நிதி அறிக்கைகளின் பயனர்கள் | நிதி அறிக்கையின் முதல் 10 பயனர்களின் பட்டியல்

நிதி அறிக்கைகளின் முதல் 10 பொதுவான பயனர்கள்

நிறுவனங்களால் தயாரிக்கப்பட்ட நிதிநிலை அறிக்கைகள் வெவ்வேறு வகை தனிநபர்களால் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, கார்ப்பரேட்டுகள் அவர்களுக்கு பொருத்தமான அர்த்தத்தில். நிதிநிலை அறிக்கைகளுக்கு மிகவும் பொதுவான பயனர்கள் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளனர்:

  1. நிறுவனத்தின் மேலாண்மை
  2. முதலீட்டாளர்கள்
  3. வாடிக்கையாளர்கள்
  4. போட்டியாளர்கள்
  5. அரசு மற்றும் அரசு நிறுவனங்கள்
  6. ஊழியர்கள்
  7. முதலீட்டு ஆய்வாளர்கள்
  8. கடன் வழங்குபவர்கள்
  9. மதிப்பீட்டு நிறுவனம்
  10. சப்ளையர்கள்

அவை ஒவ்வொன்றையும் விரிவாக விவாதிப்போம் -

# 1 நிறுவனத்தின் மேலாண்மை

நிறுவனத்தின் நிர்வாகமானது நிதிநிலை அறிக்கைகளின் முதல் மற்றும் முன்னணி பயனராகும். அவர்கள் தான் நிதிநிலை அறிக்கைகளைத் தயாரிப்பவர்கள் என்றாலும், நிறுவனத்தின் முன்னேற்றம் மற்றும் வளர்ச்சியைக் கருத்தில் கொண்டு வாரியமும் நிர்வாகமும் அவற்றைக் குறிப்பிட வேண்டும். நிறுவனத்தின் நிர்வாகமானது நிதிநிலை அறிக்கையை பணப்புழக்கம், இலாபத்தன்மை, பணப்புழக்கங்கள், சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புகள், பண நிலுவைகள், நிதி தேவைகள், செலுத்த வேண்டிய கடன், திட்ட நிதியளிப்பு மற்றும் பல நாட்கள் முதல் செயல்பாட்டு நடவடிக்கைகள் ஆகியவற்றின் கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கிறது. எளிமையாகச் சொன்னால், நிறுவனத்தின் நிர்வாகத்திற்கு வணிகத்தைப் பற்றிய முடிவுகளை எடுக்க நிதி அறிக்கைகள் தேவை.

# 2 முதலீட்டாளர்கள்

முதலீட்டாளர்கள் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர்கள். அவர்கள் புரிந்து கொள்ள விரும்புகிறார்கள் மற்றும் நிறுவனத்தின் நிதி செயல்திறனுடன் புதுப்பிக்கப்படுகிறார்கள். நிதி அறிக்கையின் அடிப்படையில் அவர்கள் முடிவெடுக்க விரும்புகிறார்கள், அவர்கள் முதலீட்டை வைத்திருக்க வேண்டுமா அல்லது அதன் செயல்திறனை அடிப்படையாகக் கொண்டு நிறுவனத்திலிருந்து வெளியேற வேண்டுமா.

# 3 வாடிக்கையாளர்கள்

வாடிக்கையாளர்கள் தாங்கள் பொருட்கள் அல்லது சேவைகளை வாங்கும் நிறுவனத்தின் நிதிநிலை அறிக்கைகளைப் பார்க்க வேண்டும். பெரிய வாடிக்கையாளர்கள் நிறுவனத்துடன் நீண்டகால கூட்டாண்மை அல்லது ஒப்பந்தத்தை வைத்திருக்க விரும்புகிறார்கள்; இதனால், அவர்கள் நிதி ரீதியாக நிலையான ஒரு நிறுவனத்தில் பணியாற்ற விரும்புகிறார்கள். மேலும், நிதி ரீதியாக வலுவான நிறுவனம் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு கடன் விற்பனையை வழங்க முடியும் மற்றும் சந்தையை விட தள்ளுபடியில் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளை வழங்க முடியும்.

# 4 போட்டியாளர்கள்

போட்டியாளர்கள் போட்டியிடும் நிறுவனத்தின் நிதி நிலையை அறிய விரும்புகிறார்கள். அவர்கள் தங்கள் போட்டியாளர்களுக்கு ஒரு போட்டி விளிம்பைத் தக்க வைத்துக் கொள்ள விரும்புகிறார்கள், எனவே, மற்ற நிறுவனத்தின் நிதி ஆரோக்கியத்தை அறிய விரும்புகிறார்கள். மேலும், அறிக்கைகளைப் பார்த்து தங்கள் மூலோபாயத்தை மாற்ற அவர்கள் முடிவு செய்யலாம்.

# 5 அரசு மற்றும் அரசு நிறுவனங்கள்

வருமான வரித் துறை, விற்பனை வரித் துறை போன்ற அரசு நிறுவனங்கள், நிறுவனம் பொருத்தமான வரிகளை செலுத்தியதா என்பதை சரிபார்க்க நிறுவனத்தின் நிதிநிலை அறிக்கைகள் மூலம் செல்ல விரும்புகின்றன. நிறுவனத்தின் செயல்திறன் மற்றும் தொழில் நடைமுறைகளின் அடிப்படையில் எதிர்கால வரி கணிப்புகளை அவர்கள் செய்ய விரும்புகிறார்கள்.

# 6 ஊழியர்கள்

ஊழியர்கள் நிறுவனத்தின் நிதிநிலை அறிக்கையை வெவ்வேறு கோணங்களில் பார்க்கிறார்கள். நிறுவனம் தங்கள் போனஸ் மற்றும் அதிகரிப்புகள் நிறுவனத்தின் நிதி செயல்திறனைப் பொறுத்து செயல்படுகிறதா என்பதை அவர்கள் அறிய விரும்புகிறார்கள். மேலும், அவர்கள் வணிகத்தைப் பற்றியும், தற்போதைய தொழில் நிலைமை பற்றியும் ஆழமான புரிதலைக் கொண்டிருப்பார்கள், அவை நிதிநிலை அறிக்கைகளில் கிடைக்கும். முடிவெடுப்பதில் ஊழியர்களை ஈடுபடுத்த நிறுவனம் தேர்வு செய்யலாம்; எனவே, நிறுவனத்தின் நிதிநிலைகளை ஊழியர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.

# 7 முதலீட்டு ஆய்வாளர்கள்

முதலீட்டு ஆய்வாளர்கள் நிறுவனத்தின் நிதிநிலை அறிக்கைகளை உன்னிப்பாகக் கண்காணிக்கின்றனர். அவர்கள் நல்ல தொழில் அறிவைக் கொண்டுள்ளனர் மற்றும் நிறுவனம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைப் பற்றி புதுப்பிக்கப்படும். நிதி அறிக்கைகளிலிருந்து அவர்களின் பகுப்பாய்வின் அடிப்படையில், முதலீட்டு ஆய்வாளர்கள் நிறுவனத்தின் பங்குகளை தங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பரிந்துரைக்கலாமா இல்லையா என்பதை முடிவு செய்கிறார்கள்.

# 8 கடன் வழங்குநர்கள்

பாரம்பரிய வங்கிகள், நிதி நிறுவனங்கள், கடன் வழங்குநர்கள் போன்ற கடனளிப்பவர்கள் நிறுவனத்தின் கடனை செலுத்தும் திறனை சரிபார்க்க விரும்புகிறார்கள். இதனால், அவர்கள் நிறுவனத்தின் நிதிநிலை அறிக்கைகள் மூலம் சென்று கடன் வழங்கலாமா என்று பார்க்கிறார்கள்.

# 9 மதிப்பீட்டு நிறுவனம்

ஒரு கடன் மதிப்பீட்டு நிறுவனம் நிறுவனத்தின் கடன் கருவிகளுக்கு கடன் மதிப்பீட்டை வழங்க நிறுவனத்தின் நிதி அறிக்கையை மதிப்பாய்வு செய்கிறது. நிதி திரட்டுவதற்காக வெளியிடும் பத்திரங்களின் மதிப்பீட்டைப் பெற கடன் வழங்கும் நிறுவனத்திற்கு அனைத்து தகவல்களையும் வழங்கல் நிறுவனம் வழங்க வேண்டும். இந்த பத்திரங்களின் முதலீட்டாளர்கள் ஒரு மதிப்பீட்டு நிறுவனம் ஒரு மதிப்பீட்டை வழங்கியவுடன் ஒரு தகவலறிந்த முடிவை எடுக்க முடியும், இது நிறுவனத்தின் நிதிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

# 10 சப்ளையர்கள்

வாடிக்கையாளர்களைப் போன்ற சப்ளையர்கள் நல்ல நிதி ஆரோக்கியத்தைக் கொண்ட நிறுவனங்களைக் கையாள விரும்புகிறார்கள். இதனால், அவர்கள் நிதிநிலை அறிக்கைகளைப் பயன்படுத்துபவர்களாகவும், நிறுவனத்திற்கு கடன் வழங்குவதற்கான முடிவுகளை எடுக்கவும் செய்கிறார்கள்.

முடிவுரை

நிறுவனத்தின் நிதிநிலை அறிக்கைகள் நிறுவனம் பற்றிய மிக முக்கியமான தகவல்கள். இது நிறுவனத்தின் நிதி விவகாரங்கள், அதன் செயல்திறன் பற்றிய தெளிவான படத்தை அளிக்கிறது, இதை போட்டியாளர்கள் மற்றும் சகாக்களுடன் ஒப்பிடலாம். இவ்வாறு, பல்வேறு பயனர்கள், கட்டுரையில் விவாதித்தபடி, நிறுவனத்தின் நிதி அறிக்கையை அவர்களின் நோக்கங்களுக்காகப் படித்து புரிந்துகொள்கிறார்கள்.