உறவினர் இடர் குறைப்பு சூத்திரம் | RRR ஐக் கணக்கிடுங்கள் (எடுத்துக்காட்டுகளுடன்)

உறவினர் இடர் குறைப்பைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம்

உறவினர் இடர் குறைப்பு என்பது ஒரு நிறுவனத்தின் பாதகமான சூழ்நிலைகளின் காரணமாக ஒட்டுமொத்த வணிக அபாயங்களில் ஒப்பீட்டளவில் குறைப்பு ஆகும், இது சோதனை நிகழ்வு வீதத்தை (EER) கட்டுப்பாட்டு நிகழ்வு விகிதத்திலிருந்து (CER) கழிப்பதன் மூலமும் அதன் விளைவாக கட்டுப்பாட்டு நிகழ்வு விகிதத்துடன் (CER) பிரிப்பதன் மூலமும் கணக்கிட முடியும். ER).

உறவினர் இடர் குறைப்பு என்பது கட்டுப்பாட்டு குழுவிற்கு எதிரான சோதனைக் குழுவில் இடர் குறைப்பு நடவடிக்கைகள், அங்கு ஆபத்து குறைப்பு நடவடிக்கைகள் எதுவும் பயன்படுத்தப்படவில்லை. எந்தவொரு சோதனை சிகிச்சையும் வழங்கப்படாத கட்டுப்பாட்டுக் குழுவோடு ஒப்பிடும்போது, ​​ஒரு தீர்வைப் பரிசோதித்தபின் மோசமான விளைவு நிகழ்வின் சாத்தியத்தைக் குறைப்பதாக இது வரையறுக்கப்படுகிறது. முழுமையான அபாயத்துடன் ஒப்பிடும்போது உறவினர் ஆபத்து பற்றிய கருத்து மிகவும் துல்லியமானது.

முழுமையான இடர் சூத்திரத்தில், சோதனைக் குழு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு குழுவுக்கு இடையிலான மோசமான விளைவுகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடு எடுக்கப்படுகிறது, ஆனால் முழுமையான இடர் சூத்திரம் இந்த சூத்திரத்தில் பயன்படுத்தப்படும் குறைப்பு நடந்த தளத்தை அளவிடாது. இது முக்கியமாக மருத்துவத் துறையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இதில் முதலில் மோசமான விளைவுகளின் சதவீதம் ஒரு கட்டுப்பாட்டு குழுவில் அளவிடப்படுகிறது. சோதனைக் குழு என்று அழைக்கப்படும் மற்றொரு குழுவில், புதிய மருந்து அல்லது சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது மற்றும் ஒரு மோசமான முடிவின் சதவீதத்தைக் கண்டறியவும். சோதனைக் குழுவிலும் கட்டுப்பாட்டுக் குழுவிலும் உள்ள மோசமான விளைவுகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடு உறவினர் இடர் குறைப்பு என அழைக்கப்படுகிறது.

உறவினர் இடர் குறைப்பு = (CER-EER) / CER

  • கட்டுப்பாட்டு குழுவில் CER = நிகழ்வு வீதம்
  • சோதனைக் குழுவில் EER = நிகழ்வு வீதம்

இந்த சூத்திரத்துடன், ஆர்.ஆர்.ஆர் எதிர்மறையாக இருந்தால், அதாவது சி.இ.ஆரை விட அதிகமான ஈ.இ.ஆர் காரணமாக சிகிச்சையின் மூலம் விளைவின் ஆபத்து அதிகரித்துள்ளது. மறுபுறம் ஆர்.ஆர்.ஆர் நேர்மறையானதாக இருந்தால், சிகிச்சையின் மூலம் விளைவுகளின் ஆபத்து குறைக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் இந்த சிகிச்சையை மேலும் சரிபார்த்து ஒப்புதலுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டுகள்

இந்த உறவினர் இடர் குறைப்பு ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - உறவினர் இடர் குறைப்பு ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புரு

எடுத்துக்காட்டு # 1

கட்டுப்பாட்டு குழுவில் நிகழ்வு விகிதம் 50% என்றும், சோதனைக் குழுவில் நிகழ்வு வீதம் 40% என்றும் சொல்லலாம்.

உறவினர் இடர் குறைப்பைக் கணக்கிடுவதற்கான தரவு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆர்.ஆர்.ஆர் = (50-40) / 50

ஆர்ஆர்ஆர் = 20%

எடுத்துக்காட்டு # 2

புற்றுநோய்க்கான புதிய சிகிச்சையை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர் என்று சொல்லலாம். அவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட குழு நோயாளிகளுடன் பரிசோதனை செய்ய விரும்புகிறார்கள் மற்றும் நடவடிக்கைகளின் முடிவைக் கண்டுபிடிக்க விரும்புகிறார்கள். பரிசோதனைக்காக, அவர்கள் தலா 100 நோயாளிகளின் 2 மாதிரிகளை எடுத்துள்ளனர். கட்டுப்பாட்டு குழு என்று அழைக்கப்படும் நோயாளிகளின் ஒரு குழுவில், வழக்கம் போல் சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. பரிசோதனைக் குழு என அழைக்கப்படும் நோயாளிகளின் பிற குழுக்களுடன், இந்த புதிய சிகிச்சை பயன்படுத்தப்படுகிறது. இப்போது நோயாளிகள் கவனிக்கப்படுகிறார்கள் மற்றும் மோசமான முடிவை எதிர்பார்க்கிறார்கள். புதிய சிகிச்சை அளிக்கப்படாத கட்டுப்பாட்டு குழுவுடன் சொல்லலாம், நோயாளிகளின் இறப்பு விகிதம் 70% ஆகும். ஆனால் ஒரு புதிய சிகிச்சையால், இறப்பு விகிதம் 40% ஆகக் குறைக்கப்பட்டது. இந்த தகவலுடன், ஆர்.ஆர்.ஆர்.

உறவினர் இடர் குறைப்பைக் கணக்கிடுவதற்கான தரவு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆர்ஆர்ஆர் கணக்கீடு = (70-40) / 70

ஆர்.ஆர்.ஆர் = 30/70

ஆர்.ஆர்.ஆர் இருக்கும் -

ஆர்ஆர்ஆர் = 42.86%

எடுத்துக்காட்டு # 3

அமெரிக்காவின் முன்னணி மருந்தக நிறுவனமான ஃபைசர் ஒரு சிகிச்சையைக் கண்டறிந்துள்ளது, இதன் மூலம் புதிதாகப் பிறந்த குழந்தைக்கு எச்.ஐ.வி வைரஸை தாயிடமிருந்து குழந்தைக்கு நகர்த்துவதற்கான வாய்ப்புகள் குறையும். அவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட குழு நோயாளிகளுடன் பரிசோதனை செய்ய விரும்புகிறார்கள் மற்றும் நடவடிக்கைகளின் முடிவைக் கண்டுபிடிக்க விரும்புகிறார்கள். பரிசோதனைக்காக, அவர்கள் தலா 100 நோயாளிகளின் 2 மாதிரிகளை எடுத்துள்ளனர். கட்டுப்பாட்டு குழு என்று அழைக்கப்படும் நோயாளிகளின் ஒரு குழுவில், வழக்கம் போல் சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. பரிசோதனைக் குழு என அழைக்கப்படும் நோயாளிகளின் பிற குழுக்களுடன், இந்த புதிய சிகிச்சை பயன்படுத்தப்படுகிறது. இப்போது நோயாளிகள் கவனிக்கப்படுகிறார்கள் மற்றும் மோசமான முடிவை எதிர்பார்க்கிறார்கள். புதிய சிகிச்சை அளிக்கப்படாத கட்டுப்பாட்டு குழுவுடன் சொல்லலாம், எச்.ஐ.வி வைரஸின் பரிமாற்ற வீதம் 90% ஆகும். ஆனால் பரிமாற்றத்திற்கான சிகிச்சை வாய்ப்புகள் 50% ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த தகவலுடன், ஆர்.ஆர்.ஆர்.

பார்மா நிறுவனத்தின் உறவினர் இடர் குறைப்பைக் கணக்கிடுவதற்கான தரவு பின்வருமாறு

உறவினர் இடர் குறைப்பு கணக்கீடு = (90-50) / 90

ஆர்.ஆர்.ஆர் = 40/90

ஆர்.ஆர்.ஆர் இருக்கும் -

ஆர்ஆர்ஆர் = 44.44%

உறவினர் இடர் குறைப்பு கால்குலேட்டர்

பின்வரும் உறவினர் இடர் குறைப்பு கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்தலாம்.

சி.இ.ஆர்
EER
உறவினர் இடர் குறைப்பு சூத்திரம் =
 

உறவினர் இடர் குறைப்பு சூத்திரம் =
CER - EER
=
சி.இ.ஆர்
0 − 0
=0
0

சம்பந்தம் மற்றும் பயன்கள்

நோயாளிகளின் குழுவில் புதிய மருந்துகளின் முக்கியத்துவத்தை சோதிக்க மருத்துவத் துறையில் உறவினர் இடர் குறைப்பு சூத்திரம் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. உண்மையில் மருந்து பயனுள்ளதா என்பதை சரிபார்க்க இது பயன்படுகிறது மற்றும் எவ்வளவு சதவீதத்தால் மோசமான விளைவுகளின் அபாயத்தை குறைக்க முடியும்? மறுபுறம், முழுமையான இடர் குறைப்பு என்பது கட்டுப்பாட்டு குழு மற்றும் சோதனைக் குழுவின் மோசமான விளைவுகளுக்கு இடையிலான வித்தியாசத்தை மட்டுமே வழங்குகிறது. எனவே முழுமையான இடர் குறைப்பு எந்த அடிப்படையில் ஆபத்து குறைப்பு நடந்தது என்ற தகவலை வழங்காது. ஆனால் தொடர்புடைய ஆபத்து குறைப்பு சூத்திரம் அந்த தகவலையும் வழங்குகிறது. ஏனெனில் இது சதவீத மாற்றத்தை வழங்குகிறது.

எனவே வெவ்வேறு அடிப்படை அபாயங்களுடன் வெவ்வேறு மக்களோடு ஒப்பிட ஒப்பீட்டு ஆபத்து குறைப்பு சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தலாம்.