மீட்டுக்கொள்ளக்கூடிய விருப்பத்தேர்வுகள் (எடுத்துக்காட்டுகள், வரையறை) | எப்படி இது செயல்படுகிறது?

மீட்டுக்கொள்ளக்கூடிய முன்னுரிமை பங்குகள், பங்குகளை வழங்குபவர் முன்னுரிமை பங்குகளை வெளியிடும் நேரத்தில் ப்ரெஸ்பெக்டஸில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முன்கூட்டியே நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையில் வழங்கப்பட்ட 20 ஆண்டுகளுக்குள் பங்குகளை மீட்டுக்கொள்ள உரிமை உண்டு, அத்தகைய பங்குகளை மீட்டெடுப்பதற்கு முன்பு வழங்குபவர் மீட்டுக்கொள்ளக்கூடிய விருப்பத்தேர்வுகள் முழுமையாக செலுத்தப்படுவதாகவும், வெளியிடும் நேரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட அனைத்து நிபந்தனைகளும் பூர்த்தி செய்யப்படுவதாகவும் உறுதியளிக்கவும்.

மீட்டுக்கொள்ளக்கூடிய விருப்பத்தேர்வுகள் என்றால் என்ன?

மீட்டுக்கொள்ளக்கூடிய முன்னுரிமைகள் பங்குகள் என்பது பங்குதாரர்களுக்கு வழங்கப்படும் விருப்பமான பங்குகளின் வகையாகும், அவை அழைக்கப்பட்ட விருப்பத்தை உட்பொதித்துள்ளன, அதாவது அவை பின்னர் நிறுவனத்தால் மீட்டெடுக்கப்படலாம்.

 • நிறுவனத்தின் தற்போதைய பங்குதாரர்களுக்கு பணத்தை திருப்பித் தர நிறுவனங்கள் தழுவும் முறைகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். இது பங்கு மறு கொள்முதல் செய்வதற்கான ஒரு வழியாகும், ஆனால் சில வழிகளில் பாரம்பரிய பங்கு மறு கொள்முதல் செய்வதிலிருந்து வேறுபட்டது.
 • இந்த மீட்டுக்கொள்ளக்கூடிய பங்குகளை நிறுவனங்கள் மீண்டும் வாங்கக்கூடிய விலைகள் அந்த பங்குகளை வழங்கும் நேரத்தில் ஏற்கனவே முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
 • எதிர்காலத்தில் மீட்டெடுக்கக்கூடிய அழைக்கக்கூடிய முன்னுரிமை பங்குகளை வெளியிடுவது, பங்கு மறு கொள்முதல் செய்ய வேண்டுமா அல்லது பங்குகள் மீட்பிற்கு செல்ல வேண்டுமா என்பதைத் தேர்வுசெய்ய நிறுவனத்திற்கு நெகிழ்வுத்தன்மையை வழங்குகிறது.

மீட்டுக்கொள்ளக்கூடிய விருப்பப் பங்குகளின் எளிய எடுத்துக்காட்டு

ஒரு நிறுவனத்தால் பங்குகள் எவ்வாறு மீட்டெடுக்கப்படுகின்றன என்பதைப் பார்ப்பதற்கு ஒரு தன்னிச்சையான உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். மீட்டுக்கொள்ளக்கூடிய முன்னுரிமை பங்குகளைப் பயன்படுத்தும் போது, ​​அந்த பங்குகளுக்கான அழைப்பு விருப்பத்தை $ 180 க்கு முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட கால கட்டத்தில் இருந்தது என்று வைத்துக் கொள்வோம். பங்குகள் அழைக்கக்கூடிய விலையை விட சந்தை விலையில் வர்த்தகம் செய்கின்றன என்று வைத்துக்கொள்வோம். நிறுவனத்தின் விலை அழைப்பு விலையை விட குறைவாக இருக்கும்போது இங்கே நிறுவனம் மீட்டுக்கொள்ளக்கூடிய முன்னுரிமை பங்குகளை அழைக்க முடியும். மேலும் பங்குகளை மீட்டுக்கொள்வதற்கு பதிலாக பங்கு மறு கொள்முதல் செய்ய நிறுவனம் செல்லலாம். ஒரு பங்கு மறு கொள்முதலை அவர்களால் பெற முடியாவிட்டால், பங்குகளை மீட்டெடுக்கும் விருப்பத்திற்காக அவர்கள் எப்போதும் பின்வாங்கலாம். அந்த வகையில், மீட்டுக்கொள்ளக்கூடிய பங்குகளை வெளியிட்டிருந்தால் நிறுவனம் அதிக நெகிழ்வுத்தன்மையைக் கொண்டுள்ளது.

நடைமுறை உதாரணம்

மீட்டெடுக்கக்கூடிய முன்னுரிமை பங்குகள் ஏதேனும் இருந்தால், நிறுவனம் அதன் இருப்புநிலைப் பத்திரத்தில் பங்குதாரரின் பங்கு பிரிவில் தெரிவிக்கப்படுகிறது. நிறுவனம் அறிவித்த மீட்டுக்கொள்ளக்கூடிய முன்னுரிமை பங்குகளின் தகவல்கள் இருப்புநிலைக் குறிப்பின் பங்குதாரரின் பிரிவின் ஸ்னாப்ஷாட் கீழே உள்ளது.

இங்கே சித்தரிக்கப்பட்டுள்ள எடுத்துக்காட்டில், மீட்டுக்கொள்ளக்கூடிய விருப்பத்தேர்வுகளின் இரண்டு தொகுப்புகள் உள்ளன. அவற்றில் ஒன்று பங்குகளின் எண்ணிக்கையில் 4000 ஆகும்.

 • இந்த மீட்டுக்கொள்ளக்கூடிய முன்னுரிமை பங்குகளுக்கு நிறுவனம் செலுத்திய கூப்பன் வீதம் 10% ஆகும்.
 • மற்றொன்றுக்கு, பங்கு எண்ணிக்கை 2000. இந்த மீட்டுக்கொள்ளக்கூடிய விருப்ப பங்குகளுக்கு நிறுவனம் செலுத்தும் கூப்பன் வீதம் 9% ஆகும்.

மீட்டுக்கொள்ளக்கூடிய விருப்பப் பங்குகளின் நன்மைகள்

மீட்டுக்கொள்ளக்கூடிய முன்னுரிமை பங்குகளின் நன்மைகள் பின்வருமாறு-

 • மீட்டுக்கொள்ளக்கூடிய முன்னுரிமை பங்குகளை வெளியிடுவது, சந்தை நிலையைப் பொறுத்து பங்குகளை மறு கொள்முதல் செய்யலாமா அல்லது பங்குகளை மீட்டெடுக்க வேண்டுமா என்பதைத் தேர்வுசெய்ய நிறுவனத்திற்கு ஒரு விருப்பத்தை வழங்குகிறது.
 • பங்குதாரர்களுக்கு திருப்பிச் செலுத்த முடிவு செய்யும் போது நிறுவனம் பங்குகளை மீட்டெடுக்கிறது. இது ஈவுத்தொகையை செலுத்துவதைப் போன்ற பங்குதாரர்களுக்கு பணம் செலுத்துவதற்கான ஒரு வழியாகும். நிறுவனங்களால் பங்குகளை மீட்டெடுக்கும்போது, ​​நிலுவையில் உள்ள மொத்த பங்குகளின் எண்ணிக்கை நிறுவனத்திற்கு குறைகிறது, மேலும் ஒரு பங்கின் வருவாய் அல்லது நிறுவனத்தின் இபிஎஸ் அதிகரிக்கிறது, இது பங்கு விலை அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கிறது.
 • பங்குகளை மீட்டெடுப்பதன் மூலம், நிறுவனம், கூப்பன் விகிதங்களை செலுத்தும் பங்குகளை அகற்றிவிடும், அவை பங்கு பங்கிற்கான தற்போதைய ஈவுத்தொகை விளைச்சலை விட மிக அதிகம் - இதனால் நிறுவனத்தின் தற்போதைய பங்குதாரர்களின் மதிப்பை அதிகரிக்கும்.
 • மீட்டுக்கொள்ளக்கூடிய முன்னுரிமை பங்குகள் பெரும்பாலும் துணிகர மூலதன நிதிகளுக்கான வெளியேறும் வாய்ப்புகளை வழங்குகின்றன, அவை முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட நேரத்திலும் முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட விலை புள்ளியிலும் முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட வெளியேறும் விருப்பத்துடன் வழங்கப்படுகின்றன.

மீட்டுக்கொள்ளக்கூடிய முன்னுரிமை பங்குகளின் தீமைகள்

மீட்டுக்கொள்ளக்கூடிய விருப்பப் பங்குகளின் தீமைகள் பின்வருமாறு-

 • பங்குகளின் அழைப்பு விலை பங்குகளின் தற்போதைய சந்தை விலையை விட குறைவாக இருக்கும்போது மட்டுமே நிறுவனங்கள் இந்த வகையான பங்குகளை மீட்டெடுக்க சாத்தியமாகும். இல்லையெனில், அதற்கு பதிலாக பங்கு மறு கொள்முதல் செய்ய நிறுவனம் செல்வது தர்க்கரீதியானது.
 • பங்குகளை மீட்டெடுப்பதற்கு முன்னர் பங்குகளை வெளியிடும் போது நிறுவனம் முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட நேரத்திற்கு காத்திருக்க வேண்டும்.

மீட்டுக்கொள்ளக்கூடிய முன்னுரிமை பங்குகளின் வரம்புகள்

மீட்டுக்கொள்ளக்கூடிய முன்னுரிமை பங்குகளின் வரம்புகள் பின்வருமாறு-

 • முன்னதாக மீட்டுக்கொள்ளக்கூடிய பங்குகளை வெளியிட்டிருந்தால் மட்டுமே நிறுவனம் பங்குகளை மீட்டெடுக்க முடியும். இல்லையெனில், நிறுவனம் தனது பங்குகளை மீட்டுக்கொள்ள விருப்பம் இல்லை.
 • நிறுவனத்தின் பங்குகளை மீட்டெடுக்கும் விருப்பத்தை நிறுவனம் பயன்படுத்தக்கூடிய நேரத்திற்கு நிறுவனம் காத்திருக்க வேண்டும். பங்குகளை மீட்டெடுக்க தற்போதைய சந்தை விலை சாதகமாக இருக்கும் வரை நிறுவனம் காத்திருக்க வேண்டும்.

கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய புள்ளிகள்

விருப்பத்தேர்வு பங்குகளை மீட்பது தொடர்பான முக்கிய புள்ளிகள்-

 • மீட்டுக்கொள்ளக்கூடிய முன்னுரிமை பங்குகளை வெளியிட்டிருந்தால் மட்டுமே நிறுவனம் பங்குகளை மீட்டெடுக்க முடியும். இல்லையெனில், நிறுவனம் தனது பங்குகளை மீட்டுக்கொள்ள விருப்பம் இல்லை.
 • ஒரு நிறுவனம் மீட்டுக்கொள்ளக்கூடிய முன்னுரிமை பங்குகளை வெளியிட்டிருந்தால், சந்தை நிலையைப் பொறுத்து பங்குகளை மீண்டும் கொள்முதல் செய்யலாமா அல்லது பங்குகளை மீட்டெடுக்க வேண்டுமா என்பதைத் தேர்வுசெய்ய நிறுவனத்திற்கு இது ஒரு விருப்பத்தை வழங்குகிறது.

முடிவுரை

இது ஏற்கனவே இருக்கும் பங்குதாரர்களுக்கு பணம் செலுத்துவதற்கான ஒரு வழியாகும், இது பங்குதாரர்களுக்கு ஈவுத்தொகையை செலுத்துவதற்கு மிகவும் ஒத்ததாகும். விருப்பத்தேர்வு பங்குகளை மீட்டெடுப்பதன் மூலம், நிறுவனம் அதிக ஊதியம் பெறும் கூப்பன் வீத பத்திரங்களில் இருந்து விடுபடுகிறது; ஒரு வழியில், விருப்பமான பங்குகளை மீட்டெடுப்பதன் மூலம் பங்குதாரரின் மதிப்பை அதிகரிக்கும். நிலுவையில் உள்ள மொத்த பங்குகளின் எண்ணிக்கை குறைகிறது, மேலும் நிறுவனத்தின் இபிஎஸ் அதிகரிக்கிறது. இது நிறுவனத்தின் மதிப்பை அதிகரிக்கிறது. ஒரு நிறுவனம் மீட்டுக்கொள்ளக்கூடிய முன்னுரிமை பங்குகளை வெளியிட்டால், பங்குகளை மீண்டும் கொள்முதல் செய்யலாமா அல்லது பங்குகளை மீட்டெடுக்க வேண்டுமா என்பதைத் தேர்வுசெய்ய நிறுவனத்திற்கு இது ஒரு விருப்பத்தை வழங்குகிறது.