உள் வளர்ச்சி விகிதம் ஃபார்முலா | கணக்கீடு | எடுத்துக்காட்டுகள்

உள் வளர்ச்சி விகிதம் ஃபார்முலா என்றால் என்ன?

உள் வளர்ச்சி விகிதம் என்பது அதன் உள் செயல்பாட்டின் உதவியால் மட்டுமே நிறுவனம் அடையக்கூடிய வளர்ச்சி வீதமாகும். கடன் நிதி வடிவத்தில் எந்தவொரு நிதித் திறனின் தாக்கத்தையும் நடைமுறைக்கு எடுக்காமல் நிறுவனம் அடைந்த வளர்ச்சி விகிதம் இதுவாகும். உள் வளர்ச்சி விகிதத்தைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் நிறுவனத்தின் ROA ஆகும், இது நிறுவனத்தின் தக்கவைப்பு விகிதத்தால் பெருக்கப்படுகிறது. ஒரு நிறுவனத்திற்கான சொத்துக்களின் வருமானம் நிறுவனத்தின் நிகர வருமானத்தால் நிறுவனத்தின் மொத்த சொத்துக்களால் வகுக்கப்படுகிறது.

மொத்த சொத்துக்களில் நிறுவனத்தின் அனைத்து குறுகிய கால மற்றும் நீண்ட கால சொத்துகளும் அடங்கும், அதன் வணிக செயல்பாட்டை இயக்குவதற்கும் விரிவாக்குவதற்கும் நிறுவனம் கையகப்படுத்துகிறது மற்றும் பயன்படுத்துகிறது. தக்கவைப்பு விகிதம் என்பது அதன் பயன்பாடு மற்றும் நிறுவனத்தின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்காக நிறுவனம் வைத்திருக்கும் வருவாயின் சதவீதமாகும். தக்கவைப்பு தொகை என்பது ஈவுத்தொகையாக வருவாயிலிருந்து செலுத்தப்பட்ட தொகைக்குப் பிறகு மீதமுள்ள தொகை.

கணித ரீதியாக, இது,

உள் வளர்ச்சி விகிதம் ஃபார்முலா = ROA * RR

எங்கே

 • ROA = சொத்துக்களின் வருமானம்
 • ஆர்ஆர் = தக்கவைப்பு விகிதம்

விளக்கம்

இந்த விகிதம் ஒரு நிறுவனத்திற்கு எதிர்காலத்தில் எவ்வளவு நிலையான வருமானத்தை ஈட்ட முடியும் என்பதைக் குறிக்கிறது, இது சாதாரண வணிகத்தின் உதவியுடன் உருவாக்கப்படும் வருவாயின் எண்ணிக்கையுடன். நிறுவனம் கடன் வடிவில் கடன் வாங்கிய நிதியைக் கருத்தில் கொள்ளாமல் அடையக்கூடிய செயல்பாட்டு வளர்ச்சி வீதமாகும். அதனால்தான் இந்த விகிதம் உள் என்று கருதப்படுகிறது, ஏனெனில் இந்த நிறுவனம் எந்தவொரு வெளி கடன் முதலீடுகளையும் எடுக்காமல் கூட வளர முடியும்.

ஒரு நிறுவனம் ஈட்டிய உதவியுடன் ஒரு நிறுவனம் அடைந்த வளர்ச்சியாகும், இது பங்குதாரர்களின் பணத்தை ஈவுத்தொகை வடிவில் விநியோகித்த பின்னர் தக்க வைத்துக் கொள்ள முடிவு செய்கிறது. இந்த விகிதத்தைப் பார்க்கும் ஒரு ஆய்வாளர் அதிக விகிதத்தைத் தேடுவார், ஏனெனில் இது நிறுவனத்தின் சிறந்த எதிர்கால வாய்ப்பைக் குறிக்கிறது.

உள் வளர்ச்சி விகிதம் ஃபார்முலாவின் எடுத்துக்காட்டுகள் (எக்செல் வார்ப்புருவுடன்)

இந்த விகிதத்தை சிறப்பாக புரிந்துகொள்ள சில எளிய மற்றும் மேம்பட்ட எடுத்துக்காட்டுகளைப் பார்ப்போம்.

இந்த உள் வளர்ச்சி விகிதம் ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - உள் வளர்ச்சி விகிதம் ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புரு

எடுத்துக்காட்டு # 1

இரண்டு தன்னிச்சையான நிறுவனங்களுக்கான உள் வளர்ச்சி விகிதத்தை கணக்கிடுவோம். கணக்கீட்டிற்கு, எங்களுக்கு ஒரு நிறுவனத்தின் சொத்துக்கள் மற்றும் தக்கவைப்பு விகிதம் தேவை, இது நிறுவனத்தின் வருவாயிலிருந்து செலுத்த வேண்டிய ஈவுத்தொகை தொகையைக் கழிப்பதன் மூலமும், பங்குதாரர்களுக்கு கிடைக்கும் நிகர வருமானத்தின் மூலம் அந்த எண்ணிக்கையை வகுப்பதன் மூலமும் கணக்கிடப்படுகிறது.

இரண்டு நிறுவனங்களுக்கு கீழே உள்ள அட்டவணையில் சில எண்களைக் கொள்வோம்.

உள் வளர்ச்சி விகிதத்தை முதலில் கணக்கிடுவதற்கு, பின்வரும் மதிப்பைக் கணக்கிடுங்கள்,

நிறுவனம் A க்கான தக்கவைப்பு விகிதம்

 • தக்கவைப்பு விகிதம் (ஆர்ஆர்) = 1- (ஈவுத்தொகை செலுத்தப்பட்டது / வருவாய்)
 • =1-(3/5)
 • =0.40

பி நிறுவனத்திற்கான தக்கவைப்பு விகிதம்

 • தக்கவைப்பு விகிதம் (ஆர்ஆர்) = 1- (3.5 / 6)
 • =0.42

நிறுவனத்திற்கான சொத்துக்களின் வருவாய்

 • சொத்துக்களின் வருவாய் = $ 65 / $ 140
 • =46%

பி நிறுவனத்திற்கான சொத்துக்களின் வருவாய்

 • சொத்துக்களின் வருவாய் = $ 70 / $ 155
 • =45%

எனவே, A நிறுவனத்திற்கான கணக்கீடு பின்வருமாறு,

 • ஐ.ஜி.ஆர் ஃபார்முலா = 46% * 0.40

நிறுவனத்திற்கான உள் வளர்ச்சி விகிதம் A.

 • ஐ.ஜி.ஆர் = 18.6%

பி நிறுவனத்தின் உள் வளர்ச்சி விகிதம்

 • ஐ.ஜி.ஆர் ஃபார்முலா = 45% * 0.42
 • = 18.8%

பி நிறுவனத்தின் வளர்ச்சி விகிதம் ஏ நிறுவனத்தின் உள் வளர்ச்சியை விட அதிகமாக உள்ளது என்பதை மேலே உள்ள உதாரணத்திலிருந்து நாம் காணலாம். இது நிறுவனம் ஏ நிறுவனத்தை விட செயல்பாடுகளின் வருவாய் மூலம் வளர முடியும் என்பதை இது குறிக்கிறது. உள் வளர்ச்சி கடன் நிதியிலிருந்து வளர்ச்சியின் விளைவை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது.

எடுத்துக்காட்டு # 2

ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸின் வளர்ச்சி விகிதத்தைக் கணக்கிடுவதற்கு, நிறுவனத்தின் சொத்துக்கள் மற்றும் தக்கவைப்பு விகிதத்திற்கான வருவாய் எங்களுக்குத் தேவை, இது நிறுவனத்தின் வருவாயிலிருந்து செலுத்த வேண்டிய ஈவுத்தொகைத் தொகையைக் கழிப்பதன் மூலமும், பங்குதாரர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நிகர வருமானத்தால் அந்த எண்ணிக்கையை வகுப்பதன் மூலமும் கணக்கிடப்படுகிறது. .

கீழேயுள்ள அட்டவணையில் ஈவுத்தொகை, ஒரு பங்குக்கான வருவாய் மற்றும் நம்பகமான தொழில்களுக்கான சொத்துக்கள் மீதான வருமானம் ஆகியவை சித்தரிக்கப்படுகின்றன.

உள் வளர்ச்சி விகிதத்தை முதலில் கணக்கிடுவதற்கு, பின்வரும் மதிப்பைக் கணக்கிடுங்கள்,

தக்கவைப்பு விகிதம்

 • ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸிற்கான தக்கவைப்பு விகிதம் = 1- (6/56) = .89

எனவே, ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸின் வளர்ச்சி விகிதத்தின் கணக்கீடு பின்வருமாறு,

 • ஐ.ஜி.ஆர் ஃபார்முலா = 8% * 0.89

 • ஐ.ஜி.ஆர் = 7.1%

அதிக வளர்ச்சி விகிதம் நிறுவனத்திற்கு சிறந்தது; இந்த விகிதம் ஒரு நிறுவனத்திற்கு எதிர்காலத்தில் நிறுவனம் நிலையான வணிக வளர்ச்சியின் உதவியுடன் உருவாக்கப்படும் வருவாயின் அளவைக் கொண்டு நிலையானதாக வளர முடியும் என்பதைக் குறிக்கிறது. ரிலையன்ஸ் தொழில்களுக்கான விகிதம் அதன் உள் செயல்பாட்டு வருமானத்துடன் ரிலையன்ஸ் தொழில்கள் 7.1% வளர்ச்சியடைய முடியும் என்பதைக் குறிக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு # 3

டாட்டா எஃகு வளர்ச்சி விகிதத்தைக் கணக்கிடுவதற்கு, நிறுவனத்தின் சொத்துக்கள் மற்றும் தக்கவைப்பு விகிதத்திற்கான வருவாய் எங்களுக்குத் தேவை, இது நிறுவனத்தின் வருவாயிலிருந்து செலுத்த வேண்டிய ஈவுத்தொகை தொகையைக் கழிப்பதன் மூலமும், பங்குதாரர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நிகர வருமானத்தால் அந்த எண்ணிக்கையை வகுப்பதன் மூலமும் கணக்கிடப்படுகிறது .

கீழேயுள்ள அட்டவணையில் ஈவுத்தொகை, ஒரு பங்குக்கான வருவாய் மற்றும் டாடா ஸ்டீலுக்கான சொத்துக்களின் வருவாய் ஆகியவை சித்தரிக்கப்படுகின்றன.

உள் வளர்ச்சி விகிதத்தை முதலில் கணக்கிடுவதற்கு, பின்வரும் மதிப்பைக் கணக்கிடுங்கள்,

டாடா ஸ்டீலுக்கான தக்கவைப்பு விகிதம்

 • தக்கவைப்பு விகிதம் = 1 - (9.4 / $ 75)
 • =0.87

எனவே, டாடா ஸ்டீலின் வளர்ச்சி விகிதத்தின் கணக்கீடு பின்வருமாறு,

 • ஐ.ஜி.ஆர் ஃபார்முலா = 13% * 0.87

டாடா ஸ்டீலின் உள் வளர்ச்சி விகிதம் இருக்கும் -

 • ஐ.ஜி.ஆர் = 11.4%

உள் வளர்ச்சி விகிதம் கால்குலேட்டர்

நீங்கள் பின்வரும் உள் வளர்ச்சி விகிதம் கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்தலாம்.

ROA
ஆர்.ஆர்
உள் வளர்ச்சி விகிதம் ஃபார்முலா
 

உள் வளர்ச்சி விகிதம் ஃபார்முலா =ROA x RR
0 x 0 = 0

பொருத்தமும் பயன்பாடும்

ஒரு நிறுவனத்தின் எதிர்கால வாய்ப்பைக் கண்டறிய இந்த விகிதம் மிகவும் முக்கியமானது. நிறுவனத்தை பகுப்பாய்வு செய்யும் ஆய்வாளர்கள் விகிதத்தை மிக நெருக்கமாகப் பார்க்கிறார்கள். நிறுவனத்தின் சொத்துக்களின் வருவாய் இரண்டு மிக முக்கியமான அளவுருக்களைப் பயன்படுத்தி விகிதம் வந்துள்ளது. உள் வளர்ச்சி விகிதத்தை கணக்கிடுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் இரண்டாவது மாறி தக்கவைப்பு விகிதம் ஆகும்.

ஒரு நிறுவனம் அதிக அளவு தக்கவைப்பு விகிதத்தை பராமரித்து வருகிறதென்றால், நிறுவனம் எதிர்கால வளர்ச்சி வாய்ப்புகளைக் கொண்டுள்ளது என்பதையும், அதைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளத் தயாராக இருக்கும் பணத்துடன் அதிக வருமானத்தை ஈட்டுவதில் நம்பிக்கை இருப்பதையும் இது குறிக்கிறது. உள் வளர்ச்சி என்பது நிறுவனம் தக்க வைத்துக் கொள்ள முடிவு செய்யும் வருவாயின் உதவியுடன் அடையும் வீதமாகும்.