வரையறுக்கப்படலாம், மேலும் அதில் ஓய்வூதிய நிதிகள், முதலீடு மேலாளர்கள் மற்றும் ஹெட்ஜ் நிதிகள்.

நீங்கள் முதலீட்டு வங்கித் துறையில் இருந்தால், விற்கவும் வாங்கவும் உள்ள வித்தியாசத்தை அறிந்து கொள்வது அவசியம். இன்னும் முரண்பாடு என்னவென்றால், இந்த மிக முக்கியமான சொற்களை நம்மில் பலருக்கு இன்னும் தெரியாது. இந்த இரண்டு சொற்களுக்கு இடையில் மாணவர்கள் குழப்பமடைவது மட்டுமல்லாமல், தொழில்துறையில் முதலீட்டு வங்கி பாத்திரங்களின் சூழலில் அதன் பயன்பாடு குறித்தும் நான் பலமுறை பார்த்திருக்கிறேன். புள்ளிவிவரங்கள் விற்பனை பக்கமானது நிதிச் சந்தையின் ஒரு பாதியையும், வாங்குவதற்கான பக்கமானது மற்ற பாதியையும் உருவாக்குகிறது என்று கூறுகிறது.

 • விற்க-பக்கமானது, வாங்கும் பக்கத்தின் முடிவெடுப்பதை எளிதாக்கும் நிறுவனங்களை உள்ளடக்கியது.
 • வாங்குதல் பக்கத்தில் முதலீட்டு முடிவுகளை எடுப்பதில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்கள் அடங்கும்.

சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்கள்

 • விற்பனை பக்கத்தில் முதலீட்டு வங்கி, வணிக வங்கி, பங்கு தரகர்கள், சந்தை தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் பிற கார்ப்பரேட்டுகள் உள்ளன.
 • வாங்க பக்கத்தில் சொத்து மேலாளர்கள், ஹெட்ஜ் நிதிகள், நிறுவன முதலீட்டாளர்கள், சில்லறை முதலீட்டாளர்கள் உள்ளனர்.
 • வாங்க பக்க நிறுவனங்கள் செயல்பாடுகளின் அடிப்படையில் பெரியதாக இருக்கலாம், ஆனால் ஆய்வாளர்களின் எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கலாம். இந்த ஆய்வாளர்கள் பெரும்பாலும் விற்பனை பக்க ஆய்வாளர்களுடன் தொடர்பு கொள்கிறார்கள்.
 • மறுபுறம், இந்த ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிட்ட துறைகள் அல்லது குறிப்பிட்ட நிறுவனங்களின் பகுப்பாய்விற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டிருப்பதால், விற்பனை பக்க நிறுவனங்களில் ஆய்வாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ளது.

அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்?

 • பக்க நிறுவனங்கள் விற்க பங்குகள், பல்வேறு நிறுவனங்களின் செயல்திறன் ஆகியவற்றை உன்னிப்பாகக் கண்காணிக்கின்றன, மேலும் பல்வேறு பகுப்பாய்வுகள் மற்றும் போக்குகளின் அடிப்படையில் அவர்களின் எதிர்கால நிதிகளையும் திட்டமிடுகின்றன. அவர்கள் தங்கள் பங்கு ஆராய்ச்சி அறிக்கைகளில் தங்கள் ஆராய்ச்சி பரிந்துரைகளை (இலக்கு விலை) கொண்டு வருகிறார்கள்.
 • பக்க நிறுவனங்களை விற்க (பங்கு ஆராய்ச்சி) அடிப்படையில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு “யோசனைகளை விற்க” மற்றும் பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், இந்த யோசனைகள் இலவசமாகத் தெரிவிக்கப்படுகின்றன.
 • அவர்களின் பணி காலாண்டு முடிவுகள், இருப்புநிலை அல்லது வெளியிடப்பட்ட வேறு எந்த தரவையும் பற்றிய விரிவான பகுப்பாய்வு அடங்கிய நிதி மற்றும் வருடாந்திர அறிக்கைகளைச் சுற்றி வருகிறது.
 • வாங்குவதற்கான பக்கத்தில் அவற்றின் மூலதனத்தைப் பயன்படுத்துவதில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்கள் அடங்கும். முதலீட்டு வங்கிகள் தங்கள் முதலீட்டு முடிவுகளை எடுப்பதற்காக வழங்கப்பட்ட பகுப்பாய்வு அல்லது விலையை அவர்கள் குறிப்பிடலாம்.
 • வாங்க சைட் அடிப்படையில் முதலீட்டிற்குப் பயன்படுத்தப்படும் நிதிகளின் தொகுப்பைக் கொண்டுள்ளது
 • எனவே, விற்பனை பக்க நிறுவனங்கள் முதலீட்டு முடிவுகளை எடுப்பதற்காக வாங்கும் பக்க நிறுவனங்களுக்கு சேவைகளை வழங்குகின்றன என்று நாங்கள் கூறலாம்.

சைட் Vs சைட் இன்ஃபோகிராஃபிக்ஸ் வாங்கவும்

இலக்குகள்

 • ஒரு விற்பனை பக்கத்தின் குறிக்கோள், ஆராய்ச்சிக்கு ஆலோசனை வழங்குவதும், ஒப்பந்தத்தை மூடுவதும் ஆகும்.
 • பக்க ஆய்வாளர்கள் விற்கிறார்கள், அதன் அடிப்படையில் அவர்கள் தங்கள் முதலீட்டாளர்களை தங்கள் நிறுவனத்தின் வர்த்தக மேசை மூலம் வர்த்தகம் செய்ய நம்புகிறார்கள்.
 • அதேசமயம், வாங்க பக்க நிறுவனங்களின் குறிக்கோள் குறியீடுகளை வென்று தங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு முதலீட்டு வருவாயை உருவாக்குவதாகும்.

பக்க ஆய்வாளரை விற்கவும்

 • விற்பனை பக்கத்தின் ஆய்வாளர்கள் போக்குகள், பகுப்பாய்வு மற்றும் நிதிகளின் கணிப்புகள் குறித்து அதிக நுண்ணறிவுகளை வழங்குகிறார்கள்
 • அவர்கள் தங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கான முதலீட்டு முடிவுகளை எடுக்கப் பயன்படும் பரிந்துரைகள் மற்றும் ஆராய்ச்சி அறிக்கைகளைக் கொண்டு வருகிறார்கள்.
 • வித்தியாசத்தின் ஒரு முக்கிய அம்சம்: பக்க ஆய்வாளர்கள் தங்கள் சொந்த ஆராய்ச்சி மற்றும் பகுப்பாய்வுகளைச் செய்து தங்கள் அறிக்கைகளை உருவாக்குகிறார்கள். இந்த அறிக்கைகள் பொது களத்தில் கிடைக்கின்றன.
 • ஒரு குறிப்பிட்ட பாதுகாப்பிற்காக வாங்க அல்லது விற்க பரிந்துரை செய்வதே ஒரு ஆய்வாளரின் பணி.

திறன் தேவைகள்

 • சிறந்த பகுப்பாய்வு மற்றும் அளவு திறன்
 • வலுவான எழுத்து மற்றும் தகவல் தொடர்பு திறன்
 • எக்செல், பவர்பாயிண்ட் & வேர்ட் ஆகியவற்றில் நிபுணத்துவம்.
 • நிதித் தகவல் மற்றும் நிறுவனங்களை விரைவாக மதிப்பீடு செய்து பகுப்பாய்வு செய்யும் திறன்
 • பணிக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் திறன்
 • பல ஈடுபாடுகளில் பணிபுரியும் திறன்
 • சிறந்த முடிவுகளைப் பெறுவதற்கான அர்ப்பணிப்பு
 • நீண்ட நேரம் வேலை செய்யும் திறன்

பக்க ஆய்வாளரை வாங்கவும்

 • வாங்க பக்க ஆய்வாளர்களால் உருவாக்கப்பட்ட அறிக்கைகள் பொதுவில் கிடைக்காது என்பது இங்கே நீங்கள் காணக்கூடிய ஒரு சுவாரஸ்யமான வேறுபாடு.
 • இந்த ஆய்வாளர்கள் பல விற்க பக்க ஆய்வாளர்களால் உருவாக்கப்பட்ட அறிக்கைகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர் மற்றும் முதலீட்டு முடிவில் வர தங்கள் சொந்த பகுப்பாய்வை மேற்கொள்கின்றனர்.
 • இங்கே, வாங்க பக்க ஆய்வாளரின் வேலை என்பது வாங்க அல்லது விற்க முடிவெடுப்பது மட்டுமல்ல, நிறுவனத்தின் மூலோபாயத்தை கடைபிடிக்கும் முதலீட்டு முடிவை எடுப்பதும் ஆகும்.

திறன்கள் தேவை

 • முதலீட்டு வாய்ப்புகளுக்கு வலுவான மற்றும் அறிவுசார் கண்
 • சந்தை முன்னேற்றங்களை கண்காணித்தல்
 • முதலீட்டு முடிவுகளுக்கு உற்பத்தி, சரியான நேரத்தில் மற்றும் உயர்தர அறிக்கைகளை உருவாக்கும் திறன்.
 • அபாயங்கள் மற்றும் தொழில் பண்புகளை பகுப்பாய்வு செய்யும் திறன்
 • போர்ட்ஃபோலியோ செயல்திறனை தொடர்ந்து கண்காணிக்கும் திறன்
 • பொருளாதாரம் மற்றும் உலகளாவிய சந்தைகளுடன் புதுப்பித்துக் கொள்ளுங்கள்
 • எக்செல், சொல் & பவர்பாயிண்ட் ஆகியவற்றில் நிபுணத்துவம்.

இழப்பீடு

முதலீட்டு முடிவுகளுக்கான அதிக திறன்-செட் மற்றும் வாங்க-பக்க ஆய்வாளர்களுக்கான அறிவு ஆகியவற்றின் தேவை, விற்பனை பக்க ஆய்வாளர்களைக் காட்டிலும் அதிக ஊதியத்தைப் பெற வைக்கிறது. ஆனால் எப்போதும் விதிவிலக்குகள் இருக்கலாம்.