சாதாரண வருடாந்திர ஃபார்முலா | படி கணக்கீடு

சாதாரண வருடாந்திரத்தின் பி.வி.யைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம்

சாதாரண வருடாந்திர சூத்திரம் குறிப்பிட்ட கால அளவின் தொடக்கத்தில் அல்லது முடிவில் செய்யப்படும் சமமான கொடுப்பனவுகளின் தொடரின் தற்போதைய மதிப்பைக் கணக்கிடுவதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் சூத்திரத்தைக் குறிக்கிறது மற்றும் சூத்திரத்தின்படி, சாதாரண வருடாந்திரத்தின் தற்போதைய மதிப்பு கணக்கிடப்படுகிறது காலக் கொடுப்பனவை 1 கழித்தல் 1 ஆல் வகுப்பதன் மூலம் 1 பிளஸ் வட்டி வீதத்தால் (1 + ஆர்) காலகட்டத்தில் மின் அதிர்வெண்ணாக உயர்த்தலாம் (காலத்தின் முடிவில் பணம் செலுத்தப்பட்டால்) அல்லது கழித்தல் ஒன்றில் மின் அதிர்வெண் வரை உயர்த்தலாம் ( காலத்தின் தொடக்கத்தில் செய்யப்பட்ட கொடுப்பனவுகளின் போது) பின்னர் அதன் விளைவாக வட்டி விகிதத்துடன் பெருக்கவும்.

சூத்திரம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

சாதாரண வருடாந்திரத்தின் தற்போதைய மதிப்பு (பிச்சை) = r * P / {1 - (1 + r) - (n-1)}

சாதாரண வருடாந்திரத்தின் தற்போதைய மதிப்பு (முடிவு) = r * P / {1 - (1 + r) - (n)}

எங்கே,

 • பி என்பது குறிப்பிட்ட கால கட்டணம்
 • r என்பது அந்தக் காலத்திற்கான வட்டி வீதமாகும்
 • n அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு அதிர்வெண்ணாக இருக்கும்
 • பீக் என்பது காலத்தின் தொடக்கத்தில் செலுத்த வேண்டிய வருடாந்திரமாகும்
 • காலத்தின் முடிவில் வருடாந்திரம் முடிவடையும்

விளக்கம்

சாதாரண வருடாந்திரத்தின் தற்போதைய மதிப்பு அதன் சூத்திரத்தில் உள்ள மூன்று முக்கிய கூறுகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது. பிஎம்டி இது ஆர் * பி தவிர வேறொன்றுமில்லை, அது எங்களிடம் பணம் இல்லை, ஆனால் அது ஒன்றும் இல்லை, ஆனால் நடைமுறையில் உள்ள சந்தை வட்டி விகிதம் பி என்பது ஆரம்ப பணப்புழக்கத்தின் தற்போதைய மதிப்பு, இறுதியாக, n என்பது அதிர்வெண் அல்லது மொத்த காலங்களின் எண்ணிக்கை. பின்னர் இரண்டு வகையான கட்டணம் ஒரு வருடாந்திரம், இது காலத்தின் தொடக்கத்தில் மற்றும் இரண்டாவது ஒரு காலத்தின் முடிவில் செலுத்தப்பட வேண்டும்.

இரண்டு சூத்திரங்களும் ஒரு சிறிய வித்தியாசத்தைக் கொண்டிருக்கின்றன, அவை ஒன்றில் நாம் n மூலமாகவும் மற்றொன்றில், நாம் n-1 ஆல் ஒருங்கிணைக்கிறோம், ஏனென்றால் 1 வது கட்டணம் இன்று செய்யப்படும், எனவே தொடக்கத்தில் 1 வது கட்டணத்திற்கு எந்த தள்ளுபடியும் பயன்படுத்தப்படாது வருடாந்திரம்.

எடுத்துக்காட்டுகள்

இந்த சாதாரண வருடாந்திர ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - சாதாரண வருடாந்திர ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புரு

எடுத்துக்காட்டு # 1

ஒப்பந்தத்தின் படி கேசவ், 000 500,000 வாரிசு பெற்றுள்ளார். இருப்பினும், அடுத்த 25 ஆண்டுகளுக்கு வருடாந்திரமாக பணம் சம தவணைகளில் பெறப்படும் என்று ஒப்பந்தம் கூறியது. சந்தையில் நிலவும் வட்டி விகிதம் 7% என்று கருதி கேசவ் பெறும் தொகையை நீங்கள் கணக்கிட வேண்டும். ஆண்டின் இறுதியில் வருடாந்திரம் செலுத்தப்படுகிறது என்று நீங்கள் கருதலாம்.

தீர்வு

கணக்கீட்டிற்கு பின்வரும் தரவைப் பயன்படுத்தலாம்

எனவே, சாதாரண வருடாந்திரத்தின் (முடிவு) கணக்கீடு பின்வருமாறு

 • =500,000* 7% /{1-(1+7%)-25}

சாதாரண வருடாந்திர மதிப்பு (முடிவு) இருக்கும் -

எடுத்துக்காட்டு # 2

திரு விக்ரம் சர்மா தனது வாழ்க்கையில் இப்போதுதான் குடியேறினார். அவர் விரும்பும் ஒரு பெண்ணை மணந்தார், மேலும் அவர் நீண்ட காலமாக தேடும் வேலையும் கிடைத்தது. அவர் லண்டனில் இருந்து பட்டப்படிப்பை முடித்துள்ளார், மேலும் அவர் தனது தந்தையிடமிருந்து 400,000 டாலர்களை வாரிசாகப் பெற்றுள்ளார், இது அவருடைய தற்போதைய சேமிப்பு.

அவரும் அவரது மனைவியும் ஊரில் 2,000,000 டாலர் மதிப்புள்ள ஒரு வீட்டை வாங்க பார்க்கிறார்கள். அவர்களிடம் அவ்வளவு நிதி இல்லை என்பதால், அவர்கள் ஒரு வங்கிக் கடனை எடுக்க முடிவு செய்துள்ளனர், இதன்மூலம் அவர்கள் தங்கள் பாக்கெட்டிலிருந்து 20% செலுத்த வேண்டியிருக்கும், மீதமுள்ளவை கடனால் கவனிக்கப்படும்.

வங்கி 9% வட்டி விகிதத்தை வசூலிக்கிறது மற்றும் தவணைகள் மாதந்தோறும் செலுத்த வேண்டும். அவர்கள் 10 வருட கடனுக்காக செல்ல முடிவு செய்கிறார்கள், மதிப்பிடப்பட்ட 10 ஆண்டுகளை விட விரைவில் திருப்பிச் செலுத்துவார்கள் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது.

மாதத்திலிருந்து மாதந்தோறும் அவர்கள் செலுத்தும் தவணைகளின் தற்போதைய மதிப்பை நீங்கள் கணக்கிட வேண்டும்.

தீர்வு

தொடக்க காலத்தில் சாதாரண வருடாந்திரத்தை கணக்கிடுவதற்கு பின்வரும் தரவைப் பயன்படுத்தவும்

 • இங்கே, திரு. விக்ரம் சர்மா மற்றும் குடும்பத்தினர் வீட்டுக் கடனை, 000 2,000,000 * (1 - 20%) முதல் 6 1,600,000 வரை எடுத்துள்ளனர்.
 • செலுத்தப்பட வேண்டிய மொத்த தொகையின் தற்போதைய மதிப்பை இப்போது நாங்கள் அறிவோம், இப்போது கால சூத்திரத்தின் கீழேயுள்ள தொடக்கத்தைப் பயன்படுத்தி மாதத் தவணைகளின் தற்போதைய மதிப்பைக் கணக்கிட வேண்டும்.
 • ஆண்டுக்கு வட்டி விகிதம் 9%, எனவே மாதாந்திர வீதம் 9% / 12 0.75% ஆக இருக்கும்.

எனவே, சாதாரண வருடாந்திரத்தின் (பிச்சை) கணக்கீடு பின்வருமாறு

 • = 0.75%*1,600,000/{1-(1+0.75%)-119}

சாதாரண வருடாந்திர மதிப்பு (பிச்சை) இருக்கும் -

எடுத்துக்காட்டு # 3

மோட்டார் எக்ஸ்பி சமீபத்தில் சந்தையில் கிடைத்தது, மேலும் அவர்களின் வாகனத்தை மேம்படுத்துவதற்காக, அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட முதல் மூன்று மாதங்களுக்கு 5% வீதத்தை வழங்கியுள்ளது.

இப்போது 60 வயதாகும் ஜான் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாங்கிய வருடாந்திரத்திற்கு தகுதியானவர். அதில் அவர் மொத்த தொகையான 500,000 மற்றும் வருடாந்திரம் 80 வயது வரை ஆண்டுதோறும் செலுத்தப்படும் மற்றும் தற்போதைய சந்தை வட்டி விகிதம் 8% ஆகும்.

மாடல் எக்ஸ்பி மோட்டாரை வாங்குவதில் ஆர்வம் கொண்ட அவர், ஆண்டுதோறும் செலுத்த வேண்டிய ஈ.எம்.ஐ.யில் அதை எடுத்துக் கொண்டால் அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்கு இது மலிவு தருமா என்பதை அறிய விரும்புகிறாரா? பைக்கின் விலை அவர் வருடாந்திர திட்டத்தில் முதலீடு செய்த தொகைக்கு சமம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.

ஜானின் வருடாந்திரம் ஈ.எம்.ஐ செலவுகளை எங்கு பூர்த்தி செய்யும் என்பதை நீங்கள் அறிவுறுத்த வேண்டும்?

 இரண்டும் ஆண்டின் இறுதியில் மட்டுமே ஏற்பட்டதாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.

தீர்வு

இந்த வழக்கில், இரண்டு வருடாந்திரங்களை நாம் கணக்கிட வேண்டும், ஒன்று இயல்பானது, மற்றொன்று கடன் வருடாந்திரம்.

வருடாந்திரம்

எனவே, சாதாரண வருடாந்திரத்தின் (முடிவு) கணக்கீடு பின்வருமாறு

 • = 500,000 * 8%/{1-(1+8%)-20}

சாதாரண வருடாந்திர மதிப்பு (முடிவு) இருக்கும் -

மோட்டார் எக்ஸ்பி

எனவே, சாதாரண வருடாந்திரத்தின் (முடிவு) கணக்கீடு பின்வருமாறு

 • =  5%*500,000/{1-(1+5%)-10}

சாதாரண வருடாந்திர மதிப்பு (முடிவு) இருக்கும் -

வருடாந்திர செலுத்துதலுக்கும் கடன் கொடுப்பனவுக்கும் இடையில் 13,826.18 இடைவெளி உள்ளது, எனவே ஜான் பைகளில் இருந்து வெளியேற முடியும் அல்லது அவர் ஈ.எம்.ஐ யை 20 ஆண்டுகள் வரை நீட்டிக்க வேண்டும், இது வருடாந்திரத்திற்கு சமம்.

சம்பந்தம் மற்றும் பயன்கள்

சாதாரண வருடாந்திர நிஜ வாழ்க்கை எடுத்துக்காட்டுகள் பத்திரத்தை வழங்குபவர்களிடமிருந்து வட்டி செலுத்துவதாக இருக்கலாம், மேலும் அந்த கொடுப்பனவுகள் பொதுவாக மாதாந்திர, காலாண்டு அல்லது அரை ஆண்டு மற்றும் மேலும் ஈவுத்தொகை செலுத்தப்படுகின்றன, அவை பல ஆண்டுகளாக நிலையானதாக இருக்கும் ஒரு நிறுவனத்தால் காலாண்டு செலுத்தப்படுகின்றன. ஒரு சாதாரண வருடாந்திரத்தின் பி.வி தற்போதைய சந்தை வட்டி வீதத்தைப் பொறுத்தது. டி.வி.எம் காரணமாக, வட்டி விகிதங்கள் அதிகரித்தால், தற்போதைய மதிப்பு குறையும், அதே நேரத்தில் வட்டி விகிதங்கள் குறைந்து கொண்டிருக்கும் சூழ்நிலையில், இது தற்போதைய மதிப்பின் வருடாந்திர அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கும்.