இயக்க பணப்புழக்க சூத்திரம் | எடுத்துக்காட்டுகளுடன் கணக்கீடு

இயக்க பணப்புழக்கத்தை (OCF) கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம்

இயக்க பணப்புழக்க ஃபார்முலா இயக்க செலவினங்களைக் கழித்தபின் வணிகத்தின் முக்கிய இயக்க நடவடிக்கைகளிலிருந்து உருவாக்கப்படும் பணப்புழக்கத்தைக் குறிக்கிறது மற்றும் நிறுவனத்தின் வணிக மாதிரி எவ்வளவு வலுவானது மற்றும் நிலையானது என்பதை பகுப்பாய்வு செய்ய உதவுகிறது.

இயக்க பணப்புழக்கம் (OCF) என்பது ஒரு வணிகமானது அதன் முக்கிய செயல்பாட்டிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் உற்பத்தி செய்யும் பணத்தின் அளவீடு ஆகும். இது செயல்பாடுகளிலிருந்து பணப்புழக்கம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது நிகர வருமானம் ஈபிஐடிடிஏ அல்லது இலவச பணப்புழக்கத்திற்கு சமமானதல்ல, ஆனால் அனைத்தும் ஒரு நிறுவனத்தின் செயல்திறனை அளவிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, ஏனெனில் நிகர வருமானம் ஒரு பரிவர்த்தனையை உள்ளடக்கியது, இது பணமதிப்பிழப்பு போன்ற பணத்தின் உண்மையான பரிமாற்றத்தை உள்ளடக்கியது அல்ல, இது பணமல்லாத செலவு இது OCF இன் நிகர வருமானத்தின் ஒரு பகுதியாகும்.

இயக்க பணப்புழக்கத்தைக் கணக்கிட இரண்டு சூத்திரங்கள் உள்ளன - ஒன்று நேரடி முறை, மற்றொன்று மறைமுக முறை.

# 1 - நேரடி முறை (OCF ஃபார்முலா)

இந்த முறை மிகவும் எளிமையானது மற்றும் துல்லியமானது. ஆனால் இது முதலீட்டாளருக்கு விரிவான தகவல்களை வழங்காததால், நிறுவனங்கள் OCF இன் மறைமுக முறையைப் பயன்படுத்துகின்றன. OCF மொத்த வருவாய் கழித்தல் இயக்க செலவுக்கு சமம்.

நேரடி முறையைப் பயன்படுத்தி OCF ஐக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் பின்வருமாறு -

# 2 - மறைமுக முறை (இயக்க பணப்புழக்க சூத்திரம்)

இருப்புநிலைக் கணக்கில் உள்ள அனைத்து பணமல்லாத கணக்குகளிலும் ஏற்பட்ட மாற்றங்களிலிருந்து நிகர வருமானத்தை மறைமுக முறை சரிசெய்கிறது. சரக்கு மற்றும் பெறத்தக்க பணத்தில் மாற்றங்களை சரிசெய்யும்போது நிகர வருமானத்தில் தேய்மானம் சேர்க்கப்படுகிறது. நிகர வருமானத்துடன் OCF கணக்கிடுகிறது எந்தவொரு பணமற்ற பொருளையும் சேர்க்கிறது மற்றும் நிகர மூலதனத்தில் மாற்றங்களை சரிசெய்கிறது. இது உருவாக்கப்பட்ட மொத்த பணத்தை வழங்குகிறது.

மறைமுக முறையைப் பயன்படுத்தி இயக்க பணப்புழக்க சூத்திரத்தை பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம் -

விளக்கம்

இப்போது, ​​இயக்க பணப்புழக்கத்தைக் கணக்கிட தேவையான முக்கிய படிகள் என்ன என்பதைப் பார்ப்போம்.

 • நிகர வருமானம் தொடக்க புள்ளியாக கருதப்படுகிறது.
 • பணமதிப்பிழப்பு, பங்கு அடிப்படையிலான இழப்பீடு, பிற செலவு அல்லது பிற வருமானம், ஒத்திவைக்கப்பட்ட வரி போன்ற அனைத்து பணமற்ற பொருட்களும் சேர்க்கப்படுகின்றன.
 • பெறத்தக்க சரக்கு கணக்கு மற்றும் அறியப்படாத வருவாயை உள்ளடக்கிய பணி மூலதன சரிசெய்தலில் மாற்றங்கள்;

இயக்க பணப்புழக்கத்தின் முழு சூத்திரம் பின்வருமாறு: -

OCF = நிகர வருமானம் + தேய்மானம் + பங்கு அடிப்படையிலான இழப்பீடு + ஒத்திவைக்கப்பட்ட வரி + பிற பணமில்லாத பொருட்கள் - பெறத்தக்க கணக்கில் அதிகரிப்பு - சரக்குகளின் அதிகரிப்பு + செலுத்த வேண்டிய கணக்குகளின் அதிகரிப்பு + திரட்டப்பட்ட செலவுகளில் அதிகரிப்பு + ஒத்திவைக்கப்பட்ட வருவாய் அதிகரிப்பு

கூறுகள்

OCF ஃபார்முலாவின் பல்வேறு கூறுகளை பகுப்பாய்வு செய்வோம், அவை பின்வருமாறு: -

 • நிகர வருமானம் அடிப்படை வருமானம், அது ஒரு தேவை.
 • தேய்மானம் சொத்து, ஆலை, இயந்திரங்கள் போன்றவற்றை செலவழிக்க உதவுகிறது.
 • பங்கு அடிப்படையிலான இழப்பீட்டை செலுத்துவது பங்குகளின் வடிவத்தைப் போல பணமில்லாத வடிவத்தில் உள்ளது.
 • பிற செலவு / வருமானம் நம்பமுடியாத ஆதாயங்கள் அல்லது இழப்புகளை உள்ளடக்கியது.
 • ஒத்திவைக்கப்பட்ட வரி என்பது நிறுவனம் செலுத்திய வரி மற்றும் அதன் நிதி அறிக்கைகளில் உள்ள வேறுபாடு.
 • சரக்கு அதிகரிப்பு பணத்தின் குறைவுக்கு வழிவகுக்கும் என்பதால் சரக்கு OCF இல் குறைக்கப்படுகிறது.
 • பெறத்தக்க கணக்குகளின் அதிகரிப்பு பணத்தை குறைப்பதால் பெறத்தக்க கணக்குகள் கழிக்கப்படுகின்றன, அதாவது ஒரு வாடிக்கையாளர் ஒரு தொகை செலுத்தவில்லை.

எனவே, சுருக்கமாக, OCF சூத்திரம்: -

இயக்க பணப்புழக்கத்தைக் கணக்கிடுவதற்கான நடைமுறை எடுத்துக்காட்டுகள்

இந்த இயக்க பணப்புழக்க ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - இயக்க பணப்புழக்க ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புரு

எடுத்துக்காட்டு # 1

மொத்த வருவாய் 200 1,200 மற்றும் ஒட்டுமொத்த இயக்க செலவு 700 டாலர் கொண்ட ஒரு நிறுவனம் உள்ளது என்று வைத்துக்கொள்வோம், இப்போது ஒருவர் இயக்க பணப்புழக்கத்தை கணக்கிட விரும்பினால், நேரடி முறை பயன்படுத்தப்படும்.

கீழேயுள்ள வார்ப்புருவில் இயக்க பணப்புழக்கத்தைக் கணக்கிடுவதற்கான தரவு உள்ளது.

எனவே, இயக்க பணப்புழக்கத்தின் (OCF) கணக்கீடு பின்வருமாறு -

அதாவது OCF நேரடி = 1,200 – 700

எனவே, OCF இருக்கும் -

எனவே, OCF = $ 500

எடுத்துக்காட்டு # 2

இப்போது, ​​ஒரு நிறுவனத்தின் நிகர வருமானம் 6 756, பணமில்லாத செலவு $ 200, மற்றும் சொத்து-பொறுப்பில் மாற்றங்கள், அதாவது சரக்கு $ 150, கணக்கு பெறத்தக்க $ 150 என்று வைத்துக்கொள்வோம். பின்னர், மறைமுக முறை மூலம் இயக்க பணப்புழக்கம் பின்வருமாறு: -

இயக்க பணப்புழக்க சமன்பாட்டைக் கணக்கிடுவதற்கான தரவு கீழே உள்ள வார்ப்புருவில் உள்ளது.

எனவே, மறைமுக முறையைப் பயன்படுத்தி இயக்க பணப்புழக்கத்தின் (OCF) கணக்கீடு பின்வருமாறு -

அதாவது OCF மறைமுக = 756 + 200 – 150 – 150

எனவே, OCF இருக்கும் -

OCF = $ 256

GAAP ஒரு நிறுவனத்தை கணக்கிட ஒரு மறைமுக முறையைப் பயன்படுத்த வேண்டும், ஏனெனில் அது தேவையான அனைத்து தகவல்களையும் தருகிறது.

எடுத்துக்காட்டு # 3

ஓசோன் பிரைவேட் லிமிடெட் என்ற நிறுவனம் லிமிடெட் நிதி அறிக்கைகளை மூன்று பிரிவுகளாகக் கொண்டுள்ளது, அதாவது செயல்பாட்டு நடவடிக்கைகள், நிதி நடவடிக்கைகள் மற்றும் முதலீட்டு நடவடிக்கைகள். கீழே ஒரு செயல்பாட்டு செயல்பாட்டு நிதி அறிக்கை உள்ளது, இதன் மூலம் இயக்க பணப்புழக்கத்தை நாம் கணக்கிட வேண்டும்.

இப்போது, ​​மேலே கொடுக்கப்பட்ட தரவைப் பயன்படுத்தி வெவ்வேறு காலங்களுக்கு OCF ஐக் கணக்கிடுவோம்.

2016 க்கான OCF

OCF2016 = 456 + 4882 + 2541 + 250 + 254 + 86 – 2415 – 1806 + 4358 + 856 + 135

OCF2016 = $ 10,813

2017 க்கான OCF

OCF2017 = 654 + 5001 + 2681 + 300 + 289 + 91 – 2687 – 1948 + 5213 + 956 + 1405

OCF2017 = $ 11,955

2017 க்கான OCF

OCF2018 = 789 + 5819 + 3245 + 325 +305 + 99 – 2968 – 2001 + 5974 + 1102 + 1552

OCF2018 = $ 14,24

எனவே, ஒரு நிறுவனத்தின் வேறுபட்ட காலத்திற்கு OCF ஐக் கண்டோம்.

நினைவில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்

 • OCF எதிர்மறையாக இருந்தால், ஒரு நிறுவனம் விஷயங்களைச் செய்ய கடன் வாங்க வேண்டும், அல்லது அது வியாபாரத்தில் இருக்கக்கூடாது, ஆனால் அது ஒரு நீண்ட கால நிறுவனத்தில் ஒரு நன்மையைப் பெறக்கூடும்.
 • ஒரு நிறுவனம் நிகர வருமானத்தை விட அதிக பணப்புழக்கத்தைக் கொண்டிருக்கலாம். இந்த சூழ்நிலையில், ஒரு நிறுவனம் பெரும் வருவாயை ஈட்டுகிறது, ஆனால் வருமான அறிக்கையில் விரைவான தேய்மானத்துடன் அவற்றைக் குறைக்கலாம்.
 • நிகர வருமானம் OCF ஐ விட அதிகமாக இருக்கும்போது, ​​வாடிக்கையாளரிடமிருந்து பெறத்தக்கவற்றைச் சேகரிப்பதில் அவர்களுக்கு கடினமான நேரம் இருக்கக்கூடும். OCF சூத்திரத்தில் சேர்க்கப்பட்ட தேய்மானம், தேய்மானம் OCF ஐ பாதிக்காது.
 • முதலீட்டாளர்கள் அதிக அல்லது மேம்பட்ட OCF ஆனால் குறைந்த பங்கு விலைகளைக் கொண்ட ஒரு நிறுவனத்தைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும். பெரிய தேய்மானம் காரணமாக ஒரு நிறுவனம் ஒரு காலகட்டத்தில் இழப்பு அல்லது சிறிய லாபத்தை எதிர்கொள்ளக்கூடும். இருப்பினும், தேய்மானம் ஒரு கணக்கியல் செலவு ஆனால் பண வடிவத்தில் இல்லாததால் இது ஒரு வலுவான பணப்புழக்கத்தைக் கொண்டிருக்கலாம்.

இயக்க பணப்புழக்க கால்குலேட்டர்

இயக்க பணப்புழக்கத்தை கணக்கிடுவதற்கு பின்வரும் கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்தலாம்.

மொத்த வருவாய்
இயக்க செலவு
இயக்க பணப்புழக்க சூத்திரம்
 

இயக்க பணப்புழக்க சூத்திரம் =மொத்த வருவாய் - இயக்க செலவு
0 – 0 = 0