முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனத்தின் வருவாய் (வரையறை, எடுத்துக்காட்டுகள்) | ROIC என்றால் என்ன?

முதலீட்டு மூலதனத்தின் வருமானம் (ROIC) என்றால் என்ன?

மூலதன முதலீட்டு மூலதனத்தின் மீதான வருமானம் (ROIC) என்பது நிறுவனம் தனது முதலீட்டு மூலதனத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள உதவும் லாப விகிதங்களில் ஒன்றாகும், அதாவது, பங்கு மற்றும் கடன், நாள் முடிவில் லாபத்தை உருவாக்குகிறது. முதலீட்டிற்கு முன் முதலீட்டாளர்களுக்கு இந்த விகிதம் மிகவும் முக்கியமானது என்பதற்கான காரணம், இந்த விகிதம் எந்த நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்வது என்பது குறித்த ஒரு யோசனையை அவர்களுக்கு அளிக்கிறது. ஏனெனில் முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனத்திலிருந்து கிடைக்கும் இலாபங்களின் சதவீதம் ஒரு நிறுவனம் எவ்வளவு சிறப்பாக செயல்படுகிறது என்பதற்கான நேரடி விகிதமாகும் அதன் மூலதனத்தை வருமானமாக மாற்றுவதற்கான விதிமுறைகள்.

இந்த விகிதத்தை கணக்கிடும்போது, ​​நீங்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னவென்றால், நீங்கள் வணிகத்தின் முக்கிய வருமானத்தை (அதாவது, பெரும்பாலும், நிறுவனத்தின் “நிகர வருமானம்”) அளவிடும் கட்டமாக எடுத்துக்கொள்கிறீர்களா என்பதுதான். வணிகமானது பிற மூலங்களிலிருந்து வருமானத்தை ஈட்ட முடியும், ஆனால் அது அவர்களின் முக்கிய செயல்பாடுகளிலிருந்து இல்லையென்றால், அதை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது.

ROIC ஹோம் டிப்போவின் மேல்நோக்கிய போக்கைக் காட்டுகிறது மற்றும் தற்போது 25.89% ஆக உள்ளது. இது நிறுவனத்திற்கு என்ன அர்த்தம், முதலீட்டாளர்களின் முடிவெடுக்கும் செயல்முறையை இது எவ்வாறு பாதிக்கிறது?

ROIC ஃபார்முலா

ROIC ஃபார்முலா = (நிகர வருமானம் - ஈவுத்தொகை) / (கடன் + பங்கு)

ஒவ்வொரு உருப்படியையும் சமன்பாட்டிலிருந்து எடுத்து அவை என்ன என்பதை சுருக்கமாக விளக்குவோம்.

ஒரு வணிகமாக அல்லது முதலீட்டாளராக, இந்த விகிதத்தை நீங்கள் கணக்கிட விரும்பினால், நீங்கள் முதலில் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது நிகர வருமானம். இந்த நிகர வருமானம் வணிகத்தின் முக்கிய செயல்பாடுகளிலிருந்து வர வேண்டும். அதாவது “வெளிநாட்டு நாணய பரிவர்த்தனைகளிலிருந்து கிடைக்கும் லாபங்கள்” அல்லது பிற நாணய பரிவர்த்தனைகளிலிருந்து கிடைக்கும் லாபங்கள் ”நிகர வருமானத்தில் சேர்க்கப்படாது.

பிற மூலங்களிலிருந்து அதிகமான வருமானங்கள் இருப்பதை நீங்கள் கண்டால், வரிக்குப் பிறகு நிகர இயக்க லாபத்தைக் கணக்கிடுங்கள் (NOPAT). நிதி அறிக்கைகளில் நீங்கள் NOPAT ஐக் கண்டுபிடிக்க முடியாது, ஆனால் இந்த எளிய சூத்திரத்தைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் அதைக் கணக்கிடலாம் -

மேலும், விகித பகுப்பாய்வு வழிகாட்டியைப் பாருங்கள்.

நோபாட் ஃபார்முலா = வரிக்கு முன் இயக்க வருமானம் * (1 - வரி)

இயக்க வருமானத்தின் எண்ணிக்கையை இப்போது எவ்வாறு பெறுவீர்கள்? இயக்க வருமானத்தைக் கண்டுபிடிக்க, நீங்கள் வருமான அறிக்கையைப் பார்க்க வேண்டும் மற்றும் இயக்க லாபம் அல்லது இயக்க வருமானத்தைக் கண்டறிய வேண்டும். ROIC எடுத்துக்காட்டுடன் இதைப் புரிந்துகொள்வோம் -

 அமெரிக்க டாலரில்
மொத்த வருவாய்50,00,000
(-) நேரடி செலவுகள்(12,00,000)
மொத்த அளவு (எ)38,00,000
வாடகை700,000
(+) பொது மற்றும் நிர்வாக செலவுகள்650,000
மொத்த செலவுகள் (பி)13,50,000
வரிக்கு முன் இயக்க வருமானம் [(A) - (B)]24,50,000
 • NOPAT ஐக் கணக்கிட, நீங்கள் செய்ய வேண்டியது, வரி விகிதத்தை இயக்க வருமானத்திலிருந்து கழிக்க வேண்டும்.
 • ஈவுத்தொகையைப் பொறுத்தவரை, நீங்கள் வருடத்தில் ஏதேனும் ஈவுத்தொகையை செலுத்தியிருந்தால், அதை நிகர வருமானத்திலிருந்து கழிக்க வேண்டும்.
 • கடன் என்பது நிறுவனம் ஒரு நிதி நிறுவனம் அல்லது வங்கிகளிடமிருந்து கடன் வாங்கியது, மற்றும் பங்கு என்பது பங்குதாரர்களிடமிருந்து நிறுவனம் பெற்றுள்ள பங்கு.

விளக்கம்

விளக்கத்திலிருந்து, மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் கணக்கிட எளிதான விகிதம் அல்ல என்பதை நீங்கள் புரிந்துகொண்டிருக்கலாம். ஆனால் இந்த சிக்கல்கள் அனைத்தையும் பொருட்படுத்தாமல், நீங்கள் மூலதன வருவாயைக் கொண்டு வர முடிந்தால், நிறுவனம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை தீர்மானிக்க இது பெரிதும் உதவும். இங்கே தான் -

 • விகிதத்தைக் கணக்கிடும்போது கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பெரும்பாலான விஷயங்கள் இதில் அடங்கும். நிகர வருமானம் அல்லது நோபாட் மற்றும் வணிகம் எவ்வளவு மூலதனத்தை முதலீடு செய்துள்ளது என்பதையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள். எனவே இது ஆண்டின் இறுதியில் லாபத்தின் சரியான சதவீதத்தை உருவாக்குகிறது.
 • இந்த விகிதம் செயல்பாடுகளின் வருமானத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது மற்றும் எப்போதும் பிற வருமானத்தையும் சேர்க்காது. அதாவது இலாப சதவீதத்தைக் கண்டறிவதற்கான தூய்மையான கணக்கீடு இது.

முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதன எடுத்துக்காட்டுக்கு திரும்பவும்

 அமெரிக்க டாலரில்
நிகர வருமானம்300,000
பங்குதாரர்களுக்கு பங்கு500,000
கடன்10,00,000
பங்குதாரர்களுக்கு பங்கு500,000
கடன்10,00,000
முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனம்15,00,000
நிகர வருமானம்300,000
(-) ஈவுத்தொகை
முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனம்15,00,000
மூலதனத்திற்கு திரும்பு20%

கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஒரு நிறுவனத்தின் ROIC ஐ 20% க்கும் அதிகமாக நீங்கள் கண்டால், நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்வது பற்றி நீங்கள் சிந்திக்கலாம், ஆனால் இந்த விகிதத்தை கணக்கிடும்போது ஒவ்வொரு புள்ளிவிவரத்தையும் விவரத்தையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

இன்போசிஸிற்கான ROIC கணக்கீடு

2014 மற்றும் 2015 ஆம் ஆண்டிற்கான இன்போசிஸின் வருமான அறிக்கை மற்றும் இருப்புநிலைப் பட்டியலைப் பார்ப்போம், பின்னர் இரு ஆண்டுகளுக்கும் ROIC விகிதத்தைக் கணக்கிடுவோம்.

முதலில் இருப்புநிலைப் பார்ப்போம்.

31 மார்ச் 2014 & 2015 நிலவரப்படி இருப்புநிலை -

ஆதாரம்: இன்போசிஸ் ஆண்டு அறிக்கை

31 மார்ச் 2014 & 2015 உடன் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான லாப நஷ்டத்திற்கான அறிக்கை -

ஆதாரம்: இன்போசிஸ் ஆண்டு அறிக்கை

இப்போது, ​​முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனத்தின் வருவாயைக் கணக்கிடுவோம்.

ரூபாய் கோடியில்31 மார்ச் 201531 மார்ச் 2014
ஆண்டுக்கான லாபம் (அ)1216410194
மூலதனம் முதலீடு செய்யப்பட்டது (பி)4806842092
மூலதனத்திற்கு திரும்பு0.250.24
மூலதனத்தின் வருவாய் (சதவீதங்களில்)25%24%
 • மற்ற வருமானத்தில் மிகக் குறைவான அளவு இருப்பதால், ஆண்டின் லாபத்துடன் வரும்போது முழு வருமானத்தையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டோம். மேலும், எந்த ஈவுத்தொகையும் குறிப்பிடப்படவில்லை, எனவே நாங்கள் அந்த தொகையை லாபத்திலிருந்து கழிக்கவில்லை.
 • இன்போசிஸ் ஒரு முழு கடன் இல்லாத நிறுவனம் என்பதால், பங்குதாரர்களின் நிதி மட்டுமே மூலதன முதலீடாக கருதப்படுகிறது.

இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் முதலீட்டு மூலதன விகிதத்தின் மீதான வருவாயை நாங்கள் விளக்குவதற்கு வந்தால், இன்போசிஸ் என்பது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மூலதனத்தின் மீதான சிறந்த வருவாயை உருவாக்குவதில் வெற்றிகரமாக செயல்பட்ட ஒரு நிறுவனம் என்று நாம் எளிதாகக் கூறலாம். எனவே முதலீட்டாளர்களின் பார்வையில், இன்போசிஸ் தங்கள் பணத்தை முதலீடு செய்ய ஒரு நல்ல இடமாகத் தோன்றலாம்.

முதலீட்டு மூலதனத்தின் மீதான வீட்டு டிப்போவின் வருமானம் ஏன் அதிகரிக்கிறது?

ஹோம் டிப்போ என்பது வீட்டு மேம்பாட்டு கருவிகள், கட்டுமான பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் சில்லறை சப்ளையர். இது அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் மெக்சிகோவில் இயங்குகிறது.

ஹோம் டிப்போவின் விகிதத்தைப் பார்க்கும்போது, ​​ஹோம் டிப்போவின் மூலதனம் மீதான வருமானம் 2010 முதல் செங்குத்தாக உயர்ந்து தற்போது 25.89% ஆக உள்ளது.

இத்தகைய அதிகரிப்புக்கான காரணங்கள் யாவை?

மூல: ycharts

விசாரித்து அதற்கான காரணங்களைக் கண்டுபிடிப்போம்.

1) நிகர வருமானம் 2) ஈக்விட்டி குறைதல் 3) கடனில் குறைவு காரணமாக முதலீட்டு மூலதன விகிதத்தின் மீதான வருமானம் அதிகரிக்கலாம்.

# 1 - வீட்டு டெப்போவின் நிகர வருமானத்தை மதிப்பிடுதல்

ஹோம் டிப்போ அதன் நிகர வருமானத்தை 26 2.26 பில்லியனிலிருந்து 7.00 பில்லியன் டாலராக உயர்த்தியது, இது 6 ஆண்டுகளில் சுமார் 210% அதிகரித்துள்ளது. இது கணிசமாக எண்ணிக்கையை அதிகரித்தது மற்றும் ROIC விகிதத்தில் அதிகரிப்புக்கு மிக முக்கியமான பங்களிப்புகளில் ஒன்றாகும்

மூல: ycharts

# 2 - வீட்டு டெப்போவின் ஷேர்ஹோல்டரின் திறனை மதிப்பிடுதல்

ஹோம் டிப்போவின் பங்குதாரரின் பங்கு கடந்த 4 ஆண்டுகளில் 65% குறைந்துள்ளது என்பதை நாங்கள் கவனிக்கிறோம். பங்குதாரரின் பங்கு குறைந்து வருவது ROIC விகிதத்தின் வகுக்கப்படுவதற்கு குறைவு. இதன் மூலம், பங்குதாரரின் ஈக்விட்டி குறைவதும் ஹோம் டிப்போ விகிதத்தின் அதிகரிப்புக்கு அர்த்தமுள்ள பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளது என்பதை நாங்கள் கவனிக்கிறோம்

மூல: ycharts

ஹோம் டிப்போவின் பங்குதாரரின் ஈக்விட்டி பிரிவைப் பார்த்தால், இதுபோன்ற குறைவுக்கான காரணங்களைக் காணலாம்.

 1. திரட்டப்பட்ட பிற விரிவான இழப்பு 2015 மற்றும் 2016 இரண்டிலும் பங்குதாரர்களின் பங்குகளை குறைத்துவிட்டது.
 2. 2015 மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டுகளில் பங்குதாரரின் பங்கு குறைவதற்கு இரண்டாவது மற்றும் மிக முக்கியமான காரணம் முடுக்கப்பட்ட வாங்குதல்கள் ஆகும்.

# 3 - ஹோம் டிப்போ கடனை மதிப்பீடு செய்தல்

இப்போது ஹோம் டிப்போவின் கடனைப் பார்ப்போம். ஹோம் டிப்போ கடன் 2010 இல் 9.682 பில்லியனிலிருந்து 2016 ல் 21.32 பில்லியன் டாலராக உயர்ந்துள்ளது என்பதை நாங்கள் கவனிக்கிறோம். இந்த 120% கடனின் அதிகரிப்பு ROIC விகிதத்தைக் குறைத்தது.

மூல: ycharts

சுருக்கம் -

ஹோம் டிப்போவின் முதலீட்டு மூலதன விகிதம் 2010 இல் 12.96% இலிருந்து 2016 இல் 25.89% ஆக அதிகரித்ததை நாங்கள் கவனிக்கிறோம் -

 1. 2010-2016 வரையிலான காலகட்டத்தில் நிகர வருமானம் 210% அதிகரித்துள்ளது (எண்ணிக்கையில் முக்கிய பங்களிப்பாளர்)
 2. தொடர்புடைய காலகட்டத்தில் பங்குதாரர் பங்கு 65% குறைந்துள்ளது. (வகுப்பிற்கு ஒரு முக்கிய பங்களிப்பாளர்)
 3. மேலே உள்ள இரண்டு காரணிகளால் (1 மற்றும் 2) ROIC விகிதத்தில் ஒட்டுமொத்த அதிகரிப்பு தொடர்புடைய காலகட்டத்தில் 120% கடனின் அதிகரிப்பால் ஈடுசெய்யப்பட்டது.

தொழில் வாரியான ROIC விகிதங்கள்

சிறந்த விகிதத்திற்கான சரியான அளவுகோல் என்ன? பதில் அது சார்ந்துள்ளது!

இது சார்ந்துள்ளது இது ஒரு வகையான தொழில். அமேசானின் விகிதத்தை ஹோம் டிப்போவுடன் ஒப்பிட முடியாது, ஏனெனில் அவை முற்றிலும் வேறுபட்ட துறையில் செயல்படுகின்றன.

ஒரு முதலீட்டு மூலதன விகிதத்தில் சில தொழில் வருவாயை நாங்கள் கீழே ஆவணப்படுத்தியுள்ளோம், இது ஒரு நல்ல ROIC விகிதமாகத் தோன்றும் பந்துப்பகுதி புள்ளிவிவரங்களுடன் உங்களுக்கு உதவும்.

இங்கே கவனிக்க வேண்டிய இரண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் -

 • டெலிகாம், ஆட்டோமொபைல், எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு, பயன்பாடுகள், துறைசார் கடைகள் போன்ற மூலதன தீவிர துறைகள் குறைந்த ROIC ஐ உருவாக்க முனைகின்றன
 • மருந்து, இணைய நிறுவனங்கள், மென்பொருள் பயன்பாட்டு நிறுவனங்கள் முதலீட்டு மூலதன விகிதத்தில் அதிக வருமானத்தை ஈட்டுகின்றன

சில முக்கியமான துறைகளில் சில சிறந்த நிறுவனங்களைப் பார்ப்போம். முதலீட்டு மூலதன விகிதத்தில் தொழில் வருவாயின் ஆதாரம் ycharts என்பதை நினைவில் கொள்க.

துறைசார் கடைகள் தொழில் உதாரணம்

எஸ். இல்லைபெயர்முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதன விகிதத்தின் வருவாய் (ஆண்டு)சந்தை தொப்பி
1மேசி8.7%        9,958.7
2சென்கோசுட்3.2%        8,698.1
3நார்ட்ஸ்ட்ரோம்13.0%        7,689.5
4கோல்7.9%        7,295.4
5காம்பன்ஹியா பிரேசிலீரா1.1%        4,900.7
6ஜே.சி.பென்னி கோ-7.7%        2,164.3
7டில்லார்ட்9.9%        1,929.0
8சியர்ஸ் ஹோல்டிங்ஸ்-58.6%            685.0
9சியர்ஸ் சொந்த ஊர் மற்றும் கடையின்-5.6%              86.3
10பான்-டன் கடைகள்-6.2%              24.4
 • இணையம் மற்றும் உள்ளடக்கத் துறையின் எடுத்துக்காட்டில் பின்வருவதைக் குறிப்பிடுகிறோம். நார்ட்ஸ்டார்ம் ROIC விகிதத்தை 13% கொண்டுள்ளது என்பதை நாங்கள் கவனிக்கிறோம்; மறுபுறம், மேசியின் விகிதம் 8.7% ஆகும்
 • சியர்ஸ் ஹோல்டிங், பான்-டன் ஸ்டோர்ஸ், ஜே.சி.பென்னி கோ போன்ற பல நிறுவனங்கள் முதலீட்டு மூலதன விகிதத்தில் எதிர்மறையான வருவாயைக் காட்டுகின்றன.

இணையம் மற்றும் உள்ளடக்க தொழில் உதாரணம்

சின்னம்பெயர்முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதன விகிதத்தின் வருவாய் (ஆண்டு)சந்தை தொப்பி ($ மில்லியன்)
1எழுத்துக்கள்15%          580,074
2முகநூல்20%          387,402
3பைடு35%             63,939
4யாகூ!-12%             43,374
5ஜே.டி.காம்-25%             41,933
6நெட்இஸ்24%             34,287
7ட்விட்டர்-8%             11,303
8வெரிசைன்60%               8,546
9யாண்டெக்ஸ்11%               7,392
10IAC / InterActive-1%               5,996
 • இணையம் மற்றும் உள்ளடக்க நிறுவனங்கள் பொதுவாக பயன்பாடுகள் அல்லது எரிசக்தி நிறுவனங்கள் போன்ற மூலதன தீவிரமானவை அல்ல. எனவே, இந்தத் தொழிலின் முதலீட்டு மூலதன விகிதத்தின் மீதான வருமானம் அதிகமாக இருப்பதைக் காணலாம்.
 • ஆல்பாபெட், பேஸ்புக் மற்றும் பைடு முறையே 15%, 20% மற்றும் 35% என்ற விகிதத்தைக் கொண்டுள்ளன.
 • இருப்பினும், யாகூ, ஜே.டி.காம் மற்றும் ட்விட்டர் ஆகியவை முதலீட்டு மூலதனத்திற்கு எதிர்மறையான வருவாயைக் கொண்டுள்ளன.

தொலைத் தொடர்பு தொழில் உதாரணம்

ROIC கணக்கீடு மற்றும் சந்தை மூலதனமயமாக்கலுடன், அமெரிக்காவின் சிறந்த தொலைத் தொடர்பு நிறுவனங்களின் பட்டியலைக் கீழே காண்க.

எஸ். இல்லைபெயர்முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதன விகிதத்தின் வருவாய் (ஆண்டு)சந்தை தொப்பி ($ மில்லியன்)
1AT&T5%                              249,632
2சீனா மொபைல்12%                              235,018
3வெரிசோன் கம்யூனிகேஷன்ஸ்10%                              197,921
4என்.டி.டி டோகோமோ9%                                 88,688
5நிப்பான் டெலிகிராப்5%                                 87,401
6வோடபோன் குழு-4%                                 66,370
7டி-மொபைல் யு.எஸ்2%                                 50,183
8டெலிஃபோனிகா1%                                 47,861
9அமெரிக்கன் டவர்3%                                 45,789
10அமெரிக்கா மொவில்1%                                 42,387

தொலைத் தொடர்புத் துறையின் ROIC எடுத்துக்காட்டில் பின்வருவதைக் குறிப்பிடுகிறோம்.

 • தொலைத் தொடர்புத் துறை ஒரு மூலதன தீவிரத் துறை என்பதையும், முதலீட்டு மூலதன விகிதத்தில் அதன் வருவாய் குறைந்த பக்கத்திலும் இருப்பதை நாங்கள் கவனிக்கிறோம்.
 • AT&T, China Mobile மற்றும் Verizon ஆகியவை முறையே 5%, 12% மற்றும் 10% என்ற விகிதத்தைக் கொண்டுள்ளன.
 • வோடபோன் குழு, மறுபுறம், -4% எதிர்மறை விகிதத்தைக் கொண்டுள்ளது

எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு மின் & பி தொழில் உதாரணம்

எஸ். இல்லைபெயர்முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதன விகிதத்தின் வருவாய் (ஆண்டு)சந்தை தொப்பி ($ மில்லியன்)
1கோனோகோ பிலிப்ஸ்-6%                                 61,580
2EOG வளங்கள்-21%                                 57,848
3CNOOC4%                                 55,617
4தற்செயலான பெட்ரோலியம்-2%                                 51,499
5அனடர்கோ பெட்ரோலியம்-10%                                 38,084
6முன்னோடி இயற்கை வளங்கள்-4%                                 33,442
7கனடிய இயற்கை-1%                                 33,068
8டெவன் எனர்ஜி-47%                                 23,698
9அப்பாச்சி-88%                                 21,696
10காஞ்சோ வளங்கள்1%                                 20,776
 • எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு துறை மிகவும் மூலதன தீவிரத் துறை மற்றும் குறைந்த ROIC விகிதத்தைக் கொண்டுள்ளது என்பதை நாங்கள் கவனிக்கிறோம்.
 • 2013 முதல் எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு துறையில் ஏற்பட்ட மந்தநிலை பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் லாபம் மற்றும் இழப்புகளைக் குறைக்க வழிவகுத்தது.
 • இந்த உயர்மட்ட எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு நிறுவனங்களிலிருந்து, 8 நிறுவனங்கள் எதிர்மறை விகிதத்தைக் கொண்டுள்ளன.
 • இரண்டு நிறுவனங்கள் மட்டுமே, அதாவது, சி.என்.ஓ.சி மற்றும் காஞ்சோ வளங்கள் முறையே 4% மற்றும் 1% நேர்மறையான விகிதத்தைக் கொண்டுள்ளன.

ஆட்டோமொபைல் தொழில் உதாரணம்

எஸ். இல்லைபெயர்முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதன விகிதத்தின் வருவாய் (ஆண்டு)சந்தை தொப்பி ($ மில்லியன்)
1டொயோட்டா மோட்டார்6%                              170,527
2ஹோண்டா மோட்டார் கோ2%                                 57,907
3ஜெனரல் மோட்டார்ஸ்8%                                 53,208
4ஃபோர்டு மோட்டார்3%                                 49,917
5டெஸ்லா-25%                                 45,201
6டாடா மோட்டார்ஸ்7%                                 25,413
7ஃபியட் கிறைஸ்லர் ஆட்டோமொபைல்ஸ்1%                                 18,576
8ஃபெராரி10%                                 16,239
 • மீண்டும், ஆட்டோமொபைல் துறை மிகவும் மூலதன தீவிரமானது, மேலும் பெரும்பாலான நிறுவனங்கள் குறைந்த ROIC விகிதத்தைக் காட்டுகின்றன என்பதை நாங்கள் கவனிக்கிறோம்.
 • டொயோட்டா மோட்டார்ஸ், ஹோண்டா மோட்டார் மற்றும் ஜெனரல் மோட்டார்ஸ் முறையே 6%, 2% மற்றும் 8% என்ற விகிதத்தைக் கொண்டுள்ளன.
 • மறுபுறம், டெஸ்லா -25% எதிர்மறை விகிதத்தைக் கொண்டுள்ளது

பயன்பாடுகள் தொழில் உதாரணம்

எஸ். இல்லைபெயர்முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதன விகிதத்தின் வருவாய் (ஆண்டு)சந்தை தொப்பி ($ மில்லியன்)
1தேசிய கட்டம்6.8%                                 47,002
2டொமினியன் வளங்கள்4.7%                                 46,210
3எக்ஸெலோன்1.9%                                 46,034
4டொமினியன் வளங்கள்4.7%                                 31,413
5செம்ப்ரா எனர்ஜி5.0%                                 26,296
6பொது சேவை நிறுவனம்7.6%                                 22,138
7முதல் ஆற்றல்1.7%                                 13,012
8என்டர்கி-0.7%                                 12,890
9ஹுவானெங் பவர்5.4%                                 10,522
10AES2.6%                                   7,699
 • முன்னர் சுட்டிக்காட்டியபடி, பயன்பாடுகள் மூலதன தீவிரத் துறையாகும் மற்றும் குறைந்த ROIC விகிதத்தைக் கொண்டுள்ளன.
 • நேஷனல் கிரிட், டொமினியன் ரிசோர்சஸ் மற்றும் எக்ஸெலோன் முறையே 6.8%, 4.7% மற்றும் 1.9% என்ற விகிதத்தைக் கொண்டுள்ளன.
 • என்டர்ஜி, மறுபுறம், -0.7% எதிர்மறை விகிதத்தைக் கொண்டுள்ளது

வரம்புகள்

 • ROIC விகிதம் கணக்கிட மிகவும் சிக்கலானது. முதலீட்டாளர்கள், முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதன விகிதத்தின் வருவாயைக் கணக்கிட வேண்டியிருக்கும் போது, ​​அவர்கள் அதை வேறு கோணத்தில் அணுகலாம். மொத்த சொத்துக்களிலிருந்து வட்டி அல்லாத-தற்போதைய-பொறுப்புகளை (என்ஐபிசிஎல்எஸ்) கழிப்பதன் மூலம் அல்லது குறுகிய கால கடன், நீண்ட கால கடன் மற்றும் பங்கு ஆகியவற்றை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனத்தை அவர்கள் கணக்கிட முடியும். நிகர வருமானத்தை கணக்கிட, அவர்கள் எடுக்கக்கூடிய பல அணுகுமுறைகள் உள்ளன. நினைவில் கொள்ள வேண்டிய ஒரே விஷயம் நிகர வருமானத்தின் முக்கிய கவனம் வணிகத்தின் செயல்பாடுகளிலிருந்து கிடைக்கும் வருமானம், மற்ற வருமானம் அல்ல.
 • நிதி பின்னணி இல்லாதவர்களுக்கு இந்த விகிதம் பொருத்தமானதல்ல. இந்த விகிதத்தின் சிக்கல்களை அவர்கள் பெரும்பாலும் நிதி குறித்த அடிப்படை அறிவைப் புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள்.

நீங்கள் விரும்பக்கூடிய பிற கட்டுரைகள்

 • ரோட்டா ஃபார்முலா
 • நோபாட் ஃபார்முலா
 • பங்கு விற்றுமுதல் விகிதம்
 • மூலதன கியரிங் விகிதம்

இறுதி ஆய்வில்

எல்லாவற்றையும் விரிவாக விவாதித்த பிறகு, ஒரு நிறுவனம் உண்மையான அர்த்தத்தில் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை நீங்கள் அறிய விரும்பினால், கணக்கிட ROIC ஒரு சிறந்த விகிதம் என்ற முடிவுக்கு வருகிறோம். முதலீட்டு மூலதன விகிதத்தின் மீதான வருவாயை பல ஆண்டுகளாகப் பின்தொடர முடிந்தால், அது நிச்சயமாக ஒரு நிறுவனம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதற்கான தெளிவான படத்தைக் கொடுக்கும். எனவே, ஒரு முதலீட்டாளராக, உங்கள் பணத்தை ஒரு நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்ய விரும்பினால், முதலில் முதலீடு செய்யப்பட்ட மூலதனத்தின் வருவாயைக் கணக்கிட்டு, அது உங்களுக்கு நல்ல பந்தயம் இல்லையா என்பதை முடிவு செய்யுங்கள்.