கணக்கியல் லாபம் (வரையறை, சூத்திரம்) | கணக்கியல் லாபத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

கணக்கியல் லாபம் என்றால் என்ன?

பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கணக்கியல் கொள்கைகளுக்கு (GAAP) ஏற்ப கணக்கிடப்பட்ட மொத்த வருவாயிலிருந்து வெளிப்படையான செலவு மற்றும் செலவுகள் அனைத்தையும் குறைத்த பின்னர் கிடைக்கும் நிகர வருமானம் கணக்கியல் லாபம்.

வெளிப்படையான செலவு தெளிவாக அடையாளம் காணக்கூடியது மற்றும் அளவிடக்கூடியது மற்றும் பொருள் செலவு, தொழிலாளர் செலவு, உற்பத்தி மற்றும் மேல்நிலை செலவு, போக்குவரத்து செலவு, விற்பனை மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் செலவு போன்றவற்றை உள்ளடக்கியது. மறைமுக செலவுகள் ஒரே மாதிரியாக கருதப்படுவதில்லை, அது கற்பனையானது. நிதி அறிக்கைகளின்படி வணிகத்தின் (அதாவது) அறிவிக்கப்பட்ட இலாபங்கள் இவை. இது புத்தக லாபம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

கணக்கியல் லாப சூத்திரம்

கீழே சூத்திரம்-

கணக்கியல் லாபம் = மொத்த வருவாய் - வெளிப்படையான செலவு

கணக்கியல் லாபத்தின் எடுத்துக்காட்டு

எடுத்துக்காட்டு # 1

OZ கார்ப் சட்டைகளை உற்பத்தி செய்கிறது. இதன் ஆண்டு வருவாய், 000 1,000,000 ஆகும். அதன் நேரடி செலவுகள் மூலப்பொருட்கள் -, 000 700,000, தொழிலாளர் செலவு -, 000 100,000, உற்பத்தி செலவுகள் - $ 50,000 மற்றும் தேய்மானம் - $ 50,000.

கணக்கியல் லாப சூத்திரம் = மொத்த வருவாய் - வெளிப்படையான செலவு

 • = $1,000,000 – ($700,000+$100,000+$50,000+$50,000)
 • = $1,000,000 – $900,000
 • = $100,000

எடுத்துக்காட்டு # 2

எக்ஸ் கார்ப் 2018-19 ஆம் ஆண்டிற்கான தனது நிதிநிலை அறிக்கைகளைத் தயாரித்துள்ளது. வருவாய் மற்றும் லாப விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

மேலே வழங்கப்பட்ட வழக்கில், ஆண்டின் கணக்கிடப்பட்ட கணக்கியல் லாபம் 17-18 நிதியாண்டில் 18-18 நிதியாண்டில் 17-18 நிதியாண்டில் $ 500 (அதாவது) PY ஐ விட 33.3% அதிகரித்துள்ளது. வருவாய் $ 10,000 அதிகரித்துள்ளது (அதாவது) PY ஐ விட 25% அதிகரிப்பு. இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு வணிகத்தால் உருவாக்கப்பட்ட புத்தக இலாபங்களைக் காட்டுகிறது. இது வணிகத்தின் செயல்திறன் மற்றும் செயல்திறனை மதிப்பிடுவதற்கான ஒரு காசோலையாக செயல்படுகிறது. மேலும் முதலீடு, லாபம், சந்தை நிலை போன்ற வணிக அழைப்புகளை அத்தகைய இலாபங்களின் உதவியுடன் பகுப்பாய்வு செய்யலாம்.

கணக்கியல் லாபம் Vs. பண லாபம்

பண இலாபங்கள் உண்மையான பண வரவுகள் மற்றும் வெளிச்செல்லும் அடிப்படையில் இலாபங்களைக் குறிக்கின்றன. கணக்கியல் லாபம் என்பது தத்துவார்த்தமானது, அதேசமயம் பண லாபம் என்பது வணிகத்தின் உண்மையான லாபமாகும். இது பொருளாதார நம்பகத்தன்மையின் சிறந்த நடவடிக்கையாக கருதப்படுகிறது.

உதாரணமாக

ஏபிசி இன்க்., அதன் செயல்திறனை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கான கணக்கியல் அணுகுமுறை மற்றும் பணப்புழக்க அணுகுமுறை ஆகியவற்றின் படி, 2018-19 ஆம் ஆண்டிற்கான அதன் நிதி அறிக்கைகளைத் தயாரிக்கிறது.

பணப்புழக்க அணுகுமுறையில், பணமல்லாத செலவைக் கருத்தில் கொள்ளாததால் லாபம் அதிகம், மேலும் இது வணிகத்தின் உண்மையான இலாபத்தை பிரதிபலிக்கிறது.

நன்மைகள்

 • இது பண இலாபங்களை விட நன்மையைக் கொண்டுள்ளது, ஏனெனில் இது வணிகத்திற்கு சாதகமானதாக இருக்க முடியும், ஏனெனில் இது சட்டப்பூர்வமாக கையாளப்படலாம்.
 • இது வணிகத்தின் நிதி நிலை மற்றும் செயல்திறனை பிரதிபலிக்கிறது.
 • வணிகம் மற்றும் தொழில் முழுவதும் ஒப்பிடுவதற்கு இது ஒரு குறிகாட்டியாகப் பயன்படுத்தப்படலாம்.
 • வணிக விரிவாக்கம், முதலீடுகள், வணிக செயல்திறன் போன்றவற்றின் அடிப்படையில் முடிவெடுப்பதற்கு இது உதவுகிறது.
 • வணிகம் லாபகரமானதாக இருந்தால், முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் பிற பங்குதாரர்கள் வணிகத்தில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள்.
 • வணிகத்தின் திருப்பிச் செலுத்தும் திறனை அளவிடுவதில் இது ஒரு முக்கிய அங்கமாகக் கருதப்படுகிறது.

தீமைகள்

 • இது ஒரு புத்தக லாபம், அது பண இலாபத்திலிருந்து மாறுபடும் (அதாவது). இலாபமானது உண்மையான பணப்புழக்கத்தைக் குறிக்கவில்லை என்பதால் இது உண்மையான லாபம் அல்ல.
 • கணக்கியல் லாபத்தில் அசாதாரண மற்றும் விதிவிலக்கான பொருட்களின் பரிவர்த்தனைகள் அடங்கும்.
 • தேய்மானம் மற்றும் கடன்தொகை ஆகிய துறைகளில் பல்வேறு வழிமுறைகள் பயன்படுத்தப்படுவதால், இது வணிகத்தில் சரியான ஒப்பீடாகப் பயன்படுத்த முடியாது. குறைபாடு; விதிகள்; ஊதியங்கள் மற்றும் மதிப்பீடு.
 • பல்வேறு நாடுகளில் வரிவிதிப்புக்கான வெவ்வேறு சட்டங்கள் மற்றும் ஐ.எஃப்.ஆர்.எஸ், யு.எஸ். ஜிஏஏபி போன்றவற்றின் படி நிதி அறிக்கைகளை (அதாவது) வழங்குவதற்கான பல்வேறு வழிகள்;
 • கணக்குகளின் புத்தகங்களை வழங்குவதில் சாளர அலங்காரத்தை செய்ய முடியும் என்பதால் இதை எளிதாக கையாளலாம்.
 • வருவாய், மொத்த அளவு, நிதி விகிதங்கள், பணப்புழக்க நிலை போன்ற பிற குறிகாட்டிகள் இருப்பதால் இலாபத்தை ஒப்பிடுவதற்கான சரியான அளவுகோலாகக் கருத முடியாது.

வரம்பு

 • இது ஒரு காலகட்டத்திற்கான செயல்திறனை அளவிடுகிறது, எனவே வணிக / நிர்வாகத்திற்கு சாதகமான முடிவுகளை ஆண்டு இலக்குகளின் அடிப்படையில் கையாள முடியும், மேல் வரிசையை மேம்படுத்த பெரும் தள்ளுபடிகள் வழங்கப்படுகின்றன.
 • பணமதிப்பிழப்பு, கடன்தொகுப்பு போன்ற பணமற்ற செலவுகள் கணக்கியல் லாபத்தைக் குறைக்கின்றன, ஆனால் பணப்புழக்கங்களில் எந்த தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது.
 • ROI (அதாவது) மூலதனத்தின் வாய்ப்பு செலவு கணக்கியல் இலாபங்களை கணக்கிடுவதில் கருதப்படவில்லை.

முடிவுரை

கணக்கியல் லாபம் வணிகத்திற்கான லாபத்தைக் குறிக்கிறது, மேலும் இது அனுமதிக்கக்கூடிய அனைத்து வருவாய் மற்றும் செலவுகளை உள்ளடக்கியது. இந்த இலாபத்தை வணிகத்தின் நிதி அறிக்கைகளிலிருந்து பெறலாம். வணிகத்தின் செயல்திறனை மதிப்பிடுவது நிர்வாகத்திற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். தொழில் முழுவதும் வணிக செயல்திறனை ஒப்பிடுவதற்கு இது ஒரு முக்கிய குறிகாட்டியாக செயல்படுகிறது.