சராசரி சேகரிப்பு காலம் (பொருள், ஃபார்முலா) | கணக்கிடுவது எப்படி?

சராசரி சேகரிப்பு காலம் என்ன?

சராசரி வசூல் காலம் என்பது ஒரு நிறுவனம் தனது கடன் விற்பனையை (கணக்குகள் பெறத்தக்கவை) பணமாக மாற்றுவதற்கு எடுக்கும் நேரம். சூத்திரம் இங்கே -

மாற்றாக, சேகரிப்பு காலத்தையும் பின்வருமாறு கணக்கிடலாம்-

சராசரி சேகரிப்பு காலம் எடுத்துக்காட்டு

சராசரி சேகரிப்பு கால கணக்கீட்டை விளக்குவதற்கு இப்போது ஒரு நடைமுறை எடுத்துக்காட்டு எடுப்போம்.

BIG நிறுவனம் தனது கடன் காலத்தை அதிகரிக்க முடிவு செய்கிறது. தற்போதைய சூழ்நிலையில் நிறுவனத்தின் வசூல் காலத்தைக் கண்டுபிடிக்க நிறுவனத்தின் உயர் நிர்வாகம் கணக்காளரைக் கோருகிறது.

கணக்காளருக்குக் கிடைக்கும் தகவல்கள் இங்கே -

 • ஆண்டுக்கான நிகர கடன் விற்பனை -, 000 150,000
 • ஆண்டின் தொடக்கத்தில் பெறத்தக்க கணக்குகள் - $ 20,000
 • ஆண்டின் இறுதியில் பெறத்தக்க கணக்குகள் - $ 30,000
 • ஒரு கணக்காளராக, BIG நிறுவனத்தின் வசூல் காலத்தைக் கண்டறியவும்.

இந்த எடுத்துக்காட்டில், முதலில், பெறத்தக்க சராசரி கணக்குகளை நாம் கணக்கிட வேண்டும்.

 • தொடக்க மற்றும் முடிவு கணக்குகள் பெறத்தக்கவை முறையே $ 20,000 மற்றும் $ 30,000 ஆகும்.
 • ஆண்டிற்கான சராசரி கணக்குகள் பெறத்தக்கவை = ($ 20,000 + $ 30,000) / 2 = $ 50,000/2 = $ 25,000.

இப்போது, ​​கணக்குகள் பெறத்தக்க வருவாய் விகிதத்தைக் கண்டுபிடிப்போம்.

 • பெறத்தக்க கணக்குகள் வருவாய் விகிதம் = நிகர கடன் விற்பனை / பெறத்தக்க சராசரி கணக்குகள்
 • அல்லது, பெறத்தக்க கணக்குகள் வருவாய் விகிதம் = $ 150,000 / $ 25,000 = 6.0x

இப்போது, ​​சராசரி சேகரிப்பு கால கணக்கீட்டை நாம் செய்யலாம்

 • சேகரிப்பு காலம் = 365 / பெறத்தக்க கணக்குகள் வருவாய் விகிதம்
 • அல்லது, சேகரிப்பு காலம் = 365/6 = 61 நாட்கள் (தோராயமாக)

பெரிய நிறுவனம் இப்போது அதன் கடன் காலத்தை அதன் வசூல் காலத்தைப் பொறுத்து மாற்றலாம்.

சராசரி சேகரிப்பு கால சூத்திரத்தின் விளக்கம்

முதல் சூத்திரம் முதலீட்டாளர்களால் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. முதல் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்த விரும்பாதபோது இரண்டாவது சூத்திரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

முதல் சூத்திரத்தில், கணக்குகள் பெறத்தக்க வருவாய் விகிதத்தை நாம் முதலில் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.

பெறத்தக்க கணக்குகள் வருவாய் விகிதத்திற்கான சூத்திரம் -

கணக்குகள் பெறத்தக்க விற்றுமுதல் விகிதத்தை நாங்கள் அறிந்தவுடன், சராசரி சேகரிப்பு கால கணக்கீட்டை நாங்கள் செய்ய முடியும். கணக்குகள் பெறத்தக்க வருவாய் விகிதத்தால் 365 ஐ வகுக்க வேண்டும்.

இரண்டாவது சூத்திரத்தில், நாம் செய்ய வேண்டியது, ஒரு நாளைக்கு பெறத்தக்க சராசரி கணக்குகளைக் கண்டுபிடிப்பதாகும் (அதாவது பெறத்தக்க சராசரி கணக்குகள் 365 ஆல் வகுக்கப்படுகின்றன) மற்றும் ஒரு நாளைக்கு சராசரி கடன் விற்பனையும் (சராசரி கடன் விற்பனையை 365 ஆல் வகுக்கப்படுகிறது).

சேகரிப்பு காலத்தின் பயன்பாடு

நிறுவனம் எவ்வளவு கடன் காலத்தை வழங்க வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டும் என்பதால், அதன் வசூல் காலத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு நிறுவனத்திற்கு 40 நாட்கள் வசூல் காலம் இருந்தால், அது அந்த வார்த்தையை 30-35 நாட்களாக வழங்க வேண்டும்.

சேகரிப்பு காலத்தை அறிவது எந்த நிறுவனத்திற்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

இதற்கு இரண்டு காரணங்கள் உள்ளன -

 • முதலாவதாக, நிறுவனத்தின் பணப்புழக்கத்தின் பெரும் சதவீதம் வசூல் காலத்தைப் பொறுத்தது.
 • இரண்டாவதாக, வசூல் காலத்தை முன்பே தெரிந்துகொள்வது ஒரு நிறுவனம் சந்தை காரணமாக இருக்கும் பணத்தை சேகரிப்பதற்கான வழிமுறையை தீர்மானிக்க உதவுகிறது.

சேகரிப்பு காலம் நிறுவனத்திற்கு நிறுவனம் வேறுபடலாம். ஒரு நிறுவனம் பருவகாலமாக விற்கலாம். அந்த வழக்கில், சராசரி வசூல் காலத்திற்கான சூத்திரம் தேவைக்கேற்ப சரிசெய்யப்பட வேண்டும்.

பருவகால வருவாயைப் பொறுத்தவரை, நிறுவனம் ஆண்டு முழுவதும் வசூல் கால கணக்கீட்டை முடிவு செய்தால், அது நியாயமாக இருக்காது.

சராசரி சேகரிப்பு காலம் கால்குலேட்டர்

நீங்கள் பின்வரும் கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்தலாம்

365 நாட்கள்
பெறத்தக்க கணக்குகள் வருவாய் விகிதம்
சராசரி சேகரிப்பு காலம் ஃபார்முலா =
 

சராசரி சேகரிப்பு காலம் ஃபார்முலா =
365 நாட்கள்
=
பெறத்தக்க கணக்குகள் வருவாய் விகிதம்
365
=0
0

எக்செல் இல் சராசரி சேகரிப்பு காலம் கணக்கீடு (எக்செல் வார்ப்புருவுடன்)

எக்செல் இல் மேலே உள்ள அதே சராசரி சேகரிப்பு கால கணக்கீட்டு உதாரணத்தை இப்போது செய்வோம்.

இது மிகவும் எளிது. பெறத்தக்க சராசரி கணக்குகளை நீங்கள் கணக்கிட வேண்டும், பெறத்தக்க கணக்குகள் வருவாய் விகிதத்தைக் கண்டறியவும். பின்னர் சேகரிப்பு காலத்தைக் கண்டறியவும்.

முதலில், பெறத்தக்க சராசரி கணக்குகளை நாம் கணக்கிட வேண்டும்.

இப்போது, ​​கணக்குகள் பெறத்தக்க வருவாய் விகிதத்தைக் கண்டுபிடிப்போம்.

இப்போது, ​​சேகரிப்பு காலத்தை நாம் கணக்கிடலாம்.

இந்த எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - சராசரி சேகரிப்பு காலம் எக்செல் வார்ப்புரு.

சராசரி சேகரிப்பு காலம் வீடியோ