ஒரு பாண்ட் ஃபார்முலாவின் தற்போதைய மகசூல் | தற்போதைய விளைச்சலைக் கணக்கிடுங்கள் (எடுத்துக்காட்டுகளுடன்)

ஒரு பத்திரத்தின் தற்போதைய விளைச்சலைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம்

ஒரு பத்திரத்தின் தற்போதைய மகசூல் சூத்திரம், முக மதிப்புக்கு பதிலாக சந்தை விலையின் அடிப்படையில் ஒரு பத்திரத்தின் விளைச்சலைக் கணக்கிடுகிறது. தற்போதைய விளைச்சலைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் பின்வருமாறு:

பாண்டின் தற்போதைய மகசூல் = வருடாந்திர கூப்பன் கட்டணம் / தற்போதைய சந்தை விலை

எடுத்துக்காட்டுகள்

பாண்ட் ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புருவின் தற்போதைய விளைச்சலை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் - பாண்ட் ஃபார்முலா எக்செல் வார்ப்புருவின் தற்போதைய மகசூல்

எடுத்துக்காட்டு # 1

இரண்டு பத்திரங்கள் உள்ளன என்று வைத்துக்கொள்வோம். பாண்ட் ஏ & பி விவரங்கள் பின்வருமாறு:

ஏ & பி பாண்டின் தற்போதைய மகசூல் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படும்:

பாண்ட் ஏ

படி 1: வருடாந்திர கூப்பன் கட்டணத்தை கணக்கிடுங்கள்

 • முக மதிப்பு * ஆண்டு கூப்பன் வீதம்
 • 1000 * 10%
 • = 100

படி 2: தற்போதைய விளைச்சலைக் கணக்கிடுங்கள்

 • = ஆண்டு கூப்பன் கட்டணம் / தற்போதைய சந்தை விலை
 • = 100 / 1200

 • = 8.33%

பாண்ட் பி

படி 1: வருடாந்திர கூப்பன் கட்டணத்தை கணக்கிடுங்கள்

 • = முக மதிப்பு * ஆண்டு கூப்பன் வீதம்
 • = 1000 * 10%
 • = 100

படி 2: தற்போதைய விளைச்சலைக் கணக்கிடுங்கள்

 • = ஆண்டு கூப்பன் கட்டணம் / தற்போதைய சந்தை விலை
 • = 100 / 900
 • = 11.11%

எடுத்துக்காட்டு # 2

ஒரு பத்திரத்திற்கான பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் தற்போதைய மகசூல் எவ்வாறு வேறுபடுகிறது என்பதை இப்போது பகுப்பாய்வு செய்வோம்.

காட்சி # 1: தள்ளுபடி பத்திரம்

பாண்ட் தள்ளுபடியில் வர்த்தகம் செய்கிறார் என்று வைத்துக்கொள்வோம், அதாவது தற்போதைய சந்தை விலை முக மதிப்பை விட குறைவாக உள்ளது.

இந்த வழக்கில், தற்போதைய மகசூல் இருக்கும்;

 • = ஆண்டு கூப்பன் கட்டணம் / தற்போதைய சந்தை விலை
 • = 100/ 950
 • = 10.53%

காட்சி # 2: பிரீமியம் பத்திரம்

பி ஒரு பிரீமியத்தில் வர்த்தகம் செய்கிறது என்று வைத்துக்கொள்வோம், அதாவது தற்போதைய சந்தை விலை முக மதிப்பை விட அதிகமாக உள்ளது.

இந்த வழக்கில், பிரீமியம் பத்திரத்தின் தற்போதைய மகசூல் இருக்கும்;

 • = ஆண்டு கூப்பன் கட்டணம் / தற்போதைய சந்தை விலை
 • = 100/ 1200
 • = 9.52%

காட்சி # 3: சம பிணைப்பு

இங்கே தற்போதைய சந்தை விலை முக மதிப்புக்கு சமம்.

இந்த வழக்கில், ஒரு சம பத்திரத்தின் தற்போதைய மகசூல் இருக்கும்;

 • = ஆண்டு கூப்பன் கட்டணம் / தற்போதைய சந்தை விலை
 • = 100/ 1000
 • = 10%

மேலே உள்ள உறவை கீழே உள்ள அட்டவணையில் புரிந்து கொள்ளலாம்:

நன்கு அறியப்பட்ட முதலீட்டாளர் பல முதலீட்டு வாய்ப்புகளை சிறப்பாக பகுப்பாய்வு செய்வதற்கும், எந்த வாய்ப்பைத் தொடர வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிப்பதற்கும் பல்வேறு வகையான கணக்கீடுகளை நம்பியுள்ளார். பத்திரச் சந்தைக்கு பொருத்தமான சில கணக்கீடுகள் முதிர்ச்சிக்கான மகசூல், தற்போதைய மகசூல், முதல் அழைப்பிற்கான மகசூல் போன்றவை.

நீங்கள் உன்னிப்பாகக் கவனித்தால், தள்ளுபடி பத்திரத்தின் தற்போதைய மகசூல் வருடாந்திர கூப்பன் வீதத்தை விட அதிகமாகும், ஏனெனில் தலைகீழ் உறவு இது ஒரு பத்திரத்தின் மகசூலுக்கும் அதன் சந்தை விலைக்கும் இடையில் உள்ளது. இதேபோல், பிரீமியம் பத்திரத்தின் மகசூல் அதன் வருடாந்திர கூப்பன் வீதத்தை விடக் குறைவு மற்றும் சம பத்திரத்திற்கு சமம். தற்போதைய மகசூல் வருடாந்திர கூப்பன் வீதத்திலிருந்து மாறுபடுகிறது மற்றும் விலகுவதற்கான காரணம், முதலீட்டாளர்களின் பணவீக்க எதிர்பார்ப்புகளின் அடிப்படையில் வட்டி வீத சந்தை இயக்கவியலில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள்.

எடுத்துக்காட்டு # 3

ஒரு முதலீட்டாளர் பாண்ட் சந்தையில் முதலீடு செய்ய விரும்புகிறார் மற்றும் அவரது ஆபத்து சகிப்புத்தன்மைக்கு ஏற்ப இரண்டு பத்திரங்களை பட்டியலிடுகிறார் என்று வைத்துக்கொள்வோம். இரண்டு பத்திரங்களும் ஒரே அளவிலான ஆபத்து மற்றும் முதிர்ச்சியைக் கொண்டுள்ளன. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களின் அடிப்படையில், முதலீட்டாளர் எந்த பத்திரத்தில் முதலீடு செய்ய வேண்டும்?

எது ஒரு நல்ல முதலீடு என்பதை தீர்மானிக்க இரு பத்திரங்களின் தற்போதைய விளைச்சலைக் கணக்கிடுவோம்

ஏபிசிக்கு

 • = ஆண்டு கூப்பன் கட்டணம் / தற்போதைய சந்தை விலை
 • = 100/ 1500
 • =6.66%

XYZ க்கு

 • = ஆண்டு கூப்பன் கட்டணம் / தற்போதைய சந்தை விலை
 • = 100/ 1200
 • = 8.33%

தெளிவாக, முதலீட்டாளரை ஈர்க்கும் அதிக மகசூல் கொண்ட பாண்ட் தான், ஏனெனில் இது முதலீட்டின் அதிக வருமானத்தை அளிக்கிறது. ஆகையால், முதலீட்டாளர்கள் முதலீட்டிற்கான பத்திர XYZ ஐத் தேர்ந்தெடுப்பார்கள், ஏனெனில் இது ஏபிசி வழங்கும் 6.66% உடன் ஒப்பிடும்போது 8.33% அதிக தற்போதைய விளைச்சலை வழங்குகிறது.

கால்குலேட்டர்

நீங்கள் பின்வரும் கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்தலாம்.

ஆண்டு கூப்பன் கட்டணம்
தற்போதைய சந்தை விலை
பாண்டின் தற்போதைய மகசூல்
 

பாண்டின் தற்போதைய மகசூல் =
ஆண்டு கூப்பன் கட்டணம்
=
தற்போதைய சந்தை விலை
0
=0
0

பொருத்தமும் பயன்பாடும்

ஒரே ஆபத்து மற்றும் முதிர்ச்சியின் பல பிணைப்புகளை மதிப்பிடுவதில் தற்போதைய மகசூல் சூத்திரத்தின் பொருத்தத்தைக் காணலாம். ஒரு பத்திரத்தின் கூப்பன் வீதம் வழக்கமாக அப்படியே இருக்கும், இருப்பினும், வட்டி வீத சந்தைகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் முதலீட்டாளர்களுக்குத் தேவையான வருவாய் விகிதத்தை (தற்போதைய மகசூல்) தொடர்ந்து மாற்ற ஊக்குவிக்கின்றன. இதன் விளைவாக, முதலீட்டாளர்களின் வருவாய் விகிதத்தின் படி பத்திர விலைகள் மாறுபடுகின்றன மற்றும் விலைகள் அதிகரிக்கின்றன / குறைகின்றன.

 • தற்போதைய விளைச்சல் சூத்திரத்தின் இன்றியமையாத பயன்பாட்டில் ஒன்று சந்தை உணர்வைப் பிரதிபலிக்கும் ஒரு பத்திரத்தின் விளைச்சலை அடையாளம் காண்பது. தற்போதைய சந்தை விலைகளின் அடிப்படையில் தற்போதைய மகசூல் கணக்கிடப்படுவதால், இது மகசூலின் துல்லியமான நடவடிக்கை என்றும் உண்மையான சந்தை உணர்வைப் பிரதிபலிக்கிறது என்றும் கூறப்படுகிறது.
 • பயனுள்ள முதலீட்டு முடிவை எடுக்க விரும்பும் முதலீட்டாளர், நன்கு அறியப்பட்ட முடிவை எடுக்க தற்போதைய மகசூல் சூத்திரத்தை நம்பியிருப்பார். ஒரு முதலீட்டாளர் முதலீடு செய்ய பரிசீலித்து, பாண்ட் ஏ & பி ஐக் கண்டுபிடிப்பார் என்று வைத்துக்கொள்வோம். உயர்ந்த பத்திரமானது முதலீட்டாளருக்கு மிகவும் கவர்ச்சிகரமானதாக இருக்கும்.
 • இது முதலீட்டாளர்களின் பணவீக்க எதிர்பார்ப்புகளின்படி மாறிக் கொண்டே இருப்பதால், இது ஒரு மாறும் மற்றும் அடிப்படையில் துல்லியமான நடவடிக்கையாகக் கருதப்படுகிறது, இது பத்திரத்தின் காலப்பகுதியில் மாறாமல் இருக்கும் கூப்பன் வீதத்திற்கு மாறாக.
 • தள்ளுபடி பத்திரத்திற்கு இது எப்போதும் அதிகமாக இருக்கும், ஏனெனில் முதலீட்டாளர்கள் அதில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் அவர்கள் எடுக்கும் ஆபத்துக்கான அதிக மகசூலைக் கோருகிறார்கள்.

முடிவுரை

பரவலாகப் பார்த்தால், தற்போதைய மகசூல் ஒரு பத்திரத்தின் மீதான விளைச்சலைக் கணக்கிடுவதற்கான ஒரு துல்லியமான நடவடிக்கையாகும், ஏனெனில் இது சந்தை உணர்வையும், பத்திரத்திலிருந்து முதலீட்டாளர் எதிர்பார்ப்புகளையும் பிரதிபலிக்கிறது. தற்போதைய மகசூல், YTM, முதல் அழைப்பிற்கான மகசூல் போன்ற பிற நடவடிக்கைகளுடன் பயன்படுத்தப்படும்போது, ​​நன்கு அறியப்பட்ட முதலீட்டு முடிவை எடுக்க முதலீட்டாளருக்கு உதவுகிறது. மேலும், இது பத்திர சந்தை முதலீட்டாளர்களின் பணவீக்க எதிர்பார்ப்புகளுக்கு அதன் உணர்திறன் கொடுக்கப்பட்ட நம்பகமான நடவடிக்கையாகும்.