எல்.எல்.சி Vs பார்ட்னர்ஷிப் | சிறந்த 5 சிறந்த வேறுபாடுகள் (இன்போ கிராபிக்ஸ் மூலம்)

எல்.எல்.சி மற்றும் கூட்டாண்மைக்கு இடையிலான வேறுபாடுகள்

எல்.எல்.சி. தனித்தனி சட்ட நிறுவனம் மற்றும் வரிவிதிப்பு சலுகைகளின் நிலையை அனுபவித்து, நிறுவனக் கட்டுரைகளைத் தாக்கல் செய்வதன் மூலம் ஒரு நபரால் உருவாக்க முடியும் கூட்டு இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நபர்களுக்கு அவர்களின் உரிமைகள் மற்றும் பொறுப்புகளை ஒப்புக்கொள்வதன் மூலம் உருவாக்க முடியும், ஆனால் அவர்கள் ஒரு தனி சட்ட நிறுவன அந்தஸ்தை அனுபவிப்பதில்லை, இருப்பினும் அவர்கள் ஒரு தனிநபரைப் போலவே வரி செலுத்த வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர்.

ஒரு நிறுவனத்துடன் தொடங்க முடிவு செய்துள்ளீர்கள். எல்.எல்.சி அல்லது கூட்டாட்சியை உருவாக்க விரும்புகிறீர்கள் என்பது உங்களுக்குத் தெரியும், ஆனால் என்ன செல்ல வேண்டும் என்று உங்களுக்குத் தெரியவில்லை. நீங்கள் எப்போதாவது ஒருவருடன் செல்ல முடிவு செய்வதற்கு முன்பு, சொந்த பொறுப்பு, கூட்டாண்மை / எல்.எல்.சியை உருவாக்குவதற்கான செலவு, உரிமை, வரிவிதிப்பு, மேலாண்மை போன்ற பல்வேறு அம்சங்களைப் பார்ப்பது விவேகமானதாகும்.

 • நீங்கள் ஒரு கூட்டாட்சியை உருவாக்க விரும்பினால், நீங்கள் ஒரு கூட்டாளரை அல்லது இருவரைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். இந்த கூட்டாளர்கள் உங்களுடன் ஒரு கூட்டணியை உருவாக்குவதற்கு ஒத்த பார்வை அல்லது குறிக்கோளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். சரியான கூட்டாளரை / நபர்களைக் கண்டுபிடிப்பது எளிதானது அல்ல. பொருத்தமான கூட்டாளரை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது என்று உங்களுக்குத் தெரியாவிட்டால் (அல்லது விரும்பவில்லை), எல்.எல்.சியை உருவாக்குவது சரியான வழி.
 • ஒரு கூட்டு நிறுவனம் அல்லது எல்.எல்.சியைப் பதிவு செய்வது பற்றி நீங்கள் பேசினால், செயல்முறை கிட்டத்தட்ட ஒத்ததாகும். எல்.எல்.சி அல்லது கூட்டாட்சியை உருவாக்க, வணிகமானது அதன் செயல்பாடுகளை இயக்க விரும்பும் மாநிலத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும். எல்.எல்.சியை உருவாக்குவதற்கு, நீங்கள் “அமைப்பின் கட்டுரைகளை” மாநில அலுவலக செயலாளரிடம் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். ஒரு பொது கூட்டாட்சியை உருவாக்குவதற்கு, இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கூட்டாளர்கள் ஒன்றாக வணிகத்தை நடத்த ஒப்புக் கொள்ள வேண்டும் மற்றும் ஒப்பந்தத்தின் படி உரிமைகள் மற்றும் இலாபங்களை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும்.
 • நீங்கள் ஒரு கூட்டு நிறுவனத்துடன் செல்ல முடிவு செய்தால், கூட்டு நிறுவனத்தில் பல பிரிவுகள் உள்ளன என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். வணிகத்திற்கு உரிமையாளர்களுக்கு சம உரிமைகள் மற்றும் சமமான தனிப்பட்ட பொறுப்புக்கள் உள்ள ஒரு பொது கூட்டு (ஜிபி) நிறுவனத்தை நீங்கள் உருவாக்கலாம்.
 • வரையறுக்கப்பட்ட மற்றும் பொது கூட்டாளர்கள் - இரண்டு வகையான கூட்டாளர்கள் இருக்கும் ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட கூட்டாண்மை (எல்பி) யையும் நீங்கள் உருவாக்கலாம். பொது பங்காளிகளுக்கு சம உரிமைகள் மற்றும் தனிப்பட்ட பொறுப்பு உள்ளது, ஆனால் வரையறுக்கப்பட்ட கூட்டாளர்களுக்கு அவர்கள் வணிகத்தில் பணத்தை முதலீடு செய்தாலும் முடிவெடுப்பதில் எந்த உரிமையும் இல்லை.
 • எல்பி மற்றும் ஜிபி தவிர இரண்டு வகையான கூட்டாண்மைகளும் உள்ளன. ஒன்று வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு கூட்டாண்மை (எல்.எல்.பி) என்று அழைக்கப்படுகிறது, அங்கு ஒவ்வொரு கூட்டாளருக்கும் வரையறுக்கப்பட்ட தனிப்பட்ட பொறுப்பு இருக்கும். மற்றொன்று ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு வரையறுக்கப்பட்ட கூட்டாண்மை (எல்.எல்.எல்.பி) ஆகும், அங்கு வரையறுக்கப்பட்ட மற்றும் பொது பங்காளிகள் இருவரும் தங்களை ஈடுபடுத்துகிறார்கள், மேலும் இந்த கூட்டாளிகள் இருவருக்கும் வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு உள்ளது.
 • முடிவெடுப்பதில் முதலீட்டாளர்களை ஈடுபடுத்த விரும்பவில்லை என்றால், நீங்கள் ஒரு பொது கூட்டாண்மை அல்லது வரையறுக்கப்பட்ட கூட்டாண்மை தேர்வு செய்வீர்கள். எல்.எல்.சியை உருவாக்குவது முதலீட்டாளர்களை முடிவெடுக்கும் செயல்முறையிலிருந்து தவிர்க்க உங்களை அனுமதிக்காது.

மிக முக்கியமான வேறுபாடுகளில் ஒன்று தனி சட்ட நிறுவனத்தின் கருத்து. ஒரு கூட்டணியில், கூட்டாளர்களுக்கும் நிறுவனத்திற்கும் தனி சட்ட நிறுவனம் இல்லை. கூட்டாண்மை ஒரு பங்குதாரர் இறந்தால், விலகினால், கூட்டாண்மை முடிவடைகிறது. ஆனால் எல்.எல்.சிக்கு இது பொருந்தாது. எல்.எல்.சி மற்றும் எல்.எல்.சி சம்பந்தப்பட்ட நபர்களுக்கு ஒரு தனி நிறுவனம் இருப்பதால், எல்.எல்.சி நிறுத்தப்படும் தேதி வரை நிலைத்திருக்கும்.

எல்.எல்.சி Vs பார்ட்னர்ஷிப் இன்போ கிராபிக்ஸ்

எல்.எல்.சி மற்றும் கூட்டாண்மைக்கு இடையிலான முக்கிய வேறுபாடுகளைப் பார்ப்போம்.

முக்கிய வேறுபாடுகள்

 • ஒரு எல்.எல்.சி ஒரு தனிநபரால் உருவாக்கப்படலாம், அதே நேரத்தில் ஒரு கூட்டாண்மை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நபர்களுக்கு தேவைப்படுகிறது.
 • எல்.எல்.சி அதன் உரிமையாளர்களை விட தனி சட்டப்பூர்வ நிறுவனத்தைக் கொண்டுள்ளது. ஒரு கூட்டு நிறுவனத்திற்கு அதன் கூட்டாளர்களிடமிருந்து தனி சட்ட நிறுவனம் இல்லை.
 • எல்.எல்.சி மாநில அலுவலக செயலாளருடன் "அமைப்பின் கட்டுரைகள்" தாக்கல் செய்வதன் மூலம் உருவாகிறது. ஒரு கூட்டு நிறுவனத்திற்கு, கூட்டாளர்கள் கூட்டாண்மை விதிமுறைகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
 • உங்கள் முதலீட்டாளர்கள் முடிவெடுக்கும் செயல்பாட்டில் ஈடுபடுவதை நீங்கள் விரும்பவில்லை என்றால் நீங்கள் ஒரு எல்.எல்.சியை உருவாக்குவீர்கள். உங்கள் முதலீட்டாளர்கள் முடிவெடுப்பதில் ஈடுபட விரும்பவில்லை எனில், நீங்கள் ஒரு பொது கூட்டு அல்லது வரையறுக்கப்பட்ட கூட்டாண்மைக்கு செல்வீர்கள்.

எல்.எல்.சி Vs கூட்டு ஒப்பீட்டு அட்டவணை

ஒப்பீட்டின் அடிப்படைஎல்.எல்.சி.கூட்டு
ஒரு தனிநபரால் உருவாக்கம்எல்.எல்.சி ஒரு தனிநபரால் உருவாக்கப்படலாம்.கூட்டாண்மை ஒரு தனி நபரால் உருவாக்கப்பட முடியாது.
பதிவு நடைமுறைஎல்.எல்.சியை உருவாக்க, நீங்கள் ஒரு மாநில அலுவலகத்தின் செயலாளரிடம் “அமைப்பின் கட்டுரைகளை” தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.கூட்டாண்மை உருவாக்க, கூட்டாளர்கள் தங்கள் உரிமைகள், இலாபங்கள் மற்றும் பொறுப்பின் பங்கு ஆகியவற்றை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
வகைகள்எல்.எல்.சிக்கு ஒரே ஒரு வகை மட்டுமே உள்ளது.கூட்டு நிறுவனங்கள் நான்கு வகைகளைக் கொண்டிருக்கலாம் -

 • பொது கூட்டு (ஜி.பி.)
 • வரையறுக்கப்பட்ட கூட்டாண்மை (எல்பி)
 • வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு கூட்டு (LLP)
 • வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு வரையறுக்கப்பட்ட கூட்டாண்மை (எல்.எல்.எல்.பி).
தனி சட்ட நிறுவனம்எல்.எல்.சி மற்றும் எல்.எல்.சியின் உரிமையாளர்களுக்கு தனி சட்ட நிறுவனம் உள்ளது.கூட்டாளர் நிறுவனம் மற்றும் கூட்டாளர்களுக்கு தனி சட்ட நிறுவனம் இல்லை.
வரிவிதிப்புஎல்.எல்.சி ஒரு கூட்டு நிறுவனத்தைப் போலவே வரிகளையும் செலுத்துகிறது.கூட்டு நிறுவனம் ஒரு தனிநபரைப் போலவே வரிகளையும் செலுத்துகிறது.

இறுதி எண்ணங்கள்

உங்கள் தேவைக்கும் நோக்கத்திற்கும் ஏற்ற ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுப்பதே யோசனை. உங்கள் பார்வை மற்றும் நீங்கள் எதைச் சாதிக்க விரும்புகிறீர்கள் என்பது குறித்து நீங்கள் தெளிவாக இருந்தால், மீதமுள்ளவை எளிதாகிவிடும். எல்.எல்.சி அல்லது கூட்டாண்மைக்கு நீங்கள் செல்ல வேண்டியது எது என்பதை தீர்மானிக்கும்போது, ​​இந்த எளிய வழிகாட்டி அடிப்படைகளை அறிய உதவும்.