மிதக்கும் செலவு (வரையறை, ஃபார்முலா) | கணக்கிடுவது எப்படி?

மிதக்கும் செலவு என்றால் என்ன?

ஃப்ளோடேஷன் செலவு நிறுவனம் சந்தையில் புதிய பங்குகளை வெளியிடும் போது அவர்கள் செய்யும் செலவு என வரையறுக்கப்படுகிறது, ஏனெனில் இந்த செயல்முறை பல்வேறு கட்டங்களையும் பங்கேற்பாளர்களையும் உள்ளடக்கியது. இது தணிக்கை கட்டணம், சட்ட கட்டணங்கள், கணக்கியல் கட்டணம், வெளியீட்டிலிருந்து முதலீட்டு வங்கியின் பங்கு, மற்றும் பரிமாற்றத்திற்கு செலுத்த வேண்டிய பங்குச் சந்தையில் பங்குகளை பட்டியலிடுவதற்கான கட்டணம் ஆகியவை அடங்கும்.

 • புதிய பங்குகளின் விற்பனையின் பின்னர் திரட்டப்படும் மூலதனம் மிதக்கும் செலவைக் கழித்த பின்னர் இருக்கும் என்பதால் இது வெளியீட்டு விலையின் சதவீதமாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது.
 • புதிய பங்குகளை வெளியிடுவதில் ஈடுபட்டுள்ள இந்த செலவு காரணமாக, புதிய பங்குகளின் இறுதி விலை குறைக்கப்பட்டு, இறுதியில் குறைந்த அளவு மூலதனத்தை உயர்த்த முடியும் என்பது தெளிவாகிறது.
 • கடன் பத்திரங்கள் அல்லது விருப்பமான பங்குகளை வழங்குவதில் உள்ள செலவு பெரும்பாலும் பொதுவான பங்குகளை வழங்குவதை விட குறைவாகவே இருக்கும்.
 • பொதுவான பங்குகளை வழங்குவதற்கான சராசரி மிதக்கும் செலவுகள் குறைந்தபட்சம் 2% முதல் அதிகபட்சம் 8% வரை எங்கும் விழும்.

மூலதன செலவு மற்றும் மிதவை செலவு சூத்திரங்கள்

# 1 - மூலதன செலவில் மிதக்கும் செலவுகளைச் சேர்த்தல்

இந்த அணுகுமுறை மூலதன செலவில் மிதக்கும் செலவுகளை உள்ளடக்கியது. மூலதன செலவு கடன் மற்றும் பங்கு செலவைக் கொண்டுள்ளது. எனவே, கடன் மூலம் மூலதனத்தை உயர்த்துவது அல்லது புதிய பங்குகளை வெளியிடுவது மூலதன செலவை பாதிக்கும்.

நிறுவனத்தின் சமபங்கு செலவைக் கண்டுபிடிக்க கீழேயுள்ள சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தலாம்:

[இந்த செலவு ஒரு பங்கு அடிப்படையில் வழங்கப்படும் போது]

ஈக்விட்டி செலவு = (டி 1 / பி 0) + கிராம்

எங்கே,

 • டி 1 ஒரு வருடத்திற்குப் பிறகு ஒரு பங்குக்கான ஈவுத்தொகை
 • பி 0 சந்தையில் வர்த்தகம் செய்யப்படும் பங்குகளின் தற்போதைய விலை
 • g ஆண்டுகளில் ஈவுத்தொகையின் வளர்ச்சி விகிதம்
 • புதிய பங்குகளை வெளியிடுவது பங்குச் செலவை அதிகரிக்கும். பங்குகளின் தற்போதைய விலையை மிதக்கும் செலவுக்கு ஏற்ப சரிசெய்ய வேண்டும். கீழே உள்ள சூத்திரம் அதைக் குறிக்கலாம்:

[இது ஒரு சதவீதமாக வழங்கப்படும் போது]

ஈக்விட்டி செலவு = (டி 1 / பி 0 [1-எஃப்]) + கிராம்

எங்கே,

 • டி 1 ஒரு வருடத்திற்குப் பிறகு ஒரு பங்குக்கான ஈவுத்தொகை
 • பி 0 சந்தையில் வர்த்தகம் செய்யப்படும் பங்குகளின் தற்போதைய விலை
 • g ஆண்டுகளில் ஈவுத்தொகையின் வளர்ச்சி விகிதம்
 • எஃப் மிதக்கும் செலவின் சதவீதம்

உதாரணமாக

2018 ஆம் ஆண்டில், ஏபிசி இன்க் சந்தையில் stock 500 மில்லியனை திரட்ட பொதுவான பங்குகளை வெளியிட்டது. சந்தையில் ஒரு பங்கின் தற்போதைய விலை $ 20 ஆகும். முதலீட்டு வங்கியாளரின் கட்டணம் திரட்டப்பட்ட மூலதனத்தின் 6% ஆகும். ஏபிசி இன்க் 2019 ஆம் ஆண்டில் ஒரு பங்கிற்கு 2 டாலர் ஈவுத்தொகையை செலுத்தியது, மேலும் 2020 ஆம் ஆண்டில் 12% அதிகரிப்பு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

புதிய ஈக்விட்டி செலவுக்கான கணக்கீடு:

தற்போதுள்ள ஈக்விட்டி செலவுக்கான கணக்கீடு:

எனவே மிதக்கும் செலவு:

புதிய ஈக்விட்டி செலவு - இருக்கும் ஈக்விட்டி செலவு

= 22.64-22.0%

= 0.64%

இது புதிய பங்குகளின் விலையை அதிகரிக்கிறது 0.64%.

இந்த அணுகுமுறை துல்லியமானது அல்ல மற்றும் உண்மையான படத்தை சித்தரிக்கவில்லை, ஏனெனில் இது ஈடுசெய்யும் செலவுகளை ஈக்விட்டி செலவில் உள்ளடக்கியது. சந்தையில் புதிய பங்குகளை வெளியிடுவது ஒரு முறை செலவை உள்ளடக்கியது, மேலும் இந்த அணுகுமுறை மூலதன செலவை மட்டுமே உயர்த்துகிறது.

# 2 - பணப்புழக்கத்தில் சரிசெய்தல்

இந்த அணுகுமுறையில், இது பணப்புழக்கங்களிலிருந்து கழிக்கப்படுகிறது, அவை ஈக்விட்டி செலவில் மிதக்கும் செலவைச் சேர்ப்பதற்குப் பதிலாக நிகர தற்போதைய மதிப்பைக் கணக்கிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பணப்புழக்கங்களிலிருந்து அதைக் கழிப்பதற்கான இந்த அணுகுமுறை மூலதனச் செலவில் உள்ள செலவுகளை நேரடியாகச் சேர்ப்பதை விட பொருத்தமானது மற்றும் பயனுள்ளது, ஏனெனில் இது ஒரு முறை செலவு ஆகும். மேலும், மூலதனச் செலவு உயர்த்தப்படவில்லை மற்றும் பாதிக்கப்படாமல் உள்ளது.

பணப்புழக்கத்திலிருந்து அதை சரிசெய்வதற்கான அணுகுமுறை விவாதத்திற்குரியது மற்றும் சந்தையில் புதிய பத்திரங்களை வெளியிடுவதில் ஈடுபட்டுள்ள ஒரு முறை செலவின் சரியான பிரதிநிதித்துவத்தை விளைவிக்கிறது.

உதாரணமாக

XYZ Inc க்கு ஒரு புதிய திட்டத்திற்கு, 000 10,000,000 தேவைப்படுகிறது, மேலும் இந்த திட்டம் 3 ஆண்டுகளுக்கு, 500 4,500,000 பணப்புழக்கத்தை உருவாக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறது. இது சந்தையில் பொதுவான பங்குகளை ஒரு பங்கிற்கு 30 டாலர் விலையுடன் வெளியிடுகிறது மற்றும் அடுத்த ஆண்டு ஒரு பங்கிற்கு 25 1.25 ஈவுத்தொகையை செலுத்த முடிவு செய்கிறது. திரட்டப்பட்ட செலவு மூலதனத்தின் 9% ஆகும், மேலும் வளர்ச்சி விகிதம் 7% ஆக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

NPV = [($4,500,000 / 1.1146) + ($4,500,000 / 1.11462) + ($4,500,000 / 1.11463)] – ($10,000,000) = $909,300

 மிதக்கும் செலவுக்குப் பிறகு NPV

 • = $ 909,300 - (9% x $ 10,000,000)
 • = $909,300 – $900,000
 • = $9,300

 தீமைகள்

 • இந்த செலவு உண்மையான மூலதனத்தின் ஒரு நல்ல பகுதியை திரட்ட முடியும்.
 • மிதக்கும் செலவோடு, கட்டுப்பாட்டாளர்களால் அமைக்கப்பட்ட கடுமையான விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளையும், பங்கு பட்டியலிடப்படும் பரிமாற்றங்களையும் அமைப்பு கடைபிடிக்க வேண்டும்.
 • சந்தையில் புதிய பங்குகள் வழங்கப்படும்போது அது ஏற்படும்; இது இறுதியில் உரிமையாளர் பங்குகளை நீர்த்துப்போகச் செய்யும்.
 • இது அதிகமாக இருப்பதால், நிறுவனங்கள் மூலதனத்தை உயர்த்துவதற்கான மாற்று ஆதாரங்களைத் தேடலாம்.
 • அதிகரித்த மிதக்கும் செலவு ஒரு உயர்த்தப்பட்ட பங்கு விலையை ஏற்படுத்தக்கூடும், இது சந்தையில் சாதகமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படலாம் அல்லது ஏற்றுக்கொள்ளப்படாமல் போகலாம்.

கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய புள்ளிகள்

 • ஃப்ளோடேஷன் செலவு என்பது ஒரு புதிய திட்டம் அல்லது வணிக செயல்பாட்டிற்கான மூலதனத்தை திரட்டும் முயற்சியில் ஏற்படும் தவிர்க்க முடியாத செலவு ஆகும்.
 • செலவில் சட்ட கட்டணம், முதலீட்டு வங்கி கட்டணம், தணிக்கை கட்டணம் மற்றும் பங்குச் சந்தை கட்டணம் ஆகியவை அடங்கும்.
 • இந்த செலவு காரணமாக, சந்தையில் ஏற்கனவே வர்த்தகம் செய்யப்படும் பங்குகளை விட புதிய பங்குகள் நிறுவனத்திற்கு அதிக செலவு செய்கின்றன.
 • இது பங்குகளுக்கு மட்டுமல்ல, பத்திரங்கள் மற்றும் கடன் பத்திரங்கள் போன்ற மூலதனத்தை திரட்டுவதற்கான பிற ஆதாரங்களுக்கும் ஏற்படுகிறது. இருப்பினும், பங்கு வழங்குவதற்கான செலவு அதிக அளவில் உள்ளது.
 • இது இரண்டு வழிகளிலும் முக்கியமாக கருதப்படுகிறது; முதல் அணுகுமுறை மூலதன செலவில் மிதக்கும் செலவுகளை உள்ளடக்கியது, அதே நேரத்தில் இரண்டாவது அணுகுமுறை நிறுவனத்தின் பணப்புழக்கங்களை சரிசெய்கிறது.

முடிவுரை

 • சந்தையில் புதிய பத்திரங்களை வெளியிடுவதற்கு வசதியாக மூன்றாம் தரப்பினருக்கு இது ஒரு முறை செலவாகும்.
 • சராசரி மிதக்கும் செலவு 2% முதல் 8% வரை இருக்கும், இது வழங்கப்படும் பாதுகாப்பைப் பொறுத்து மாறுபடலாம்.
 • சந்தையில் புதிய பத்திரங்களை வெளியிடுவதன் மூலம் நிறுவனம் திரட்ட விரும்பும் தொகையை இது குறைக்கும்.
 • நிகர தற்போதைய மதிப்பைக் கணக்கிடப் பயன்படும் பணப்புழக்கங்களிலிருந்து செலவைக் குறைப்பதே மிதவை செலவுகளை பதிவு செய்வதற்கான சிறந்த அணுகுமுறை.
 • அமைப்பு ஒருபோதும் பெறாததால் இந்த செலவு ஒரு பண ஒதுக்கீடு ஆகும்.
 • சந்தையில் புதிய பங்குகளை வெளியிடுவதில் ஒரு செலவு இருப்பதால், இந்த பங்குகள் ஏற்கனவே சந்தையில் வர்த்தகம் செய்யப்படும் பங்குகளை விட நிறுவனத்திற்கு அதிக செலவாகும்.