பங்கு விற்றுமுதல் விகித சூத்திரம் | படி கணக்கீடு

பங்கு விற்றுமுதல் விகிதத்தை கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம்

பங்கு விற்றுமுதல் விகிதத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நிறுவனம் விற்கும் மற்றும் அதன் சரக்குகளை மாற்றியமைக்கும் அதிர்வெண்களாக வரையறுக்கலாம். பங்கு விற்றுமுதல் விகிதத்தைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படுகிறது,

பங்கு விற்றுமுதல் விகிதம் ஃபார்முலா = விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலை /சராசரி சரக்கு

எங்கே,

 • விற்கப்படும் பொருட்களின் விலை திறக்கும் பங்கு + குறைந்த நிறைவு பங்குகளை வாங்குகிறது.
 • விற்கப்படும் பொருட்களின் விலையை விற்பனை செலவிலும் மாற்றலாம்.
 • சராசரி சரக்கு என்பது பங்குகளைத் திறப்பது மற்றும் பங்குகளை மூடுவதற்கான சராசரி. திறந்த பங்கு விவரங்கள் கிடைக்கவில்லை என்றால், நாங்கள் இறுதி பங்குகளையும் எடுக்கலாம்.

விளக்கம்

பின்வரும் படிகளைப் பயன்படுத்தி இதைக் கணக்கிடலாம்:

நிறுவனங்கள் வருடத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் குறைந்த அல்லது அதிக பங்கு நிலைகளை கொண்டு செல்லக்கூடும் என்பதால் சராசரி பங்கு கணக்கிடப்பட வேண்டும். எ.கா., பெஸ்ட் பை கோ. இன்க் போன்ற சில்லறை விற்பனையாளர்கள் அதிக பங்குகளை எடுத்துச் செல்லக்கூடும், இது காலாண்டு நான்கில் விடுமுறைகள் வரை மற்றும் காலாண்டு ஒன்றில் குறைந்த பங்கு நிலைகள் அந்த விடுமுறை நாட்களில் இடுகின்றன.

ஒரு நிறுவனத்தைப் பொறுத்தவரை, விற்கப்படும் பொருட்களின் விலை (அதாவது, COGS) என்பது சேவைகள் மற்றும் பொருட்களின் உற்பத்தி செலவுகளுக்கான ஒரு அளவுகோலாகும். விற்கப்படும் பொருட்களின் விலையில் தொழிலாளர் செலவினங்களின் விலை அடங்கும், அவை நேரடியாக உற்பத்தி செய்யப்படும் பங்கு, பொருட்கள் மற்றும் வேறு எந்த நிலையான செலவுகள் அல்லது தொழிற்சாலை மேல்நிலை ஆகியவற்றுடன் நேரடியாக தொடர்புடையவை, அவை அந்த பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதற்கு நேரடியாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

COGS ஐ சராசரி பங்கு மூலம் பிரிப்பது பங்கு விற்றுமுதல் விகிதத்தை வழங்கும்.

பங்கு விற்றுமுதல் விகிதத்தின் கணக்கீடு எடுத்துக்காட்டுகள்

இதை நன்கு புரிந்துகொள்ள சில எளிய மற்றும் மேம்பட்ட நடைமுறை எடுத்துக்காட்டுகளைப் பார்ப்போம்.

இந்த பங்கு விற்றுமுதல் விகிதம் ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - பங்கு விற்றுமுதல் விகிதம் ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புரு

எடுத்துக்காட்டு # 1

சி நிறுவனத்தின் சராசரி சரக்கு 14 1,145,678 என்று வைத்துக்கொள்வோம், அதே காலகட்டத்தில் விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலை, 10,111,987 ஆகும். நீங்கள் பங்கு விற்றுமுதல் விகிதத்தை கணக்கிட வேண்டும்.

தீர்வு

பங்கு விற்றுமுதல் விகிதத்தை கணக்கிட பின்வரும் தரவைப் பயன்படுத்தவும்

 • =  10,111,987 /1,145,678

 • = 8.83 முறை

இதன் பொருள் பங்கு 8 மடங்கு சுழலும்.

எடுத்துக்காட்டு # 2

சிக்கோ என்பது நாட்டில் பற்பசைக்கான ஒரு பிராண்ட் பெயர் I. நிறுவனம் பாங்க் ஆப் பிக்கோவிடம் இருந்து கடன் கடன் வாங்கியுள்ளது. நிறுவனம் மாதாந்திர பங்கு மற்றும் கடனாளர்களின் விவரங்களை வயதானவுடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். மேலும், நிறுவனம் ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டும், இதில் பங்கு விற்றுமுதல் விகிதமும் அடங்கும். நிறுவனத்தின் லாப நஷ்ட அறிக்கையிலிருந்து விவரங்கள் கீழே உள்ளன-

மேலே உள்ள விவரங்களின் அடிப்படையில், நீங்கள் சரக்கு விற்றுமுதல் விகிதத்தை கணக்கிட வேண்டும்.

தீர்வு

இந்த எடுத்துக்காட்டில், எங்களுக்கு ஒரு லாப நஷ்ட அறிக்கை வழங்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலை மற்றும் சராசரி சரக்குகளையும் நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.

விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலை கணக்கீடு

விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலை = திறக்கும் பங்கு + நிகர கொள்முதல் - இறுதி பங்கு

= 3,500,000 + ( 21,350,000 – 320,250 ) – 4,200,000

 • விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலை = 20,329,750

சராசரி பங்குகளின் கணக்கீடு

சராசரி பங்கு = (பங்கு திறத்தல் + நிறைவு பங்கு) / 2

=  ( 3,500,000 + 4,200,000 ) / 2

 • சராசரி பங்கு = 3,850,000

பங்கு விற்றுமுதல் விகிதத்தை கணக்கிடுவது பின்வருமாறு செய்ய முடியும்,

 • =20329750.00/3850000.00

பங்கு விற்றுமுதல் விகிதம் இருக்கும் -

 • = 5.28 முறை

 அதாவது பங்கு 5.28 மடங்கு சுழலும்.

எடுத்துக்காட்டு # 3

கம்பெனி எக்ஸ் தற்போது சந்தையில் விற்பனை செய்யும் 3 தயாரிப்புகளை மதிப்பீடு செய்ய முயற்சிக்கிறது. எந்த தயாரிப்புகளில் மெதுவாக நகரும் மற்றும் எது வேகமாக நகரும் நல்லது என்பதை பகுப்பாய்வு செய்ய விரும்புகிறது. மூன்று தயாரிப்புகளின் விவரங்களை மறுஆய்வு செய்யும் போது, ​​நிதித் துறையால் உருவாக்கப்பட்ட சுருக்கம் கீழே.

மேலே உள்ள தகவல்களின் அடிப்படையில், எந்தெந்த பொருட்கள் வேகமாக நகரும், மெதுவாக நகரும் நிர்வாகத்திற்கு நீங்கள் ஆலோசனை வழங்க வேண்டும்?

தீர்வு

இந்த எடுத்துக்காட்டில், எங்களுக்கு சராசரி வருவாய் மற்றும் இறுதி பங்கு வழங்கப்படுகிறது. தொடக்க பங்கு தகவல்கள் எதுவும் வழங்கப்படவில்லை என்பதால், எங்கள் கணக்கீட்டு நோக்கங்களுக்காக ஒரு இறுதிப் பங்கை ப்ராக்ஸியாக எடுத்துக் கொள்ளலாம். மேலும், எங்களுக்கு கொள்முதல் வழங்கப்படவில்லை, எனவே அந்த சூத்திரத்துடன் விற்கப்படும் பொருட்களின் விலையை எங்களால் கணக்கிட முடியாது. இருப்பினும், அதற்கு பதிலாக, எங்களுக்கு மொத்த லாப அளவு வழங்கப்படுகிறது, எனவே மொத்த இலாபத்தை வருவாயிலிருந்து கழித்தால், விற்பனை செலவைப் பெறுவோம், அதை நாம் கீழே உள்ள சூத்திரத்தில் பயன்படுத்துவோம்.

பங்கு விற்றுமுதல் விகித சூத்திரம் = விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலை அல்லது விற்பனை செலவு / சராசரி சரக்கு அல்லது நிறைவு பங்கு

தயாரிப்புக்கான விற்பனை அளவு 1

=1-25.00%

 • விற்பனை செலவு அளவு = 75.00%

இதேபோல், தயாரிப்பு 2 மற்றும் 3 க்கான விற்பனை விளிம்பின் விலையை நாம் கணக்கிடலாம்

விற்பனை செலவு

 • =42000000.00*75.00%
 • விற்பனை செலவு = 31500000.00

அதேபோல், தயாரிப்பு 2 மற்றும் 3 க்கான விற்பனை செலவைக் கணக்கிடலாம்

பங்கு விற்றுமுதல் விகிதத்தை கணக்கிடுவது பின்வருமாறு செய்ய முடியும்,

=31500000.00/5250000.00

 •  = 6.00

இதேபோல், தயாரிப்பு 2 மற்றும் 3 க்கான பங்கு விற்றுமுதல் விகிதத்தை நாம் கணக்கிடலாம்

இந்த விகிதத்தைப் பயன்படுத்தி, தயாரிப்பு 2 மிக உயர்ந்த வருவாய் விகிதத்தைக் கொண்டிருப்பதால் விரைவாக நகரும் மற்றும் தயாரிப்பு 3 ஒப்பீட்டளவில் மெதுவாக நகரும் பொருட்கள் ஆகும், இது தயாரிப்புக்கு 5.77 வசனங்கள் 6 ஆகும். மேலும், தயாரிப்பு 1 இன் மொத்த லாப அளவு சிறந்தது தயாரிப்பு 3 ஐ விட; இனிமேல், நிறுவனம் அத்தகைய முடிவை எடுத்தால், தயாரிப்பு 3 ஐ நிறுத்த முடிவு செய்வது ஒரு புத்திசாலித்தனமான முடிவு.

கால்குலேட்டர்

இந்த பங்கு விற்றுமுதல் விகித சூத்திரம், கால்குலேட்டரை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம்.

விற்ற பொருட்களின் கொள்முதல் விலை
சராசரி சரக்கு
பங்கு விற்றுமுதல் விகித சூத்திரம்
 

பங்கு விற்றுமுதல் விகிதம் ஃபார்முலா =
விற்ற பொருட்களின் கொள்முதல் விலை
=
சராசரி சரக்கு
0
=0
0

சம்பந்தம் மற்றும் பயன்கள்

பொதுவாக, பங்கு விற்றுமுதல் விகிதம் கிட்டத்தட்ட எல்லா இடங்களிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது, வணிக முடிவுகளை எடுக்கும்போது, ​​அல்லது கடன் வாங்கும் போது, ​​அல்லது ஒரு நிறுவனத்தை மதிப்பிடும்போது அல்லது பொருட்களை ஒப்பிடும் போது போன்றவை. அதிக விகிதம், சிறந்தது, மற்றும் நிறுவனம் விற்கிறது என்று பொருள் அந்த தயாரிப்பு மிக விரைவாக, மற்றும் அந்த தயாரிப்புக்கும் தேவை உள்ளது. விற்றுமுதல் குறைவாக இருக்கும்போது, ​​அது காலாவதியான சரக்கு அல்லது மெதுவாக நகரும் பொருட்கள் என்று பொருள். அதிக வருவாய் என்பது நிறுவனம் போதுமான பங்குகளை வைத்திருக்காததால் விற்பனை வாய்ப்புகளை இழக்கவில்லை என்பதையும் குறிக்கும்.