எக்செல் இல் நிலையான விலகல் | எக்செல் இல் STDEV.S ஃபார்முலாவை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

எக்செல் இல் நிலையான விலகல் என்றால் என்ன?

எக்செல் இல் நிலையான விலகல் என்பது 2007 மற்றும் பழைய பதிப்புகளுக்கான எக்செல் இல் உள்ளடிக்கப்பட்ட செயல்பாடாகும், இது வாதமாக கொடுக்கப்பட்ட மாதிரியின் அடிப்படையில் நிலையான விலகலைப் பெறப் பயன்படுத்தப்பட்டது, ஆனால் எக்செல் பதிப்புகள் 2010 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டவற்றில் நிலையான விலகலைக் கணக்கிட STDEV ஆகும். பி மற்றும் எஸ்.டி.டி.இ.வி.எஸ்.

எடுத்துக்காட்டுக்கு: உங்களிடம் 5, 3, 6, 8 மற்றும் 10 தரவு புள்ளிகள் உள்ளன என்று வைத்துக்கொள்வோம்.

 1. மொத்த தரவு புள்ளிகள்: 5
 2. தரவு புள்ளிகளின் தொகை: 32
 3. சராசரி (சராசரி) = 32/5 = 6.4
 4. நிலையான விலகல் எக்செல் = 2.7

இதன் பொருள் பெரும்பாலான தரவு புள்ளிகள் வரம்பு சராசரி மதிப்பின் 2.7 க்குள் இருக்கும், அதாவது 3.7 முதல் 9.1 வரை (சராசரி மதிப்பின் இருபுறமும் 6.4).

 • நிலையான விலகல் மதிப்பு குறைவாக இருந்தால், தரவு புள்ளிகளின் அதிர்வெண் சராசரி (சராசரி) மதிப்புக்கு நெருக்கமாக இருக்கும்.
 • நிலையான விலகல் மதிப்பு அதிகமாக இருந்தால், தரவு புள்ளிகளின் அதிர்வெண் சராசரி (சராசரி) மதிப்புக்கு பரந்ததாக இருக்கும்.

எக்செல் இல் நிலையான விலகலைக் கணக்கிடுங்கள்

அளவு தரவுகளை நாம் கையாளும் போது நாம் எப்போதும் ஒருவரைத் தேடுவோம் வழக்கமான தரவு தொகுப்பின் உறுப்பு. தரவு புள்ளியின் நடுப்பகுதி என்ன? அதாவது தரவு புள்ளிகளின் சராசரி மதிப்பு அல்லது சராசரி.

நிலையான விலகல் தரவு எவ்வாறு பரவுகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள எங்களுக்கு உதவுகிறது. குறிப்பாக நிதித்துறையில், விலை தரவு நிலையற்ற தன்மையின் ஒரு நடவடிக்கையாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

தரநிலை விலகல் எக்செல் என்ற கருத்தை நடைமுறையில் புரிந்துகொள்ள கீழே உள்ள எடுத்துக்காட்டுகள் அனுமதிக்கும்.

ஒரு நிறுவனத்தில் பணியாளர்களின் திறன் மட்டத்தின் மதிப்பெண்கள் கீழே உள்ளன. இந்த தரவு தொகுப்பிலிருந்து, நிலையான விலகல் மதிப்பை நாம் கணக்கிட வேண்டும்.

கணக்கிட பின்வரும் படிகளைப் பின்பற்றவும் எக்செல் இல் நிலையான விலகல்.

படி 1: எக்செல் தரவின் சராசரி (சராசரி) கணக்கிடுங்கள்.

சராசரி = 55.2

எனவே தரவின் சராசரி மதிப்பு 55.2, அதாவது ஊழியர்களின் திறன் மட்டத்தின் சராசரி மதிப்பெண் 55.2 ஆகும்

படி 2: ஒவ்வொரு ஊழியர்களின் சராசரி மதிப்பிலிருந்து மதிப்பெண் வித்தியாசத்தைக் கணக்கிட்டு வித்தியாசத்தைக் கண்டறியவும்.

மாறுபாடு =

மாறுபாடு =

மாறுபாடு = 3.36

படி 3: எஸ்டி (நிலையான விலகல் எக்செல்) கணக்கிடுங்கள்

எஸ்டி என்பது சதுர மூலமாகும் மாறுபாடு.

                                         

எஸ்டி = 1.83

முடிவுரை: எனவே இந்த கணக்கீட்டின் கதை ஊழியர்களின் மதிப்பெண் வரம்பு 53.37 முதல் 57.03 வரை உள்ளது.

எக்செல் இல் நிலையான விலகல் சூத்திரங்கள்

எக்செல் இல் எக்செல் இல் முற்றிலும் 8 வகையான நிலையான விலகல் சூத்திரங்கள் உள்ளன.

இந்த 8 சூத்திரங்கள் இரண்டு குழுக்களின் கீழ் உள்ளன மாதிரி & மக்கள் தொகை.

STDEV.S, STDEVA, STDEV, DSTDEVகீழ் உள்ளது மாதிரி.

STDEV.P, STDEVP, STDEVPA, DSTDEVPகீழ் உள்ளது மக்கள் தொகை.

 • மக்கள் தொகை முழு தரவு தொகுப்பையும் நீங்கள் பரிசீலிக்கிறீர்கள் என்று பொருள்.
 • மாதிரி அதாவது முழு தரவையும் பயன்படுத்துவது மிகவும் கடினம், நீங்கள் அதை மட்டுமே எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள் மாதிரி தரவு தொகுப்பின்.

நிலையான விலகலைக் கணக்கிட முழு தரவுத் தொகுப்பின் மாதிரித் தரவைப் பயன்படுத்தலாம் மற்றும் முழு தரவுத் தொகுப்பிற்கான அனுமானங்களை வரையலாம்.

 • கிட்டத்தட்ட எல்லா விஷயங்களிலும், நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் நிலையான விலகலைக் கணக்கிட STDEV.S சூத்திரம்எக்செல். நாம் எண் மதிப்புகளை மட்டுமே பயன்படுத்த விரும்பினால் மற்றும் உரை மதிப்புகளை புறக்கணிக்கும்போது இது பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • வரம்பு பயன்பாட்டில் உரை மதிப்புகளைப் பயன்படுத்த விரும்பினால் எஸ்.டி.டீவா. இது உரை மற்றும் FALSE மதிப்பை 0 ஆகவும், உண்மை 1 ஆகவும் எடுக்கிறது.

எக்செல் இல் நிலையான விலகலுக்கு STDEV.S ஃபார்முலாவைப் பயன்படுத்துதல்

எக்செல் இல் STDEV.S இன் சூத்திரத்தில் எண்கள் மட்டுமே உள்ளன.

 

 • இலக்கம் 1: முழு மக்கள்தொகையின் மாதிரியின் முதல் மதிப்பு. நீங்கள் இங்கே வரம்பைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
 • எண் 2: விருப்ப வாதம். முழு மாதிரி தரவையும் நீங்கள் வரம்பின் மூலம் உள்ளடக்கியிருந்தால், இது விருப்பமாகிறது.

எக்செல் இல் STDEV.S செயல்பாட்டை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

ஆட்டின் உயரங்களின் தரவு கீழே உள்ளது மற்றும் தோள்பட்டை மட்டத்தில் ஒவ்வொரு ஆட்டின் உயரமும் கீழே உள்ளது.

இந்த நிலையான விலகல் எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - நிலையான விலகல் எக்செல் வார்ப்புரு

குறிப்பு: உயரங்கள் மில்லிமீட்டரில் உள்ளன.

படி 1: சராசரி மதிப்பைக் கணக்கிடுங்கள், அதாவது சராசரி மதிப்பு.

படி 2: பி 2: பி 6 வரம்பிற்கு எக்செல் சூத்திரத்தில் STDEV.S ஐப் பயன்படுத்துங்கள்.

எனவே ஆடுகளின் உயரத்தின் நிலையான விலகல் 165 (மில்லிமீட்டருக்கு அருகில்)

165 மில்லிமீட்டர் மதிப்பு ஆட்டின் உயரத்தின் பெரும்பகுதி 229 மற்றும் 559 மில்லிமீட்டர் வரம்பிற்குள் இருக்கும் என்பதைக் குறிக்கிறது

இது சராசரி மதிப்பின் இருபுறமும் அதாவது 394 - 165 = 229 & 394 + 165 = 559.

குறிப்பு: இது பெரும்பாலான ஆடுகளின் நிலையான விலகல் என்பது இந்த உயர வரம்பில் சில மட்டுமே உள்ளன. பெரிய தரவுத்தொகுப்புகளுக்கு நாம் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தும்போது பெரிய வித்தியாசத்தைக் காண்போம்.

நினைவில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்

 • எக்செல் இல் STDEV.S இல், “S” மாதிரி தரவு தொகுப்பைக் குறிக்கிறது.
 • இது உரை மதிப்புகளை புறக்கணிக்கும்.
 • STDEVA உரை மற்றும் எண் மதிப்புகள் இரண்டையும் கருதுகிறது. TRUE = 1 மற்றும் FASLE = 0.
 • மாதிரி என்பது பெரிய மக்கள்தொகையின் சில கூறுகள் மட்டுமே.
 • குறைந்தது இரண்டு எண் மதிப்புகள் இருக்க வேண்டும்.
 • எஸ் 2010 மற்றும் பின்னர் பதிப்புகளில் இருந்து கிடைக்கிறது. முந்தைய பதிப்புகளில், STDEV என்பது சூத்திரம்.