எக்செல் செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தி நம்பிக்கை இடைவெளியைக் கணக்கிடுவது எப்படி?

எக்செல் இல் நம்பிக்கை இடைவெளி என்றால் என்ன?

எக்செல்லில் நம்பிக்கை இடைவெளி என்பது நமது உண்மையான மதிப்புகள் அடங்கியுள்ள மக்கள்தொகை மதிப்புகளின் வரம்பாகும். இது மக்கள்தொகையை மையமாகக் கொண்ட CONFIDENCE மதிப்பை எடுக்கும், இது மதிப்புகளின் வரம்பின் சராசரி. எனவே, CONFIDENCE மதிப்பைக் கணக்கிடுவதன் மூலம், மாதிரி மதிப்புகளின் சராசரி சராசரியைச் சுற்றி நம்பிக்கை இடைவெளி மதிப்பை எளிதாக உருவாக்க முடியும்.

நம்பகத்தன்மை என்பது எக்செல் இல் ஒரு புள்ளிவிவர செயல்பாடு, இது மாதிரி தரவின் சராசரி மதிப்பு, மாதிரியின் நிலையான விலகல் மற்றும் நம்பிக்கை இடைவெளி மதிப்பை உருவாக்க நம்பிக்கை மதிப்பைக் கணக்கிட மாதிரிகளின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துகிறது.

தொடரியல்

CONFIDENCE செயல்பாட்டின் தொடரியல் கீழே உள்ளது.

 • ஆல்பா: இது 1 நம்பிக்கை மட்டத்தில் இருக்கும் அடையாளம், 90% நம்பிக்கை நிலை என்றால் முக்கியத்துவம் நிலை 0.10.
 • நிலையான விலகல்: இது தரவு வரம்பின் எஸ்டி ஆகும்.
 • அளவு: தரவு தொகுப்பில் உள்ள அவதானிப்புகளின் எண்ணிக்கை.

நம்பிக்கை இடைவெளி மதிப்பை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க, தரவுத் தொகுப்பின் சராசரியை மேலும் கணக்கிட வேண்டும். நடைமுறையில் புரிந்துகொள்ள சில எடுத்துக்காட்டுகளைப் பார்ப்போம்.

எக்செல் இல் நம்பிக்கை இடைவெளியைக் கணக்கிடுவது எப்படி?

எக்செல் நம்பிக்கை இடைவெளியைக் கணக்கிடுவதற்கான எடுத்துக்காட்டு கீழே.

இந்த நம்பிக்கை இடைவெளி எக்செல் வார்ப்புருவை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - நம்பிக்கை இடைவெளி எக்செல் வார்ப்புரு

உணவு விநியோக நிறுவனங்களில் ஒன்று பல சந்தர்ப்பங்களில் வாடிக்கையாளருக்கு உணவை வழங்குவது குறித்து ஒரு கணக்கெடுப்பை நடத்தியது, மேலும் ஒவ்வொரு முறையும் வாடிக்கையாளருக்கு உணவை வழங்குவதற்கான நேரத்தை அவர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர்.

தீர்வு

அதன் மாதிரி தரவு கீழே உள்ளது.

மேலே உள்ள தரவுகளிலிருந்து, உணவை விரைவாக வழங்குவதற்கான நம்பிக்கை இடைவெளி நேரத்தை நாம் தீர்க்க வேண்டும். நம்பிக்கை மதிப்பைக் கணக்கிட பின்வரும் படிகளைப் பின்பற்றவும்.

 • படி 1: பணித்தாள் எக்செல் செய்ய மேலே உள்ள தரவை முதலில் நகலெடுக்கவும்.

 • படி 2: மேலே உள்ள தரவுகளிலிருந்து, எக்செல் இல் CONFIDENCE செயல்பாட்டிற்கு அவசியமான சில மதிப்புகளை நாம் கணக்கிட வேண்டும். எனவே, நாம் முதலில் கணக்கிட வேண்டியது MEAN மதிப்பு. எனவே பயன்படுத்தி சராசரி மதிப்பைக் கணக்கிட எக்செல் இல் சராசரி செயல்பாடு.

எனவே, 52 நிமிடங்களில் 10 சந்தர்ப்பங்களில் உணவை வழங்க சராசரி நேரம் எடுக்கப்படுகிறது.

 • படி 3: ஐப் பயன்படுத்தி அமைக்கப்பட்ட தரவின் நிலையான விலகலைக் கணக்கிடுங்கள் STDEV.P செயல்பாடு.

 • படி 4: உணவை விரைவாக வழங்குவதில் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளும் உணவு விநியோக நிறுவனத்தின் நம்பிக்கை நிலை என்ன என்பதை இப்போது நாம் கவனிக்க வேண்டும். அவர்கள் 95% நம்பிக்கை மட்டத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள் என்று சொல்லலாம், பின்னர் நாம் முக்கியத்துவ மதிப்பைக் கணக்கிட வேண்டும்.

முக்கியத்துவம் மதிப்பு இருக்கும் 1 - நம்பிக்கை மதிப்பு = 5% அதாவது 0.05

 • படி 5: நாம் கவனிக்க வேண்டிய இறுதி பகுதி என்னவென்றால், சோதனை நடத்தப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களின் எண்ணிக்கை என்ன, இந்த விஷயத்தில், 10 முறை.

இந்த மதிப்புகளைப் பயன்படுத்தி CONFIDENCE மதிப்பைக் கணக்கிடுவோம்.

 • படி 6: E6 கலத்தில் CONFIDENCE செயல்பாட்டைத் திறக்கவும்.

 • படி 7: இந்த செயல்பாட்டின் முதல் வாதம் ஆல்பா அதாவது முக்கியத்துவம் மதிப்பு என்ன. எனவே எங்கள் முக்கியத்துவ மதிப்பு 0.05 ஆகும், இது செல் E4 இல் உள்ளது.

 • படி 8: அடுத்தது மாதிரி தரவின் “நிலையான விலகல்” ஆகும். செல் எஸ் 3 இல் இந்த எஸ்டியை நாங்கள் ஏற்கனவே கணக்கிட்டுள்ளோம், எனவே செல் குறிப்பைக் கொடுங்கள்.

 • படி 9: CONFIDENCE செயல்பாட்டின் இறுதி வாதம் “அளவு” அதாவது நடத்தப்பட்ட சோதனைகளின் எண்ணிக்கை, எனவே செல் குறிப்பை E5 கலமாகக் கொடுங்கள்.

 • படி 10: சரி, அவ்வளவுதான். நம்பிக்கை மதிப்பைப் பெற அடைப்பை மூடிவிட்டு Enter விசையை அழுத்தவும்.

எனவே, தரவுத் தொடரின் நம்பிக்கை மதிப்பு 8.30 ஆகும், இதைப் பயன்படுத்தி நம்பிக்கை இடைவெளி மதிப்பை உருவாக்கலாம்.

தரவு தொகுப்பின் MEAN இலிருந்து நம்பிக்கை மதிப்பைச் சேர்ப்பதன் மூலம் கழிப்பதன் மூலம் நம்பிக்கை இடைவெளி மதிப்பு வந்துள்ளது.

அதனால், நம்பிக்கை இடைவெளி (CI) = MEAN ± நம்பிக்கை மதிப்பு.

 • சிஐ = 52 ± 8.30
 • சிஐ = 52 + 8.30 அல்லது 52 - 8.30
 • சிஐ = 44.10 முதல் 60.70 வரை.

நினைவில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள் இங்கே

 • எக்செல் இல் நம்பிக்கை இடைவெளி என்பது தரவு தொகுப்பின் சராசரி மற்றும் நம்பிக்கை மதிப்பின் பிளஸ் அல்லது கழித்தல் மதிப்பு.
 • நம்பிக்கை செயல்பாடு எண் மதிப்புகளை மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்கிறது.
 • சமீபத்திய பதிப்புகளில், எக்செல் இல் உள்ள CONFIDENCE செயல்பாடு CONFIDENCE.NORM & CONFIDENCE.T செயல்பாடுகளாக மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது.