இணைப்புகள் vs கையகப்படுத்துதல் | முதல் 7 வேறுபாடுகள் (இன்போ கிராபிக்ஸ் மூலம்)

இணைப்புகள் மற்றும் கையகப்படுத்துதல்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

ஒன்றிணைப்பு என்பது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வணிக நிறுவனங்களை ஒருங்கிணைத்து புதிய நிர்வாக அமைப்பு, உரிமை மற்றும் பெயர் அதன் போட்டி நன்மை மற்றும் சினெர்ஜிஸைப் பயன்படுத்தி மூலதனமாக்குவதைக் குறிக்கிறது, அதேசமயம் கையகப்படுத்தல் என்பது ஒரு நிதி ரீதியாக வலுவான நிறுவனம் கையகப்படுத்துதல் அல்லது குறைந்த நிதி ரீதியாக வலுவான வணிகத்தைப் பெறுதல் அதன் மொத்த பங்குகளின் மதிப்பில் 50% க்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள அனைத்து பங்குகள் அல்லது பங்குகளை வாங்குவதன் மூலம் நிறுவனம்.

இரண்டுமே ஒரு நிறுவனத்தின் தற்போதைய திறன்களை அதிகரிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்ட பெருநிறுவன உத்திகள். சில நேரங்களில் இரண்டு சொற்களும் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிறுவனங்களை ஒட்டியுள்ளன என்று தவறாக புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றன, ஆனால் இந்த இரண்டு சொற்களும் முற்றிலும் வேறுபட்டவை.

  • இணைப்பு என்பது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் ஒன்றிணைந்து ஒரு புதிய பெயருடன் ஒரு நிறுவனமாக ஒன்றிணைக்க ஒரு மூலோபாய முடிவை எடுக்கும் செயல்முறையாகும். இணைப்பு நிறுவனம் தகவல், தொழில்நுட்பம், வளங்கள் போன்றவற்றைப் பகிர்ந்து கொள்ள உதவுகிறது, இதன் மூலம் நிறுவனத்தின் ஒட்டுமொத்த பலத்தையும் அதிகரிக்கும். இந்த இணைப்பு பலவீனத்தை குறைக்கவும் சந்தையில் போட்டி விளிம்பைப் பெறவும் உதவுகிறது. இயக்குநர்கள், பணியாளர்கள் போன்றவர்களுக்கு ஏற்கனவே தகவல்கள் அனுப்பப்பட்டிருப்பதால் புதிய நட்பின் அடிப்படையில் இணைப்பு எப்போதும் நிகழ்கிறது மற்றும் புதிய நிறுவனத்தின் கட்டமைப்பில் சரியான திட்டமிடல் செய்யப்படுகிறது.
  • கையகப்படுத்தல் என்பது ஒரு நிறுவனம் மற்றொரு நிறுவனத்தை வாங்கும் செயல்முறையாகும். நிதி ரீதியாக வலுவான நிறுவனம் மற்றொரு நிறுவனத்தை கையகப்படுத்த 50% க்கும் அதிகமான பங்குகளை வாங்குகிறது. கையகப்படுத்தல் எப்போதும் நட்பு அடிப்படையில் நடக்காது. புதிய சந்தைகளைப் பெறுதல் அல்லது புதிய வாடிக்கையாளர்களைப் பெறுதல் அல்லது போட்டியைக் குறைத்தல் போன்ற பல்வேறு காரணங்களுக்காக மற்றொரு நிறுவனத்தை வாங்குவதற்கான ஒரு நிறுவனத்தின் கட்டாய நடவடிக்கையாக இது இருக்கலாம். ஆனால் ஒரு நிறுவனம் எந்தவொரு விரோதமும் இல்லாமல் மற்றொரு நிறுவனத்தால் கையகப்படுத்த முடிவு செய்யும் போது கையகப்படுத்தல் கூட நிகழலாம். ஒரு கையகப்படுத்துதலில், மாற்றம் எப்போதுமே சுமூகமாக இருக்காது, ஏனெனில் பொறுப்பேற்ற நிறுவனம் பணியாளர்கள், கட்டமைப்பு, வளங்கள் போன்ற அனைத்து முடிவுகளையும் திணிக்கும், இதன் மூலம் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்திற்கும் அதன் ஊழியர்களுக்கும் ஒரு அமைதியற்ற காற்றை உருவாக்கும்.

இணைப்புகள் Vs கையகப்படுத்துதல் இன்போ கிராபிக்ஸ்

முக்கிய வேறுபாடுகள்

  • ஒரு முக்கிய வேறுபாடு என்னவென்றால், இணைப்பு என்பது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் ஒன்றிணைந்து ஒரு புதிய நிறுவனத்தை உருவாக்க ஒப்புக் கொள்ளும் செயல்முறையாகும், கையகப்படுத்தல் என்பது 50% க்கும் அதிகமானவற்றை வாங்குவதன் மூலம் நிதி ரீதியாக வலுவான நிறுவனம் குறைந்த நிதி ரீதியாக வலுவான நிறுவனத்தை கையகப்படுத்தும் செயல்முறையாகும். அதன் பங்குகள்.
  • இணைப்பு என்பது ஒரு மூலோபாய முடிவாகும், இது ஒன்றிணைக்கப் போகும் நிறுவனங்களுக்கிடையில் கவனமாக விவாதித்து திட்டமிடப்பட்ட பின்னர் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. எனவே இணைந்த பிறகு குழப்பமான சூழ்நிலையின் வாய்ப்புகள் குறைவு. கையகப்படுத்தல் ஒரு மூலோபாய முடிவாகும், ஆனால் பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், முடிவு பரஸ்பரமானது அல்ல, எனவே ஒரு கையகப்படுத்தல் செய்யப்பட்ட பின்னர் நிறைய விரோதங்களும் குழப்பங்களும் உள்ளன.
  • ஒன்றிணைக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் பொதுவாக ஒருவருக்கொருவர் சமமான அந்தஸ்தைக் கருதுகின்றன, எனவே அவை ஒருவருக்கொருவர் ஒரு சினெர்ஜியை உருவாக்க உதவுகின்றன. ஒரு கையகப்படுத்தல் விஷயத்தில், கையகப்படுத்தும் நிறுவனம் தனது விருப்பத்தை வாங்கிய நிறுவனத்தின் மீது திணிக்கிறது மற்றும் வாங்கிய நிறுவனம் அதன் சுதந்திரம் மற்றும் முடிவெடுப்பதில் இருந்து பறிக்கப்படுகிறது மற்றும் வாங்கிய மற்றும் கையகப்படுத்தும் நிறுவனங்களுக்கு இடையிலான சக்தி வேறுபாடு மிகப்பெரியது.
  • இணைப்புக்கு ஒரு புதிய நிறுவனம் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்பதால், அதைப் பின்பற்ற நிறைய சட்ட முறைகள் மற்றும் நடைமுறைகள் தேவை. இணைப்புடன் ஒப்பிடும்போது கையகப்படுத்துதலில் பல சட்ட முறைகள் மற்றும் கடிதங்கள் நிரப்பப்பட வேண்டியதில்லை.

இணைப்பு vs கையகப்படுத்தல் - ஒப்பீட்டு அட்டவணை

ஒப்பிடுவதற்கான அடிப்படைஇணைப்புகையகப்படுத்தல்
வரையறைஇணைப்பு என்பது ஒரு செயல்முறையாகும், இதில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் ஒன்று வேலை செய்ய முன்வருகின்றன.கையகப்படுத்தல் என்பது ஒரு நிறுவனம் மற்றொரு நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாட்டை எடுக்கும் ஒரு செயல்முறையாகும்.
விதிமுறைநட்பாகவும் திட்டமிடப்பட்டதாகவும் கருதப்படுகிறது.விரோதமாகவும் சில நேரங்களில் விருப்பமில்லாததாகவும் கருதப்படுகிறது (எப்போதும் இல்லை)
தலைப்புஒரு புதிய பெயர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.வாங்கிய நிறுவனம் கையகப்படுத்தும் நிறுவனத்தின் பெயரில் வருகிறது.
காட்சிஒருவருக்கொருவர் சமமாக கருதும் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் பொதுவாக ஒன்றிணைகின்றன.ஒரு நிறுவனத்தை வாங்குவது எப்போதும் வாங்கிய நிறுவனத்தை விட பெரியது.
சக்திஇரண்டு நிறுவனங்களுக்கிடையில் சக்தி-வேறுபாடு கிட்டத்தட்ட இல்லை.கையகப்படுத்தும் நிறுவனம் விதிமுறைகளை ஆணையிட வேண்டும்.
பங்குகள்இணைப்பு புதிய பங்குகள் வழங்கப்படுவதற்கு வழிவகுக்கிறது.ஒரு கையகப்படுத்துதலில், புதிய பங்குகள் எதுவும் வழங்கப்படவில்லை.
உதாரணமாககிளாசோ வெல்கம் மற்றும் ஸ்மித்க்லைன் பீச்சம் ஆகியவற்றை கிளாசோஸ்மித்க்லைனுடன் இணைத்தல்ஜாகுவார் லேண்ட் ரோவரை டாடா மோட்டார்ஸ் கையகப்படுத்தல்

முடிவுரை

இணைப்புகள் மற்றும் கையகப்படுத்துதல்களை ஒப்பிடும் போது, ​​ஒரு கையகப்படுத்தல் எப்போதுமே கையகப்படுத்துவதை விட சிறந்தது என்ற முடிவுக்கு நாம் வரலாம். ஆனால் ஒவ்வொரு நாணயத்திற்கும் இரண்டு பக்கங்கள் இருப்பதைப் போலவே, இரண்டிற்கும் அவற்றின் சொந்த பலங்களும் பலவீனங்களும் உள்ளன.

நிறுவனங்கள் இந்த சூழ்நிலையை அவர்கள் இருக்கும் நிலைமை மற்றும் பிற நிறுவனங்களுடன் அவர்கள் நடத்திய விவாதங்களின் அடிப்படையில் எடுக்கின்றன. எனவே, நிறுவனங்கள் தாங்கள் இருக்கும் நிலைமையை கவனமாக ஆராய்ந்து, சூழ்நிலை மற்றும் கோரிக்கைகளுக்கு மிகவும் பொருத்தமான மூலோபாய முடிவை எடுப்பது புத்திசாலித்தனம்.