கணக்கியலில் விவேகக் கருத்து | கண்ணோட்டம் & வழிகாட்டி

கணக்கியலில் விவேகக் கருத்து

விவேகம் கருத்து அல்லது பழமைவாத கொள்கை ஒரு முக்கிய கணக்கியல் கொள்கையாகும், இது சொத்துக்கள் மற்றும் வருமானம் மிகைப்படுத்தப்படவில்லை என்பதை உறுதிசெய்கிறது மற்றும் அறியப்பட்ட அனைத்து செலவுகள் மற்றும் இழப்புகளுக்கு இந்த தொகை குறிப்பிட்டதா அல்லது ஒரு மதிப்பீட்டிற்காக அறியப்பட்டதா என்பது உறுதி செய்யப்படுகிறது, அதாவது கணக்கியல் புத்தகங்களில் செலவுகள் மற்றும் பொறுப்புகள் குறைக்கப்படவில்லை.

விளக்கினார்

விவேகக் கருத்து என்பது நிதிநிலை அறிக்கைகளை உருவாக்கும் நபர், நிறுவனம் மிகைப்படுத்தப்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதற்காக சொத்துக்கள் மற்றும் வருமானம் மிகைப்படுத்தப்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதற்காக வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு கருத்து. நிறுவனம் சரியாக மதிப்பிடப்படவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்த செலவுகள் குறைக்கப்படவில்லை.

கணக்கியலில் உள்ள விவேகக் கொள்கை "லாபத்தை எதிர்பார்க்காதீர்கள், ஆனால் ஏற்படக்கூடிய அனைத்து இழப்புகளுக்கும் வழங்கவும்" என்ற சொற்றொடரைப் பயன்படுத்தி பல முறை விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், இது அனைத்து வருங்கால இழப்புகளையும் கருத்தில் கொள்கிறது, ஆனால் வருங்கால இலாபங்கள் அல்ல. விவேகக் கருத்தின் பயன்பாடு, நிதிநிலை அறிக்கைகள் நிறுவனத்தின் விவகாரங்களின் நிலை குறித்த ஒரு யதார்த்தமான படத்தை முன்வைப்பதை உறுதிசெய்கின்றன, மேலும் இருப்பதை விட சிறந்த படத்தை வரைவதில்லை.

வருவாயை அங்கீகரித்தல்

 • இப்போது, ​​விவேகக் கருத்துக் கொள்கை என்னவென்றால், உங்களிடம் ஏதேனும் வருங்கால வருமானம் இருக்கும் சூழ்நிலை இருக்கும்போதெல்லாம், அதை உங்கள் கணக்கு புத்தகங்களில் அங்கீகரிக்கவோ சேர்க்கவோ கூடாது.
 • எனவே, நான் எனது நிதிநிலை அறிக்கைகள், எனது கணக்குகளின் புத்தகங்கள் அல்லது எனது இருப்புநிலை அல்லது லாபம் அல்லது இழப்பு கணக்கு ஆகியவற்றைத் தயாரிக்கும்போது, நடப்பு ஆண்டின் நிதி பதிவுகளுக்கான எனது வருமானத்தின் ஒரு பகுதியாக வருங்கால வருமானத்தை நான் அங்கீகரிக்க மாட்டேன், ஏனெனில் நான் பழமைவாத அடிப்படையில் செயல்படுகிறேன்.
 • இந்த கொள்கையின் பின்னால் உள்ள யோசனை, அந்த வருமானத்திற்கான உடைமை உங்களிடம் இருக்கும் வரை உங்கள் வருமானத்தை மிகைப்படுத்தக்கூடாது.
 • கணக்கியலில் விவேகக் கருத்தின்படி, நாம் வருமானத்தை மிகைப்படுத்த முடியாது. வருங்கால வருமானத்தை நாம் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது, அது எழக்கூடும்.

அங்கீகரிக்கப்பட்ட செலவுகள்

 • அதே நேரத்தில், கணக்கியலில் விவேகக் கொள்கையின் கருத்து நீங்கள் ஒருபோதும் செலவுகளை குறைத்து மதிப்பிடக் கூடாது என்று கூறுகிறது, அதாவது சில செலவுகள் ஏற்படக்கூடும் என்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்தால், அதை உங்கள் கணக்கு புத்தகங்களில் வழங்க வேண்டும்.
 • மேற்கூறிய எதிர்கால உரிமைகோரல்களுக்கான உங்கள் கணக்கு புத்தகத்தில் இன்று நீங்கள் ஒரு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். எதிர்காலத்தில், நீங்கள் பணம் செலுத்த வேண்டும், மேலும் இந்த உரிமைகோரல் நீங்கள் இன்றுவரை சம்பாதித்த எந்த வருமானத்திற்கும் பொருந்தும், அதாவது, நீங்கள் உங்கள் இருப்புநிலைக்குத் தயாரிக்கும் தேதி வரை (இந்த வழக்கில் 31.03.2018 வரை).
 • இந்த விஷயத்தில், கணக்கியலில் உள்ள விவேகக் கருத்து நீங்கள் ஒருபோதும் செலவுகளை குறைத்து மதிப்பிடக் கூடாது என்றும், செலவினங்களுக்கான வாய்ப்பு இருந்தால், அதை ஒரு ஏற்பாடு என்று அழைக்கிறோம். உங்கள் கணக்கு புத்தகத்தில் செலவுகளுக்கான ஏற்பாடுகளை நாங்கள் செய்ய வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டுகள்

 • 31.12.2018 க்கு உங்கள் நிறுவனத்தின் நிதிநிலை அறிக்கைகளை நீங்கள் தயார் செய்கிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம். எனவே, 31.12.2018 என்ற இருப்புநிலை தேதி, ஒரு குறிப்பிட்ட ஒப்பந்தத்திலிருந்து நிறுவனம் million 1 மில்லியனை சம்பாதிக்கலாம் என்று கூடுதல் தகவலைப் பெறுவீர்கள். உங்கள் நிதிநிலை அறிக்கைகளை நீங்கள் மூடுகையில், சில வருமான சாத்தியங்கள் உள்ளன என்பதை நீங்கள் முன்கூட்டியே அறிவீர்கள், அது விரைவில் இருக்கும். அதே நேரத்தில், சில உரிமைகோரல்கள் வரக்கூடும் என்பதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது என்று வைத்துக் கொள்வோம், இதன் விளைவாக, 000 500,000 செலவாகும்.
 • "மோசமான மற்றும் சந்தேகத்திற்கிடமான கடன்களுக்கான ஏற்பாடு" உள்ளது, இது தற்போதைய சொத்துக்களின் பெறத்தக்கவைகள் பிரிவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் கடனாளிகள் / பெறத்தக்கவைகளின் இறுதி எண்ணிக்கையிலிருந்து கழிக்கப்படுகிறது. இந்த ஏற்பாட்டில், மோசமான கடன்களாக விளைந்த கடனாளர்களை நாங்கள் காண்பிக்க மாட்டோம்; அதற்கு பதிலாக, இது நிறுவனங்களுடனான வர்த்தக வரலாறு அல்லது அவற்றின் குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளின் அடிப்படையில் மோசமான கடன்களாக முடிவடையும் கடனாளர்களைக் காட்டுகிறது, இறுதியில் நிறுவனம் இந்த கடனாளிகளிடமிருந்து பணத்தை மீட்டெடுக்க முடியாது. இந்த கடனாளிகள் கணக்கியலில் விவேகக் கருத்தின் கீழ் வழங்கப்படுகிறார்கள்.
 • ஐ.ஏ.எஸ் 2 (சரக்குகளுக்கான சர்வதேச கணக்கியல் தரநிலை) இல், சரக்கு எப்போதும் குறைந்த விலை (அசல் செலவு) அல்லது என்.ஆர்.வி (நிகர உணரக்கூடிய மதிப்பு - விற்பனை விலை விற்க குறைந்த விலை) என மதிப்பிடப்படுகிறது, இதனால் சரக்கு அதிகமாக மதிப்பிடப்படாமல் போகலாம் "விற்பனை செலவு" எண்ணிக்கையை நேரடியாக பாதிக்கிறது, ஏனெனில்

"விற்பனை செலவு = திறந்த பங்கு + கொள்முதல் - பங்குகளை மூடுவது."

 • பல பொறுப்புகள் அளவு அடிப்படையில் அல்லது தேதியின் அடிப்படையில் உறுதியாக இல்லை, ஆனால் அவை நிகழ அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில், பொறுப்புகள் அறிக்கைகளில் பதிவு செய்யப்படுகின்றன, மேலும் அதனுடன் தொடர்புடைய செலவும் பதிவு செய்யப்படுகிறது. எனவே கடன்கள் குறைவாக மதிப்பிடப்படவில்லை என்பதை இது உறுதி செய்கிறது.

நன்மைகள்

 1. விவேகக் கருத்து அல்லது பழமைவாதக் கொள்கை உலகளவில் நன்கு அறியப்பட்ட மற்றும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த கொள்கையின்படி நிறுவனங்கள் தங்கள் நிதிநிலை அறிக்கைகளை உருவாக்க அல்லது தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனங்களுக்கு இது ஒரு தளத்தை அளிக்கிறது.
 2. கணக்கியலில் விவேகக் கொள்கை நிதி அறிக்கைகள் ஒரு நிறுவனத்தின் வருவாய் மற்றும் பொறுப்புகளின் யதார்த்தமான மற்றும் நியாயமான படத்தை முன்வைப்பதை உறுதி செய்கிறது.
 3. இது இழப்புகளைக் குறைக்க உதவுகிறது.
 4. இது ஒரு நிறுவனத்தின் நிதி அபாயத்தை குறைத்து மதிப்பிடாமல் இருப்பதற்கும் உதவுகிறது.
 5. விவேகக் கருத்து நிதித் தகவல்களின் ஒப்பீட்டை சாத்தியமாக்குகிறது.

தீமைகள்

 1. கணக்கியலில் உள்ள விவேகக் கருத்து எப்போதும் சரியான உண்மைகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.
 2. IFRS அல்லது GAAP க்கு வெளியே உள்ள கலாச்சாரங்களுக்கு நீங்கள் விவேக கருத்தை பயன்படுத்த முடியாது.
 3. ஒரு நிறுவனம் தேவையில்லாத விதிகளை உருவாக்க முயற்சி செய்யலாம், அது சில ரகசிய இருப்புக்களை உருவாக்கக்கூடும்.