எக்செல் இல் நெடுவரிசைகளை முடக்குவது எப்படி? (மேல் & பல நெடுவரிசைகள்) | உதாரணமாக

எக்செல் இல் நெடுவரிசைகளை முடக்குவது எப்படி? (படி படியாக)

எக்செல் இல் நெடுவரிசைகளை முடக்குவது என்பது ஒரு நெடுவரிசையை நாம் உறைய வைக்கும் ஒரு முறையாகும், இதனால் மீதமுள்ள நெடுவரிசைகள் நகரும் போது அது நகராது.

எக்செல் ஒரு நெடுவரிசையை உறைய வைக்க 2 எளிய மற்றும் எளிதான படிகளைப் பின்பற்றவும்:

 • படி 1: முடக்கம் செய்ய வேண்டிய நெடுவரிசையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
 • படி 2: காட்சி தாவலுக்குச் சென்று, விண்டோஸ் பிரிவில் ஃப்ரீஸ் பேன்களைக் கண்டுபிடித்து, ஃப்ரீஸ் பேன்களைக் கிளிக் செய்க.

இந்த கட்டுரையில், மேல் நெடுவரிசைகள், பல நெடுவரிசைகள் மற்றும் இரண்டு வரிசைகள் மற்றும் நெடுவரிசைகளை முடக்குவதற்கான வழிகளை நான் உங்களுக்குக் காண்பிப்பேன்.

# 1 எக்செல் (ALT + W + F + C) இல் சிறந்த நெடுவரிசையை முடக்கு அல்லது பூட்டு

மேல் நெடுவரிசையை முடக்குவது என்பது உங்கள் முதல் நெடுவரிசையை முடக்குவதைத் தவிர வேறில்லை, அதாவது நீங்கள் இடமிருந்து வலமாக நகரும்போது முதல் நெடுவரிசையை (நெடுவரிசை A) எல்லா நேரத்திலும் பார்ப்போம். மேல் வரிசையை முடக்குவது போல பணித்தாளின் முதல் வரிசை மற்றும் இதேபோல் முடக்கம் மேல் நெடுவரிசை அல்லது முதல் நெடுவரிசை என்பது உங்கள் தரவு எங்கிருந்து தொடங்குகிறது என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல் பணித்தாளின் முதல் நெடுவரிசை என்று பொருள்.

ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு கீழே உள்ள தரவுத்தாள் கருதுங்கள். பெரிய தரவுத் தொகுப்பிற்கான அணுகலைப் பெற பணிப்புத்தகத்தைப் பதிவிறக்கி, எக்செல் இல் நெடுவரிசைகளை முடக்குவதன் நேரடி தாக்கங்களைக் காண்க.

நீங்கள் இடமிருந்து வலமாக நகரும்போது முதல் நெடுவரிசையைப் பார்க்க, முதல் நெடுவரிசையை நாங்கள் உறைய வைக்க வேண்டும். முதல் நெடுவரிசையை உறைய வைக்க பின்வரும் படிகளைப் பின்பற்றவும்.

 • படி 1: உங்கள் முதல் நெடுவரிசையை உறைய வைக்க விரும்பும் பணித்தாளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
 • படி 2: VIEW தாவலுக்குச் செல்லுங்கள்> பேனல்களை முடக்கு> முதல் நெடுவரிசையை முடக்கு.

முதல் நெடுவரிசையை உறைய வைப்பதற்கான குறுக்குவழி விசை. அச்சகம் ALT + W + F + C.

 • படி 3: சரி நீங்கள் முடித்துவிட்டீர்கள், செல்ல நல்லது. இது மேல் வரிசையை உறைய வைக்கும் வழிக்கு மிகவும் ஒத்திருக்கிறது. இடமிருந்து வலமாக உருட்டும் போது A நெடுவரிசையைப் பார்க்க உங்கள் முதல் நெடுவரிசையை முடக்கியுள்ளீர்கள்.

இப்போது, ​​நான் நெடுவரிசையில் இருந்தாலும் மேலே உள்ள படத்தைப் பாருங்கள் ஏபி அதாவது தரவுத் தொகுப்பில் எங்கள் கடைசி நெடுவரிசை இன்னும் முதல் நெடுவரிசையைக் காணலாம்.

# 2 எக்செல் (ALT + W + F + F) இல் பல நெடுவரிசைகளை முடக்கு அல்லது பூட்டு

பல நெடுவரிசைகளை முடக்குவது பல வரிசைகளை முடக்குவதற்கு மிகவும் ஒத்ததாகும். இது பல வரிசைகளை முடக்குவதற்கான ஒரே மாதிரியான செயல்முறையாகும்.

 • படி 1: முதலில், நீங்கள் எத்தனை நெடுவரிசைகளை உறைய வைக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்து அடையாளம் காணவும். முதல் 4 நெடுவரிசைகளை உறைய வைக்க விரும்புகிறேன்

எனது தரவுகளில், முதல் நான்கு நெடுவரிசைகள் எந்த நேரத்திலும் நான் தொடர்ந்து பார்க்க விரும்பும் முக்கிய நெடுவரிசைகள் என்பதை நான் அறிவேன். நான் முதல் 4 நெடுவரிசைகளை உறைய வைக்க விரும்பினால், எனது கர்சரை ஐந்தாவது நெடுவரிசையில் வைக்க வேண்டும். இதில் நான் கர்சரை E1 கலத்தில் வைப்பேன், படத்திற்கு மேலே பார்க்கவும்.

 • படி 2: VIEW தாவலுக்குச் செல்ல E1 கலத்தைத் தேர்ந்தெடுத்த பிறகு> பேனல்களை முடக்கு> மீண்டும் விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் பேனல்களை முடக்கு அதன் கீழ்.

இப்போது முதல் நான்கு நெடுவரிசைகளை முடக்கியுள்ளோம். உறைந்த கோட்டைக் குறிக்கும் நேரான சாம்பல் கோட்டை நாம் காணலாம்.

இடமிருந்து வலமாக உருட்டும் போது 4 நெடுவரிசைகளையும் நாம் காணலாம். இப்போது நான் கடைசி நெடுவரிசையில் இருக்கிறேன், உறைந்திருக்கும் முதல் 4 நெடுவரிசைகளைக் காணலாம்.

# 3 எக்செல் இல் ஒரே நேரத்தில் நெடுவரிசை மற்றும் வரிசை இரண்டையும் முடக்கவும் அல்லது பூட்டவும்

வரிசைகள் மற்றும் நெடுவரிசைகளை தனித்தனியாக முடக்குவதற்கான வழிகளை நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம். கட்டுரையின் முக்கியமான பகுதி இங்கே வருகிறது. பொதுவாக எக்செல் முதல் வரிசையில் எங்கள் தலைப்புகள் உள்ளன, முதல் நெடுவரிசையில் நெடுவரிசை தலைப்புகள் உள்ளன.

தரவின் கீழே உள்ள படத்தைப் பாருங்கள்.

இப்போது மேல் வரிசையையும் முதல் நெடுவரிசையையும் ஒரே நேரத்தில் அணுக விரும்புகிறேன் என்று சொல்லலாம். கீழே உருட்டும் போது மேல் வரிசையைப் பார்க்கவும், இடமிருந்து வலமாக உருட்டும் போது முதல் நெடுவரிசையைப் பார்க்கவும் இது எனக்கு உதவுகிறது.

குறிப்புகள்: எக்செல் இல் மேல் வரிசை மற்றும் முதல் நெடுவரிசையை முடக்கும் போது நாங்கள் எந்த கலங்களையும் தேர்ந்தெடுக்கவில்லை. ஆனால் பல வரிசைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது முதல் நெடுவரிசை கலத்தைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளோம், பல நெடுவரிசைகளை உறைய வைக்கும் போது முதல் வரிசையைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளோம்.

 • படி 1: முந்தைய முறைகளைப் போலன்றி, நாம் வெறுமனே நெடுவரிசைகளை உறைய வைக்க முடியாது. எத்தனை வரிசைகள் மற்றும் எத்தனை நெடுவரிசைகளை நீங்கள் சரியாக உறைய வைக்க வேண்டும் என்பதில் நீங்கள் உறுதியாக இருக்க வேண்டும்.

இந்த வழக்கில், முதல் வரிசை மற்றும் முதல் நெடுவரிசையை மட்டுமே உறைக்க விரும்புகிறேன். எனவே நான் செல் B2 ஐ மட்டுமே தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.

 • படி 2: செல் பி 2 தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிறகு குறுக்குவழி விசையை தட்டச்சு செய்க ALT + W + F + F.. இது உங்களுக்கான பேன்களை உறைய வைக்கும், அதாவது செயலில் உள்ள செல் நெடுவரிசைகளின் இடது மற்றும் செயலில் உள்ள செல் வரிசைகளுக்கு மேலே.

முந்தைய நிகழ்வுகளில் ஒன்றைப் போலல்லாமல் இரண்டு சிறிய சாம்பல் கோடுகளை நாம் காணலாம்.

இடமிருந்து வலமாகவும், மேலிருந்து கீழாகவும் உருட்டுவதன் மூலம் உறைநிலைப் பலகங்களைக் காணலாம்.

# 4 எக்செல் இல் பேன்களை விடுவிக்கவா? (ALT + W + F + F)

இது மிகவும் எளிதானது, நீங்கள் VIEW தாவலுக்குச் செல்லக்கூடிய எந்த கலங்களையும் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டியதில்லை> பேனல்களை முடக்கு> பேன்களை முடக்கு.

நீங்கள் விசைப்பலகை எக்செல் குறுக்குவழியையும் தட்டச்சு செய்யலாம்ALT + W + F + F..

வெளியீடு கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது:

குறிப்பு: தாளில் ஏதேனும் முடக்கம் பயன்படுத்தப்பட்டால் மட்டுமே எக்செல் அன்ஃப்ரீஸ் பேன்கள் கிடைக்கும்.

நினைவில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்

 • எக்செல் பணித்தாளில் ஒரே ஒரு முடக்கம் பேன்கள் மட்டுமே கிடைக்கின்றன. ஒரு பணித்தாளில் பல முடக்கம் எங்களால் பயன்படுத்த முடியாது.
 • எங்களுக்கு இன்னும் ஒரு விருப்பம் உள்ளது. இது தாளை பல தாள்களாக பிரிக்கும்.
 • தரவின் தலைப்புகளை மட்டுமே நீங்கள் காண விரும்பினால், நீங்கள் எக்செல் அட்டவணைகளைப் பயன்படுத்தலாம்.