பங்குகள் Vs பங்குகள் | நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முதல் 5 வேறுபாடுகள்!

பங்குகள் மற்றும் பங்குகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

பங்கு மற்றும் பங்குகளுக்கிடையேயான முக்கிய வேறுபாடு என்னவென்றால், பங்கு என்பது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிறுவனங்களில் ஒரு நபரின் உரிமையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்த பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் பரந்த காலமாகும், அதேசமயம், ஒப்பீட்டளவில் ஒரு குறுகிய காலத்தின் பங்கு என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது சந்தையில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒற்றை நிறுவனத்தில் ஒரு நபரின் உரிமையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்த.

பங்குகள் மற்றும் பங்குகள் இடையே சிறிய வித்தியாசம் உள்ளது. நிறுவனம் / நிறுவனங்களின் உரிமையின் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கும் இரண்டு சான்றிதழ்கள் உள்ளன.

நாங்கள் அவர்களை "பங்குகளின் சான்றிதழ்" மற்றும் "பங்குகளின் சான்றிதழ்" என்று அழைக்கிறோம்.

  • ஈக்விட்டி உரிமையாளர் ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனத்திற்கான உரிமையை பராமரிக்கும்போது, ​​அதை பங்குகளின் சான்றிதழ் என்று அழைப்போம்.
  • ஈக்விட்டி உரிமையாளர் பல நிறுவனங்களின் சான்றிதழ்களை வைத்திருக்கிறார்; நாங்கள் அதை பங்குகளின் சான்றிதழ்கள் என்று அழைப்போம்.

எனவே, சிறிய வித்தியாசம் விசேஷத்தில் இருப்பதைக் காணலாம்.

உதாரணமாக

திரு. ட்ரீஹவுஸ் யூத் இன்க் இன் சான்றிதழ்களை வாங்கியுள்ளார் என்று சொல்லலாம். இந்த விஷயத்தில், திரு. ட்ரீஹவுஸ் ஒரு “குறிப்பிட்ட” நிறுவனத்திடமிருந்து சான்றிதழ்களை வாங்கியிருப்பதைக் காணலாம் என்பதால், சான்றிதழ்களை பங்குகளாக அழைப்போம்.

இப்போது, ​​திரு. ட்ரீஹவுஸ் பல நிறுவனங்களின் சான்றிதழ்களை வைத்திருக்கிறார் என்று நாங்கள் சொன்னால், நாங்கள் அவற்றை பங்குகளின் சான்றிதழ்கள் என்று அழைப்போம்.

அதாவது, பங்கு என்பது ஒரு சிறிய அலகு பங்கு என்று நாம் கூறலாம்.

ஒரு பங்கு ஒரு நிறுவனத்தின் குறிப்பிட்ட சான்றிதழ் என்பதால், அதை மூன்று வழிகளில் வழங்கலாம் -

  • சம மதிப்பில்: இந்த வழக்கில், பங்கு மிகக் குறைவாக வழங்கப்படுகிறது
  • பிரீமியத்தில்: இந்த வழக்கில், பங்கு முக மதிப்புக்கு மேலே வழங்கப்படுகிறது.
  • தள்ளுபடியில்: இந்த வழக்கில், பங்கு முக மதிப்புக்கு கீழே வழங்கப்படுகிறது.

பங்குகளை இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கலாம் - பங்கு பங்குகள் மற்றும் விருப்பமான பங்குகள். எங்களுக்குத் தெரியும், பங்கு பங்குதாரர்களுக்கு வாக்களிக்கும் உரிமை உள்ளது, ஆனால் கடன் வைத்திருப்பவர்கள் மற்றும் விருப்பமான பங்குதாரர்களுக்குப் பிறகு அவை செலுத்தப்படுகின்றன. விருப்பமான பங்குதாரர்கள் முன்னுரிமை உரிமைகளைப் பெறுகிறார்கள், மேலும் முதலில் பணம் பெறுவார்கள் (கடன் வைத்திருப்பவர்களுக்குப் பிறகு).

பங்குகள் ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தின் பங்குகளை குறிக்கவில்லை என்பதால், பங்குகளை ஒரு பொதுவான வார்த்தையாக நாங்கள் புரிந்துகொள்கிறோம்.

பங்குகள் Vs பங்குகள் இன்போ கிராபிக்ஸ்

முக்கிய வேறுபாடுகள்

  1. பங்கு என்பது ஒரு பொதுவான சொல். பங்குகளைப் பற்றி நாம் குறிப்பிடும்போது, ​​இதை இப்படிச் சொல்கிறோம் - “முதலீட்டாளர் பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறார்.” மறுபுறம், பங்கு மிகவும் குறிப்பிட்டது. பங்கைப் பற்றி குறிப்பிடும்போது, ​​நாங்கள் இதை இப்படிச் சொல்கிறோம் - “திரு. யு டீ டீ ஷாப் இன்க் பங்குகளை வாங்கியுள்ளார் .. ”
  2. பங்கு ஒரு மேக்ரோ கருத்து. மற்றும் பங்கு ஒரு மைக்ரோ கருத்து. பங்கு என்று சொல்லும்போது, ​​ஒரு குறிப்பிட்ட முதலீட்டை எங்களால் குறிப்பிட முடியாது. ஆனால் பங்கு என்று சொல்லும்போது, ​​ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனம் என்று பொருள். எடுத்துக்காட்டாக, ஆட்டோமொபைல் மற்றும் காருக்கு இடையிலான வித்தியாசத்தை நாம் புரிந்து கொண்டால், பங்குக்கும் பங்குக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகளை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும்.
  3. சிக்கல்களுக்குள் செல்லாத ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு, பங்குகளைப் புரிந்துகொண்டு ஒரே விஷயத்தைப் பகிர்ந்துகொள்வார், ஏனென்றால் அதிக வித்தியாசம் இல்லை.
  4. பங்கு பொதுவானது, எனவே நாம் வகைகளைப் பற்றி பேசும்போது பயன்படுத்த முடியாது. இருப்பினும், பங்குகளின் விஷயத்தில், நாம் இரண்டு வகையான பங்குகளை வைத்திருக்க முடியும் - பங்கு பங்குகள் மற்றும் விருப்பமான பங்குகள். பங்குகளின் விஷயத்தில், அவை வழங்கப்பட்டதையும் நாங்கள் காட்டலாம். பங்குகளை மூன்று வழிகளில் வழங்கலாம் - சம மதிப்பு, பிரீமியம் மற்றும் தள்ளுபடி.

ஒப்பீட்டு அட்டவணை

ஒப்பிடுவதற்கான அடிப்படைபங்குகள்பங்குகள்
பொருள்இது ஒரு பங்கின் பெரிய வடிவம்.இது ஒரு சிறிய அலகு பங்கு.
உரிமையாளருடனான உறவுபல நிறுவனங்களின் பங்குகளை உரிமையாளர் வைத்திருக்கும்போது, ​​உரிமையாளர் பங்குகளை வைத்திருக்கிறார் என்று நாங்கள் கூறுகிறோம்.ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தின் பங்குகளை உரிமையாளர் வைத்திருக்கும்போது, ​​உரிமையாளர் பங்குகளை வைத்திருக்கிறார் என்று நாங்கள் கூறுகிறோம்.
காலபங்கு என்பது ஒரு பொதுவான சொல். உரிமையாளர் பங்குகளை வைத்திருக்கும்போது, ​​அவற்றை ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தின் பங்குகளாக நாங்கள் குறிப்பிட முடியாது.பகிர்வு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட சொல். உரிமையாளர் பங்குகளை வைத்திருக்கும்போது, ​​ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தைப் பற்றி நாம் கேட்கலாம்.
உதாரணமாகதிரு. பங்குகளில் முதலீடு செய்கிறார் (இந்த அறிக்கைக்கு மேலும் கேள்வி தேவையில்லை).திரு. பி பங்குகளில் முதலீடு செய்துள்ளார் (அடுத்த கேள்வி எந்த நிறுவனம், எத்தனை பங்குகள், எந்த வகை பங்குகள் போன்றவை)
மேக்ரோ & மைக்ரோபங்குகளை ஆட்டோமொபைல் (தொழில்) உடன் ஒப்பிடலாம்.பங்குகளை காருடன் (குறிப்பிட்ட நிறுவனம்) ஒப்பிடலாம்.

முடிவுரை

இந்த இரு பங்குகளையும் பங்குகளையும் புரிந்து கொள்ளும்போது, ​​பங்குகளை விட பங்குகளைப் புரிந்துகொள்வது மிக முக்கியம். பங்குகளைப் புரிந்துகொள்வது சம மதிப்பு, பங்குகளின் முக மதிப்பு மற்றும் பிரீமியத்தில் வழங்கப்பட்டவை மற்றும் தள்ளுபடி வழிமுறைகளில் வழங்கப்படுவதைப் புரிந்துகொள்ள உதவும். கூடுதலாக, ஈக்விட்டி பங்குகள் மற்றும் விருப்பமான பங்குகளின் அபாயத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும்.

இருப்பினும், ஒரு முதலீட்டாளர் / முதலீட்டாளர்களின் குழு பங்கு முதலீட்டில் ஈடுபட்டுள்ளது என்பதைப் புரிந்துகொள்வது இந்த பங்கு.