இடைவெளி-கூட பகுப்பாய்வு (வரையறை, ஃபார்முலா) | கணக்கீடு எடுத்துக்காட்டுகள்

இடைவெளி-கூட பகுப்பாய்வு என்றால் என்ன?

பிரேக்-ஈவ் பகுப்பாய்வு என்பது நிறுவனத்தின் வருவாய் அதன் மொத்த செலவை விட அதிகமாகத் தொடங்கும் இடத்தை அடையாளம் காண்பதைக் குறிக்கிறது, அதாவது, பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ள திட்டம் அல்லது நிறுவனம் வருவாயின் வருவாய்க்கு இடையிலான உறவைப் படிப்பதன் மூலம் லாபத்தை உருவாக்கத் தொடங்கும். நிறுவனம், அதன் நிலையான செலவு மற்றும் மாறி செலவு.

வணிகத்தின் மொத்த செலவை (நிலையான மற்றும் மாறி செலவு) ஈடுகட்ட எந்த அளவிலான விற்பனை தேவை என்பதை இது தீர்மானிக்கிறது. ஒரு நிறுவனம் லாபம் ஈட்டத் தொடங்கும் போது புள்ளி அல்லது சந்தர்ப்பத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவது என்பதை இது நமக்குக் காட்டுகிறது.

இடைவெளி-கூட பகுப்பாய்வு சூத்திரங்கள்

இடைவெளி-சம புள்ளியைக் கணக்கிட இரண்டு அணுகுமுறைகள் உள்ளன. ஒன்று இடைவெளி-சம அளவு என அழைக்கப்படும் அளவிலும், மற்றொன்று முறிவு-கூட விற்பனை என அழைக்கப்படும் விற்பனையாகவும் இருக்கலாம்.

முதல் அணுகுமுறையில், நிலையான செலவை ஒரு யூனிட்டுக்கு பங்களிப்பதன் மூலம் பிரிக்க வேண்டும், அதாவது.

இடைவெளி-சம புள்ளி (Qty) = ஒரு யூனிட்டுக்கு மொத்த நிலையான செலவு / பங்களிப்பு
 • எங்கே, ஒரு யூனிட்டுக்கு பங்களிப்பு = ஒரு யூனிட்டுக்கு விற்பனை விலை - ஒரு யூனிட்டுக்கு மாறுபடும் செலவு

இரண்டாவது அணுகுமுறையில், விற்பனை விகிதம் அல்லது இலாப அளவு விகிதத்திற்கான பங்களிப்பால் நிலையான செலவைப் பிரிக்க வேண்டும்.

இடைவெளி-கூட விற்பனை (ரூ) = மொத்த நிலையான செலவு / பங்களிப்பு விளிம்பு விகிதம்,
 • எங்கே பங்களிப்பு விளிம்பு விகிதம் = ஒரு யூனிட்டுக்கு பங்களிப்பு / ஒரு யூனிட்டுக்கு விற்பனை விலை

இடைவெளி-கூட பகுப்பாய்வு எடுத்துக்காட்டு

இந்த பிரேக் ஈவ் அனாலிசிஸ் எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - பிரேக் ஈவ் அனாலிசிஸ் எக்செல் வார்ப்புரு

எடுத்துக்காட்டு 1

XYZ லிமிடெட் 10,000 யூனிட்டுகளை தலா 10 டாலர் விலையில் விற்பனை செய்ய எதிர்பார்க்கிறது என்று வைத்துக்கொள்வோம். தயாரிப்புடன் தொடர்புடைய மாறி செலவு ஒரு யூனிட்டுக்கு $ 5 மற்றும் நிலையான செலவு ஆண்டுக்கு $ 15,000 வருகிறது. கொடுக்கப்பட்ட வழக்குக்கான இடைவெளி-சம பகுப்பாய்வு செய்யுங்கள்.

தீர்வு:

பிரேக்-ஈவ் பகுப்பாய்வின் கணக்கீட்டிற்கு பின்வரும் தரவைப் பயன்படுத்தவும்

கொடுக்கப்பட்ட வழக்கின் இடைவெளி-சமநிலை நிலைமையை அளவு அடிப்படையில் அல்லது டாலர் அடிப்படையில் கணக்கிடலாம்.

பிரேக்-ஈவ் பாயிண்டின் கணக்கீடு பின்வருமாறு செய்ய முடியும் -

பிரேக்-ஈவ் பாயிண்ட் (அளவு) கணக்கிட, மொத்த நிலையான செலவை ஒரு யூனிட்டுக்கான பங்களிப்பால் வகுக்க வேண்டும்.

 • இங்கே, ஒரு யூனிட்டுக்கு விற்பனை விலை = $ 10
 • ஒரு யூனிட்டுக்கு மாறுபடும் செலவு = $ 5
 • எனவே, ஒரு யூனிட்டுக்கு பங்களிப்பு = $ 10 - $ 5 = $ 5
 • எனவே பிரேக்-ஈவன் பாயிண்ட் (அளவு) = $ 15000 / $ 5 அலகுகள்

பிரேக்-ஈவன் பாயிண்ட் (அளவு) = 3000 அலகுகள்

இதன் பொருள் 3000 யூனிட்டுகள் வரை விற்பதன் மூலம் XYZ லிமிடெட் எந்த இழப்பும் இல்லை மற்றும் லாப சூழ்நிலையும் இருக்காது மற்றும் அதன் நிலையான செலவை மட்டுமே சமாளிக்கும். 3000 க்கு அப்பால் அளவு விற்பது லாபத்தை ஈட்ட உதவும், இது 3000 க்கு அப்பால் விற்கப்படும் ஒவ்வொரு கூடுதல் யூனிட்டிற்கும் ஒரு யூனிட்டின் பங்களிப்புக்கு சமமாக இருக்கும்.

இடைவெளி-கூட விற்பனையின் கணக்கீடு பின்வருமாறு செய்யப்படலாம் -

பிரேக் ஈவன் விற்பனையை ($) கணக்கிட, மொத்த நிலையான செலவை பங்களிப்பு விளிம்பு விகிதத்தால் வகுப்போம்.

 • இங்கே ஒரு யூனிட்டுக்கு பங்களிப்பு = $ 5
 • ஒரு யூனிட்டுக்கு விற்பனை விலை = $ 10
 • எனவே, பங்களிப்பு விளிம்பு விகிதம் = $ 5 / $ 10 = 0.5
 • எனவே பிரேக் ஈவ் விற்பனை ($) = $ 15000 / 0.5

பிரேக் ஈவன் விற்பனை ($) = $ 30,000

இதன் பொருள் value 30,000 விற்பனை மதிப்பு வரை விற்பதன் மூலம், XYZ லிமிடெட் பிரேக்வென் புள்ளியில் இருக்கும் மற்றும் அதன் நிலையான செலவை மட்டுமே சமாளிக்கும் மற்றும் பங்களிப்பு விளிம்புக்கு சமமான $ 30,000 க்கு அப்பால் விற்பனை மதிப்புக்கு சமமான லாபத்தை ஈட்டும் * விற்பனை மதிப்பு $ 30,000 க்கு மேல்.

எடுத்துக்காட்டு # 2 - பல் தயாரிப்பு நிறுவனம்

ஏ, பி, மற்றும் சி என பெயரிடப்பட்ட மூன்று வகையான தயாரிப்புகளை உற்பத்தி செய்யும் ஒரு பல் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் விஷயத்தை எடுத்துக்கொள்வோம், மேலும் அலகுகளின் எண்ணிக்கையை கண்டுபிடிக்க முயற்சிப்போம். பின்வரும் அட்டவணை விலை, மாறி செலவுகள் மற்றும் விற்கப்படும் யூனிட்டுகளின் எண்ணிக்கையை முறித்துக் கொடுக்கிறது, மேலும் நிலையான செலவு, 6 6,600 ஆக இருக்கும் என்று வைத்துக் கொள்வோம்.

இந்த வழக்கில், பின்வருமாறு பெறப்பட்ட எடையுள்ள சராசரி விற்பனை விலையை நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்,

 • எடையுள்ள சராசரி விற்பனை விலை = {(100 * 50%) + (50 * 30%) + (20 * 20%)} / (100%)
 • = $69

இதேபோல், மாறி விலைக்கான சராசரி விற்பனை விலை பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது,

 • எடையுள்ள சராசரி விற்பனை விலை = {(50 * 50%) + (30 * 30%) + (10 * 20%)} / (100%)
 • = $36

எனவே மேலே உள்ள சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி பிரேக்வென் அலகுகளின் எண்ணிக்கை,

 • பிரேக்வென் அலகுகள் = $ 6,600 / ($ 69 - $ 36)
 • = 200

அதன்படி, தயாரிப்பு A க்கான பிரேக்வென் எண்கள் 200 இல் 50% ஆகும், இது 100 ஆகும், அதேபோல் தயாரிப்பு B மற்றும் தயாரிப்பு C க்கு முறையே 60 மற்றும் 40 ஆக இருக்கும்.

இப்போது ஒரு நிஜ வாழ்க்கை உதாரணத்தை ஆராய்ந்து இந்த கருத்தை பயன்படுத்த முயற்சிப்போம்.

எடுத்துக்காட்டு # 3 - ஜெனரல் மோட்டார்ஸ்

ஜெனரல் மோட்டார்ஸின் ஆட்டோமொடிவ் பிரிவினால் பிரேக்வெனுக்கு விற்க வேண்டிய அலகுகளின் எண்ணிக்கையைக் கண்டுபிடிக்க முயற்சிப்போம்.

ஆதாரம்: நிறுவனத்தின் வெளிப்பாடுகள். எம்.எம் என்பது மில்லியனைக் குறிக்கிறது.

முதலில், ஜெனரல் மோட்டார்ஸின் வருடாந்திர அறிக்கையிலிருந்து (அல்லது 10 கே) இந்த எண்கள் எதைக் குறிக்கின்றன என்பதைப் பற்றிய ஒரு சுருக்கமான யோசனையை உங்களுக்கு தருகிறோம். அலகுகளின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்தவரை, உலகளாவிய வாகன விற்பனையை நாங்கள் எடுத்துள்ளோம்.

2018 ஆம் ஆண்டில் உலகளவில் விற்கப்படும் வாகனங்களின் எண்ணிக்கை 8,384,000 யூனிட்டுகள்.

ஒரு யூனிட்டுக்கு பெறும் விலையைப் பொறுத்தவரை, ஒவ்வொரு மாடல் வாகனங்களின் எடையுள்ள சராசரி விலையை வெவ்வேறு விற்பனை விலையுடன் கணக்கிடுவதே சிறந்த வழியாகும் (எ.கா. செவி மற்றும் லு சேபர் மற்றும் பலவற்றில் வெவ்வேறு விலைகள் உள்ளன). அதற்கு ஒரு விரிவான பகுப்பாய்வு தேவைப்படும் என்பதால், விற்பனை வருவாயை ஒரு ப்ராக்ஸியாகப் பயன்படுத்தினோம், அதை ஒரு யூனிட்டுக்கு விலையைப் பெற மொத்த எண்ணிக்கையிலான அலகுகளால் வகுத்துள்ளோம். 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான மொத்த விற்பனை $ 133,045MM ஆகும், இது 8,384,000 ஆல் வகுக்கப்படும் போது ஒரு யூனிட்டுக்கு, 8 15,869 விலையை அளிக்கிறது.

ஒரு யூனிட்டுக்கு மாறி செலவுகளுக்கு, வரி உருப்படியைப் பிரித்தோம் "தானியங்கி மற்றும் விற்பனைக்கான பிற செலவுகள்" விற்கப்பட்ட அலகுகளின் எண்ணிக்கையுடன். 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான தானியங்கி மற்றும் விற்பனை செலவுகள் அல்லது மாறி செலவுகள் $ 120,656MM ஆகும், இது 8,384,000 ஆல் வகுக்கப்படும் போது unit 14,391 என்ற யூனிட்டுக்கு மாறி செலவை அளிக்கிறது.

இறுதியாக, நாங்கள் வரி உருப்படியை எடுத்தோம் “தானியங்கி மற்றும் பிற விற்பனை, பொது மற்றும் நிர்வாக செலவு”, வாகனப் பிரிவு தொடர்பான நிலையான செலவுக்கான பினாமியாக. 2018 ஆம் ஆண்டில் தானியங்கி மற்றும் பிற விற்பனை, பொது மற்றும் நிர்வாக செலவு அல்லது நிலையான செலவுகள், 6 9,650MM ஆகும்.

இப்போது ப்ரீக்வெனைக் கணக்கிடுவது மிகவும் எளிதானது மற்றும் ஆரம்பத்தில் வரையறுக்கப்பட்ட சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துகிறது,

 • பிரேக்வென் அலகுகள் = 9,650 * 10 ^ 6 / (15,869 - 14,391)
 • = 6,530,438 அலகுகள்.

கவனிக்க வேண்டிய ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னவென்றால், நிறுவனம் தற்போது உற்பத்தி செய்யும் யூனிட்களின் எண்ணிக்கை ஜெனரல் மோட்டார்ஸ் தற்போது விற்பனை செய்யும் யூனிட்டுகளின் எண்ணிக்கையை விட கிட்டத்தட்ட 1.3 மடங்கு என்றாலும், உலகளவில் விற்கப்படும் யூனிட்டுகளின் எண்ணிக்கையில் நிலையான சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. ஜெனரல் மோட்டார்ஸுக்கு ப்ரீக்வெனுக்கு விற்க வேண்டிய யூனிட்களின் எண்ணிக்கையும் 2018 இல் அதிகரித்துள்ளது என்பதையும் நாம் காணலாம், இது ஒரு யூனிட்டுக்கு மாறி செலவு அதிகரிப்பதன் காரணமாக இருக்கலாம்.

நன்மைகள்

பிரேக்-ஈவ் பகுப்பாய்வின் சில நன்மைகள் பின்வருமாறு:

 • காணாமல் போன செலவுகள்: பிரேக்வென் புள்ளியைக் கண்டுபிடிப்பதற்கான நிதி உறுதிப்பாட்டை மறுபரிசீலனை செய்யும் போது, ​​உறுதிசெய்யப்பட்ட அனைத்து செலவுகளையும், மாறி செலவையும் ஒருவர் கண்டுபிடிக்க வேண்டும், இந்த வழியில் சில காணாமல் போன செலவுகள் பிடிக்கப்படுகின்றன.
 • வருவாய்க்கான இலக்குகளை அமைக்கவும்: பிரேக்-ஈவ் பகுப்பாய்வு முடிந்ததும், திட்டமிடப்பட்ட லாபத்தை ஈட்டுவதற்காக ஒருவர் அவர்களின் திட்டமிடப்பட்ட விற்பனை வருவாயை அறிந்துகொள்வார், மேலும் இது விற்பனை குழுக்களுக்கு மேலும் உறுதியான இலக்குகளை நிர்ணயிக்க உதவுகிறது.
 • சக்திவாய்ந்த முடிவெடுப்பது: உயர் நிர்வாகமானது இன்னும் வரையறுக்கப்பட்ட தரவைக் கொண்டிருப்பதால், வணிகத்தை விரிவுபடுத்துவதற்கான நல்ல முடிவெடுப்பதில் அல்லது மூழ்கிய செலவைக் கருத்தில் கொண்டு ஒரு நல்ல குறைந்தபட்ச விலையை வழங்குவதன் மூலம் எந்தவொரு புதிய ஒப்பந்தத்தையும் எடுக்க இது அவர்களுக்கு உதவும்.

தீமைகள்

இடைவெளி-கூட பகுப்பாய்வின் சில தீமைகள் பின்வருமாறு:

 • ஒரு பொருளின் விற்பனை விலை வெவ்வேறு விற்பனை மட்டத்தில் ஒரே மாதிரியாக இருக்க முடியாது, மேலும் சில நிலையான செலவுகள் வெளியீட்டில் மாறுபடலாம்.
 • விற்பனை என்பது உற்பத்தியைப் போலவே இருக்க முடியாது. சில இறுதி பங்கு அல்லது வீணாகவும் இருக்கலாம்.
 • ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தயாரிப்புகளை விற்கும் வணிகங்கள்: இரண்டு தயாரிப்புகளில் நிலையான செலவைப் பகிர்வது சவாலான ஒன்றாக இருப்பதால், இடைவெளியை பகுப்பாய்வு செய்வது கடினமாக இருக்கும்.
 • மாறி தயாரிப்பு அல்லது சேவைகளின் செலவு எப்போதும் ஒரே மாதிரியாக இருக்காது. வெளியீட்டின் அளவு பொருள் அல்லது சேவையை வாங்குவதற்கான பேரம் பேசும் சக்தியை அதிகரிக்கும் என்பதால்.
 • இது ஒரு திட்டமிடல் உதவி மற்றும் முடிவெடுக்கும் கருவி அல்ல.

முக்கிய புள்ளிகள்

  • பிரேக்-ஈவ் பகுப்பாய்வு ஒரு முதலீட்டை எந்த மட்டத்தில் அடைய வேண்டும் என்பதைக் கூறுகிறது, இதனால் அதன் ஆரம்ப செலவினத்தை மீட்டெடுக்க முடியும்.
  • இது பாதுகாப்பின் விளிம்பிற்கான ஒரு நடவடிக்கையாகவும் கருதப்படுகிறது.
  • பங்கு மற்றும் விருப்பங்கள் வர்த்தகம் அல்லது பல்வேறு திட்டங்களுக்கான கார்ப்பரேட் பட்ஜெட் போன்ற விஷயங்களில் இது பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

முடிவுரை

எந்தவொரு நிறுவனத்திற்கும் பிரேக்-ஈவ் பகுப்பாய்வு மிகவும் முக்கியமானது, இதனால் லாபத்தை உருவாக்குவதில் அதன் ஒட்டுமொத்த திறனை அறிந்து கொள்ள முடியும். எந்தவொரு நிறுவனத்திற்கும் அதன் இடைவெளி நிலை நிறுவனம் அடையக்கூடிய அதிகபட்ச விற்பனை நிலைக்கு அருகில் வந்தால், அந்த நிறுவனம் அனைத்து நேர்மறையான சூழ்நிலையிலும் கூட லாபம் ஈட்டுவது சாத்தியமற்றது. ஆகையால், செலவின சேமிப்புக்கு உதவுவதாலும், அதன் விளைவாக ப்ரீக்வென் புள்ளி குறைவதாலும் அமைப்பின் பிரேக்வென் புள்ளியை தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டியது நிர்வாகத்தின் பொறுப்பாகும்.