நோபாட் (வரையறை, ஃபார்முலா) | NOPAT ஐ எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

நோபாட் என்றால் என்ன?

வரிக்குப் பின் நோபாட் அல்லது நிகர இயக்க லாபம் என்பது ஒரு நிறுவனத்தின் லாபம் கணக்கிடப்படுகிறது, இதில் நிறுவனத்தின் மூலதனத்தில் எந்தவொரு கடனும் இல்லை என்று கருதி, அந்நியச் செலாவணியின் விளைவைத் தவிர்த்து ஒரு நிறுவனத்தின் லாபம் கணக்கிடப்படுகிறது, இதையொட்டி, வட்டி செலுத்துதல்களையும் நிறுவனங்கள் எந்த வரி நன்மையையும் புறக்கணிக்கிறது அவர்களின் மூலதனத்தில் கடனை வழங்குவதன் மூலம் பெறுங்கள்.

இது அடிப்படையில் ஈபிஐடியை (வட்டி மற்றும் வரிகளுக்கு முந்தைய வருவாய்) கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு பின்னர் சரிசெய்யக்கூடிய வரித் தொகையைக் கழிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, ஈபிஐடி, 000 40,000 என்றும், சரிசெய்யக்கூடிய வரி, 000 8,000 என்றும் சொல்லலாம். வரிகளுக்குப் பிறகு நிகர இயக்க லாபம் = $ (40,000 - 8,000) = $ 32,000 ஆக இருக்கும்.

நோபாட் ஃபார்முலா

வரி சூத்திரத்திற்குப் பிறகு நிகர இயக்க லாபம் நிறுவனத்தின் முக்கிய செயல்பாடுகளிலிருந்து பொருந்தக்கூடிய வரிகளைக் கருத்தில் கொண்டு அதன் செயல்திறனை அளவிடுகிறது மற்றும் நிறுவனத்தின் இயக்க வருமானத்தால் ஒரு கழித்தல் வரி விகிதத்தை பெருக்கி கணக்கிடப்படுகிறது.

கணித ரீதியாக, வரி சூத்திரத்திற்குப் பிறகு நிகர இயக்க லாபம் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது,

நோபாட் ஃபார்முலா = ஈபிஐடி * (1 - வரி விகிதம்)

வரி சூத்திரத்திற்குப் பிறகு நிகர இயக்க லாபம் நிகர இயக்க லாபம் குறைந்த சரிசெய்யப்பட்ட வரிகள் (NOPLAT) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. NOPAT க்கான சூத்திரத்தில் ஒரு முறை இழப்புகள் அல்லது கட்டணங்கள் இல்லை என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். எனவே, இது ஒரு நிறுவனத்தின் இயக்க லாபத்தின் ஒரு நல்ல பிரதிநிதித்துவமாகும்.

NOPAT ஐக் கணக்கிடுவதற்கான படிகள்

படி 1: முதலாவதாக, நிறுவனத்தின் ஈபிஐடி வருமான அறிக்கையில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. நிறுவனத்தின் மொத்த வருவாயிலிருந்து விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலை மற்றும் இயக்க செலவுகளை கழிப்பதன் மூலம் ஈபிஐடி கணக்கிடப்படுகிறது.

EBIT = மொத்த வருவாய் - விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலை- இயக்க செலவுகள்

படி 2:இப்போது, ​​நிறுவனத்தின் வரி விகிதம் நிறுவனத்தின் ஆண்டு அறிக்கையிலிருந்து குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அடுத்து, வரி விகிதத்தை ஒன்றிலிருந்து கழிப்பதன் மூலம் வரி சரிசெய்யப்பட்ட மதிப்பு கணக்கிடப்படுகிறது, அதாவது (1 - வரி விகிதம்).

படி 3:இறுதியாக, வரிக்குப் பிறகு நிகர இயக்க லாபத்திற்கான சூத்திரம் மேலே காட்டப்பட்டுள்ளபடி, படி 2 இல் கணக்கிடப்பட்ட மதிப்புடன் ஈபிஐடியைப் பெருக்குவதன் மூலம் பெறப்படுகிறது.

நோபாட்டின் எடுத்துக்காட்டுகள்

இதை நன்கு புரிந்துகொள்ள சில எளிய மற்றும் மேம்பட்ட எடுத்துக்காட்டுகளைப் பார்ப்போம்.

இந்த நோபாட் ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - நோபாட் ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புரு

எடுத்துக்காட்டு # 1

தொழில்முறை மற்றும் அமெச்சூர் ஸ்கேட்டர்களுக்கான தனிப்பயனாக்கப்பட்ட ரோலர் ஸ்கேட்களை உற்பத்தி செய்யும் வணிகத்தில் இருக்கும் PQR லிமிடெட் என்ற நிறுவனத்திற்கான நோபாட் கணக்கீட்டிற்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டைக் காண்போம். நிதியாண்டின் இறுதியில், நிறுவனம் பின்வரும் செலவினங்களுடன் மொத்த வருவாயில், 000 150,000 ஈட்டியுள்ளது.

இப்போது, ​​நிறுவனத்தின் இயக்க வருமானம் அல்லது ஈபிஐடி என கணக்கிடலாம்,

 • EBIT = $ 150,000 - $ 70,000 - $ 25,000
 • = $55,000

எனவே, இதை கணக்கிடலாம்,

 • நோபாட் = $ 55,000 * (1 - 20%)

எனவே, கொடுக்கப்பட்ட நிதியாண்டில் PQR லிமிடெட் நோபாட், 000 44,000 ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு # 2

2016, 2017 மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி ஆப்பிள் இன்க் இன் வருடாந்திர அறிக்கையின் நிஜ வாழ்க்கை உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். பின்வரும் கிடைக்கக்கூடிய தகவல்களின் அடிப்படையில் ஆப்பிள் இன்க் நிறுவனத்திற்கான நோபாட்டைக் கணக்கிடுங்கள்:

EBIT

இப்போது, ​​ஆப்பிள் இன்க் இன் ஈபிஐடியைக் கணக்கிடலாம்,

ஈபிஐடி (மில்லியன்களில்) = நிகர விற்பனை-விற்பனை செலவு - ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு செலவு - விற்பனை, பொது மற்றும் நிர்வாக செலவு

செப்டம்பர் 24, 2016 க்கான ஈபிஐடி

 • =$2,15,639 – $1,31,376 – $10,045 – $14,194
 • =$60,024

செப்டம்பர் 30, 2017 க்கான ஈபிஐடி

 • =$2,29,234 – $1,41,048 – $11,581 – $15,261
 • =$61,344

செப்டம்பர் 29, 2018 க்கான ஈபிஐடி

 • = $265,595 -$163,756 -$14,236 – $16,705
 • = $70,898

இப்போது, ​​செப்டம்பர் 24, 2016 க்கான ஆப்பிள் இன்க் இன் நோபாட் கணக்கீடு பின்வருமாறு,

செப்டம்பர் 24, 2016 க்கான நோபாட் கணக்கீடு

 • நோபாட் ஃபார்முலா = $ 45,687 * (1 - 35.00%)
 • = $39,016

செப்டம்பர் 30, 2017 க்கான கணக்கீடு

 • நோபாட் = $ 61,344 * (1 - 35.00%)
 • = $39,874

செப்டம்பர் 29, 2018 க்கான நோபாட் கணக்கீடு

 • நோபாட் = $ 70,898 * (1 - 24.50%)
 • = $53,527.99 ~ $53,528

ஆகையால், ஆப்பிள் இன்க் இன் நோபாட் 29 செப்டம்பர் 2018 அன்று முடிவடைந்த நிதியாண்டில், 53,528 மில்லியனாக இருந்தது.

நெஸ்லே நோபாட் கணக்கீடு

நெஸ்லேவின் வருமான அறிக்கையைப் பார்ப்போம்

31 டிசம்பர் 2014 & 2015 உடன் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான ஒருங்கிணைந்த வருமான அறிக்கை

ஆதாரம்: நெஸ்லே ஆண்டு அறிக்கை

எங்களிடம் இப்போது நிகர வருமானம் (ஆண்டிற்கான லாபம்) மற்றும் ஈபிஐடி (இயக்க லாபம்) உள்ளது. ஆனால் சரிசெய்யப்பட்ட வரி விகிதத்தைப் பெற, விகிதத்தை நாம் கணக்கிட வேண்டும்.

வரி விகிதம் குறிப்பிடப்படாததால், விகிதத்தை கணக்கிடுவோம் -

வரிகளுக்கு முன் லாபம், கூட்டாளிகள், கூட்டு நிறுவனங்கள் (ஏ)1178410268
வரி (பி)33053367
வரி விகிதம் (பி / ஏ)0.280.33

இந்த வரி விகிதத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் வரிகளுக்குப் பிறகு நிகர இயக்க லாபத்தைக் கணக்கிடுவோம்.

இயக்க லாபம் (எக்ஸ்)1240814019
வரி விகிதம் (ஒய்)0.280.33
வரிகளுக்குப் பிறகு நிகர இயக்க லாபம் [X * (1 - Y)]89349393

வருமான அறிக்கையின் தகவல்களை நீங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு, பின்னர் ஈபிஐடி மற்றும் சரிசெய்யப்பட்ட வரி விகிதத்திலிருந்து நோபாட் கணக்கிட வேண்டும்.

கோல்கேட்டுக்கான வரிகளுக்குப் பிறகு நிகர இயக்க லாபத்தைக் கணக்கிடுகிறது

கோல்கேட்டுக்கான வரிகளுக்குப் பிறகு நிகர இயக்க லாபத்தைக் கணக்கிடுவோம். கொல்கேட்டின் வருமான அறிக்கை கீழே.

ஆதாரம்: கோல்கேட் எஸ்.இ.சி.

 • 2016 ஆம் ஆண்டில் கொல்கேட்டின் ஈபிஐடி 3,837 மில்லியன் டாலர் என்பதை நாங்கள் கவனிக்கிறோம்

மேலே உள்ள ஈபிஐடியில் தேய்மானம் மற்றும் கடன்தொகுப்பு, மறுசீரமைப்பு செலவுகள் போன்ற அல்லாத காஷ் உருப்படிகள் உள்ளன. இருப்பினும், மறுசீரமைப்பு செலவுகள் போன்ற தொடர்ச்சியான அல்லாத உருப்படிகளை நோபாட் கணக்கிடுவதற்கு சரிசெய்ய வேண்டும்.

கொல்கேட் அதன் 10 கே தாக்கல்களிலிருந்து மறுசீரமைப்பு செலவுகளின் ஸ்னாப்ஷாட் கீழே உள்ளது.

 • 2016 இல் கோல்கேட் மறுசீரமைப்பு கட்டணங்கள் = 8 228 மில்லியன்

சரிசெய்யப்பட்ட EBIT = EBIT + மறுசீரமைப்பு செலவுகள்

 • சரிசெய்யப்பட்ட EBIT (2016) = $ 3,837 மில்லியன் + $ 228 மில்லியன் = $ 4,065 மில்லியன்

NOPAT ஐக் கணக்கிடுவதற்குத் தேவையான வரி விகிதத்தை இப்போது கணக்கிடுவோம்.

வருமான அறிக்கையிலிருந்து பயனுள்ள வரி விகிதங்களை நாம் நேரடியாக கணக்கிட முடியும்.

ஆதாரம்: கோல்கேட் எஸ்.இ.சி.

பயனுள்ள வரி விகிதம் = வருமான வரிக்கு முன் / வருமான வரிக்கு முன் வருமானம்

 • பயனுள்ள வரி விகிதம் (2016) = $ 1,152 / $ 3,738 = 30.82%

நோபாட் ஃபார்முலா = சரிசெய்யப்பட்ட ஈபிஐடி எக்ஸ் (1-வரி விகிதம்)

 • நோபாட் (2016) = $ 4,065 மில்லியன் x (1-0.3082) = 8 2,812 மில்லியன்

கால்குலேட்டர்

நீங்கள் பின்வரும் கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்தலாம்.

EBIT
வரி விகிதம்
நோபாட் ஃபார்முலா =
 

நோபாட் ஃபார்முலா = ஈபிஐடி * (1 - வரி விகிதம்)
0 * (1 − 0 ) = 0

பொருத்தமும் பயன்பாடும்

வரிக்குப் பிறகு நிகர இயக்க லாபத்திற்கான சூத்திரம் அடிப்படையில் ஒரு நிறுவனம் எவ்வாறு திறமையாக இயங்குகிறது என்பதை மதிப்பிடுவதற்கு உதவும் ஒரு லாப மெட்ரிக் ஆகும், இது கடன் நிதியத்தின் செலவுகள் மற்றும் வரி சலுகைகளுக்கு சரிசெய்யப்படும் லாபத்தை அளவிடுவதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது. நோபாட் அத்தகைய பார்வையை வழங்குகிறது, இது நிறுவனத்தின் அந்நியச் செலாவணி அல்லது அதன் புத்தகங்களில் உள்ள பாரிய வங்கிக் கடனால் பாதிக்கப்படாது. இத்தகைய சரிசெய்தல் அவசியம், ஏனெனில் கடனுக்கான இந்த வட்டி செலுத்துதல்கள் நிகர வருமானத்தை சுருக்கிவிடுகின்றன, இது இறுதியில் நிறுவனத்தின் வரி செலவைக் குறைக்கிறது. ஆகையால், ஒரு நிறுவனத்தின் முக்கிய செயல்பாடுகள் (வரிகளின் நிகர) எவ்வளவு சிறப்பாக செயல்படுகின்றன என்பதைக் காண ஒரு ஆய்வாளருக்கு நோபாட் சூத்திரம் உதவுகிறது. இது ஒரு லாபக் கணக்கீடு ஆகும், இது டாலர்களின் அடிப்படையில் அளவிடப்படுகிறது, ஆனால் பிற நிதி விதிமுறைகளைப் போன்ற சதவீதங்களில் அல்ல.

இருப்பினும், ஒரே துறையில் இதே போன்ற நிறுவனங்களை ஒப்பிடும் போது இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நோபாட்டின் வரம்பு உள்ளது. இது டாலர் தொகையின் அடிப்படையில் மட்டுமே லாபத்தை அளவிடுவதால், முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் பிற நிதி பயனர்கள் பொதுவாக ஒரு மெட்ரிக்கை ஒரு தொழிலுக்குள் வித்தியாசமான அளவிலான (சிறிய மற்றும் நடுத்தர நிறுவன, மத்திய நிறுவன மற்றும் பெரிய கார்ப்பரேட்) நிறுவனங்களை ஒப்பிடுவது கடினம்.