சோதனை இருப்பு எடுத்துக்காட்டுகள் | கணக்கியலில் சோதனை இருப்புக்கான உண்மையான வாழ்க்கை எடுத்துக்காட்டு

சோதனை இருப்பு என்பது நிறுவனத்தின் வெவ்வேறு பொது லெட்ஜரின் முடிவு நிலுவைகள் கிடைக்கும் கணக்கியலின் அறிக்கை; எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு காலகட்டத்தில் பயன்பாட்டு செலவுகள் different 1,000, $ 3,000,, 500 2,500 மற்றும், 500 1,500 ஆகிய நான்கு வெவ்வேறு பில்களின் கொடுப்பனவுகளை உள்ளடக்குகின்றன, எனவே சோதனை சமநிலையில் ஒற்றை பயன்பாட்டு செலவினக் கணக்கு costs 8,000 மொத்த செலவுகளுடன் காண்பிக்கப்படும்.

சோதனை இருப்பு எடுத்துக்காட்டுகள்

இந்த பிரிவில், சோதனை சமநிலையைப் புரிந்துகொள்ள சில நிஜ வாழ்க்கை எடுத்துக்காட்டுகளைத் தொடுவோம். எந்தவொரு கணக்குகளின் இரட்டை உள்ளீட்டின் சரியான தன்மையைச் சரிபார்க்கத் தயாராக இருக்கும் முதல் அறிக்கை சோதனை இருப்பு என்பதை நாங்கள் அறிவோம், எனவே எந்தவொரு நிறுவனத்தின் அறிக்கையின் கணக்குகளையும் சரிசெய்ய சோதனை சமநிலையைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம். எந்தவொரு நிறுவனத்தின் ஒவ்வொரு கணக்கிற்கும் சோதனை இருப்பு தயாராக இருக்கும், ஆனால் நாங்கள் சில முக்கியமான சிக்கல்களை எடுத்து சோதனை சமநிலையின் செயல்பாட்டைப் புரிந்துகொள்ள அவற்றைத் தீர்க்க முயற்சிப்போம்.

சோதனை சமநிலையை விளக்க ஒவ்வொரு கணக்கையும் விளக்க முடியாது, ஆனால் ஒவ்வொரு நிறுவனத்திற்கும் கணக்கியலில் முக்கியமான மற்றும் முக்கியமான அந்த உதாரணங்களைத் தொட முயற்சிப்போம்.

சோதனை இருப்பு - எடுத்துக்காட்டு # 1

சோதனை இருப்புக்கான வரையறையின்படி, எந்தவொரு நிறுவனத்தின் அறிக்கையின் கணக்குகளையும் தயாரிப்பதில் இது முதல் படியாகும். இறுதிக் கணக்குகளைத் தயாரிப்பதற்கு உதவ ஒரு கணக்கியல் காலத்தின் இறுதியில் இது அடிப்படையில் தயாரிக்கப்படுகிறது.

NSBHandicraft இன் முதல் உதாரணத்தை எடுத்துக் கொள்வோம். மார்ச் 31, 2019 அன்று நிறுவனத்திற்கான கீழே உள்ள அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ள பரிவர்த்தனைகளின் படி சோதனை நிலுவைத் தயாரிப்போம்

பரிவர்த்தனைகள் மேலே காட்டப்பட்டுள்ளபடி, இப்போது மார்ச் 31, 2019 வரை NSBHandicraft க்கான சோதனை நிலுவைத் தயாரிப்போம்.

மார்ச் 31, 2019 நிலவரப்படி என்.எஸ்.பிஹான்டிகிராஃப்ட் தயாரிக்கப்பட்ட சோதனை இருப்புப்படி, டெபிட் பக்கத்தின் மொத்தம் சோதனை நிலுவையில் உள்ள மொத்த கடன் பக்கத்திற்கு சமம் என்பதை நாம் காணலாம். சோதனை இருப்பைப் பயன்படுத்தி லாபம் மற்றும் இழப்பு கணக்கு, இருப்புநிலை போன்ற பிற நிதிநிலை அறிக்கைகளைத் தயாரிப்பதற்கு இப்போது நாங்கள் செல்கிறோம்.

சோதனை சமநிலை என்பது எந்தவொரு நிறுவனத்தின் நிதிநிலை அறிக்கைகளையும் தயாரிப்பதற்கான முதல் படியாகும். டெபிட் மற்றும் கிரெடிட் சைட் இரண்டின் மொத்தமும் பொருந்தவில்லை எனில், பத்திரிகை உள்ளீடுகளை மீண்டும் சரிபார்த்து, தவறாக கணக்கிடப்பட்டதை பரிவர்த்தனையுடன் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.

சோதனை இருப்பு - எடுத்துக்காட்டு # 2

சோதனை இருப்பு என்பது கணக்கியல் செயல்முறையின் முடிவாகும் மற்றும் நிறுவனத்தின் இறுதிக் கணக்கைத் தயாரிப்பதற்கான முதல் படியாகும். இரட்டை நுழைவு கணக்கியல் அமைப்பில், ஒவ்வொரு பற்று இருப்புக்கும் ஒரே அளவு கடன் இருப்பு இருக்கும். அனைத்து டெபிட் நிலுவைகளுக்கும் கடன் இருப்புக்கும் வித்தியாசம் இருந்தால், கணக்கியல் பரிவர்த்தனைகளை இடுகையிடுவதில் சில பிழைகள் இருக்கும்.

சோதனை சமநிலையைத் தயாரிக்கும் முறையைப் புரிந்துகொள்ள ஒருவருக்கொருவர் எடுத்துக்காட்டுவோம். மார்ச் 31, 2019 நிலவரப்படி ஜோதி எண்டர்பிரைசஸ் புத்தகங்களிலிருந்து நிலுவைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

இப்போது ஜோதி எண்டர்பிரைசஸ் நிறுவனத்திற்கான சோதனை நிலுவைத் தொகையை 2019 மார்ச் 31 ஆம் தேதி வரை தயார் செய்வோம்.

ஜோதி எண்டர்பிரைசஸ் நிறுவனத்திற்காக தயாரிக்கப்பட்ட சோதனை இருப்புப்படி, சோதனை சமநிலையின் இரு பக்கங்களும் ஒரே மாதிரியாக இருப்பதைக் காணலாம், இது நிதியாண்டில் லெட்ஜர் இடுகையிடுவதில் பிழை இல்லை என்பதைக் குறிக்கிறது. சோதனை இருப்பு அனைத்து பற்று மற்றும் கடன் இருப்புக்களை ஒரே அறிக்கையில் காட்டுகிறது, இங்கிருந்து, நிறுவனத்தின் பிற நிதிநிலை அறிக்கைகளைத் தயாரிக்கத் தொடங்குவோம்.

சோதனை இருப்பு - எடுத்துக்காட்டு # 3

மேலே உள்ள இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகளிலிருந்து, சோதனை இருப்புக்களில் பற்று மற்றும் கிரெடிட் பக்க நிலுவைகள் இரண்டும் ஒரே மாதிரியாக இருப்பதைக் கண்டோம், இது கணக்கியல் உள்ளீடுகளை இடுகையிடுவதில் பிழை இல்லை என்பதைக் குறிக்கிறது. சில குறிப்பிட்ட பரிவர்த்தனைகள் குறித்து கணக்காளருக்கு விழிப்புணர்வு இல்லாததால், கணக்காளர் அந்த பரிவர்த்தனை இனா சஸ்பென்ஸ் கணக்கை இடுகையிடுவார், இது குறிப்பிட்ட பரிவர்த்தனைக்கு சம்பந்தப்பட்ட நபருடன் கலந்துரையாடிய பின்னர் அழிக்கப்படும், மேலும் கணக்காளர் இறுதி இருப்புடன் பொருந்த முயற்சிப்பார் சோதனை இருப்பு.

அதே வழியில், கோ கிரீன் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கான சோதனை நிலுவைத் தயாரிப்போம். நிலுவைத் தொகையின் படி லிமிடெட் கணக்குகளின் புத்தகங்களிலிருந்து கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது,

சோதனை இருப்பு இருக்கும்,

சோதனை இருப்பு ஒரு கணக்கு அல்ல, ஆனால் இது ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியில் அனைத்து லெட்ஜர் கணக்கின் அனைத்து நிலுவைகளின் அட்டவணையாகும். சோதனை இருப்பு டெபிட் மற்றும் கிரெடிட் நெடுவரிசைகளைக் கொண்டிருக்கும், டெபிட் பேலன்ஸ் கொண்ட கணக்கு டெபிட் பக்கத்தில் எழுதப்படும், மற்றும் கிரெடிட் பேலன்ஸ் கொண்ட கணக்கு, கிரெடிட் நெடுவரிசை பக்கத்தில் உண்மையான இருப்புத் தொகையுடன் வெளியிடப்படும். .

முடிவுரை

எனவே, மேற்கண்ட எடுத்துக்காட்டுகளிலிருந்து சோதனை சமநிலை பற்றி நாம் கற்றுக்கொண்டவை.

  • சோதனை இருப்பு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியில் எந்த நிறுவனங்களின் அனைத்து லெட்ஜரின் கணக்கின் நிலுவைகளின் அறிக்கையாகும்.
  • இரு தரப்பினதும் மொத்தம் பற்று என்று பொருள், மற்றும் எந்தவொரு பரிவர்த்தனைக்கும் கடன் பக்கம் சமமாக இருக்க வேண்டும், அதே தொகைக்கு ஒரு பற்று மற்றும் கடன் இருக்கும்.
  • பற்று மற்றும் கிரெடிட் பக்கத்தின் மொத்தம் சமமாக இருந்தால், ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனைக்கும் லெட்ஜர் இடுகையிடுவது சரியாக செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதாகும்.
  • இரு பக்க நெடுவரிசைகளின் மொத்தம் பொருந்தவில்லை என்றால், எந்தவொரு குறிப்பிட்ட கணக்கிற்கும் லெட்ஜர் இடுகையிடுவதில் ஏதேனும் பிழை இருப்பதாக அர்த்தம், மற்றும் வேறுபாடு ஒரு சஸ்பென்ஸ் கணக்கில் வெளியிடப்படும் மற்றும் மேலாண்மை மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட குழுவுடன் பிந்தைய விவாதத்தை சரிசெய்யும்.