ஒருங்கிணைப்புக்கும் இணைப்புக்கும் இடையிலான வேறுபாடு (இன்போ கிராபிக்ஸ் மூலம்)

ஒன்றிணைத்தல் என்பது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிறுவனங்களின் ஒருங்கிணைப்பு அல்லது ஒருங்கிணைப்பு ஆகும், இது பொதுவாக ஒரே மாதிரியான அல்லது ஒத்த வணிகத்தில் செயல்படும் நிறுவனங்கள் முற்றிலும் புதிய நிறுவனத்தை உருவாக்குகின்றன, அதேசமயம் ஒன்றிணைப்பு என்பது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வணிக நிறுவனங்களை ஒருங்கிணைப்பதை குறிக்கிறது புதிய நிர்வாக அமைப்பு மற்றும் புதிய வணிக உரிமையுடன் ஒற்றை கூட்டு நிறுவனம், அங்கு இரு நிறுவனங்களும் கைகோர்க்கின்றன மற்றும் ஒரு புதிய பெயருடன் ஒரு யூனிட்டாக ஒன்றிணைக்க முடிவு செய்கின்றன.

ஒன்றிணைப்பு vs இணைப்பு வேறுபாடுகள்

இணைப்பு என்பது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் / நிறுவனங்கள் ஒன்றிணைந்து ஒரு புதிய நிறுவனம் அல்லது ஏற்கனவே உள்ள ஒரு நிறுவனத்தை மற்ற இலக்கு நிறுவனங்களை உறிஞ்சி உருவாக்குகின்றன. அடிப்படையில், இது ஒரு வணிக நிறுவனமாக பல வணிகங்களை ஒருங்கிணைப்பதற்கான ஒரு செயல்முறையாகும்.

இணைப்பு செயல்முறை மேலே உள்ள எடுத்துக்காட்டில் இரண்டு சாத்தியங்களை உள்ளடக்கியிருக்கலாம்:

 • தற்போதுள்ள நிறுவனங்களின் சொத்து மற்றும் பொறுப்புகளை நிர்வகிக்க ஒரு புதிய நிறுவனம் XYZ கார்ப்பரேஷன் உருவாக்கப்படும். எனவே தற்போதுள்ள நிறுவனங்களின் உயிர்வாழ்வு ஏபிசி கார்ப் மற்றும் பி.க்யூ.ஆர் கார்ப் ஆகியவை இருக்காது.
 • ஏபிசி கார்ப்பரேஷன் PQR கார்பை உறிஞ்சும் ஒப்பீட்டளவில் வலுவான நிறுவனம், எனவே இதன் விளைவாக உறிஞ்சும் நிறுவனம் அதாவது ஏபிசி கார்ப்பரேஷன்

ஒருங்கிணைப்பு என்பது ஒரு வகை இணைப்பு செயல்முறையாகும், இதில் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் தங்கள் வணிகங்களை ஒன்றிணைத்து முற்றிலும் புதிய நிறுவனம் / நிறுவனத்தை உருவாக்குகின்றன. ஒருங்கிணைப்பு என்பது ஒரு பொருத்தமான ஏற்பாடாகும், இதில் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் ஒரே வணிகத்தில் இயங்குகின்றன, இதனால் ஒருங்கிணைப்பு செயல்பாட்டு சினெர்ஜி காரணமாக செயல்பாட்டு செலவைக் குறைக்க உதவுகிறது.

ஏபிசி கார்ப் மற்றும் எக்ஸ்ஒய்இசட் கார்ப் ஆகியவை அமல்கமேஷன் செயல்முறைக்குப் பிறகு இருக்காது, இதன் விளைவாக ஜே.கே.எல்.

ஒருங்கிணைப்பு vs இணைப்பு இன்போ கிராபிக்ஸ்

ஒருங்கிணைப்புக்கும் இணைப்புக்கும் இடையிலான முக்கிய வேறுபாடுகள்

 1. இரண்டு செயல்முறைகளும் பல நிறுவனங்களின் ஒருங்கிணைப்புக்கான வழி என்பதால் மிகச் சிறந்த வேறுபாடு உள்ளது
 2. ஒருங்கிணைப்பு என்பது ஒரு இணைப்பின் கீழ் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வகை ஒருங்கிணைப்பு செயல்முறைகள் ஆகும்.
 3. ஒருங்கிணைப்பு முற்றிலும் புதிய நிறுவனத்தை உருவாக்குகிறது. இருப்பினும், இணைப்பு என்பது ஒரு ஒருங்கிணைப்பு செயல்முறையாகும், இதன் விளைவாக நிறுவனம் ஒரு புதிய நிறுவனம் அல்லது ஏற்கனவே இருக்கும் நிறுவனமாக இருக்கலாம்
 4. இணைப்பில் குறைந்தபட்சம் இரண்டு நிறுவனங்கள் ஈடுபட்டுள்ளன, இருப்பினும் ஒருங்கிணைப்பு செயல்முறைக்கு குறைந்தபட்சம் மூன்று நிறுவனங்கள் தேவைப்படுகின்றன.
 5. ஒருங்கிணைப்பு செயல்பாட்டில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்களின் அளவு ஒப்பிடத்தக்க அளவிலானது, இருப்பினும், ஒன்றிணைக்கும் செயல்பாட்டில் உள்ள நிறுவனங்களின் அளவு வேறுபட்ட அளவு, உறிஞ்சும் நிறுவனம் உறிஞ்சப்பட்ட நிறுவனத்தின் அளவை விட ஒப்பீட்டளவில் பெரியதாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
 6. ஒருங்கிணைப்பு செயல்பாட்டில் இருக்கும் நிறுவனங்களின் சொத்து மற்றும் பொறுப்புகள் முற்றிலும் புதிய நிறுவனத்திற்கு மாற்றப்படுகின்றன. இருப்பினும், இணைப்பு செயல்பாட்டில் உறிஞ்சப்பட்ட நிறுவனத்தின் சொத்துகள் மற்றும் பொறுப்புகள் உறிஞ்சும் நிறுவனத்தில் ஒருங்கிணைக்கப்படுகின்றன.
 7. உறிஞ்சும் நிறுவனத்தின் பங்குகள் இணைப்பு செயல்பாட்டில் உறிஞ்சப்பட்ட நிறுவனத்தின் பங்குதாரர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன. இருப்பினும், செயல்பாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட புதிய நிறுவனத்தின் பங்குகள் ஒருங்கிணைப்பு செயல்பாட்டில் இருக்கும் நிறுவனங்களின் பங்குதாரர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன.

ஒப்பீட்டு அட்டவணை

அடிப்படைஇணைப்புஒருங்கிணைத்தல்
வரையறைஇரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் ஒன்றிணைந்து ஒரு புதிய நிறுவனம் அல்லது இருக்கும் நிறுவனத்தை மற்ற இலக்கு நிறுவனங்களை உறிஞ்சி உருவாக்குகின்றன. இணைப்பு என்பது பல வணிகங்களை ஒரு வணிக நிறுவனமாக ஒருங்கிணைப்பதற்கான ஒரு செயல்முறையாகும். அனைத்து ஒருங்கிணைப்புகளும் இணைப்பின் ஒரு பகுதியாகும்.இது ஒரு வகை இணைப்பு செயல்முறையாகும், இதில் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் ஒன்றிணைந்து ஒரு புதிய நிறுவனத்தை உருவாக்குகின்றன. அனைத்து இணைப்புகளும் ஒருங்கிணைப்பு அல்ல.
தேவையான நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கைஇலக்கு நிறுவனத்தை உறிஞ்சிய பின் ஒரு உறிஞ்சும் நிறுவனம் உயிர்வாழும் என்பதால் குறைந்தபட்சம் 2 நிறுவனங்கள் தேவைப்படுகின்றனஇரண்டு நிறுவனங்களின் ஒருங்கிணைப்பு ஒரு புதிய நிறுவனத்தில் விளைவாக 3 நிறுவனங்கள் தேவைப்படுகின்றன
நிறுவனங்களின் அளவுஉறிஞ்சும் நிறுவனத்தின் அளவு உறிஞ்சும் நிறுவனத்தை விட ஒப்பீட்டளவில் பெரியது.இலக்கு நிறுவனங்களின் அளவு ஒப்பிடத்தக்கது.
முடிவு நிறுவனம்தற்போதுள்ள ஒரு நிறுவனம் இணைப்பு நிறுவனத்திற்கான இலக்கு நிறுவனத்தை உள்வாங்கக்கூடும், எனவே அதன் அடையாளத்தைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளலாம்.தற்போதுள்ள நிறுவனங்கள் தங்கள் அடையாளத்தை இழந்து ஒரு புதிய நிறுவனம் உருவாகிறது.
பங்குதாரர்கள் மீதான தாக்கம்உறிஞ்சும் நிறுவனத்தின் பங்குதாரர்கள் தங்கள் உரிமையைத் தக்க வைத்துக் கொள்கிறார்கள், இருப்பினும் உறிஞ்சப்பட்ட நிறுவனத்தின் பங்குதாரர்கள் உறிஞ்சும் நிறுவனத்தில் உரிமையைப் பெறுகிறார்கள்.தற்போதுள்ள நிறுவனங்களில் உள்ள அனைத்து பங்குதாரர்களும் புதிய நிறுவனத்தில் பங்குதாரர்களாக மாறுகிறார்கள்.
பங்குகள் மீதான தாக்கம்உறிஞ்சும் நிறுவனத்தின் பங்குகள் உறிஞ்சப்பட்ட நிறுவனத்தின் பங்குதாரர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன.செயல்பாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட புதிய நிறுவனத்தின் பங்குகள் தற்போதுள்ள நிறுவனங்களின் பங்குதாரர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன.
ஒருங்கிணைப்பிற்கான இயக்கிஇணைப்புகள் பெரும்பாலும் உறிஞ்சும் நிறுவனத்தால் இயக்கப்படுகின்றனஒருங்கிணைப்பு செயல்முறையில் ஆர்வமுள்ள இரு நிறுவனங்களால் ஒருங்கிணைப்பு செயல்முறை தொடங்கப்படுகிறது
கணக்கியல் சிகிச்சைஉறிஞ்சப்பட்ட / வாங்கிய நிறுவனத்தின் சொத்து மற்றும் பொறுப்புகள் ஒருங்கிணைக்கப்படுகின்றனதற்போதுள்ள நிறுவனங்களின் சொத்து மற்றும் பொறுப்புகள் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட நிறுவனத்தின் இருப்புநிலைக்கு மாற்றப்படுகின்றன
எடுத்துக்காட்டுகள்டாடா ஸ்டீல் மற்றும் இங்கிலாந்தை தளமாகக் கொண்ட கோரஸ் குழுமம் ஆகிய இரு நிறுவனங்களின் ஒருங்கிணைப்பு இதன் விளைவாக டாடா ஸ்டீல் ஆகும். கோரஸ் குழு செயல்பாட்டில் அதன் அடையாளத்தை இழந்தது.மிட்டல் ஸ்டீல் மற்றும் ஆர்செலர் ஆகிய இரண்டு நிறுவனங்களின் ஒருங்கிணைப்பு, இதன் விளைவாக ஆர்செலர் மிட்டல் என்ற புதிய நிறுவனம் உருவாகிறது. இந்த செயல்பாட்டில் மிட்டல் ஸ்டீல் மற்றும் ஆர்சலர் குழு இருவரும் தங்கள் அடையாளத்தை இழந்தனர்.

நிறுவனங்கள் ஏன் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் இணைப்புக்கு செல்கின்றன?

 • புதிதாகத் தொடங்குவதற்கான தடைகளைத் தாண்டாமல் பல தொழில்களில் பல்வகைப்படுத்தல்
 • செலவு மேம்படுத்தல், ஒரு பெரிய சந்தைக்கான அணுகல், வளங்களை திறம்பட பயன்படுத்துதல் போன்றவற்றுக்கான பொருளாதாரத்தின் அளவை அடைய.
 • ஒரே தொழில் / ஒத்த தயாரிப்பு வரிகளில் உள்ள நிறுவனங்களை குறிவைத்து செயல்பாட்டு சினெர்ஜி அடைய
 • குறைந்த நேரத்தில் வளர்ச்சி இலக்குகளை அடைய
 • நஷ்டத்தை ஈட்டும் நிறுவனத்தை லாபம் ஈட்டும் நிறுவனத்துடன் இணைப்பதன் மூலம் வரிவிதிப்பில் உள்ள நன்மை, இதன் மூலம் வரிக் கடன்களைக் குறைக்கும்
 • இரண்டு நிறுவனங்களை இணைப்பதன் மூலம் ஒரு குறிப்பிட்ட துறையில் குறைக்கப்பட்ட போட்டி
 • ஒரு பெரிய இருப்புநிலை கொண்ட ஒரு நிறுவனத்துடன் பயனுள்ள நிதித் திட்டத்தை அடைதல் மற்றும் நிதி ஆதாரங்களை திறம்பட பயன்படுத்துதல்
 • முன்னோக்கி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் பின்தங்கிய ஒருங்கிணைப்பு மூலம் ஒரு குறிப்பிட்ட துறையில் மதிப்பு சங்கிலியின் மீது அதிகரித்த கட்டுப்பாடு

முடிவுரை

இரண்டுமே இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிறுவனங்களை ஒரு புதிய நிறுவனமாக ஒருங்கிணைப்பதற்கான செயல்முறைகள் அல்லது இலக்கு நிறுவனத்தை உறிஞ்சும் ஒரு நிறுவனம். செயல்பாட்டில், விளைந்த நிறுவனம் ஒரு புதிய நிறுவனமாக இருக்கலாம் அல்லது அது ஏற்கனவே இருக்கும் நிறுவனமாக இருக்கலாம். ஒருங்கிணைப்பு என்பது ஒரு இணைப்பின் கீழ் ஒரு வகை ஒருங்கிணைப்பு செயல்முறையாகும்.

ஒருங்கிணைப்பு செயல்பாட்டில், இரண்டு நிறுவனங்கள் ஒன்றிணைந்து ஒரு புதிய நிறுவனத்தை உருவாக்குகின்றன. இணைப்பு, நிறுவனங்கள் வளர்ச்சி, பங்குதாரர்களின் மதிப்பில் அதிகரிப்பு, அளவின் அதிகரித்த பொருளாதாரம், சினெர்ஜி, பெரிய சந்தை / புதிய புவியியல் அணுகல், புதிய தொழிலுக்குள் நுழைதல் போன்ற இலக்குகளை அடைய உதவுகிறது.