எக்செல் இல் ஆட்டோ எண்ணை | தொடர் எண்களை தானாக பெறுவது எப்படி?

எக்செல் இல் ஒரு எளிய எண்ணை நாம் செய்யக்கூடிய இடத்தில், வரிசை எண்ணுக்கு ஒரு கலத்தை கைமுறையாக வழங்குவோம், அதை தானாகவே செய்ய முடியும், ஒரு ஆட்டோ எண்ணைச் செய்ய எங்களுக்கு இரண்டு முறைகள் உள்ளன, முதலில் நாம் முதல் இரண்டு கலங்களை நிரப்ப முடியும் நாம் செருக விரும்பும் எண்ணின் தொடர் மற்றும் அதை அட்டவணையின் முடிவில் இழுத்து விடுங்கள், இரண்டாவது முறை = ROW () சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துவது, இது நமக்கு எண்ணைக் கொடுக்கும், பின்னர் சூத்திரத்தை முடிவுக்கு இழுக்கவும் அட்டவணையின்.

எக்செல் இல் தானியங்கி எண்

எண்ணுதல் என்பது ஒரு பட்டியல் அல்லது தரவுக்கு வரிசை எண்கள் அல்லது எண்களைக் கொடுப்பதாகும். எக்செல் இல் எங்கள் தரவுக்கு எண்ணைக் கொடுக்கும் சிறப்பு பொத்தான் எதுவும் வழங்கப்படவில்லை. தரவுகளின் பட்டியலுக்கு வரிசை எண் கொடுக்க எக்செல் ஒரு முறை அல்லது கருவி அல்லது ஒரு பொத்தானை வழங்கவில்லை என்பது எங்களுக்கு முன்பே தெரியும், அதாவது இதை நாமே செய்ய வேண்டும்.

எக்செல் இல் ஆட்டோ எண்ணை எவ்வாறு பெறுவது?

எக்செல் இல் ஆட்டோ நம்பரிங் செய்ய எங்கள் ஆட்டோஃபில் செயல்பாடு இயக்கப்பட்டிருப்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். இயல்பாக, அது இயக்கப்பட்டிருக்கும், ஆனால் எந்தவொரு சந்தர்ப்பத்திலும், நாம் இயக்கப்பட்டிருக்காவிட்டால் அல்லது தவறாக முடக்கப்பட்ட ஆட்டோஃபில் இங்கே நாம் அதை எவ்வாறு மீண்டும் இயக்க முடியும்.

இப்போது ஆட்டோஃபில் இயக்கப்பட்டிருக்கிறதா என்று சோதித்தோம், எக்செல் ஆட்டோ எண்ணுக்கு மூன்று முறைகள் உள்ளன,

 1. தொடர் எண்களுடன் ஒரு நெடுவரிசையை நிரப்பவும்.
 2. வரிசை () செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்துதல்.
 3. ஆஃப்செட் () செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்துதல்.

#1 – கோப்பில், தாவல் செல்ல விருப்பங்கள்.

#2 – மேம்பட்ட பிரிவில், எடிட்டிங் விருப்பங்களின் கீழ் நிரப்பு கைப்பிடியை இயக்கு மற்றும் செல் இழுவை மற்றும் எக்செல் வீழ்ச்சியை சரிபார்க்கவும்.

எக்செல் இல் ஆட்டோ எண்ணைப் பெறுவதற்கான முதல் 3 வழிகள்

எக்செல் இல் தானியங்கி எண்ணைப் பெற பல்வேறு வழிகள் உள்ளன.

இந்த ஆட்டோ நம்பரிங் எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - ஆட்டோ நம்பரிங் எக்செல் வார்ப்புரு
 1. தொடர் எண்களுடன் ஒரு நெடுவரிசையை நிரப்பவும்.
 2. வரிசை () செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தவும்
 3. ஆஃப்செட் () செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தவும்

மேலே உள்ள அனைத்து முறைகளையும் எடுத்துக்காட்டுகள் மூலம் விவாதிப்போம்.

# 1 - தொடர் எண்களுடன் நெடுவரிசையை நிரப்பவும்

எங்களிடம் பின்வரும் தரவு உள்ளது,

எக்செல் நெடுவரிசை A இல் தானியங்கி எண்களைச் செருக முயற்சிப்போம்.

 • நாம் நிரப்ப விரும்பும் கலத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். இந்த எடுத்துக்காட்டில் செல் A2.
 • நாம் 1 ஆக இருக்க ஆரம்பிக்க விரும்பும் எண்ணை எழுதி, அடுத்த நெடுவரிசையை அதே நெடுவரிசையில் மற்றொரு எண்ணுடன் நிரப்பவும்.

 • ஒரு மாதிரியைத் தொடங்க செல் A2 இல் 1 மற்றும் செல் A3 இல் 2 ஐ செய்தோம். இப்போது தொடக்க மதிப்புகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும், அதாவது செல் A2 & A3.

 • அம்புக்குறி காட்டிய தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கலத்தில் உள்ள சுட்டிக்காட்டி (புள்ளி), அதைக் கிளிக் செய்து விரும்பிய வரம்பிற்கு இழுக்கவும், அதாவது செல் A11.

இப்போது எங்கள் தரவிற்கான வரிசை எண் உள்ளது.

# 2 - ROW () செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தவும்

வரிசை () செயல்பாட்டின் மூலம் வரிசை எண்களை நிரூபிக்க அதே தரவைப் பயன்படுத்துவோம்.

 • கீழே எங்கள் தரவு,

 • செல் A2 இல் அல்லது எக்செல் இல் எங்கள் தானியங்கி எண்ணைத் தொடங்க விரும்பும் இடத்தில், குறிப்பிட்ட கலத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கிறோம்.

 • செல் A2 இல் = ROW () என தட்டச்சு செய்து enter ஐ அழுத்தவும்.

இது எண் 2 இலிருந்து எண்களைக் கொடுத்தது, ஏனெனில் வரிசை செயல்பாடு தற்போதைய வரிசையின் எண்ணை வீசுகிறது.

 • மேலே உள்ள சூழ்நிலையைத் தவிர்க்க, வரிசை செயல்பாட்டிற்கு குறிப்பு வரிசையை கொடுக்கலாம்.

 • தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கலத்தில் உள்ள சுட்டிக்காட்டி அல்லது புள்ளி அதைக் கிளிக் செய்து, தற்போதைய காட்சிக்கு A11 கலத்திற்கு விரும்பிய வரம்பிற்கு இழுக்கவும்.

 • இப்போது வரிசை () செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தி தரவிற்கான எக்செல் இல் எங்கள் தானியங்கி எண்ணைக் கொண்டிருக்கிறோம்.

# 3 - ஆஃப்செட் () செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்துதல்

ஆஃப்செட் () செயல்பாட்டையும் பயன்படுத்துவதன் மூலம் எக்செல் இல் ஆட்டோ எண்ணை நாம் செய்யலாம்.

ஆஃப்செட் செயல்பாட்டை நிரூபிக்க மீண்டும் அதே தரவைப் பயன்படுத்துகிறோம். கீழே தரவு,

செல் A1 “வரிசை எண்” இல் எழுதப்பட்ட உரையை ஆஃப்செட் செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தும்போது குறிப்பு காலியாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் அகற்றியுள்ளோம்.

மேலே உள்ள ஸ்கிரீன்ஷாட் ஆஃப்செட் செயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் செயல்பாட்டு வாதங்களைக் காட்டுகிறது.

 • எக்செல் இல் தானியங்கி எண்ணுக்கு செல் A2 வகை = ஆஃப்செட் (A2, -1,0) +1 இல்.

A2 என்பது தற்போதைய செல் முகவரி, இது குறிப்பு.

 • Enter ஐ அழுத்தவும், முதல் எண் செருகப்படும்.

 • செல் A2 ஐத் தேர்ந்தெடுத்து, A11 கலத்திற்கு இழுக்கவும்.

 • இப்போது ஆஃப்செட் செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தி தொடர்ச்சியான எண்ணைக் கொண்டிருக்கிறோம்.

எக்செல் இல் ஆட்டோ எண்ணைப் பற்றி நினைவில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்

 1. எக்செல் தானாக எண்ணை வழங்காது.
 2. ஆட்டோஃபில் விருப்பத்தை சரிபார்க்கவும் சரிபார்க்கப்பட்டது.
 3. தொடர்ச்சியான எண்களைக் கொண்டு ஒரு நெடுவரிசையை நிரப்பும்போது, ​​நாம் ஒரு வடிவத்தை உருவாக்குகிறோம், தொடக்க மதிப்புகளை 2, 4 ஆகப் பயன்படுத்தலாம்.